ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2012.012.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 12

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

55. årgang
14. januar 2012


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/02

Euroens vekselkurs

5

 

Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

2012/C 012/03

Afgørelse nr. E3 af 19. oktober 2011 om overgangsperioden fastsat i artikel 95 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 ( 2 )

6

 

Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

2012/C 012/04

Afgørelse vedtaget af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 23. marts 2011 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2012/C 012/05

Bekendtgørelse fra Europa-Kommissionen om Den Hellenske Republiks meddelelse om en kompetent myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

17

 

OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/06

Offentliggørelse af det norske Samferdselsdepartementets planer om tildeling af kontrakt om offentlig tjeneste uden forudgående udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70

18

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2012/C 012/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica) ( 1 )

19

2012/C 012/08

Beslutning om at indstille den formelle undersøgelsesprocedure, efter at medlemsstaten har trukket anmeldelsen tilbage — Statsstøtte — Polen (Artikel 107-109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) — Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 108, stk. 2, i TEUF — tilbagetrækning af anmeldelse — Statsstøtte SA.30340 (11/C) — LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland ( 1 )

21

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

 

(2)   Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2012/C 12/01

Godkendelsesdato

26.4.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.31494 (N 376/10)

Medlemsstat

Nederlandene

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Natuurbeheer

Retsgrundlag

Wet inrichting landelijk gebied

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 28,5 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 171 mio. EUR

Støtteintensitet

84 %

Varighed

1.1.2011-31.10.2017

Økonomisk sektor

Landbrug

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Gedeputeerde staten van de provincies

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

20.12.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33370 (11/N)

Medlemsstat

Frankrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Régimes d'aide au cinéma et à l'audiovisuel

Retsgrundlag

Décret 99-130 du 24 février 1999; décret 98-35 du 14 janvier 1998; décret 95-110 du 2 février 1995; loi 85-695 du 11 juillet 1985; décret 2008-508 du 29 mai 2008; décret 2008-509 du 29 mai 2009

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Skattelignende afgift

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 744 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 4 464 mio. EUR

Støtteintensitet

50 %

Varighed

Indtil 31.12.2017

Økonomisk sektor

Massemedier

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Centre National du Cinéma et de l'Image Animée

12 rue de Lübeck

75784 Paris Cedex 16

FRANCE

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

8.11.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33538 (11/N)

Medlemsstat

Irland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Regional Airports — Capital Expenditure grant Scheme

Retsgrundlag

Article 28.4 of the Constitution of Ireland Central Fund (Permament Provisions) Act, 1965; Appropration Act, 2010

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Sektorudvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 65,5 mio. EUR

Støtteintensitet

90 %

Varighed

Indtil 31.12.2014

Økonomisk sektor

Lufttrafik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Department of Transport Tourism and Sport

44 Kildare Street

Dublin 2

IRELAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

20.12.2011

Referencenummer til statsstøtte

SA.33662 (11/NN)

Medlemsstat

Tyskland

Region

Berlin, Mecklenburg-Vorpommern

Titel (og/eller modtagerens navn)

Solon SE

Retsgrundlag

1.

Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Jahr 2011 (Haushaltsgesetz 2011), vom 22. Dezember 2010

2.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 (Haushaltsgesetz 2010/2011), vom 17. Dezember 2009

3.

Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2010 und 2011, vom 18. Dezember 2009

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Redning af kriseramte virksomheder

Støtteform

Garanti, rentegodtgørelse

Rammebeløb

 

Forventet årligt støtteydelse 46,84 mio. EUR

 

Samlet forventet støtteydelse 46,84 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

8.8.2011-31.12.2011

Økonomisk sektor

Elektrisk og elektronisk apparatur

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Straße 14

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

DGZ-Ring 12

13086 Berlin

DEUTSCHLAND

Senatsverwaltung für Finanzen Berlin

Klosterstraße 59

10179 Berlin

DEUTSCHLAND

Finanzministerium Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstraße 9-11

19053 Schwerin

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/5


Euroens vekselkurs (1)

13. januar 2012

2012/C 12/02

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2771

JPY

japanske yen

98,06

DKK

danske kroner

7,4365

GBP

pund sterling

0,83320

SEK

svenske kroner

8,8892

CHF

schweiziske franc

1,2100

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,6930

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,450

HUF

ungarske forint

309,71

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7002

PLN

polske zloty

4,4060

RON

rumænske leu

4,3345

TRY

tyrkiske lira

2,3642

AUD

australske dollar

1,2364

CAD

canadiske dollar

1,3019

HKD

hongkongske dollar

9,9196

NZD

newzealandske dollar

1,6090

SGD

singaporeanske dollar

1,6468

KRW

sydkoreanske won

1 466,53

ZAR

sydafrikanske rand

10,2672

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,0648

HRK

kroatiske kuna

7,5480

IDR

indonesiske rupiah

11 700,55

MYR

malaysiske ringgit

4,0005

PHP

filippinske pesos

55,904

RUB

russiske rubler

40,5047

THB

thailandske bath

40,573

BRL

brasilianske real

2,2740

MXN

mexicanske pesos

17,2983

INR

indiske rupee

65,7040


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/6


AFGØRELSE Nr. E3

af 19. oktober 2011

om overgangsperioden fastsat i artikel 95 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009

(Tekst af relevans for EØS og for EF/Schweiz-aftalen)

2012/C 12/03

DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR KOORDINERING AF SOCIALE SIKRINGSORDNINGER HAR —

under henvisning til artikel 72, litra d), i forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (1), i henhold til hvilken den administrative kommission har til opgave at fremme den størst mulige anvendelse af nye teknologier, især ved at modernisere procedurerne for dataudveksling og tilpasse informationsstrømmen mellem institutionerne til elektronisk udveksling under hensyntagen til udviklingen inden for databehandling i de enkelte medlemsstater,

under henvisning til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger (2), i henhold til hvilken Den Administrative Kommission bemyndiges til at fastsætte strukturen, indholdet og formatet af samt detaljerede ordninger vedrørende udvekslingen af dokumenter og strukturerede elektroniske dokumenter og til at fastsætte metoden for overførsel af oplysninger, dokumenter eller afgørelser ad elektronisk vej til den berørte person,

under henvisning til artikel 95, stk. 1, første afsnit, i forordning (EF) nr. 987/2009 om overgangsperioden, i henhold til hvilken hver medlemsstat kan omfattes af en overgangsperiode for elektronisk dataudveksling, og disse overgangsperioder ikke må overstige 24 måneder fra datoen for gennemførelsesforordningens ikrafttræden,

under henvisning til artikel 95, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 987/2009, i henhold til hvilken Den Administrative Kommission kan aftale en passende forlængelse af disse perioder, hvis indførelsen af den nødvendige fællesskabsinfrastruktur (Electronic Exchange of Social Security information — EESSI) forsinkes væsentligt i forhold til gennemførelsesforordningens ikrafttrædelse,

afgørelsen i sagen er truffet på de i artikel 71, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 883/2004 fastsatte betingelser, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der fastsættes i artikel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 en overgangsperiode på 24 måneder fra forordningens ikrafttrædelse med henblik på at give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre og integrere den nødvendige nationale infrastruktur for elektronisk dataudveksling.

(2)

Ved artikel 95 i forordning (EF) nr. 987/2009 bemyndiges Den Administrative Kommission til at aftale en forlængelse af overgangsperioden for medlemsstaterne, hvis indførelsen af fællesskabsinfrastrukturen forsinkes væsentligt.

(3)

Den Administrative Kommission har foretaget en samlet vurdering af projektets status, både på EU-plan og på nationalt plan, på grundlag af en analyse fra Europa-Kommissionen og EESSI-projektstyringsudvalget.

(4)

Ifølge vurderingen anses det for nødvendigt at forlænge overgangsperioden for at sikre en effektiv gennemførelse af EESSI-systemet under hensyntagen til, hvor langt man er nået i forberedelserne på både EU-plan og på nationalt plan, men samtidig i betragtning af, at det er i alle parters interesse, at forlængelsen tidsbegrænses.

(5)

I betragtning af projektets tekniske kompleksitet og de forskellige mulige gennemførelsesløsninger, der alle har en forskellig tidshorisont, mener Den Administrative Kommission, at overgangsperioden bør forlænges med 24 måneder ud over den periode, der er fastsat i artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009.

(6)

Den Administrative Kommission opfordrer imidlertid medlemsstaterne til straks eller snarest muligt at indlede den elektroniske dataudveksling for mest muligt at begrænse den periode, hvor data udveksles både på papir og ad elektronisk vej, i overensstemmelse med de mellemliggende frister, der vil blive fastsat af Den Administrative Kommission på grundlag af et forslag fra EESSI-projektstyringsudvalget.

(7)

Den Administrative Kommission opfordrer EESSI-projektstyringsudvalget til at udarbejde passende overvågningsværktøjer, foreslå mellemliggende frister og nøje overvåge, hvordan gennemførelsen af EESSI skrider frem i hver medlemsstat i den forlængede periode.

(8)

Den Administrative Kommission kan i henhold til artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 tage denne afgørelse op til fornyet overvejelse på grundlag af EESSI-projektstyringsudvalgets overordnede planlægning og analyse.

(9)

Afgørelse nr. E1 af 12. juni 2009 om praktiske retningslinjer for overgangsperioden for den i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlede elektroniske dataudveksling (3) finder fortsat tilsvarende anvendelse i den forlængede periode —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

1.

Overgangsperioderne omhandlet i artikel 95, stk. 1, i forordning (EF) nr. 987/2009 for fuld elektronisk dataudveksling mellem medlemsstaterne forlænges med 24 måneder indtil den 30. april 2014.

2.

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Denne afgørelse finder anvendelse fra den første dag i den måned, der følger efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Elżbieta ROŻEK

Formand for Den Administrative Kommission


(1)  EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 30.10.2009, s. 1.

(3)  EUT C 106 af 24.4.2010, s. 9.


Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/8


Afgørelse vedtaget af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

af 23. marts 2011

om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil

2012/C 12/04

DEN HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT HAR —

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/427/EU af 26. juli 2010 om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere, særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets afgørelse om Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (1) (»EU-Udenrigstjenesten«) (»Rådets afgørelse«) kan EU-Udenrigstjenesten anvende et begrænset antal specialiserede udstationerede nationale eksperter i specifikke tilfælde.

(2)

Den højtstående repræsentant vedtager i henhold til artikel 6, stk. 3, i Rådets afgørelse regler svarende til dem, der er fastsat i Rådets afgørelse 2003/479/EF af 16. juni 2003 (nu ophævet og erstattet af Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 (2)) om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet, hvorefter udstationerede nationale eksperters specialiserede ekspertise stilles til rådighed for EU-Udenrigstjenesten.

(3)

Ved at anvende udstationerede nationale eksperter får EU-Udenrigstjenesten adgang til faglig viden og erfaring på højt niveau, særlig på områder, hvor der ikke umiddelbart er en sådan faglig ekspertise til rådighed.

(4)

Udstationering af nationale eksperter i EU-Udenrigstjenesten skal fremme udveksling af faglig viden og erfaring om EU-spørgsmål.

(5)

Udstationerede nationale eksperter bør komme fra den offentlige administration i medlemsstaterne eller fra internationale organisationer.

(6)

De rettigheder og forpligtelser, der er fastsat for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i nærværende afgørelse, bør sikre, at disse udelukkende udfører deres arbejde i overensstemmelse med EU-Udenrigstjenesten interesser.

(7)

I nærværende afgørelse fastsættes ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter.

(8)

Der bør med henblik på oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab fastsættes særlige bestemmelser for udstationerede nationale militæreksperter i EU-Udenrigstjenesten.

(9)

Der bør fastsættes særlige bestemmelser for udstationerede nationale eksperter i EU-delegationerne. Forskelsbehandling af udstationerede nationale eksperter fra forskellige institutioner (hovedsagelig fra Europa-Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten) i EU-delegationerne bør så vidt muligt undgås —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Disse ansættelsesvilkår gælder for nationale eksperter, der udstationeres i Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) af medlemsstaternes offentlige administration. De gælder ligeledes for eksperter, der udstationeres af en international organisation.

2.   De personer, der omfattes af disse ansættelsesvilkår, forbliver i arbejdsgiverens tjeneste i hele udstationeringsperioden og lønnes fortsat af denne.

3.   EU-Udenrigstjenesten træffer under hensyn til budgetmæssige behov og muligheder afgørelse om ansættelse af udstationerede nationale eksperter. Afdelingen for menneskelige ressourcer fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår.

4.   Udstationerede nationale eksperter skal være statsborgere i en medlemsstat.

5.   Medlemsstaterne og EU-Udenrigstjenesten samarbejder for så vidt muligt at sikre, at ansættelse af udstationerede nationale eksperter i EU-Udenrigstjenesten er meritbaseret, samtidig med at der sikres en passende geografisk balance og balance mellem kønnene, særlig med henblik på at sikre en passende tilstedeværelse af statsborgere fra alle medlemsstaterne.

6.   Den administrerende direktør og den pågældende medlemsstats faste repræsentation eller i givet fald den internationale organisation. Udstationeringsstedet skal angives i brevvekslingen. En kopi af ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter i EU-Udenrigstjenesten vedlægges denne brevveksling.

Artikel 2

Udstationeringens varighed

1.   Udstationeringen skal være på mellem seks måneder og to år og kan forlænges en eller flere gange. Den samlede periode må dog ikke være på over fire år. Afdelingen for menneskelige ressourcer kan i særlige tilfælde på anmodning af den relevante direktør eller tilsvarende, og hvis det er i tjenestens interesse, give tilladelse til en eller flere forlængelser af udstationeringen op til yderligere to år ved afslutningen af den fireårige periode.

2.   Uanset stk. 1 kan en national ekspert, der udstationeres for at deltage i forberedelsen af krisestyringsoperationer eller for at undersøge indledningen heraf, udstationeres for en periode på under seks måneder.

3.   Udstationeringens længde fastsættes ved tilrådighedsstillelsen i den i artikel 1, stk. 6, omhandlede brevveksling. Det samme gælder ved forlængelse af udstationeringen.

4.   En udstationeret national ekspert, som allerede har været udstationeret i EU-Udenrigstjenesten, kan udstationeres igen på følgende betingelser:

a)

den udstationerede nationale ekspert opfylder fortsat udstationeringsbetingelserne, og

b)

der har været en periode på mindst seks år mellem afslutningen af den foregående udstationeringsperiode og en ny udstationering. Hvis den udstationerede nationale ekspert ved udløbet af den første udstationeringsperiode har fået en forlængelse, løber fristen på seks år fra udløbet af denne forlængelse.

Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at EU-Udenrigstjenesten kan ansætte en udstationeret national ekspert, hvis oprindelige udstationeringsperiode var på under seks år, inden der er gået seks år efter afslutningen af den første udstationeringsperiode, men i dette tilfælde kan den nye udstationeringsperiode ikke være længere end den resterende del af det samlede tidsrum på seks år.

Artikel 3

Udstationeringssted

1.   De nationale eksperter udstationeres i EU-Udenrigstjenestens centraladministration i Bruxelles eller i en EU-delegation.

2.   Udstationeringsstedet kan ændres under udstationeringen efter en ny brevveksling i overensstemmelse med artikel 1, stk. 6, hvis den oprindelige brevveksling ikke åbnede mulighed for en ændring af stedet. Den administration, der udstationerer den nationale ekspert, holdes underrettet om eventuelle ændringer af udstationeringsstedet.

Artikel 4

Arbejdsopgaver

1.   Udstationerede nationale eksperter bistår EU-Udenrigstjenestens personale og udfører de arbejdsopgaver, de får tildelt. De opgaver, der skal udføres, fastlægges efter fælles aftale mellem EU-Udenrigstjenesten og den administration, der udstationerer den nationale ekspert, under hensyn til EU-Udenrigstjenestens interesser og den pågældendes kvalifikationer.

2.   Med forbehold af stk. 8 kan udstationerede nationale eksperter kun deltage i tjenesterejser og møder:

a)

som ledsager af et medlem af EU-Udenrigstjenestens personale,

eller

b)

hvis den pågældende er alene, udelukkende som observatør eller med henblik på information.

En udstationeret national ekspert kan ikke repræsentere EU-Udenrigstjenesten med henblik på at indgå finansielle eller andre former for forpligtelser eller forhandle på udenrigstjenestens vegne, medmindre den pågældende har fået mandat til dette i henhold til stk. 8.

Begrænsningerne i dette stykke finder ikke anvendelse på nationale eksperter, der er udstationeret i Den Civile Planlægnings- og Gennemførelseskapacitet, Direktoratet for Krisestyring og Planlægning eller EU's Situationscenter.

3.   Kun EU-Udenrigstjenesten kan gennem den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder godkende resultatet af det arbejde, som den nationale ekspert har udført.

4.   EU-Udenrigstjenesten, den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver og den udstationerede nationale ekspert sørger så vidt muligt for at undgå, at der opstår interessekonflikter i forbindelse med ekspertens arbejdsopgaver under udstationeringen. Derfor oplyser afdelingen for menneskelige ressourcer i rimelig tid eksperten og dennes arbejdsgiver om de planlagte arbejdsopgaver og anmoder begge parter om skriftligt at bekræfte, at de ikke ser nogen grund til, at den udstationerede nationale ekspert ikke skulle kunne udføre de pågældende arbejdsopgaver, navnlig på baggrund af ekspertens erhvervserfaring.

5.   Den udstationerede nationale ekspert opfordres navnlig til at afgive erklæring om enhver potentiel konflikt mellem sine familiemæssige forhold (særlig de nærmeste familiemedlemmers erhvervsaktiviteter eller ekspertens egne eller familiemedlemmers betydelige finansielle interesser) og de planlagte arbejdsopgaver under udstationeringen. Arbejdsgiveren og den udstationerede nationale ekspert forpligter sig til at meddele den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder og afdelingen for menneskelige ressourcer enhver ændring, der i løbet af udstationeringen kan give anledning til sådanne konflikter.

6.   Når den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder er af den opfattelse, at de arbejdsopgaver, der skal overdrages en udstationeret national ekspert, kræver særlige forsigtighedsforanstaltninger, sikkerhedsgodkendes denne inden udstationeringen.

7.   Hvis bestemmelserne i stk. 2, 4 og 5 ikke overholdes, kan EU-Udenrigstjenesten afslutte den nationale eksperts udstationering, jf. artikel 9, stk. 2, litra c).

8.   Uanset stk. 1 og stk. 2, første afsnit, kan direktøren for eller en tilsvarende person i den tjenestegren, som den udstationerede nationale ekspert er tilknyttet, med referat til den højtstående repræsentant og på forslag af ekspertens ansvarlige leder overdrage specifikke opgaver til den udstationerede nationale ekspert og pålægge denne at deltage i en eller flere specifikke tjenesterejser eller møder, forudsat at der ikke opstår interessekonflikter.

Artikel 5

Rettigheder og pligter

1.   Under udstationeringen

a)

skal de udstationerede nationale eksperter udføre deres arbejdsopgaver objektivt og upartisk og udelukkende have EU-Udenrigstjenestens interesser for øje

b)

skal de udstationerede nationale eksperter afholde sig fra enhver handling og især enhver offentlig meningstilkendegivelse, som kan skade EU-Udenrigstjenestens anseelse

c)

skal udstationerede nationale eksperter, som under udøvelsen af deres funktioner tager stilling til et anliggende, hvis behandling eller afgørelse de har en personlig interesse i, og som vil kunne anfægte deres uafhængighed, informere deres ansvarlige leder herom

d)

må de udstationerede nationale eksperter hverken alene eller i samarbejde med andre offentliggøre eller lade offentliggøre nogen tekst, som vedrører Den Europæiske Unions virksomhed, uden først at have indhentet tilladelse hertil fra deres ansvarlige leder. Denne tilladelse kan kun nægtes, hvis den påtænkte

e)

offentliggørelse er af en sådan art, at Den Europæiske Unions interesser sættes på spil

f)

tilhører alle rettigheder til det arbejde, der er udført af udstationerede nationale eksperter som led i udførelsen af arbejdsopgaverne, EU-Udenrigstjenesten

g)

skal udstationerede nationale eksperter tage bopæl på udstationeringsstedet eller i en afstand, der ikke hindrer dem i udførelsen af arbejdsopgaverne

h)

bistår og rådgiver udstationerede nationale eksperter deres overordnede i den tjenestegren, hvor de er udstationeret, og er over for deres overordnede ansvarlige for udførelsen af de opgaver, der pålægges dem

2.   Under og efter udstationeringen skal de udstationerede nationale eksperter udvise størst mulig diskretion med hensyn til de sagsforhold og oplysninger, som de har fået kendskab til under udøvelsen af eller i forbindelse med udøvelsen af deres funktioner. De må ikke på nogen måde videregive dokumenter eller oplysninger, som ikke er gjort offentligt tilgængelige efter gældende regler, til ubeføjede personer eller anvende disse til personlige formål.

3.   Ved udstationeringens afslutning er de udstationerede nationale eksperter fortsat forpligtet til at handle med integritet og diskretion ved varetagelse af nye arbejdsopgaver og ved accept af visse stillinger eller fordele.

4.   De udstationerede nationale eksperter er underlagt EU-Udenrigstjenestens gældende sikkerhedsbestemmelser.

5.   Hvis bestemmelserne i stk. 1, 2 og 4 ikke overholdes under udstationeringen, kan EU-Udenrigstjenesten afslutte denne, jf. artikel 9, stk. 2, litra c).

Artikel 6

Niveau, erhvervserfaring og sprogkundskaber

1.   En national ekspert skal for at kunne udstationeres i EU-Udenrigstjenesten have mindst tre års fuldtidserfaring med administrative, videnskabelige, tekniske, rådgivningsmæssige eller tilsynsmæssige opgaver, der svarer til de opgaver, der udføres af ansættelsesgruppe AD eller AST som defineret i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte (3).

2.   En udstationeret national ekspert skal have et indgående kendskab til et EU-sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet sprog for at kunne udføre sine arbejdsopgaver.

Artikel 7

Udvælgelsesprocedure

1.   Udstationerede nationale eksperter udvælges efter en åben og gennemsigtig procedure, som afdelingen for menneskelige ressourcer fastlægger de nærmere enkeltheder for.

I ganske særlige og behørigt begrundede tilfælde kan udstationerede nationale eksperter i tjenestens interesse udvælges uden at følge denne procedure. Der skal indhentes tilladelse til en sådan undtagelse fra den administrerende direktør.

2.   Den ansvarlige leder sikrer inden udstationeringen, at budgetbevillingen er tilstrækkelig.

3.   Den relevante faste repræsentation fremsender ansøgninger om udstationering til afdelingen for menneskelige ressourcer.

Artikel 8

Suspension af udstationeringen

1.   Afdelingen for menneskelige ressourcer kan give tilladelse til suspension af en udstationering og fastsætte betingelserne herfor. Under en sådan suspension

a)

udbetales de i artikel 16 og 17 omhandlede godtgørelser ikke

b)

godtgøres de i artikel 19 og 20 omhandlede omkostninger kun, hvis suspensionen sker efter EU-Udenrigstjenestens ønske.

2.   Afdelingen for menneskelige ressourcer informerer den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver.

Artikel 9

Afslutning af udstationeringen

1.   Udstationeringen kan afsluttes på anmodning af EU-Udenrigstjenesten (godkendt af afdelingen for menneskelige ressourcer og den relevante direktør eller tilsvarende) eller den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver med et varsel på tre måneder, jf. dog stk. 2. Den kan ligeledes afsluttes på den udstationerede nationale eksperts anmodning med samme varsel og med forbehold af godkendelse fra afdelingen for menneskelige ressourcer og den relevante direktør eller tilsvarende.

2.   Under visse særlige omstændigheder kan udstationeringen afsluttes uden varsel

a)

af den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver, hvis dennes væsentlige interesser kræver det

b)

efter overenskomst mellem afdelingen for menneskelige ressourcer og den relevante direktør eller tilsvarende og arbejdsgiveren på den udstationerede nationale eksperts anmodning til begge parter, hvis ekspertens væsentlige personlige eller faglige interesser kræver det, eller

c)

af EU-Udenrigstjenesten (godkendt af afdelingen for menneskelige ressourcer og den relevante direktør eller tilsvarende), hvis den udstationerede nationale ekspert ikke opfylder de forpligtelser, der påhviler denne i henhold til disse ansættelsesvilkår. Den udstationerede nationale ekspert skal forinden have lejlighed til at forsvare sig.

3.   Hvis udstationeringen afsluttes i medfør af stk. 2, litra c), oplyser afdelingen for menneskelige ressourcer straks arbejdsgiveren herom.

KAPITEL II

ARBEJDSVILKÅR

Artikel 10

Social sikring

1.   Inden udstationeringen starter, skal den arbejdsgiver, der udstationerer den nationale ekspert, attestere over for EU-Udenrigstjenesten, at den pågældende under hele udstationeringen vil være omfattet af de sociale sikringsbestemmelser, der gælder for den offentlige administration eller den internationale organisation, hvor eksperten er ansat, samt påtage sig de i udlandet afholdte omkostninger. Med henblik herpå udleverer den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver den attest, der er omhandlet i artikel 11, stk. 1, i Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 (4), til afdelingen for menneskelige ressourcer.

2.   Den nationale ekspert er omfattet af EU-Udenrigstjenestens ulykkesforsikring, fra udstationeringen starter. Afdelingen for menneskelige ressourcer udleverer et eksemplar af de gældende bestemmelser den dag, hvor den pågældende henvender sig til det ansvarlige kontor i EU-Udenrigstjenesten for at opfylde formaliteterne i forbindelse med udstationeringen.

3.   Hvis den udstationerede nationale ekspert deltager i en tjenesterejse i medfør af artikel 4 og 21, eller hvis der som følge af de særlige risici på udstationeringsstedet er behov for en supplerende eller specifik forsikring, afholdes udgifterne hertil af EU-Udenrigstjenesten.

Artikel 11

Arbejdstid

1.   Arbejdstiden for udstationerede nationale eksperter er den samme som for de fastansatte i EU-Udenrigstjenesten. Reglerne herfor kan ændres af den administrerende direktør af tjenstlige grunde.

2.   Udstationerede nationale eksperter arbejder på fuld tid under hele udstationeringen. På begrundet anmodning fra den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder kan afdelingen for menneskelige ressourcer give en udstationeret national ekspert tilladelse til at arbejde på deltid efter aftale med dennes arbejdsgiver, såfremt det er foreneligt med EU-Udenrigstjenestens interesser.

3.   Hvis der gives tilladelse til deltidsarbejde, arbejder den udstationerede nationale ekspert mindst halvdelen af den normale arbejdstid.

4.   En udstationeret national ekspert kan modtage de godtgørelser i forbindelse med skifteholds- eller turnus- eller rådighedstjeneste, som gælder i EU-Udenrigstjenesten.

Artikel 12

Fravær på grund af sygdom eller ulykke

1.   Ved fravær på grund af sygdom eller ulykke giver en udstationeret national ekspert så hurtigt som muligt sin ansvarlige leder meddelelse herom og oplyser samtidig om sin aktuelle adresse. Ved fravær i mere end tre dage skal vedkommende aflevere en lægeerklæring og kan underkastes en lægeundersøgelse foranstaltet af EU-Udenrigstjenesten.

2.   Hvis et sådant fravær på grund af sygdom eller ulykke på under tre dage over en periode på 12 måneder overstiger 12 dage, skal den udstationerede nationale ekspert aflevere en lægeerklæring for ethvert nyt fravær på grund af sygdom.

3.   Hvis sygeorloven er på over tre måneder eller længere end den periode, den udstationerede nationale ekspert har gjort tjeneste, idet kun den længste af disse to perioder tages i betragtning, ophører udbetaling af de i artikel 16, stk. 1 og 2, omtalte dagpenge automatisk. Denne bestemmelse gælder ikke ved sygdom i forbindelse med graviditet. En sygeorlov kan dog ikke vare længere end den pågældende persons udstationering.

4.   En udstationeret national ekspert, som bliver offer for en ulykke i forbindelse med arbejdet under udstationeringen, modtager fortsat de fulde ydelser, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1 og 2, i hele den periode, hvor vedkommende er uarbejdsdygtig, indtil afslutningen af udstationeringen.

Artikel 13

Årlig ferie, tjenestefrihed og fridage

1.   En udstationeret national ekspert har ret til 2,5 feriedage pr. hel arbejdsmåned (30 dage pr. kalenderår).

2.   Den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder skal på forhånd give tilladelse til ferien.

3.   I følgende tilfælde tildeles en udstationeret national ekspert tjenestefrihed:

—   den udstationeredes indgåelse af ægteskab: fire dage

—   den udstationeredes bopælsskift: to dage

—   flytning med henblik på tiltrædelse af tjenesten: indtil to dage

—   alvorlig sygdom (ægtefælle): op til tre dage

—   ægtefælles død: fire dage

—   alvorlig sygdom (slægtning i opadstigende linje): indtil to dage

—   dødsfald (slægtning i opadstigende linje): indtil to dage

—   et barns indgåelse af ægteskab: to dage

—   fødsel af et barn: ti dage, der skal tages inden for 14 uger efter fødslen

—   hustruens død under barselsorlov: et antal dage svarende til den resterende del af den barselsorlov, der er fastsat i tjenestemandsvedtægten

—   alvorlig sygdom (barn): indtil to dage

—   et barns meget alvorlige sygdom, attesteret af en læge, eller hospitalsindlæggelse af et barn på højst 12 år: indtil fem dage

—   et barns død: fire dage

—   adoption af et barn: 20 uger (24 uger, hvis barnet er handicappet) på det grundlag, der er fastsat i tjenestemandsvedtægten.

Der kan indrømmes yderligere to dages tjenestefrihed pr. 12-måneders periode efter behørigt begrundet anmodning fra den udstationerede nationale ekspert.

Med henblik på denne bestemmelse kan en udstationeret national eksperts ugifte partner behandles som en ægtefælle på det grundlag, der er fastsat i tjenestemandsvedtægten.

4.   På begrundet anmodning fra den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver kan EU-Udenrigstjenesten (afdelingen for menneskelige ressourcer og den relevante direktør eller tilsvarende) tildele indtil to dages yderligere tjenestefrihed pr. 12-måneders periode. Der tages stilling fra sag til sag.

5.   Ved deltidsarbejde nedsættes den årlige ferie tilsvarende.

6.   De feriedage, der ikke er taget ved udløbet af udstationeringen, fortabes.

Artikel 14

Barselsorlov

1.   Ved graviditet tildeles en udstationeret national ekspert barselsorlov på 20 uger, og i denne periode modtager hun dagpenge i henhold til artikel 16. Orloven kan tidligst påbegyndes seks uger inden den i attesten anførte forventede fødselsdato og slutter tidligst 14 uger efter nedkomsten. I tilfælde af flerfødsel, for tidlig fødsel eller fødsel af et handicappet barn er orloven på 24 uger. I denne bestemmelse forstås ved for tidlig fødsel en fødsel, der finder sted inden udgangen af den 34. svangerskabsuge.

2.   Når der i henhold til den udstationeredes arbejdsgivers nationale lovgivning er fastsat en længere barselsorlov, kan udstationeringen suspenderes i den periode, der går ud over den barselsorlov, der tildeles af EU-Udenrigstjenesten. Hvis det er i EU-Udenrigstjenestens interesse, forlænges udstationeringen i så fald med en periode svarende til suspensionen.

3.   En udstationeret national ekspert kan alternativt anmode om en suspension af udstationeringen, som omfatter hele barselsorloven. Hvis det er i EU-Udenrigstjenestens interesse, forlænges udstationeringen i så fald med en periode svarende til suspensionen.

Artikel 15

Forvaltning og kontrol

Den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder og afdelingen for menneskelige ressourcer er ansvarlige for forvaltning og kontrol af ferie og orlov. Den udstationerede nationale eksperts ansvarlige leder har ansvaret for kontrol af arbejdstid og fravær.

KAPITEL III

GODTGØRELSER OG UDGIFTER

Artikel 16

Godtgørelser

1.   En udstationeret national ekspert har under udstationeringen ret til dagpenge. Hvis afstanden mellem hjemstedet og udstationeringsstedet er 150 km eller derunder, er dagpengene på 31,92 EUR. Hvis afstanden er over 150 km, er dagpengene på 127,65 EUR.

2.   Hvis en udstationeret national ekspert hverken har fået betalt sine flytteudgifter af EU-Udenrigstjenesten eller sin arbejdsgiver, udbetales en ekstra månedlig godtgørelse i henhold til nedenstående tabel:

Afstand mellem hjemsted og udstationeringssted (km)

Beløb (EUR)

0-150

0

> 150

82,05

> 300

145,86

> 500

237,05

> 800

382,92

> 1 300

601,73

> 2 000

720,27

3.   Denne godtgørelse udbetales for perioder med tjenesterejse, årlig ferie, barselsorlov, tjenestefrihed og fridage, som er godkendt af EU-Udenrigstjenesten.

4.   Ved udstationeringens start får en udstationeret national ekspert udbetalt et forskudsbeløb svarende til dagpenge for de første 75 dage i form af et engangsbeløb, og der udbetales ikke dagpenge i denne periode. Hvis udstationeringen afsluttes inden udløbet af de 75 dage, er den udstationerede nationale ekspert forpligtet til at tilbagebetale et beløb, der svarer til den resterende del af denne periode.

5.   Ved den brevveksling, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, underretter den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver afdelingen for menneskelige ressourcer om enhver udbetaling svarende til den i stk. 1 og 2 omhandlede udbetaling, som den udstationerede nationale ekspert modtager. Disse udbetalinger fratrækkes de tilsvarende godtgørelser, der udbetales af EU-Udenrigstjenesten.

6.   Dagpenge og den månedlige godtgørelse tilpasses hvert år uden tilbagevirkende kraft på grundlag af tilpasningen af EU-tjenestemændenes grundløn i Bruxelles og Luxembourg.

Artikel 17

Supplerende fast godtgørelse

1.   Hvis en udstationeret national eksperts hjemsted er beliggende over 150 km fra udstationeringsstedet, får vedkommende udbetalt en supplerende fast godtgørelse, der svarer til forskellen mellem den bruttoårsløn, der udbetales af arbejdsgiveren (uden familietillæg), plus de dagpenge, der i givet fald udbetales af EU-Udenrigstjenesten i medfør af artikel 16, og den grundløn, der udbetales til en tjenestemand i lønklasse AD 6 eller AST 4, løntrin 1, afhængigt af hvilken ansættelsesgruppe den pågældende er ansat i.

2.   Denne godtgørelse tilpasses årligt uden tilbagevirkende kraft på grundlag af tilpasningen af EU-tjenestemændenes grundløn.

Artikel 18

Rekrutteringssted, udstationeringssted, hjemsted og tilbagesendelsessted

1.   I disse ansættelsesvilkår betragtes som

rekrutteringssted: det sted, hvor den udstationerede nationale ekspert arbejdede for sin arbejdsgiver umiddelbart inden udstationeringen

udstationeringssted: Bruxelles eller det sted, hvor den EU-delegation, som den udstationerede nationale ekspert er tilknyttet, er beliggende

hjemsted: det sted, hvor den pågældendes arbejdsgiver har sit hovedsæde

tilbagesendelsessted: det sted, hvor den udstationerede nationale ekspert skal udøve sin hovedbeskæftigelse efter afslutningen af udstationeringen.

2.   Hvis rekrutteringsstedet eller tilbagesendelsesstedet befinder sig uden for Den Europæiske Unions område eller i en anden medlemsstat end den, hvor den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver har sit hovedsæde, eller hvis den pågældende ikke udøver nogen erhvervsmæssig aktivitet efter afslutningen af udstationeringen, anses hjemstedet, afhængig af tilfældet, for at være enten rekrutteringsstedet eller tilbagesendelsesstedet.

Rekrutteringsstedet, udstationeringsstedet eller udstationeringsstederne samt hjemstedet fastlægges i den brevveksling, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6. Tilbagesendelsesstedet fastsættes på grundlag af en erklæring fra den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver.

3.   Forhold i forbindelse med arbejde, der udføres af en udstationeret national ekspert for en anden medlemsstat end den, hvor udstationeringsstedet er beliggende, eller for en international organisation, tages ikke i betragtning ved anvendelsen af denne artikel.

Artikel 19

Rejseomkostninger

1.   En udstationeret national ekspert, hvis rekrutteringssted ligger over 150 km fra udstationeringsstedet, har ret til godtgørelse af sine rejseudgifter

a)

for sit eget vedkommende

b)

for sin ægtefælle og sine forsørgelsesberettigede børn, forudsat at disse personer bor sammen med den udstationerede ekspert, og at flytningen godtgøres af EU-Udenrigstjenesten.

2.   Medmindre rejsen foregår med fly, er det godtgjorte beløb et engangsbeløb og begrænset til billetprisen for en togrejse på anden klasse uden tillæg. Dette gælder ligeledes ved rejse i bil. Hvis den normale jernbanerejse er på over 500 km, eller hvis den normale rejserute omfatter rejse over hav, kan rejse med fly godtgøres op til den reelle pris for en lavprisbillet (PEX eller APEX) ved fremlæggelse af billetter og boardingpas.

3.   En udstationeret national ekspert har ved udløbet af udstationeringen ret til at få godtgjort rejseomkostningerne for sig selv og i givet fald for de personer, der er nævnt i stk. 1, litra b), med ovennævnte begrænsninger. Der kan ikke godtgøres et beløb, der er højere end det, som den udstationerede nationale ekspert ville have ret til ved hjemrejse til rekrutteringsstedet.

4.   Hvis en udstationeret national ekspert er flyttet fra sit rekrutteringssted til sit udstationeringssted, har vedkommende hvert år ret til et fast beløb svarende til prisen på en returrejse fra udstationeringsstedet til hjemstedet for sig selv, sin ægtefælle og sine forsørgelsesberettigede børn.

5.   I denne forbindelse kan en udstationeret national eksperts ugifte partner behandles som en ægtefælle på det grundlag, der er fastsat i tjenestemandsvedtægten.

Artikel 20

Flytteudgifter

1.   En udstationeret national ekspert kan flytte sit bohave og sine personlige ejendele fra rekrutteringsstedet til udstationeringsstedet på EU-Udenrigstjenestens regning efter at have indhentet forhåndstilladelse fra afdelingen for menneskelige ressourcer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

a)

Den første udstationering skal være på to år.

b)

Den udstationerede nationale eksperts rekrutteringssted skal være beliggende mindst 100 km fra udstationeringsstedet.

c)

Flytningen skal foregå senest seks måneder efter, at udstationeringen er startet.

d)

Der skal anmodes om tilladelse hertil mindst to måneder inden datoen for flytningen.

e)

Flytteudgifterne godtgøres ikke af arbejdsgiveren.

f)

Den udstationerede nationale ekspert skal indsende de originale tilbud, regninger og kvitteringer samt en attest fra sin arbejdsgiver, hvori det bekræftes, at denne ikke betaler flytningen, til afdelingen for menneskelige ressourcer.

2.   Medmindre andet følger af stk. 3, har en udstationeret national ekspert, hvis flytningen til udstationeringsstedet er blevet godtgjort af EU-Udenrigstjenesten, efter afslutningen af udstationeringen og efter have indhentet forhåndstilladelse ret til at få godtgjort sine flytteudgifter fra udstationeringsstedet til tilbagesendelsesstedet i henhold til EU-Udenrigstjenestens gældende bestemmelser for godtgørelse af flytteomkostninger, jf. dog betingelserne i stk. 1, litra d) og e), på følgende vilkår:

a)

Flytningen må ikke finde sted før seks måneder inden afslutningen af udstationeringen.

b)

Flytningen skal have fundet sted inden for seks måneder efter afslutningen af udstationeringen.

c)

De flytteudgifter, som EU-Udenrigstjenesten godtgør til flytningen ved afslutningen af udstationeringen, må ikke overstige de flytteudgifter, som den nationale ekspert ville have haft ret til, hvis denne vendte tilbage til rekrutteringsstedet.

d)

De originale tilbud og regningen for flytningen skal indsendes til EU-Udenrigstjenesten sammen med en attest fra den udstationerede nationale eksperts arbejdsgiver om, at denne ikke dækker alle eller en del af flytteudgifterne.

3.   En udstationeret national ekspert, hvis udstationering er afsluttet på egen anmodning eller på arbejdsgiverens anmodning inden to år fra starten af udstationeringen, har ikke ret til godtgørelse af flytteudgifter ved afslutningen af udstationeringen.

4.   Godtgørelse af udgifter i henhold til denne artikel sker i overensstemmelse med EU-Udenrigstjenestens relevante regler og betingelser.

Artikel 21

Tjenesterejser og udgifter i forbindelse med tjenesterejser

1.   En udstationeret national ekspert kan sendes på tjenesterejse, jf. dog artikel 4.

2.   Udgifter i forbindelse med tjenesterejser godtgøres i henhold til EU-Udenrigstjenestens gældende bestemmelser.

Artikel 22

Uddannelse

En udstationeret national ekspert har ret til at deltage i de uddannelseskurser, der afholdes af EU-Udenrigstjenesten, hvis det er i EU-Udenrigstjenestens interesse. Der tages hensyn til den udstationerede nationale eksperts rimelige interesser, navnlig udførelsen af den pågældendes arbejdsopgaver, når den udstationerede nationale ekspertens ansvarlige leder træffer beslutning om, hvorvidt eksperten kan deltage i uddannelseskurser.

Artikel 23

Administrative bestemmelser

1.   Den udstationerede nationale ekspert henvender sig den første dag af sin udstationering til afdelingen for menneskelige ressourcer for at opfylde de nødvendige administrative formaliteter. Den pågældende starter enten den 1. eller den 16. i måneden.

2.   Nationale eksperter, der gør tjeneste i en EU-delegation, henvender sig til chefen for EU-delegationen på udstationeringsstedet.

3.   Godtgørelser og udgifter udbetales i euro af EU-Udenrigstjenesten og overføres til en bankkonto, der er åbnet i en bank i Bruxelles. For nationale eksperter, der ikke er udstationeret i Bruxelles, kan godtgørelser og udgifter udbetales i euro og overføres til en bankkonto, der er åbnet i en bank i Bruxelles eller på den pågældendes hjemsted.

KAPITEL IV

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER I EU-DELEGATIONERNE

Artikel 24

Ansættelsesvilkår for udstationerede nationale eksperter i EU-delegationerne

Ansættelsesvilkårene i denne afgørelse finder også anvendelse på nationale eksperter, der er udstationeret i EU-delegationerne, med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel.

Artikel 25

Godtgørelser

1.   Godtgørelserne i artikel 16 udbetales i euro i Belgien. De korrigeres med den koefficient, som anvendes på vederlaget til tjenestemænd, der gør tjeneste i Belgien.

2.   Uanset stk. 1 kan afdelingen for menneskelige ressourcer på anmodning af den udstationerede nationale ekspert give tilladelse til udbetaling af dagpenge i udstationeringsstedets valuta eller, i særlige og behørigt begrundede tilfælde med henblik på at opretholde købekraften, en anden valuta. Dagpengene korrigeres da med den justeringskoefficient, der er fastsat i artikel 12 i bilag X til tjenestemandsvedtægten, og konverteres efter den tilsvarende vekselkurs.

3.   Der udbetales en godtgørelse for levevilkårene, som fastsættes i henhold til kriterierne i artikel 10 i bilag X til tjenestemandsvedtægten, til nationale eksperter, der er udstationeret i EU-delegationer i tredjelande. De dagpenge, der er omhandlet i artikel 16, stk. 1, udgør det referencebeløb, der er omhandlet i artikel 10 i bilag X til tjenestemandsvedtægten.

Artikel 26

Godtgørelse af omkostninger

1.   De udgifter, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b), og stk. 4, godtgøres ikke.

2.   De udgifter, der er omhandlet i artikel 20, godtgøres ikke.

Artikel 27

Årlig ferie

Bestemmelserne om årlig ferie for EU-Udenrigstjenestens personale i EU-delegationerne finder ligeledes anvendelse på EU-Udenrigstjenestens udstationerede nationale eksperter i EU-delegationerne.

KAPITEL V

OMKOSTNINGSFRIE UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

Artikel 28

Nationale eksperter, der er udstationeret omkostningsfrit

1.   I denne afgørelse forstås ved en »omkostningsfri udstationeret national ekspert« en udstationeret national ekspert, som EU-Udenrigstjenesten ikke udbetaler nogen af de godtgørelser til, der omhandlet i kapitel III eller IV, og som den ikke dækker nogen af de udgifter for, der er omhandlet i denne afgørelse, bortset fra dem, der vedrører udførelsen af den nationale eksperts opgaver under udstationeringen, for så vidt andet ikke er fastsat i aftalen mellem EU-Udenrigstjenesten og den administration, der udstationerer den omkostningsfrie nationale ekspert.

2.   Afdelingen for menneskelige ressourcer kan på anmodning af den relevante direktør eller tilsvarende give tilladelse til udstationering af omkostningsfrie nationale eksperter i det enkelte tilfælde under hensyntagen til deres hjemsted, den pågældende afdeling, den geografiske balance og det arbejde, der skal udføres.

KAPITEL VI

ANVENDELSE AF ANSÆTTELSESVILKÅRENE PÅ UDSTATIONEREDE NATIONALE MILITÆREKSPERTER

Artikel 29

Ansættelsesvilkår for udstationerede militæreksperter

Med forbehold af bestemmelserne i dette kapitel gælder ansættelsesvilkårene i denne afgørelse ligeledes for militæreksperter, der er udstationeret i EU-Udenrigstjenesten for at deltage i Den Europæiske Unions Militærstab (»EUMS«), jf. Rådets afgørelse 2001/80/FUSP af 22. januar 2001 om oprettelse af Den Europæiske Unions Militærstab (5), som ændret.

Artikel 30

Betingelser

Udstationerede militæreksperter skal under udstationeringen være i lønnet tjeneste ved de væbnede styrker i en medlemsstat.

Artikel 31

Ansættelse

Generaldirektøren for EUMS fastsætter de nærmere ansættelsesvilkår for de udstationerede militæreksperter (6).

Artikel 32

Brevveksling

Den brevveksling, der er omhandlet i artikel 1, stk. 6, finder sted mellem den administrerende direktør og den pågældende medlemsstats faste repræsentation for så vidt angår udnævnelse af generaldirektøren for EUMS, vicegeneraldirektøren for EUMS og alle direktører og afdelingschefer og mellem generaldirektøren for EUMS og den pågældende medlemsstats faste repræsentation for så vidt angår alle andre udnævnelser. Det skal også fremgå af denne brevveksling, hvilke eventuelle begrænsninger der er med hensyn til den udstationerede nationale eksperts deltagelse i missioner.

Artikel 33

Udstationeringens varighed

1.   Udstationeringen er på mellem seks måneder og tre år og kan forlænges en eller flere gange. Den samlede periode må dog ikke være på over fire år.

2.   Bortset fra ganske særlige tilfælde skal der være gået mindst tre år mellem afslutningen på den foregående udstationering og en ny udstationering, hvis forholdene berettiger til det, og efter aftale med generaldirektøren for EUMS.

Artikel 34

Arbejdsopgaver

Uanset artikel 4 varetager de udstationerede militæreksperter med referat til den højtstående repræsentant den mission samt udfører de opgaver og de funktioner, der er pålagt dem i henhold til bilaget til afgørelse 2001/80/FUSP, som ændret.

Artikel 35

Sikkerhedsgodkendelse

Det relevante niveau for den udstationerede militæreksperts sikkerhedsgodkendelse anføres i den i artikel 1, stk. 6, omhandlede brevveksling og må ikke være mindre end SECRET.

Artikel 36

Erhvervserfaring

Uanset artikel 6, stk. 1, kan der i EU-Udenrigstjenesten udstationeres militærpersoner med rådgivende eller sagsbehandlende funktioner, når disse godtgør, at de er i besiddelse af et højt kompetenceniveau inden for de opgaver, der skal udføres.

Artikel 37

Suspension og afslutning af udstationeringen

1.   Generaldirektøren for EUMS giver tilladelse til anvendelsen af artikel 8, stk. 1, på udstationerede militærpersoner.

2.   Uanset artikel 9, stk. 2, kan en udstationering afsluttes uden varsel, hvis det er i EU-Udenrigstjenestens eller vedkommende udstationerede militærpersons nationale myndigheds interesse eller af andre behørigt begrundede årsager.

Artikel 38

Grov tilsidesættelse af pligter

1.   En udstationering kan afsluttes uden varsel, hvis den udstationerede militærekspert forsætligt eller af uagtsomhed groft har tilsidesat sine pligter. Uanset artikel 9, stk. 2, litra c), træffes afgørelsen af generaldirektøren for EUMS, idet den pågældende forinden skal have lejlighed til at forsvare sig. Inden generaldirektøren for EUMS træffer sin afgørelse, underretter vedkommende den faste repræsentant for den medlemsstat, hvor den udstationerede militærekspert er statsborger. Efter at en sådan afgørelse er truffet, godtgøres udgifterne i artikel 19 og 20 ikke.

Inden den i første afsnit nævnte afgørelse træffes, kan den udstationerede militærekspert efter at have haft lejlighed til at forsvare sig suspenderes, såfremt generaldirektøren for EUMS anfører, at der er tale om grov forsømmelse. De i artikel 16 og 17 omhandlede godtgørelser udbetales ikke, så længe suspensionen, som højst kan være på tre måneder, varer.

2.   Generaldirektøren for EUMS underretter de nationale myndigheder om enhver krænkelse, som den udstationerede militærekspert måtte have begået, af de ansættelsesvilkår eller de bestemmelser, som er fastlagt eller omhandlet i denne afgørelse.

3.   Den udstationerede militærperson er fortsat underlagt de nationale disciplinære regler i sit hjemland.

Artikel 39

Arbejdstid

Artikel 11, stk. 2, andet punktum, finder ikke anvendelse på en udstationeret militærperson.

Artikel 40

Tjenestefrihed

EU-Udenrigstjenesten kan indrømme yderligere, ulønnet tjenestefrihed med henblik på uddannelse hos arbejdsgiveren og efter behørig begrundet anmodning fra denne.

Artikel 41

Godtgørelser

Det kan i den i artikel 1, stk. 5, omhandlede brevveksling bestemmes, at de i artikel 16 og 17 fastsatte godtgørelser ikke udbetales.

KAPITEL VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 42

Klager

1.   En udstationeret national ekspert kan indgive en klage til afdelingen for menneskelige ressourcer over en retsakt, der er vedtaget af EU-Udenrigstjenesten i henhold til denne afgørelse, og som er til skade for vedkommende, med undtagelse af afgørelser, der er en direkte følge af afgørelser truffet af den pågældende eksperts arbejdsgiver, uden at dette berører muligheden for efter udstationeringens begyndelse at indbringe klager på de betingelser og inden for de tidsfrister, der er fastsat i artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

2.   Klagen skal indbringes inden for en frist på to måneder. Fristen løber fra den dag, hvor afgørelsen meddeles modtageren, og i alle tilfælde senest den dag, hvor den pågældende får kendskab til den. Afdelingen for menneskelige ressourcer meddeler den pågældende sin begrundede beslutning inden for en frist på fire måneder fra den dag, hvor klagen er fremsat. Er der ikke afgivet svar på klagen inden for denne frist, anses dette som en stiltiende afvisning.

Artikel 43

Ophævelse

Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 og Kommissionens afgørelse K(2008) 6866 af 12. november 2008 finder fortsat anvendelse på alle udstationeringer, der er i kraft på tidspunktet for denne afgørelses ikrafttræden, jf. dog artikel 44.

Artikel 44

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen. Fra denne dag finder den anvendelse på:

a)

enhver ny udstationering i EU-Udenrigstjenesten, og

b)

enhver forlængelse af en tidligere udstationering i Kommissionen eller Rådet, hvis funktion er blevet overført til EU-Udenrigstjenesten. I dette tilfælde anses udstationeringsperioden, jf. artikel 2, for at begynde den dag, hvor overførslen til EU-Udenrigstjenesten finder sted.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. marts 2011.

Den højtstående repræsentant

C. ASHTON


(1)  EUT L 201 af 3.8.2010, s. 30.

(2)  EUT L 327 af 13.2.2007, s. 10.

(3)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(4)  EFT L 74 af 27.3.1972, s. 1.

(5)  EFT L 27 af 30.1.2001, s. 7.

(6)  »EUMS Manning and Turnover Policy«, dok. 5402/11.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/17


Bekendtgørelse fra Europa-Kommissionen om Den Hellenske Republiks meddelelse om en kompetent myndighed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

2012/C 12/05

1.

Europa-Kommissionen bekræfter, at Den Hellenske Republik i overensstemmelse med artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter har meddelt, at den kompetente myndighed er direktoratet for oliepolitik under generaldirektoratet for energi i ministeriet for miljø, energi og klimaændringer (»Directorate-General for Energy of the Secretariat-General for Environment and Climate Change of the Ministry of Environment, Energy and Climate Change«), Mesogion 119, Athen 101 92, Grækenland.

2.

Alle forespørgsler vedrørende denne bekendtgørelse rettes til: Directorate of Petroleum Policy, Mesogion 119, Athens 101 92, Grækenland, Tlf. +30 2106969312 og +30 2106969422, Fax +30 2106969034 E-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr


OPLYSNINGER VEDRØRENDE DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

Europa-Kommissionen

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/18


Offentliggørelse af det norske »Samferdselsdepartementets« planer om tildeling af kontrakt om offentlig tjeneste uden forudgående udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (1)

2012/C 12/06

1.

Navn og adresse på den kompetente myndighed:

Samferdselsdepartementet

Jernbanetransport

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Type kontrakt, der forventes indgået:

Tildeling af kontrakt uden forudgående udbud

3.

Tjenesteydelser og områder, der potentielt er omfattet af kontrakttildelingen.

National transport af jernbanepassagerer; alle tjenesteydelser, der er omfattet af en kontakt om offentlig tjeneste i 2011, bortset fra Gjøvik-linjen og Ofoten-linjen.


(1)  Published in the EEA Supplement No 2, 12.1.2012, page 5.


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/19


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica)

(EØS-relevant tekst)

2012/C 12/07

1.

Den 6. januar 2012 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Saria Bio-Industries AG & Co. KG (Saria, Tyskland), der tilhører Rethmann AG & Co. KG (Rethmann-koncernen, Tyskland) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol med virksomhederne Teeuwissen Holding B.V. (Teeuwissen, Nederlandene), Jagero Holding II, S.L. (Jagero II, Spanien), Quintet Beheer B.V. (Quintet, Nederlandene) og Bioibérica, SA (Bioibérica, Spanien), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Saria: indsamling og bearbejdning af animalske biprodukter til proteinmel og fedt samt indsamling og bearbejdning af madrester til anvendelse som råmateriale ved biogasproduktion

Teeuwissen: produktion af tarme samt indkøb og bearbejdning af biprodukter fra slagterier til anvendelse i forskellige industrier

Jagero II: holdingselskab, som ejer selskaber, der er aktive inden for produktion af tarme og bearbejdning af biprodukter fra slagterier til anvendelse i forskellige industrier

Quintet: holdingselskab med interesser i selskaber med meget begrænset virksomhed inden for bearbejdning af biprodukter fra slagterier uden for EU

Bioibérica: produktion og markedsføring af virksomme lægemiddelbestanddele og farmaceutiske produkter.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6438 — Saria/Teeuwissen/Jagero II/Quintet/Bioiberica sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til adressen COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).


14.1.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 12/21


BESLUTNING OM AT INDSTILLE DEN FORMELLE UNDERSØGELSESPROCEDURE, EFTER AT MEDLEMSSTATEN HAR TRUKKET ANMELDELSEN TILBAGE

Statsstøtte — Polen

(Artikel 107-109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 108, stk. 2, i TEUF — tilbagetrækning af anmeldelse

Statsstøtte SA.30340 (11/C) — LIP — PL — Fiat Powertrain Technologies Poland

(EØS-relevant tekst)

2012/C 12/08

Kommissionen har besluttet at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, som den indledte den 9. februar 2011 (1) i relation til ovennævnte foranstaltning, idet Polen trak sin anmeldelse tilbage den 16. september 2011 og vil nedsætte støtten for at overholde lofterne og opfylde betingelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (2).


(1)  EUT C 151 af 21.5.2011, s. 5.

(2)  EUT L 214 af 9.8.2008, s. 3.