ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.047.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 47

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
15. februar 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 047/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 047/02

Euroens vekselkurs

3

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 047/03

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer ( 1 )

4

2011/C 047/04

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer ( 1 )

7

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2011/C 047/05

Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

10

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2011/C 047/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

11

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2011/C 047/07

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2011/C 47/01

Godkendelsesdato

17.11.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 144/10

Medlemsstat

Nederlandene

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

O&O-steun aan Rekkof

Retsgrundlag

Kaderwet EZ-subsidies; O&O-programma Civiele Vliegtuigontwikkeling

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Forskning og udvikling, Sektorudvikling

Støtteform

Tilbagebetalingspligtigt tilskud

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 19,72 mio. EUR

Støtteintensitet

33 %

Varighed

indtil 31.12.2012

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministerie van Economische Zaken

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

10.12.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 336/10

Medlemsstat

Østrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Retsgrundlag

Sonderrichtlinie Breitband Austria Zwanzigdreizehn

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Sektorudvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse 10 mio. EUR

Samlet forventet støtteydelse 26 mio. EUR

Støtteintensitet

75 %

Varighed

1.1.2011-31.12.2013

Økonomisk sektor

Post og telekommunikation

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Ghegastrabe 1

1030 Wien

ÖSTERREICH

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/3


Euroens vekselkurs (1)

14. februar 2011

2011/C 47/02

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3440

JPY

japanske yen

112,15

DKK

danske kroner

7,4568

GBP

pund sterling

0,84000

SEK

svenske kroner

8,7562

CHF

schweiziske franc

1,3065

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8770

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,235

HUF

ungarske forint

272,35

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7058

PLN

polske zloty

3,9436

RON

rumænske leu

4,2490

TRY

tyrkiske lira

2,1460

AUD

australske dollar

1,3430

CAD

canadiske dollar

1,3280

HKD

hongkongske dollar

10,4735

NZD

newzealandske dollar

1,7797

SGD

singaporeanske dollar

1,7233

KRW

sydkoreanske won

1 511,82

ZAR

sydafrikanske rand

9,8273

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,8662

HRK

kroatiske kuna

7,4120

IDR

indonesiske rupiah

11 978,93

MYR

malaysiske ringgit

4,1026

PHP

filippinske pesos

58,667

RUB

russiske rubler

39,3787

THB

thailandske bath

41,368

BRL

brasilianske real

2,2438

MXN

mexicanske pesos

16,1932

INR

indiske rupee

61,1520


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/4


Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

(EØS-relevant tekst)

2011/C 47/03

Støtte nr.: XF 18/10

Medlemsstat: Irland

Støtteydende region/myndighed: An Bord Iascaigh Mhara

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Retsgrundlag: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 700 000,00 EUR om året i perioden 2010-2014

Maksimal støtteintensitet: 40 % af de støtteberettigede udgifter til investeringsprojekter inden for den private sektor

Ikrafttrædelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed (højst indtil 30. juni 2014); anfør:

under ordningen: støtten vil blive ydet: indtil 30. juni 2014

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste tranche: ikke relevant

Målet med støtten: »Aquaculture Innovation and Technology Scheme« har til formål at fremme investeringer i innovativ teknologi og at afprøve denne teknologi på markedsvilkår for at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen, at fastslå, om det er økonomisk og teknisk gennemførligt at udnytte nye steder og arter, at støtte foranstaltninger for at forbedre den miljømæssige bæredygtighed på længere sigt, at investere i foranstaltninger for at forbedre fiskesundheden og -velfærden og produktkvaliteten, at forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene for de beskæftigede inden for akvakultursektoren, at øge færdighederne og videngrundlaget i sektoren og at integrere akvakultursektoren i kystsamfundene og landdistrikterne og harmonisere den

Anfør, hvilken eller hvilke artikler der anvendes (artikel 8-24): Artikel 11 og 21

Aktivitet: At investere i innovativ teknologi og afprøve denne teknologi på markedsvilkår for at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen, at fastslå, om det er økonomisk og teknisk gennemførligt at udnytte nye steder og arter, at støtte foranstaltninger for at forbedre den miljømæssige bæredygtighed på længere sigt, at investere i foranstaltninger for at forbedre fiskesundheden og -velfærden og produktkvaliteten, at forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene hos de beskæftigede inden for akvakultursektoren, at øge færdighederne og videngrundlaget i sektoren og at integrere akvakultursektoren i kystsamfundene og landdistrikterne og harmonisere den.

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.bim.ie

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: De midler, som Irland har fået tildelt fra Den Europæiske Fiskerifond, er blevet øremærket til oplægning af fiskerflåden. Udviklingen af akvakultursektoren vil blive finansieret af den irske stat ved hjælp af årlige bevillinger fra statsbudgettet til budgettet for An Bord Iascaigh Mhara, som udgør en del af budgettet for ministeriet for landbrug, fiskeri og fødevarer.

Støtte nr.: XF 23/10

Medlemsstat: Irland

Støtteydende region/myndighed: An Bord Iascaigh Mhara

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Aquaculture Innovation and Technology Scheme

Retsgrundlag: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 700 000,00 EUR om året i perioden 2010-2014

Maksimal støtteintensitet: 40 % af de støtteberettigede udgifter til investeringsprojekter inden for den private sektor

Ikrafttrædelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed (højst indtil 30. juni 2014); anfør:

under ordningen: støtten vil blive ydet: indtil 30. juni 2014

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste tranche: ikke relevant.

Målet med støtten: »Aquaculture Innovation and Technology Scheme« har til formål at fremme investeringer i innovativ teknologi og at afprøve denne teknologi på markedsvilkår for at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen, at fastslå, om det er økonomisk og teknisk gennemførligt at udnytte nye steder og arter, at støtte foranstaltninger for at forbedre den miljømæssige bæredygtighed på længere sigt, at investere i foranstaltninger for at forbedre fiskesundheden og -velfærden og produktkvaliteten, at forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene for de beskæftigede inden for akvakultursektoren, at øge færdighederne og videngrundlaget i sektoren og at integrere akvakultursektoren i kystsamfundene og landdistrikterne og harmonisere den.

Anfør, hvilken eller hvilke artikler der anvendes (artikel 8-24): Artikel 11 og 21.

Aktivitet: At investere i innovativ teknologi og afprøve denne teknologi på markedsvilkår for at forbedre produktiviteten og konkurrenceevnen, at fastslå, om det er økonomisk og teknisk gennemførligt at udnytte nye steder og arter, at støtte foranstaltninger for at forbedre den miljømæssige bæredygtighed på længere sigt, at investere i foranstaltninger for at forbedre fiskesundheden og -velfærden og produktkvaliteten, at forbedre sundheds- og sikkerhedsforholdene hos de beskæftigede inden for akvakultursektoren, at øge færdighederne og videngrundlaget i sektoren og at integrere akvakultursektoren i kystsamfundene og landdistrikterne og harmonisere den

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.bim.ie

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: De midler, som Irland har fået tildelt fra Den Europæiske Fiskerifond, er blevet øremærket til oplægning af fiskerflåden. Udviklingen af akvakultursektoren vil blive finansieret af den irske stat ved hjælp af årlige bevillinger fra statsbudgettet til budgettet for An Bord Iascaigh Mhara, som udgør en del af budgettet for ministeriet for landbrug, fiskeri og fødevarer.

Støtte nr.: XF 36/10

Medlemsstat: Irland

Støtteydende region/myndighed: An Bord Iascaigh Mhara

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Seafood Graduate Development Scheme

Retsgrundlag: Sea Fisheries Act 1952 (No 7 of 1952)

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 250 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: Højst 40 % af udgifterne til støtteberettigede projekter inden for den private sektor og højst 100 % af udgifterne til offentlige projekter, der gennemføres i offentlighedens interesse af offentlige organer og/eller forskningsinstitutioner

Ikrafttrædelsesdato: 1. november 2010.

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed (højst indtil 30. juni 2014); anfør:

under ordningen: støtten vil blive udbetalt: indtil den 30. juni 2014

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste tranche: ikke relevant

Målet med støtten: Målet med støtten er at fremme udviklingen af sektoren ved at indsætte specialister med kvalifikationer inden for virksomhedsudvikling/marketing og udvikling af nye fiskevarer.

Denne ordning finansieres i henhold til artikel 17, 21 og 23 i Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 af 22. juli 2008.

Anfør, hvilken eller hvilke artikler der anvendes (artikel 8-24): Artikel 17, 21 og 23.

Aktivitet: Produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

An Bord Iascaigh Mhara

PO Box 12

Crofton Road

Dún Laoghaire

Co. Dublin

IRELAND

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.bim.ie/templates/text_content.asp?node_id=1085

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: De midler, som Irland har fået tildelt fra Den Europæiske Fiskerifond, er blevet øremærket til andre foranstaltninger, herunder oplægning af fiskerflåden, miljøvenlige fiskerisystemer, kystnær fiskeriforvaltning og akse 4 (udvikling af kystsamfund)


15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/7


Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

(EØS-relevant tekst)

2011/C 47/04

Støtte nr.: XF 19/10

Medlemsstat: Spanien

Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Generalitat

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y la Cofradía de pescadores de Guardamar del Segura para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 10 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede udgifter (de resterende 50 % finansieres via budgettet for Ayuntamiento de Guardamar del Segura)

Ikrafttrædelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed; anfør:

under ordningen: indtil hvilken dato der kan ydes støtte

X

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste tranche: 31. december 2010

Målet med støtten: Udvikling af en kvalitets- og forædlingspolitik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgsfremstød for ferske fiskevarer

Anfør hvilken eller hvilke af artiklerne 8-24 der anvendes: Artikel 20

Aktivitet: Fremme af ferske fiskevarer

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: Det drejer sig om støtte med Generalitat's egne midler, der ikke samfinansieres med EFF og derfor ikke indgår i det spanske operationelle fiskeriprogram.

Støtte nr.: XF 20/10

Medlemsstat: Spanien

Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Generalitat

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Gandía y la Cofradía de pescadores de Gandía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 10 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede udgifter (de resterende 50 % finansieres via budgettet for Ayuntamiento de Gandía)

Ikrafttrædelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed; anfør:

under ordningen: støtten vil blive ydet:

X

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste tranche: 31. december 2010

Målet med støtten: Udvikling af en kvalitets- og forædlingspolitik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgsfremstød for ferske fiskevarer

Anfør hvilken eller hvilke artikler, der anvendes (artikel 8-24): Artikel 20

Aktivitet: Fremme af ferske fiskevarer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: Det drejer sig om støtte med Generalitat's egne midler, der ikke samfinansieres med EFF og derfor ikke indgår i det spanske operationelle fiskeriprogram.

Støtte nr.: XF 21/10

Medlemsstat: Spanien

Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Generalitat

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Benicarló y la Cofradía de pescadores de Benicarló para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 10 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede udgifter (de resterende 50 % ydes af Ayuntamiento de Benicarló)

Ikrafttrædelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed; anfør:

under ordningen: støtten vil blive ydet:

X

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste rate: 31. december 2010

Målet med støtten: Indførelse af en kvalitets- og forædlingspolitik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgsfremstød for ferske fiskevarer

Anfør hvilken eller hvilke af artiklerne 8-24 der anvendes: Artikel 20

Aktivitet: Salgsfremstød for ferske fiskerivarer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: Støtten finansieres af Generalitat med egne midler, som ikke samfinansieres med Den Europæiske Fiskerifond, og er derfor ikke omfattet af det spanske operationelle program for fiskeri.

Støtte nr.: XF 22/10

Medlemsstat: Spanien

Støtteydende region/myndighed: Comunitat Valenciana/Generalitat

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager ad hoc-støtte: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Retsgrundlag: Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ayuntamiento de Denía y la Cofradía de pescadores de Denía para la promoción de los productos pesqueros frescos en la Comunitat Valenciana

Planlagte årlige udgifter under ordningen eller ydet ad hoc-støtte: 10 000 EUR

Maksimal støtteintensitet: 50 % af de støtteberettigede udgifter (de resterende 50 % ydes af Ayuntamiento de Denía)

Ikrafttrædelsesdato:

Støtteordningens eller den individuelle støttes varighed; anfør:

under ordningen: støtten vil blive ydet:

X

hvis der er tale om ad hoc-støtte: forventet dato for udbetaling af sidste rate: 31. december 2010

Målet med støtten: Indførelse af en kvalitets- og forædlingspolitik, udvikling af nye markeder eller gennemførelse af salgsfremstød for ferske fiskevarer

Anfør hvilken eller hvilke af artiklerne 8-24 der anvendes: Artikel 20

Aktivitet: Salgsfremstød for ferske fiskerivarer

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Generalitat de la Comunitat Valenciana

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted, hvor støtteordningens fulde tekst og kriterierne og betingelserne for tildeling af ad hoc-støtte uden for en støtteordning kan findes: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/aytoguardamar2010.pdf

Begrundelse: Anfør, hvorfor der er oprettet en statsstøtteordning i stedet for at udnytte støttemulighederne under Den Europæiske Fiskerifond: Støtten finansieres af Generalitat med egne midler, som ikke samfinansieres med Den Europæiske Fiskerifond, og er derfor ikke omfattet af det spanske operationelle program for fiskeri


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/10


Meddelelse om det forestående udløb af visse antidumpingforanstaltninger

2011/C 47/05

1.   Europa-Kommissionen skal meddele, at medmindre en fornyet undersøgelse indledes efter følgende procedure, udløber nedenstående antidumpingforanstaltninger på den i tabellen anførte dato, jf. artikel 2 i Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1202/2009 (1) om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af furfurylalkohol med oprindelse i Folkerepublikken Kina.

2.   Procedure

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse. Anmodningen skal indeholde tilstrækkelige beviser for, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre fortsat eller fornyet dumping med deraf følgende skade.

Skulle Kommissionen beslutte at foretage en fornyet undersøgelse af de pågældende foranstaltninger, vil importørerne, eksportørerne, repræsentanterne for eksportlandet og EU-producenterne få lejlighed til at uddybe, afvise eller fremsætte bemærkninger til oplysningerne i anmodningen om en fornyet undersøgelse.

3.   Tidsfrist

EU-producenter kan indgive en skriftlig anmodning om en fornyet undersøgelse på ovennævnte grundlag til Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel (Kontor H-1), N-105 4/92, B-1049 Bruxelles (2), Belgien, på et hvilket som helst tidspunkt efter denne meddelelses offentliggørelse, men ikke senere end tre måneder før den i nedenstående tabel angivne dato.

4.   Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1225/2009 (3).

Varen

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Reference

Udløbsdato

Furfurylalkohol

Folkerepublikken Kina

Antidumpingtold

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1202/2009 (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 48)

10.12.2011


(1)  EUT L 323 af 10.12.2009. s. 48.

(2)  Fax +32 22956505.

(3)  EUT L 343 af 22.12.2009. s. 51.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2011/C 47/06

1.

Den 8. februar 2011 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomhederne APM Terminals BV (»APMT«), der tilhører AP Møller-Maersk A/S gruppen (»APMM«, Danmark), og Bolloré SA (»Bolloré«, Frankrig) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over Meridian Port Services Limited (»Meridian Port Services«, Ghana) jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

APMM: udvikling og drift af containerterminaler og hermed forbundne aktiviteter over hele verden, containertransport i linjefart, transport ad indre vandveje og logistik, bugsering i havne, tankskibsfart, olie- og gasprospektering, detailsalg og lufttransport

Bolloré: transport og logistiktjenester over hele verden, fremstilling af plasticfilm, billetmaskiner, batterier og elektriske køretøjer, brændstofdistribution i Europa, kommunikation og medier, reklamer og udnyttelse af plantager i Cameroun, USA og Frankrig

Meridian Port Services: udvikling, forvaltning og drift af containerterminalen i Tema-havnen i Ghana og tilknyttede tjenester.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.6019 — APMT/Bolloré/Meridian Port Services sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


ANDET

Europa-Kommissionen

15.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/12


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2011/C 47/07

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»LOUGH NEAGH EEL«

EF-Nr.: UK-PGI-0005-0796-10.02.2010

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Navn:

»Lough Neagh Eel«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Det Forenede Kongerige

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.7 —

Fisk, bløddyr, skaldyr, ferske, og produkter på basis heraf

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

»Lough Neagh Eel« er den betegnelse, som gives både vildtlevende gulål (lokalt kendt som brunål) og blankål (fuldvoksne ål) af arten Anguilla anguilla (europæisk ål), som fanges i det afgrænsede område. Denne ansøgning omfatter kun ferske ål.

Lough Neagh-Eel er kendetegnet ved følgende egenskaber:

Størrelse: stor (længde mindst 40 cm, vægt 150-600 gram)

Større fedtindhold i forhold til ål fra andre områder (fuldvoksne Lough Neagh-Eel har et fedtindhold på ca. 23 %)

De unge gulål (brunål) er mørkegrønne med en gul (brun) underside

De ældre blankål er sorte med en sølvfarvet underside

Lough Neagh-Eel har spidst hoved, kort hale og afrundet krop

Kødet fra den ferske ål er i tilberedt stand hvidt, blødt og let.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Der fodres ikke. Ålen er vildtlevende.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Ålene fanges i det afgrænsede område ved anvendelse af langline eller net i søen Lough Neagh eller ved stemmeværker fra søens udmunding nordpå langs floden Banns nedre del.

For forarbejdede produkter som røget ål angiver den geografiske betegnelse (»Lough Neagh Eels«) råvaren, dvs. ferske Lough Neagh-Eel.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning, emballering m.v.:

3.7.   Særlige mærkningsregler:

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Søen Lough Neagh i Nordirland og floden Banns nedre del, fra den nordlige bred af Lough Neagh til »Cutts« ved Coleraine.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Lough Neagh er De Britiske Øers største sø og den femtestørste sø i Europa med et areal på omkring 150 kvadratmil. Den får sit vand fra en række floder og løber ud i havet via den nedre del af floden Bann fra søens nordlige bred.

Det store antal floder, som løber ud i søen, giver store sedimentaflejringer i søen. Disse aflejringer er meget mørke og består af silt og ler, organisk materiale og diatoméskaller. Silt- og leraflejringerne stammer først og fremmest fra flodbåret opslæmmet materiale, der tilføres med floderne, mens det organiske materiale dels kan henføres til afvandingsområder, dels dannes i søen. Aflejringernes beskaffenhed og partikelstørrelse gør dem til et egnet levested for talrige hvirvelløse dyr, herunder især dansemyglarver (Chironomidae), som er kendt for at dominere bunddyrssamfundene i søen og udgør ålens vigtigste fødeemne.

Søen er stærkt næringsrig (hypertrof) og beluftes kontinuerligt af cirkulerende vinde. Derved sikres, at det høje næringsindhold i søen ikke resulterer i voldsomme iltsvind i de varmere måneder.

Glasål vandrer fra Sargassohavet mod nord langs Golfstrømmen over Atlanterhavet. De følger Den Nordatlantiske strøm i retning mod Irland. De ankommer til tidevandsstrækningen af floden Bann på Nordirlands nordlige kyst ved Coleraine, hvor de enten fanges og flyttes i lastbiler eller svømmer op i floden til Lough Neagh. Når de når frem til søen, bliver de der og tager føde til sig og vokser, indtil det er tid for dem at vende tilbage til Sargassohavet for at gyde. Når de er fuldt udvokset, stopper de med at tage føde til sig og vender tilbage til deres gydepladser. Den eneste direkte rute/vej, som ålene kan svømme tilbage til havet ad, er floden Banns nedre del.

Tre traditionelle fangstmetoder anvendes ved fiskeri af Lough Neagh-Eel, to forskellige metoder til fangst af gulål og en til fangst af blankål.

Gulål

Langlinemetode

Fiskerne sætter op til fire ca. 1 mil lange nylonliner, hvor der på hver line er fæstet 400 kroge med agn. Disse liner bliver dernæst »løftet« tidligt den efterfølgende morgen. Linen hales om bord ved håndkraft, og de fangede ål opbevares i beholdere, som der pumpes ferskvand igennem for at minimere dødeligheden.

Fangsten bringes i land, og alle ål med en længde på under 16 inches (40 cm) sættes i overensstemmelse reglerne fra Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society (Lough Neaghs fiskerikooperativ) tilbage i søen for at sikre bæredygtige bestande i fremtiden.

Net

Manuel trækning af net med en længde på højst 90 yards (82,3 m) og en dybde på højst 18 yards (16,5 m). Hydrauliske indhalingsanordninger anvendes for at trække de reb ind, som er fastgjort til nettene, men selve nettet skal indhales ved håndkraft og må ikke trækkes af båden. Slæbenetsfiskeri er ved ålefangst forbudt for at beskytte søens bund.

Fiskerne forlader sig ofte på deres erfaring og indgående kendskab til søen for under vekslende miljø- og vejrforhold at lokalisere de bedste fangster.

På land sorteres ålene, og ål med en længde på under 40 cm sættes tilbage til søen som led i at sikre den bæredygtige forvaltning af ålebestanden. Andre foranstaltninger til forvaltning af bestandens bæredygtighed omfatter en periode, hvor der er lukket for fiskeri og ålefiskeri er forbudt, og en daglig fangstkvote.

Blankål

Blankål er ål, som bliver i Lough Neagh til de er fuldt udvoksede, og nu instinktivt påbegynder deres vandring mod nord til kysten og derfra videre til Sargassohavet for at yngle.

Blankål må kun fanges i tidsrummet fra 1. juni til slutningen af februar.

De fanges ved faste stemmeværker ved Toome (Toomebridge) ved Lough Neaghs udløb på søens nordlige bred, og Kilrea i den nedre del af floden Bann, ca. 15 mil nord for Lough Neagh.

Blankålene vandrer kun i ly af mørket og fanges derfor om natten. Dertil anvendes store »Coghill«-net, som sænkes ned i floden ved stemmeværkerne. Ved siden af hvert net er der en opsamlingsbeholder, som befinder sig i floden, hvor de fangede ål opbevares. Beholderne kan alt efter vandstanden, som afhænger af nedbørsmængden, hæves og sænkes.

De fangede ål transporteres derefter til kooperativets fabrik, hvor de med henblik på videretransport i lighed med gulålene sorteres.

Bæredygtighed og forvaltning af bestanden

Den europæiske ål er opført i bilag II til konvention om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) som en truet art. Derudover foreslår Rådets forordning (EF) Nr. 1100/2007 om foranstaltninger til genopretning af bestanden af europæisk ål, at der gennemføres åleforvaltningsplaner.

For at sikre en bæredygtig bestand af den europæiske ål i Neagh/Bann-afvandingsområdet er der indført en forvaltningsplan for ål, som er udviklet og gennemføres i fællesskab med Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. Forvaltningsplanen indeholder en række foranstaltninger til bevarelse af bestanden. Disse foranstaltninger kan kun omsættes i praksis gennem licensordninger, som forvaltes af kooperativet. Der er ingen begrænsninger for, hvem der kan ansøge om licens. Medlemskab af kooperativet er ikke en forudsætning for at ansøge om licens, men hvis en licens bevilges, kan fiskeren blive medlem.

Ålefiskeriets bæredygtighed forvaltes af Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society gennem en række foranstaltninger:

Overvågning af licensudstedelse. Kooperativet udsteder årligt ca. 180 licenser. Den bådejer, som er i besiddelse af en fangstlicens, skal til enhver tid være til stede på båden, når der fiskes.

Overvågning af fangstmetoder. Ålefiskeriet må kun finde sted under anvendelse af langline eller net. For linerne gælder et maksimalt antal kroge. Såvel båden som nettet er underkastet begrænsninger med hensyn til størrelse.

Fangstkvoter. For hver båd er fastsat en daglig fangskvote for at sikre, at søen ikke overfiskes.

Mindste fangststørrelse. Ål under 40 cms længde skal fiskerne sætte tilbage i vandet. Hvis ål under mindstemålet sendes til fabrikken, sættes de tilbage i vandet ved fabrikken, og der kan pålægges straf.

Fastlæggelse af periode med fangstforbud. Fangst af både gulål og blankål er begrænset til bestemte perioder af året for at give bestanden mulighed for at genopbygge sig.

Beskyttelsestjeneste. Inspektion døgnet rundt for at sikre, at kun fiskere med fangstlicens fisker efter ål.

Gennemførelse af et »Trap & Truck«-program. For at lette glasålenes vandring op ad floden Bann til Lough Neagh fanges mange glasål i ålefælder og transporteres i beholdere til søen. Derved øges antallet af glasål, som hvert år når frem til søen.

Anvendelse af traditionelle halmreb. Håndlavede halmreb lægges ud ved ålepassagerne for at lette deres vandring opstrøms til søen. Derved øges andelen af de ål, som det lykkes for at vandre til Lough Neagh.

Opretholdelse af en »Queen's Gap« (et ubefisket område) ved stemmeværkerne for blankål. Ved stemmeværkerne, hvor blankålene fanges, fiskes der ikke i en bredde på 10 % for at sætte en del af bestanden i stand til at vende tilbage til gydepladserne i Sargassohavet.

Indkøb af glasål fra andre områder som supplement til den naturlige bestand. I de senere år er den naturlige vandring af glasål til Lough Neagh gået tilbage, og kooperativet køber derfor glasål fra andre områder for at forhøje antallet af voksne ål i søen. Disse glasål vokser op i søen og får dermed de særkender, som er kendetegnende for Lough Neagh-Eel.

5.2.   Produktets egenart:

Ål med betegnelsen »Lough Neagh Eel« er kendt i hele Europa for deres høje fedtindhold, der gør dem særlig velegnet til rygning (voksne ål har et fedtindhold på omkring 23 %). Praktisk talt alle ål fra Lough Neagh sælges uden for Irland. En del af ålene afsættes på fiskemarkedet Billingsgate i London, hvor størstedelen afsættes til Nederlandene og Nordtyskland, hvor de ryges.

Lough Neagh-Eel ernærer sig hovedsagelig af de hvirvelløse larver, som forekommer i stort antal i søen. På grund af denne type ernæring har Lough Neagh-Eel et smallere hoved end ål fra andre regioner, der ernærer sig af fisk.

Ålene fanges under anvendelse af bæredygtige fangstmetoder, som sikrer god forvaltning af ålefiskeriet.

5.3.   Tilknytning mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB), eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

Sammenhængen med det geografiske område kan henføres til den lange tradition for ålefangst i det nævnte geografiske område og dertil anvendte fangstmetoder. Ansøgningen begrundes også med, at Lough Neagh-Eel er kendt for at have et højere fedtindhold, hvorved de adskiller sig fra ål fra andre områder.

Lough Neagh er den største ferskvandssø i De Britiske Øer. Søens mange særkender (se afsnit 5.1) resulterer i et levested, som giver højværdiføde, der bidrager til det unikke høje fedtindhold i ål fra Lough Neagh.

I Lough Neagh-området findes en lang tradition for ålefangst, og fund vidner om, at der her har fundet ålefangst sted siden bronzealderen. De ålefangstmetoder, som anvendes i det afgrænsede geografiske område, går langt tilbage i tiden, og disse metoder anvendes stadig.

Fiskerne anvender stadig mange af de traditionelle metoder, som generationerne før dem har anvendt. Ålene fanges under anvendelse af bæredygtige metoder, som forvaltes af Lough Neagh Fisherman’s Co-operative Society. Til disse metoder hører opretholdelse af en »Queen's gap«, et ubefisket område på 10 % af bredden ved ålestemmeværkerne, hvorigennem (de fuldvoksne) blankål skal kunne vende tilbage til gydepladserne i Sargassohavet.

Historien rummer klare belæg for ålefiskeriets betydning og høje anseelse. Der er skrevet mange digte om områdets ålefiskere, som er kendt for at være overtroiske. I nyere tid er rejst en skulptur i byen Toome, som forestiller svømmende ål. Skulpturen afspejler den betydning, som ålefiskeriet har i områdets historie og kulturarv.

Størstedelen af Lough Neagh-Eelene sælges til opkøbere i Nederlandene, hvor Lough Neagh-Eelen anses for den bedste ål i verden til rygning. Der er således stor efterspørgsel efter Lough Neagh-Eel, som handles til højere priser end opdrættede ål og ål fra andre områder.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/food/industry/regional/foodname/products/documents/lough-neagh-eel-pgi.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.