ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.312.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 312

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
17. november 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 312/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2010/C 312/02

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 2 )

5

2010/C 312/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5963 — Econocom/ECS) ( 2 )

9

2010/C 312/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6001 — Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding) ( 2 )

9

2010/C 312/05

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5936 — EADS DS/ATLAS/JV) ( 2 )

10

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 312/06

Euroens vekselkurs

11

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 312/07

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

12

2010/C 312/08

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

13

2010/C 312/09

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

14

2010/C 312/10

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

15

2010/C 312/11

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

16

2010/C 312/12

Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

17

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2010/C 312/13

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

18

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2010/C 312/14

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

19

2010/C 312/15

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

25

 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/1


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I)

2010/C 312/01

Godkendelsesdato

23.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

NN 12b/06

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Titel (og/eller modtagerens navn)

„Promotie van akkerbouwproducten”

Retsgrundlag

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Salgsfremmende foranstaltninger for agerbrugsprodukter

Støtteform

Skattelignende afgifter

Rammebeløb

7 560 000 EUR

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

2000-2013

Økonomisk sektor

Landbrug, forarbejdning og afsætning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

VLAM

Elipsegebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

23.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

NN 12c/06

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Titel (og/eller modtagerens navn)

„Promotie van pluimvee, eieren en konijnen”

Retsgrundlag

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Salgsfremmende foranstaltninger for fjerkræ, æg og kaniner

Støtteform

Skattelignende afgifter

Rammebeløb

4 643 044 EUR

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

2002-2013

Økonomisk sektor

Landbrug: forarbejdning og afsætning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

23.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

NN 12d/06

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Titel (og/eller modtagerens navn)

„Promotie van niet-eetbare tuinbouwprodukten”

Retsgrundlag

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Salgsfremmende foranstaltninger for havebrugsprodukter, der ikke er bestemt til konsum

Støtteform

Skattelignende afgifter

Rammebeløb

12 162 308 EUR

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

2003-2013

Økonomisk sektor

Landbrug: forarbejdning og afsætning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

23.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

NN 12e/06

Medlemsstat

Belgien

Region

Vlaanderen

Titel (og/eller modtagerens navn)

„Promotie van groenten en fruit, brood en biolandbouw”

Retsgrundlag

Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visserij zoals gewijzigd op 26 september 2008.

Foranstaltningstype

Støtteordning

Formål

Salgsfremmende foranstaltninger for frugt og grøntsager, brød og økologiske produkter

Støtteform

Skattelignende afgifter

Rammebeløb

33 217 732 EUR

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

2000-2013

Økonomisk sektor

Landbrug: forarbejdning og afsætning

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

VLAM

Ellipsgebouw, 1e verdieping

Koning Albert II laan 35

1030 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/5


Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2010/C 312/02

Godkendelsesdato

15.9.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 221/09

Medlemsstat

Tyskland

Region

Nünchritz

Titel (og/eller modtagerens navn)

Wacker Chemie GmbH

Retsgrundlag

XR 31/07, XR 6/07, X 167/08

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 97,5 mio. EUR

Støtteintensitet

11,72 %

Varighed

2010-2013

Økonomisk sektor

Kemisk industri og lægemiddelindustri

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat 31

Wilhelm-Buck-Straße 2

01097 Dresden

DEUTSCHLAND

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

12.10.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 135/10

Medlemsstat

Østrig

Region

Linz-Wels

Titel (og/eller modtagerens navn)

Aid for the Remediation of a Contaminated Site in Linz (AT)

Retsgrundlag

 

Umweltförderungsgesetz, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009

 

Förderungsrichtlinien 2008 für die Altlastensanierung oder -sicherung

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Miljøbeskyttelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 146,27 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

1.1.2011-31.12.2020

Økonomisk sektor

Stål

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Stubenbastei 5

1010 Wien

ÖSTERREICH

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

29.9.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 178/10

Medlemsstat

Spanien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Compensación por servicio público asociada a un mecanismo de entrada en funcionamiento preferente para las centrales de carbón autóctono

Retsgrundlag

Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. Borrador de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 23 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Tjenester af generel økonomisk interesse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse 400 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

indtil 31.12.2014

Økonomisk sektor

El-, gas- og vandforsyning, Kul

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Dirección General de Política Energética y Minas

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Paseo de la Castellana, 160

28071 Madrid

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

28.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 257/10

Medlemsstat

Danmark

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Third extension of the Danish guarantee scheme on new debt

Retsgrundlag

Lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009 om ændring af lov om finansiel stabilitet.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse ca. 600 000 mio. DKK

Støtteintensitet

Varighed

1.7.2010-31.12.2010

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Finansiel Stabilitet A/S

Amaliegade 3-5, 5

1256 København K

DANMARK

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

30.9.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 407/10

Medlemsstat

Danmark

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Danish winding-up scheme

Retsgrundlag

Lov om håndtering af nødlidende pengeinstitutter (lov nr. 721 af 25. juni 2010)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Andre former for kapitalindgreb, Lavtforrentede lån, Garanti

Rammebeløb

Støtteintensitet

Varighed

1.10.2010-31.12.2010

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Slotholmsgade 12

1216 København K

DANMARK

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/9


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5963 — Econocom/ECS)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 312/03

Den 22. oktober 2010 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på fransk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32010M5963. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/9


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.6001 — Aker/Lindsay Goldberg/EPAX Holding)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 312/04

Den 12. november 2010 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32010M6001. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/10


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5936 — EADS DS/ATLAS/JV)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 312/05

Den 28. oktober 2010 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32010M5936. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/11


Euroens vekselkurs (1)

16. november 2010

2010/C 312/06

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3612

JPY

japanske yen

113,21

DKK

danske kroner

7,4547

GBP

pund sterling

0,85100

SEK

svenske kroner

9,3753

CHF

schweiziske franc

1,3408

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,1670

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,607

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

276,95

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7092

PLN

polske zloty

3,9372

RON

rumænske leu

4,2925

TRY

tyrkiske lira

1,9801

AUD

australske dollar

1,3874

CAD

canadiske dollar

1,3817

HKD

hongkongske dollar

10,5546

NZD

newzealandske dollar

1,7655

SGD

singaporeanske dollar

1,7682

KRW

sydkoreanske won

1 539,11

ZAR

sydafrikanske rand

9,5426

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,0355

HRK

kroatiske kuna

7,3941

IDR

indonesiske rupiah

12 197,34

MYR

malaysiske ringgit

4,2612

PHP

filippinske pesos

59,566

RUB

russiske rubler

42,3215

THB

thailandske bath

40,652

BRL

brasilianske real

2,3504

MXN

mexicanske pesos

16,7370

INR

indiske rupee

61,6800


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/12


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/07

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

21.8.2010

Varighed

21.8.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Danmark

Bestand eller gruppe af bestande

LIN/03.

Art

Lange (Molva molva)

Område

III a; EU-farvande i III b, III c og III d

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

552777

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/13


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/08

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

30.9.2010

Varighed

30.9.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Frankrig

Bestand eller gruppe af bestande

GFB/89-

Art

Skælbrosme (Phycis blennoides)

Område

EU-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i VIII og IX

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

664718

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/14


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/09

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

11.8.2010

Varighed

11.8.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Portugal

Bestand eller gruppe af bestande

ALF/3X14-

Art

Berycider (Beryx spp.)

Område

EF-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

562857

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/15


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/10

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

30.9.2010

Varighed

30.9.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Frankrig

Bestand eller gruppe af bestande

HER/5B6ANB

Art

Sild (Clupea harengus)

Område

EU-farvande og internationale farvande i V b, VI b og VI a N

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

664718

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/16


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/11

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

6.10.2010

Varighed

6.10.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Portugal

Bestand eller gruppe af bestande

ANF/8C3411

Art

Havtaske (Lophiidae)

Område

VIII c, IX og X, EU-farvande i CECAF 34.1.1

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

656215

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/17


Oplysninger fra medlemsstaterne om fiskestop

2010/C 312/12

I overensstemmelse med artikel 35, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (1) er der truffet beslutning om et fiskestop, jf. nedenstående tabel:

Dato og klokkeslæt for fiskestop

28.9.2010

Varighed

28.9.2010-31.12.2010

Medlemsstat

Nederlandene

Bestand eller gruppe af bestande

BLI/245-

Art

Byrkelange (Molva dypterygia)

Område

EU-farvande og farvande, der ikke hører under tredjelandes højhedsområde eller jurisdiktion, i II, IV og V

Type(r) af fiskerfartøjer

Løbenummer

634062

Medlemsstatens beslutning findes på følgende webadresse:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 1.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/18


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

2010/C 312/13

Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder følgende almindelige udvælgelsesprøve:

EPSO/AST/111/10 — Assistenter (AST 1) beskæftiget med sekretariatsfunktioner med følgende sprog: (DA) Dansk, (DE) Tysk, (EN) Engelsk, (ES) Spansk, (FR) Fransk, (MT) Maltesisk, (NL) Nederlandsk, (PT) Portugisisk, (SV) Svensk

Meddelelsen om udvælgelsesprøve offentliggøres udelukkende på dansk, tysk, engelsk, spansk, fransk, maltesisk, nederlandsk, portugisisk og svensk i Den Europæiske Unions Tidende C 312 A af 17. november 2010.

Yderligere oplysninger findes på EPSO’s hjemmeside http://eu-careers.eu


ANDET

Europa-Kommissionen

17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/19


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2010/C 312/14

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»BŒUF DE VENDÉE«

EF-Nr.: FR-PGI-0005-0592-08.03.2007

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Bœuf de Vendée«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Frankrig

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.1:

Kød (og slagteaffald), fersk

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

De pågældende dyr er kvier, unge køer eller kastrerede handyr med en slagtet vægt på mindst 380 kg, kropsbygning (S) EUR og fedningsgrad 2 og 3, og de er mellem 30 og 96 måneder ved slagtning.

Til produktion af »Bœuf de Vendée« vælges der racerene kødracer eller krydsninger heraf eller også krydsninger af hundyr af blandede racer med handyr af kødracer.

Ansøgningen vedrører fersk kød, der afsættes som slagtekroppe, fjerdinger eller udskåret.

»Bœuf de Vendée« kendetegnes ved en ren rød farve, en mør og blød tekstur og en udsøgt, behagelig oksekødssmag.

PH-værdien og temperaturen måles 24 timer efter slagtning. PH-værdien skal ligge under 6 og temperaturen under 6 °C. Denne pH-værdi og temperatur er nødvendig for at påbegynde en lang modningsperiode. Overholdes disse betingelser ikke, forringes kødets holdbarhed, og det får en dårlig smag.

Hver »Bœuf de Vendée«-slagtekrop eller del heraf ledsages frem til slagterens disk af et oprindelsesgaranticertifikat (Certificat de Garantie d’Origine (CGO)), der oplyser forbrugeren om, hvilken kategori dyret tilhører: kvie, ko eller kastreret handyr.

3.3.   Råvarer (udelukkende for forarbejdede produkter):

Ikke relevant

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Det er obligatorisk, at kalvene dier naturligt hos moderen fra fødsel til fravænning. Kalvene fravænnes, når de er mellem 6 og 9 måneder gamle. Efter fravænningen kan dyrene gå over til græs afhængigt af, om græsarealerne er tilgængelige.

I sommerperioden kan der gives tilskud i form af fodermidler og kraftfoder.

Der er strenge regler for, hvor foderet skal stamme fra: mindst 80 % skal komme fra bedriften, mens resten skal komme fra det geografiske område. Denne praksis begrundes med lokale og traditionelle sædvaner og med foderets særlige kvalitet i Vendée. På grund af det milde kystklima kombineret med en meget høj solindstråling kan der på et tidligere tidspunkt høstes mere foder med et højt energi- og proteinindhold. Forsyningerne af det mest velegnede foder til at producere »Bœuf de Vendée« er således sikret.

Skiftevis ophold på græs og i stald er obligatoriske, og dyret skal i sit liv have været gennem mindst to cyklusser. En cyklus ser ud som følger: vinterstald og sommergræsning fra april til oktober. Dyrene skal tilbringe mindst 4 måneder på græs.

Den samlede gennemsnitlige årlige belægning må ikke overstige 2 SK/ha hovedfoderareal for dyrene og de foderarealer, der er forbeholdt kvægopdræt.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Det er obligatorisk, at kælvning, opdræt og opfedning sker på samme bedrift.

3.6.   Særlige regler vedrørende tilskæring, rivning, emballering m.v.:

Ikke relevant

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Produktet sælges med betegnelsen »Bœuf de Vendée«. BGB-logoet skal være med i mærkningen ligesom udtrykket »Beskyttet geografisk betegnelse«. På de oprindelsesgaranticertifikater, der ledsager slagtekroppen eller udskæringerne frem til slagterdisken, er det obligatorisk at anføre kategorien, det være sig kastreret handyr, ko eller kvie.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Det geografiske område for den beskyttede geografiske betegnelse »Bœuf de Vendée« omfatter hele departementet Vendée, hvortil kommer de små naturligt tilgrænsende områder, der har store landbrugsmæssige, geografiske, historiske, sociale og kulturelle lighedspunkter.

Det geografiske område er afgrænset således:

hele departementet Vendée

departementet Loire Atlantique, alle kommuner i følgende kantoner: Aigrefeuille, Bouaye, Bourgneuf en Retz, Clisson, Légé, Le Loroux Bottereau, Le Pellerin, Machecoul, Paimboeuf, Pornic, Rezé, Saint Père en Retz, Saint Philbert de Grand Lieu, Vallet, Vertou ogVertou-vignoble

departementet Maine et Loire, alle kommuner i følgende kantoner: Beaupréau, Chalonnes sur Loire, Champtoceaux, Chemillé, Cholet, Cholet 1, Cholet 2, Cholet 3, Doué La Fontaine, Gennes, Les Ponts de Cé, Montfaucon, Montreuil Bellay, Montrevault, Saint Florent le Vieil, Thouarcé og Vihiers

departementet Deux-Sèvres, alle kommuner i følgende kantoner: Cerisay, Coulonges, Mauléon og Moncoutant.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

a)   Naturbestemte faktorer

Vendée har ganske særlige klimatiske og geologiske forhold. Klimatisk set er Vendée under stærk påvirkning af havet og har en årlig gennemsnitlig solindstråling, der ligger langt over det nationale gennemsnit, dvs. 2 100 timer/året, hvilket er fremmende for foderproduktionen og giver mulighed for, at dyrene kan sættes på græs i lange perioder. Geologisk set udgør Vendée den sydlige udkant af Massif Armoricain, der kendetegnes ved temmelig dybe lerjorder, hvilket også er fremmende for foderproduktionen.

b)   Agronomiske faktorer

Et særtræk ved Vendée er områdets foderproduktionskapacitet, der skyldes dets særlige klimatiske og geologiske forhold. Som følge af temperaturstigningen sidst i april eller først i maj og en god solindstråling om foråret kan der hyppigt produceres forvejret ensilage med et tørstofindhold på over 30 % og høstes tidligt hø i begyndelsen af juni med glimrende næringsværdi (energi og kvælstof). Udbyttet ved første slæt af disse etårige foderplanter overstiger ofte 5 t tørstof pr. ha. Som følge af de samme særlige forhold kan der om foråret også etableres fodermajs under fremragende betingelser for at sikre en god, regelmæssig vækst. Som følge af den breddegrad Vendée, ligger på, opnås der hyppigt en temperatursum, der er tilstrækkelig til, at ensilagemajsen kan fuldmodnes og opnå et tørstofindhold på over 33 % ved høst og et godt kerneindhold på over 50 %. Udbyttet er regelmæssigt i størrelsesordenen 11 t tørstof pr. hektar, der ikke vandes, og 15 t pr. vandet hektar.

Denne garanti for at opnå en stor produktion med et stort energi- og proteinindhold gør, at dyrenes foderbehov kan dækkes, fra de fødes, til de slagtes. Dette er årsagen til, at Vendées kombinerede avls- og opfedningssystem, der er storforbruger af foder, har kunnet udvikle sig bedre end andre steder.

c)   Historiske og menneskelige faktorer

Siden de ældste tider har »Bœuf de Vendée« været en del af landmændenes liv i Vendée. Som en af de første husdyrracer blev den først anvendt på grund af sit kød og sin mælk og siden som trækdyr.

»Bœuf de Vendée« udgør en del af halvforpagtningens og siden forpagtningens historie, og var en af basisenhederne i alle forpagtningskontrakter til vurdering af forpagtningsafgiftens størrelse. Kvægopdræt er således en væsentlig del af Vendées landbrug. Producenternes knowhow og navnlig deres beherskelse af det kombinerede avls- og opfedningssystem udgør en grundlæggende forudsætning for »Bœuf de Vendées« tilknytning til oprindelsesstedet, jf. afsnit 5.2.b).

Da »Bœuf de Vendée« kunne fås på mange markeder i området allerede fra slutningen af det 19. århundrede, udviklede der sig handelsforbindelser med de store forbrugscentre i det vestlige Frankrig og helt til Paris.

Et kendetegnende træk ved det traditionelle avls- og opfedningssystem i Vendée er det udbredte net af slagteanlæg, som ligger meget tæt på bedrifterne.

5.2.   Produktets egenart:

Produktets egenart skyldes dets særlige kvalitet, der forudsætter knowhow, og »Bœuf de Vendées« omdømme.

a)   En særlig kvalitet

Efter slagtningen præsenteres »Bœuf de Vendée« som meget tunge og velformede slagtekroppe, som er typiske for dette område. Slagtekroppene vejer i gennemsnit 120 kg mere end, hvad der er tilfældet i alle de øvrige oksekødsproducerende områder i Frankrig.

Dyrene fødes, opdrættes og opfedes på samme bedrift i det område, som den beskyttede geografiske betegnelse gælder for. Færdigfedningen af dyrene varer mindst 4 måneder, hvorved der opnås en optimal opfedning: klasse 2 og 3. Under den mindst 4 måneder lange færdigfedning reguleres fedningsgraden ved en afbalanceret dosering af energi- og proteinrigt foder. Med henblik herpå tildeles hvert dyr en karakter på grundlag af dets tilstand ved færdigfedningens begyndelse. Dyrene slagtes, når fedningsgraden 2 eller 3 er nået.

De tunge slagtekroppe, der i gennemsnit vejer over 450 kg, og som mindst skal veje 380 kg, giver tykke og meget møre kødstykker, som efterspørges af traditionelle slagtere og af forbrugere, der holder af oksekød.

b)   Et andet kendetegn: den menneskelige knowhow

Opdrætternes knowhow er en fundamental forudsætning for »Bœuf de Vendées« tilknytning til oprindelsesstedet.

Producenterne har hele tiden opmærksomheden samlet om produktionsprocessen lige fra fødsel til slagtning, hvilket er kendetegnende for det ganske særlige produktionssystem i Vendée. »Alle de dyr, der fødes i Vendée, opfedes også her« er en udtalelse, der ofte høres. Der er en hel kultur, som omgærder opdrætningen i dette område. Den skaber en knowhow, der nu er kendt og anerkendt langt ud over Frankrigs grænser. Systemet i Vendée kendetegnes således ved, at dyr, der er født på bedriften, opdrættes samme sted ved hjælp af foder, der er produceret på bedriften. I dag har en typisk producent i Vendée gennemsnitligt 60 ammekøer på 70 ha.

At avl og opfedning er samlet på samme bedrift har både praktiske, sundhedsmæssige, økonomiske og kommercielle fordele, hvilket igen har en positiv indflydelse på færdigvarens kvalitet.

Producenterne anvender kun dyr af kødrace (ammekøer) eller krydsninger heraf. Disse dyr ville ikke opnå deres fulde potentiale uden en rigelig udfodring af høj kvalitet (energi og kvælstof). Takket være klimaet og jordbundskvaliteten er bedrifterne stort set selvforsynende med foder både mængdemæssigt og kvalitetsmæssigt. Producenternes knowhow med hensyn til at producere foder og korn og sammensætte udfodringen efter næringsværdi og dyrenes fysiologiske udvikling fra fødsel til slagtning er meget kendetegnende for »Bœuf de Vendée«.

Kalvene dier hos moderen, indtil de fravænnes, når de er omkring 8 måneder gamle. Derefter gennemgår de følgende cyklus i mindst 2 år: vinterstald og sommergræsning fra april til november. Græs og grovfoder udgør den væsentlige del af foderrationen. Færdigfedningen sker dels ved græsning, dels ved udfodring.

Afhængigt af dyrets tilstand ved opfedningens begyndelse vælger producenten en udfodringsperiode og –måde, som giver ham mulighed for at opnå det bedst mulige produkt med den ønskede, men ikke overdrevne fedningsgrad. Hver anden uge undersøger han dyret for at bedømme, hvordan processen skrider frem, og til sidst for at afgøre det optimale slagtningstidspunkt.

Områdets kombinerede avls- og opfedningssystem er en lokal specificitet, der giver mulighed for efter færdigfedningen at opnå tunge slagtekroppe af optimal kvalitet, når det gælder fedningsgrad.

c)   Omdømme

I 1878 indførte brødrene Batiot Charolais til Vendée for at forbedre kødkvaliteten og få bedre trækdyr. Udviklingen af de store byer, Nantes, Angers og Paris, skabte handel, og Vendées dygtige kvægopdrætteres omdømme var med til at øge oksekødets anseelse betydeligt.

Med 167 000 ammekøer er Vendée en af Europas tre førende produktionsområder. I Frankrig er Vendée i dag det førende departement inden for oksekødsproduktion. Vendée tegner sig alene for over 5 % af den nationale produktion med under 1 % af landbrugsarealet.

Specialiserede slagtere, efterspørger denne produkttype til deres mest kræsne kunder. Det er ud af sådanne slagtekroppe, at de udskærer møre, saftige og tykke kødstykker, der er fulde af smag, til glæde for deres kunder, navnlig omkring ribben og entrecote.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

I kraft af samspillet mellem alle de naturlige, klimatiske og agronomiske faktorer, der skaber grundlaget for en rigelig foderproduktion af høj kvalitet i Vendée, kombineret med producenternes knowhow produceres der tunge slagtekroppe, som er Vendées store specialitet.

Produktets egenart i forbindelse med det geografiske område skyldes en kombination af agronomiske, pedologiske og klimatiske forhold, der både gør det muligt at sætte ammekobesætningen på græs, indtil kalvene fravænnes i 8-månedersalderen, og også at dyrke foder og korn med højt energi- og proteinindhold på dybe lerjorder takket være et solrigt og varmt klima, der begunstiger den fotosyntese, som er nødvendig for at opnå fuldmodent græs og især fuldmoden majs. I kraft af de store mængder kvalitetsfoder, som bruges til produktion af »Bœuf de Vendée«, kombineret med producenternes udvælgelse af de bedste dyr, som slagtes på slagterier, der ligger nær bedriften, kan der produceres tunge slagtekroppe med en optimal fedningsgrad.

»Bœuf de Vendée« er mørt, saftigt og velsmagende på grund af den omhu, producenterne anvender i hver produktionsfase.

Producenterne bruger deres knowhow til at udvælge hundyr eller kastrerede handyr. Tyre og ungtyre og alle dyr på under 30 måneder udelukkes. På grund af langtidsopfedningen af dyrene dannes der intramuskulært fedt, som giver kødet dets marmorerede karakter og beskytter det mod at blive tørt under tilberedningen i modsætning til magert, såkaldt »tørt« kød. Dermed bliver det mørt og saftigt, så det smelter på tungen.

Efter slagtningen udvælges kun de bedste slagtekroppe til »Bœuf de Vendée«-ordningen. Deres kropsbygning og fedningsgrad og kødets farve bedømmes af en beskikket sagkyndig (visuel kontrol og berøring). Denne sortering af slagtekroppene er en nødvendig forudsætning for at opnå mørt, saftigt og velsmagende kød. Slagtekroppe, der opfylder kriterierne, er berettiget til betegnelsen »Bœuf de Vendée«. De ledsages af et oprindelsesgaranticertifikat.

En modningsperiode på minimum 10 dage garanterer, at kødet er mørt.

Disse vigtige kriterier er afgørende for specialslagterne og forbrugerne. De danner grundlaget for, at »Bœuf de Vendée« har fået et solidt omdømme frem for andet oksekød, der distribueres i området.

Da »Bœuf de Vendée« er mørt, saftigt og velsmagende, har distributørerne en trofast kundekreds af forbrugere og slagtere. At 60 % af sammenslutningens aktuelle marked ikke har ændret sig, siden afsætningen begyndte i begyndelsen af 2000, er et bevis herfor.

»Bœuf de Vendée« er altså produktet af en veritabel kæde af knowhow, som er afhængig af, at alle led er velfungerende, herunder produktion (foderproduktion, opdræt og udvælgelse), slagtning, udskæring og kvalitets- og oprindelsesorienteret distribution.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDC-IGP/boeuf-de-vendee.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


17.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 312/25


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2010/C 312/15

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ« (XYGALO SITEIAS)/»ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ« (XIGALO SITEIAS)

EF-Nr.: EL-PDO-0005-0731-24.11.2008

BGB ( ) BOB ( X )

1.   Betegnelse:

»Ξύγαλο Σητείας« (Xygalo Siteias)/»Ξίγαλο Σητείας« (Xigalo Siteias)

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Grækenland

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.3 —

Oste

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

Xygalo Siteias er et syrnet mælkeprodukt. Osten er hvid med en dejagtig og/eller kornet konsistens uden skorpe. Den har en frisk, syrlig, let saltet smag og en behagelig karakteristisk aroma. Osten har et vandindhold på højst 75 % og et saltindhold på højst 1,5 %, medens fedtindholdet i tørstoffet er på fra 33 % til 46 %, og proteinindholdet er på mindst 31,5 %.

Xygalo Siteias fremstilles af gede- eller fåremælk eller af en blanding af begge, hvis mængden af gedemælk er utilstrækkelig, med en justering af fåremælkens fedtindhold, således at slutproduktets fedtindhold forbliver under 46 % (i tørstoffet). Mælkeblandingen pasteuriseres dernæst (valgfrit) og nedkøles til 25 °C. Der tilsættes salt (NaCl) på højst 2 vægtprocent samt uskadelige sure bakteriekulturer og små mængder naturlig osteløbe fra dyremaver (hovedsagelig hvis mælken er blevet pasteuriseret). Derefter stilles mælken til naturlig gæring i stationære tildækkede beholdere, der er egnet til fødevarer, i 7-10 dage ved en temperatur på 15-20 °C. Det overflødige fedt og smør fjernes fra ostemassens overflade. Modningen fortsætter i disse beholdere i ca. en måned ved en temperatur på 10-15 °C uden nogen som helst omrøring i ostemassen under hele syrings-modningsprocessen. Til sidst skilles produktet fra vallen, som er koncentreret i bunden af beholderne, anbringes i fødevareegnede fade og nedkøles til en temperatur på under 4 °C. Hvis mælken ikke er blevet pasteuriseret, bør Xygalo Siteias forblive nedkølet i mindst to måneder, inden osten kan overgå til forbrug, så der kan foretages kontroller for at sikre, at produktet er fri for uønskede mikroorganismer.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

Den råvare, der anvendes til fremstilling af Xygalo Siteias, er frisk mælk fra sunde får og geder, der er opdrættet på traditionel vis i det (tidligere) Siteia-distrikt, og som er meget velegnede til regionens klima og flora. Der er udelukkende tale om lokale græske gederacer og lokale fåreracer (hovedsagelig Siteia-racen samt racerne Psiloriti og Sfakia og krydsninger deraf).

Mælken bør stamme fra malkning, der er foretaget mindst 10 dage efter, at dyret har født, og derefter enten transporteres den af landmanden til ostemejeriet, eller den nedkøles i mælkekølere og indsamles hyppigt (normalt på ostemejeriets ansvar) i et dertil egnet køretøj eller en køletank.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Fårene og gederne opdrættes traditionelt ekstensivt eller allerhøjst fritgåendè intensivt i lavlandet og i bjergområder i maksimalt 1 000 meters højde. I oktober og november (hvor de nyfødte ammes) bliver der som følge af den sparsomme naturlige vegetation og dyrenes øgede foderbehov anvendt olivenblade og tørret foder (f.eks. kløver, hø, majs) i en størrelsesorden på 30-40 % afhængigt af det pågældende år.

Fra december til omkring april (større mælkeproduktion, efter at de nyfødte er blevet vænnet fra) får de føde fra den lokale vilde flora (græsser og buske, der for det meste er den oprindelige aromatiske flora), som er rigelig i regnperioderne om vinteren og i foråret (salvie (Salvia fruticosa & Salvia pomifera), cistusrose (»aladania« — Cistus creticus), lyng (Erica manipuliflora), Jerusalem salvie (Phlomis lanata), tornet gyvel (Calycotome villosa), eg (Quercus coccifera) m.fl.). Fra starten af marts suppleres der med grene og blade, der stammer fra den årlige beskæring og rensning af oliventræer. I vinterperioden udgør det tørrede foder normalt højst 20 % af de samlede fodermængder, således at dyrenes behov bliver dækket de dage, hvor der er megen regn, sne og frost.

Fra maj og gennem sommeren (reduceret mælkeproduktion) får de fleste flokke deres foder fra forskelligt tørret korn, der stammer fra markerne i området, og som landbrugerne har sået specifikt til dette formål, og de græsser på græsjorder, der er dækket af den lokale flora. Afhængigt af det pågældende år kan føden suppleres med tørret foder i størrelsesordenen 30-40 % fra andre områder (f.eks. hø, kløver og majs).

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Både produktionen og forarbejdningen af mælken samt produktionen af osten Xygalo Siteias skal finde sted i det definerede geografiske område.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

Emballeringen skal finde sted i det definerede geografiske område for at sikre kvaliteten af produktet (der forringes, hvis det transporteres uemballeret), pga. den stærkt øgede risiko for, at den uemballerede vare udsættes for luftpåvirkninger, der tilfører det mikroorganismer, der forringer dets organoleptiske egenskaber og reducerer dets allerede begrænsede salgsperiode (holdbarheden er på højst seks måneder efter produktionstidspunktet).

Xygalo Siteias emballeres til salg i fødevareegnede beholdere med en maksimal kapacitet på 5 kg. De relativt store 5 kg beholdere er beregnet for cateringindustrien, hvor der anvendes større mængder, således at produktet ikke forringes.

Kapaciteten skal begrænses, således at produktet forbruges af den endelige køber inden for en rimelig periode efter, at emballagen er åbnet, og inden ostens organoleptiske kvaliteter er gået tabt. Da osten Xygalo Siteias er en blød smøreost, har den ikke sit eget beskyttelseslag, som hårde oste har.

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Mærkningen af produktet på emballagen skal være klart synlig og læselig:

produktbetegnelsen »ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ« eller »ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ« (og/eller med latinske bogstaver »XYGALO SITEIAS« eller »XIGALO SITEIAS«) efterfulgt af ordene »Beskyttet oprindelsesbetegnelse« eller tilsvarende på et sprog, der benytter latinske eller andre bogstaver

navn og adresse på både produktions- og emballeringsvirksomheden.

Når den (ikke-pasteuriserede) råmælk anvendes i produktionsprocessen, bør emballagen mærkes på den måde, der er foreskrevet i national og EU-lovgivning.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

Den region, hvori Xygalo Siteias produceres, omfatter områderne i det tidligere (før 1997) Siteia-distrikt i Lassithi-præfekturen på Kreta, der nu svarer til kommunerne Siteia, Makry Yialos, Itanos, Lefki og alle kommunernes distrikter. Der er hovedsagelig tale om en halvø, der omfatter hele den østlige del af Kreta, som fra naturens side har været isoleret fra resten af øen på grund af Thrypti- og Orno-bjergene mod vest, og som er omgivet af hav mod nord, syd og øst.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Geologisk landskabsrelief — klima

Siteia-distriktet omfatter et areal på 786 km2. Det består mest af mellemhøje bjerge (300-1 000 m høje med små plateauer), og lavlandet (under 300 m) udgør mindre end 20 %, og der er kun få større bjerge (1 000-1 500 m). Landskabsrelieffet er helt fri for de bratte fremspring, som ses i det vestlige og centrale Kreta, og dette gør det muligt at opdrætte får og geder de fleste steder (hovedsagelig i områderne med mellemhøje bjerge og i mindre udstrækning i lavlandet).

Siteia-regionen har mindre nedbør, stærkere vinde og højere temperaturer end andre steder på Kreta i samme højde.

Den gennemsnitlige årlige nedbør overstiger intet sted 1 100 mm. I områderne med mellemhøje bjerge og i de centrale områder er nedbøren på fra 500 mm til 800 mm, i den nordøstlige og sydlige del på fra 300 mm til 500 mm og i den sydøstlige på under 300 mm.

Den årlige gennemsnitstemperatur på nordkysten er på 18,67 °C, og den er mindst 1 °C højere mod syd med et årligt temperaturudsving på 17 °C. I områderne med mellemhøje bjerge foregår husdyropdrættet i en højde på ca. 600 m med en forventet årlig gennemsnitstemperatur på ca. 16,50 °C, med temperaturudsving på ca. 20 °C. Gennemsnitstemperaturerne i samme højde i den vestlige del af Kreta er ca. 1-1,5 °C lavere.

De fremherskende vinde er nordvestenvinde, og de er stærkest i juli og august, hvorved de forhindrer høje temperaturer i timerne midt på dagen. Der blæser undertiden søndenvinde i vintermånederne og foråret, hvilket gør klimaet mildere og varmere.

Antallet af solskinstimer er specielt højt, nemlig fra 2 700 timer om året mod nord til over 3 000 timer mod syd (det største antal i Grækenland).

Flora — græsgange

Dette særlige landskabsrelief og klima har også været grobund for en særlig flora. Oliventræer (Olea europaea) dyrkes ekstensivt i områder indtil en højde på ca. 600 m og vinstokke (Vitis vinifera) i områder indtil en højde på ca. 1 000 m. Der er til dags dato rapporteret over 700 plantearter i Siteia-området sammenholdt med ca. 1 800 arter i hele Kreta, hvis areal er mere end ti gange større.

Hovedvegetationen i uopdyrkede områder udgøres af krat, hvor der især findes buskplanter, såsom tornet kvæsurt (Sarcopoterium spinosum), gyvel (Genista acanthoclada), timian (Thymus capitatus), salvie (Salvia fruticosa & Salvia pomifera) og kretensisk ibenholt (den lokale Ebenus cretica).

De områder, hvor der findes den største koncentration af lokale planter, er netop dem, hvor der findes flest hovedsagelig fritgående får og geder, der får deres foder fra de varierende næringsrige lokale og aromatiske planter og vegetationen af buske og urter.

Det høje buskads (maki) dominerer på klippeskråninger, som fortrinsvis er tilgængelige for geder og i mindre udstrækning får, og består bl.a. af mastikstræ (Pistacia lentiscus), kermeseg (»prinos« — Quercus coccifera), vild oliven (»argoulida« — Olea europaea sylvestris), johannesbrødtræ (Ceratonia siliqua) og tornet gyvel (Calycotome villosa).

Fåre- og gederacer — opdrætsmetode — den producerede mælk

Der findes en særlig lokal race, »Siteia-får«, som er en underrække af den lille bjergfårerace fra De Ægæiske Øer. Den er egnet til områder med en begrænset vegetation og nedbør såsom Siteia, og den opdrættes ikke kun for mælken, men også for kødet og ulden.

Siteia-får udgør hovedparten af de får, der opdrættes i Siteia-området (28 000-30 000 dyr i 1995-2000). Gennem de seneste 30 år er der også blevet opdrættet et mindre antal får af racerne Psiloriti og Sfakia, som også er velegnede til forholdene i de mellemhøje bjergområder. Disse racer er også blevet krydset med Siteia-får for at øge sidstnævntes mælkeydelse. Siteia-får er perfekt egnet til opdrætsmiljøet, hvilket vises ved deres resistens ved udbrud af piroplasmose (der rammer knap ét ud af 1 000 dyr hvert år, hvoraf der kun er dødelig udgang i 25 % af tilfældene). Ifølge de seneste undersøgelser yder Siteia-fåret relativt mindre mængder mælk pr. dyr, dvs. 106-115 kg pr. moderfår pr. år på fritgående-intensive landbrug og 72-80 kg på ekstensive landbrug i Siteia, medens den gennemsnitlige mælkeydelse i hele Kreta er på henholdsvis 110-150 kg og 78-98 kg pr. moderfår om året.

Gederne i Siteia-regionen (18 000-20 000 dyr) er lokale græske racer, der er perfekt egnet til ufremkommelige områder med en begrænset kratagtig vegetation.

Fårene og gederne i Siteia-området opdrættes på traditionel vis i ekstensive og allerhøjst fritgående-intensive landbrug, mindre i lavlandet end i områder med mellemhøje bjerge (højder på 300-1 000 m), på basis af en gentagen årlig opfedningsperiode (se også afsnit 3.4) og på græsjorder med de mangfoldige lokale aromatiske planter, der gør mælken særligt velsmagende. Fårenes og gedernes reproduktion foregår ved bedækning i flokkene, hvilket betyder, at de lokale racers egenskaber bevares.

Ekstensivt landbrug betyder landbrug, hvor får og geder græsser i åbne »udvidede« græsgange, og hvor foderet består af områdets vegetation (selvsået eller sået af mennesker). En række flokke skifter græsgange i takt med sæsonerne og føres ned til lavereliggende arealer i vintermånederne (november til april). For at beskytte og overvåge dyrene anvendes der traditionelle indhegninger, der hovedsagelig består af stengærder, som ikke er overdækkede. Fritgående-intensivt landbrug er, når der er overdækkede arealer, hvor fårene og gederne kan opholde sig og blive fodret og malket, når det er nødvendigt i de kolde vintermåneder. I størstedelen af året græsser de imidlertid på åbne græsarealer som følge af det milde klima i Siteia-området. Gennem de sidste 20 år har mange landmænd bygget huse og malkeanlæg og således bevæget sig i retning af fritgående-intensivt landbrug, som kombinerer de positive elementer fra ekstensive og intensive landbrugsmetoder.

Siteia-regionens traditioner med husdyropdræt og ostefremstilling

Ud fra et historisk synspunkt har Siteia-regionen fra minoisk tid altid været og er stadig forbundet med den af indbyggerne udviklede tradition for husdyropdræt og ostefremstilling. Til dokumentation herfor kan nævnes følgende beviser og vidnesbyrd:

keramiske beholdere til ostefremstilling, som er perforeret nær bunden, er blevet udgravet fra et minoisk hus i Palaiokastro (hovedbyen i den nuværende kommune Itanos) i Siteia

mønter fra Praissos, den mægtigste by i regionen i klassisk og hellensk tid, som portrætterer en moderged, hvilket er vidnesbyrd om gedernes økonomiske betydning for regionen

skriftlige aftaler i det mindste fra år 1347 og frem til 1450 vedrørende hyppige indladninger i Siteia havn af ost til Venedig, Egypten (Alexandria), Cypern og andre steder

reference til Siteia som en af de syv regioner på Kreta, hvor fåre- og gedeavlen var fremherskende i det 13.-14. århundrede

reference til »god oste« som hovedproduktet i Siteia-regionen i det 19. århundrede

Siteia-distriktets vedvarende position som et af Kretas otte husdyravlsområder i det 19. og 20. århundrede, og produktionen i absolutte tal af den største mængde ost og uld i alle Kretas distrikter i både 1847 og 1929

reference til produktionen af hård og blød ost, smør og uld i statistiske data i Lassithi-præfekturen (hvor Siteia er det største distrikt) for årene 1937-38

produktion af Xygalo i Siteia — hovedsagelig i de varme sommermåneder fra den lille mængde fedtfattige fåre- og gedemælk — som fremstilles af både husmødre og husdyropdrættere i stenhytter kaldet mitat. De benyttede specielle keramiske beholdere, små stentøjskrukker (kaldet kouroupia), som havde et hul i bunden, så de kunne flyttes uden at ødelægge den overliggende ostemasse

skriftlig henvisning til Xygalo som værende et produkt fra Siteia så tidligt som 1957, fremstillet i mindst en af landbrugsbebyggelserne i de mellemhøje bjerge (Mysirgio i den tidligere kommune Mitato, mitato betyder osteri i kretensisk dialekt)

oprettelsen i 1970’erne af det første moderne mælkeforarbejdningsanlæg i Siteia-området

det forhold, at der nu er to operative anlæg i Siteia-området, der har et kodenummer som et godkendt anlæg til produktion af mælke- og mejeriprodukter, og som fremstiller traditionelle mælke- og mejeriprodukter på basis af en langvarig tradition og de specielle mælkeforarbejdningsmetoder, som regionens husdyravlere og osteproducenter benytter.

5.2.   Produktets egenart:

Xygalo Siteias er et specielt produkt, der fremstilles på basis af en langvarig tradition for husdyropdræt og osteproduktion i den geografiske region Siteia med anvendelse af en særlig produktionsteknologi og mælk med særlige egenskaber, som er knyttet til de lokale fåre- og gederacer, den traditionelle avlsmåde samt klimaet og floraen.

Xygalo Siteias er af kendte smagsdommere blevet beskrevet som »en dejlig lille ost med en dejagtig konsistens, der udelukkende produceres i Siteia, og den har en rig, let syrlig smag, der er frisk«. Den vandt indpas på supermarkedernes hylder og restaurationsmenuerne i det østlige Kreta så tidligt som i begyndelsen af 1990’erne, og siden senest 1999 er osten blevet beskrevet som en særlig ret i (traditionelle, men også gourmet-) restauranter i Athen og Thessaloniki.

På internettet anbefaler CONCRED (Conserving Cretan Diet — et initiativ til fremme af kretensiske retter, som modtager støtte fra de regionale myndigheder på Kreta), der certificerer restauranter, som tilbyder kretensiske retter, Xygalo som en fremragende hors d’oeuvre under navnet »Xygalo Steiako«.

Forskellene i forhold til andre smøreoste

Xygalo's beskaffenhed (et vandindhold på 75 %) er det samme som for Galotyri-osten fra Epirus og det vestlige Kreta og Katiki-osten fra Domokos, men den er mindre saltet. Kopanisti-osten fra Kykladerne og Anevato-osten er fastere (maksimalt vandindhold på henholdsvis 56 % og 60 %) og også mere saltet end Xygalo. Fastheden af Pihtogalo-osten fra Hania ligger mellem de ovennævnte (maksimalt vandindhold på 65 %).

Saltet i Xygalo-osten er tilsat og opløses i mælken inden syringen, hvilket medfører, at det drænede slutprodukt har en mildere, mindre saltet smag. For de andre produkters vedkommende (Kopanisti, Anevato, Pihtogalo, Katiki) er saltet tilsat i den drænede ostemasse, efter at vallen er skilt fra. Kun for Galotyri-osten tilsættes der salt i mælken, men det er 24 timer efter, at syringen er påbegyndt.

Det træk, der især adskiller Xygalo-ost fra andre produkter, er det lavere fedtindhold, der (i tørstoffet) skal være på 33-46 vægtprocent.

Til gengæld er minimumsfedtindholdet i Hania’s Pihtogalo-ost meget højere (50 vægtprocent), og det er på 40 %, 43 % eller endog 45 % for de andre oste. Det lave fedtindhold opnås ved anvendelse af en høj andel af gedemælk og/eller ved fjernelse/skumning af fedt fra mælken eller fra selve Xygalo-osten under fremstillingsprocessen. Der er ikke et tilsvarende skumningsstadium i de metoder, der benyttes til at producere de andre, lignende, oste, som i stedet underkastes en homogeniseringsproces.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

Sammenfattende er der fire hovedpunkter, der er af afgørende betydning for Xygalo Siteias-ostens kvalitet og egenskaber, som knytter produktet til det geografiske område (miljø og befolkning), og som på samme tid adskiller denne ost fra lignende produkter:

brugen af kvalitetsmælk, der udelukkende produceres af lokale racer (Siteia-får og i mindre udstrækning Psiloriti- og Sfakia-får eller krydsninger heraf og lokale græske geder), der opdrættes på den traditionelle avlsmåde (ekstensivt eller allerhøjst fritgående-intensivt) inden for det afgrænsede geografiske område, og som er velegnede til dette områdes særlige klima (lille nedbør, mange solskinstimer, forholdsvis høj gennemsnitstemperatur uden væsentlige udsvingning i løbet af dagen, stærke vinde, osv.)

eksistensen af en population af lokale, aromatiske planter på naturlige græsarealer i det identificerede område, som husdyravlerne benytter til foder til får og geder, idet de på grund af deres erfaring kan gøre maksimalt brug af terrænets geologi på alle årstider, de særlige klimatiske forhold og regionens særlige flora, der bidrager til at give mælkeproduktionen dens særlige kvalitet, som giver Xygalo Siteias-osten dens behagelige organoleptiske egenskaber

anvendelsen af en særlig metode til fremstilling af Xygalo Siteias, der i hovedtræk er således:

fedtindholdet kontrolleres ved skumning af enten mælken ved starten eller af produktet efter det første forsyringsstadium, således at produktet bliver så fedtfattigt som muligt

salt tilsættes i mælken inden forsyringen, hvilket mindsker saltsmagen mest muligt

ostemassen omrøres ikke på noget tidspunkt under hele syrings/modningsprocessen, som finder sted i det naturlige miljø, således at den mikroflora, der er nødvendig for den naturlige gæring, udvikles.

Xygalo Siteias skilles efter modningen fra vallen på et sådant tidspunkt, at kvaliteten sikres, og ostemassen revner så lidt som muligt

den gamle betegnelse for det basale mælkesyringsprodukt »Οξύγαλα« (Oxygala eller syrnet mælk) har overlevet i en form, der med den lokale dialekt i Siteia er blevet til »Ξύγαλο« (Xygalo), og produktionsmetoden ligger usædvanligt tæt op metoden i hellensk og romersk tid. I dag har lignende produkter helt andre betegnelser, medens andre mejeriprodukter har en langt kortere historie i de geografiske områder på Kreta og generelt i Grækenland.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.minagric.gr/greek/data/Προδιαγραφές%20προϊόντος%20ΞΥΓΑΛΟ%20ΣΗΤΕΙΑΣ.doc


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.