ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.217.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 217

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
11. august 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 217/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2010/C 217/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV) ( 1 )

4

2010/C 217/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk) ( 1 )

4

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 217/04

Euroens vekselkurs

5

2010/C 217/05

Beslutning om at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure, efter at medlemsstaten har trukket anmeldelsen tilbage — Statsstøtte — Spanien (Artikel 107 til 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) — Kommissionens meddelelse efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 — Tilbagetrækning af anmeldelse — Statsstøtte C 22/08 (ex N 222/07 og N 242/07) — Støtte til El Pozo Alimentación S.A.

6

2010/C 217/06

Beslutning om at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure, efter at medlemsstaten har trukket anmeldelsen tilbage — Statsstøtte — Spanien (Artikel 107 til 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) — Kommissionens meddelelse efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 — Tilbagetrækning af anmeldelse — Statsstøtte C 23/08 (ex N 281/07) — Støtte til J. García Carrión La Mancha S.A.

6

2010/C 217/07

Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester ( 1 )

7

2010/C 217/08

Kommissionens afgørelse af 10. august 2010 om oprettelse af ekspertgruppen for tingenes internet

10

 

Berigtigelser

2010/C 217/09

Berigtigelse til vedtagelse af Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere (EUT C 210 af 3.8.2010)

12

 

2010/C 217/10

Meddelelse til læserne (se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2010/C 217/01

Godkendelsesdato

9.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 63/10

Medlemsstat

Spanien

Region

Murcia

Titel (og/eller modtagerens navn)

Garantía para la obtención de financiación para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia

Retsgrundlag

Ley 4/1997, de 24 de julio de construcción y explotación de infraestructuras de la Región de Murcia (BORM no 195 de 25 de agosto de 1997)

Orden FOM 1252/2003, de 21 de mayo, por la que se autoriza la construcción del Aeropuerto de la Región de Murcia, se declara de interés general del Estado y se determina el modo de gestión de sus servicio

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de marzo de 2004 por el que se declara como Actuación de Interés Regional el Aeropuerto de Murcia

Ley 14/2009, de 23 de diciembre de presupuestos generales de la región de Murcia (BORM no 300 de 30 de diciembre de 2009)

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling

Støtteform

Garanti

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 200 mio. EUR

Støtteintensitet

11 %

Varighed

2010-2015

Økonomisk sektor

Lufttrafik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Avda. TTe Flomesta s/n

30071 Murcia

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

2.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 160/10

Medlemsstat

Irland

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Recapitalisation of EBS

Retsgrundlag

Building Societies Act 1989, CIFS Act 2008

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Andre former for kapitalindgreb, Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 875 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Irish Minister for Finance

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

28.6.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 225/10

Medlemsstat

Ungarn

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Liquidity scheme for strengthening the Hungarian real economy recovery

Retsgrundlag

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 8/B. §-a alapján

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Lavtforrentede lån

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 4 000 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

1.7.2010-31.12.2010

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Pénzügyminisztérium

Budapest

József nádor tér 2–4.

1051

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/4


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5774 — Holtzbrinck/Bertelsmann/JV)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 217/02

Den 3. august 2010 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på tysk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32010M5774. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/4


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5909 — Rettig/Nordkalk)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 217/03

Den 6. august 2010 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32010M5909. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/5


Euroens vekselkurs (1)

10. august 2010

2010/C 217/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3133

JPY

japanske yen

113,23

DKK

danske kroner

7,4501

GBP

pund sterling

0,83520

SEK

svenske kroner

9,4029

CHF

schweiziske franc

1,3895

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,8980

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

24,775

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

279,05

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7081

PLN

polske zloty

3,9841

RON

rumænske leu

4,2365

TRY

tyrkiske lira

1,9696

AUD

australske dollar

1,4468

CAD

canadiske dollar

1,3595

HKD

hongkongske dollar

10,1960

NZD

newzealandske dollar

1,8288

SGD

singaporeanske dollar

1,7806

KRW

sydkoreanske won

1 534,88

ZAR

sydafrikanske rand

9,5455

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,8937

HRK

kroatiske kuna

7,2205

IDR

indonesiske rupiah

11 765,68

MYR

malaysiske ringgit

4,1382

PHP

filippinske pesos

58,987

RUB

russiske rubler

39,4723

THB

thailandske bath

41,980

BRL

brasilianske real

2,3077

MXN

mexicanske pesos

16,6640

INR

indiske rupee

60,9400


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/6


BESLUTNING OM AT AFSLUTTE DEN FORMELLE UNDERSØGELSESPROCEDURE, EFTER AT MEDLEMSSTATEN HAR TRUKKET ANMELDELSEN TILBAGE

Statsstøtte — Spanien

(Artikel 107 til 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Kommissionens meddelelse efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 — Tilbagetrækning af anmeldelse

Statsstøtte C 22/08 (ex N 222/07 og N 242/07) — Støtte til El Pozo Alimentación S.A.

2010/C 217/05

Kommissionen har besluttet at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, som den indledte den 20. maj 2008 (1) i relation til ovennævnte foranstaltning, idet Spanien trak den anmeldte foranstaltning tilbage den 7. juni 2010.


(1)  EUT C 266 af 21.10.2008, s. 16.


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/6


BESLUTNING OM AT AFSLUTTE DEN FORMELLE UNDERSØGELSESPROCEDURE, EFTER AT MEDLEMSSTATEN HAR TRUKKET ANMELDELSEN TILBAGE

Statsstøtte — Spanien

(Artikel 107 til 109 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Kommissionens meddelelse efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2 — Tilbagetrækning af anmeldelse

Statsstøtte C 23/08 (ex N 281/07) — Støtte til J. García Carrión La Mancha S.A.

2010/C 217/06

Kommissionen har besluttet at afslutte den formelle undersøgelsesprocedure efter EUF-traktatens artikel 108, stk. 2, som den indledte den 20. maj 2008 (1) i relation til ovennævnte foranstaltning, idet Spanien trak den anmeldte foranstaltning tilbage den 7. juni 2010.


(1)  EUT C 269 af 24.10.2008, s. 2.


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/7


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. august 2010

om oprettelse af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester

(EØS-relevant tekst)

2010/C 217/07

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet indfører en lovramme for vilkårene for varetagelsen af posttjenester i EU og oprettelsen af det indre marked for posttjenester.

(2)

I henhold til direktiv 97/67/EF skal hver medlemsstat udpege en eller flere nationale forvaltningsmyndigheder for postsektoren, der har til opgave at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af direktivet. Disse nationale forvaltningsmyndigheder skal være retligt selvstændige og driftsmæssigt uafhængige af postvirksomhederne i medlemsstaterne. Medlemsstater, der bevarer ejerskab til eller kontrol over postbefordrende virksomheder, skal sikre, at myndighedsopgaverne på effektiv måde er strukturelt adskilt fra de aktiviteter, der er knyttet til ejerskab eller kontrol.

(3)

De nationale forvaltningsmyndigheders ansvar og opgaver adskiller sig væsentligt fra medlemsstat til medlemsstat.

(4)

Direktiv 97/67/EF giver fleksibilitet på visse områder til at anvende de fælles regler i lyset af de nationale vilkår. For at opnå en vellykket udvikling af et indre marked for posttjenester er det afgørende, at de relevante bestemmelser anvendes ensartet i alle medlemsstaterne.

(5)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en gruppe vedrørende posttjenester, der består af de nationale forvaltningsmyndigheder, og definere dens opgaver og struktur.

(6)

Gruppen skal tjene som et organ for overvejelser, drøftelser og rådgivning til Kommissionen inden for posttjenester. Den skal fremme høring, koordinering og samarbejde mellem de uafhængige nationale forvaltningsmyndigheder i medlemsstaterne og mellem disse myndigheder og Kommissionen med henblik på at konsolidere det indre marked for posttjenester og sikre en ensartet anvendelse i alle medlemsstaterne af direktiv 97/67/EF.

(7)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (1).

(8)

Personoplysninger om gruppens medlemmer skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester, i det følgende benævnt »gruppen«, oprettes hermed.

Artikel 2

Opgaver

Gruppen har til opgave:

a)

at rådgive og bistå Kommissionen ved konsolideringen af det indre marked for posttjenester

b)

at rådgive og bistå Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende posttjenester inden for gruppens kompetence

c)

at rådgive og bistå Kommissionen i udviklingen af det indre marked for posttjenester og i forbindelse med den ensartede anvendelse i alle medlemsstaterne af lovrammen for posttjenester

d)

efter aftale med Kommissionen at foretage en omfattende høring på et tidligt tidspunkt i ekspertarbejdet af markedsdeltagerne, forbrugerne og slutbrugerne, som skal være åben og gennemsigtig.

Artikel 3

Medlemmer

1.   Gruppen sammensættes af de nationale forvaltningsmyndigheder med ansvar for posttjenester. De vil blive repræsenteret af lederne eller under særlige omstændigheder andre repræsentanter for disse myndigheder som anført i bilaget. Der udpeges ét medlem for hver medlemsstat.

2.   Navnene på de nationale myndigheder offentliggøres i Kommissionens register over ekspertgrupper.

Artikel 4

Arbejdsmåde

1.   Gruppen vælger en formand blandt sine medlemmer. Formanden indkalder til møde i gruppen efter aftale med Kommissionen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål i henhold til et kommissorium, som fastsættes af gruppen.

3.   De uafhængige nationale forvaltningsmyndigheder for postsektoren fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ikke er medlemsstater, og fra de stater, som er kandidatlande for tiltrædelse af Den Europæiske Union, har observatørstatus og repræsenteres på et passende niveau. Gruppen kan efter aftale med Kommissionens repræsentant også ad hoc indbyde andre eksperter og observatører til møderne.

4.   Medlemmerne af ekspertgrupperne og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Såfremt de tilsidesætter disse forpligtelser, kan Kommissionen træffe alle de nødvendige foranstaltninger.

5.   Gruppen og undergrupperne mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af Kommissionen. Sekretariatsarbejdet varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i det pågældende spørgsmål kan deltage i møder i gruppen og dens undergrupper.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden (3).

Artikel 5

Mødeudgifter

1.   Kommissionen godtgør rejseudgifter og i givet fald opholdsudgifter for medlemmer, eksperter og observatører i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

2.   Medlemmer, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

3.   Mødeudgifter godtgøres inden for grænserne af det årlige budget, som den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen har tildelt gruppen.

Artikel 6

Årsrapport

Gruppen forelægger Kommissionen en årsrapport om sine aktiviteter.

Artikel 7

Anvendelsesområde

1.   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Gruppen påbegynder sit arbejde på afgørelsens ikrafttrædelsesdato.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(3)  Jf. standardforretningsordenen i bilag III til dokument SEK(2005) 1004.


BILAG

Fortegnelse over medlemmerne af Gruppen af Europæiske forvaltningsmyndigheder for posttjenester

Land

National forvaltningsmyndighed

Belgique/België

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)

България/Bulgaria

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission (CRC)

Česká republika

Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark

Færdselsstyrelsen (FSTYR)

Deutschland

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA)

Eesti

Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα/Elláda

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post Commission (EETT)

España

Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP)

France

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP)

Ireland

Commission for Communications Regulation (ComReg)

Κύπρος/Kypros

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR)

Italia

Der skal oprettes et nationalt myndighedsorgan i henhold til artikel 37, stk. 2, litra h), i Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138).

Latvija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg

Institut luxembourgeois de régulation (ILR)

Magyarország

Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA)

Nederland

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

Portugal

Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom)

România

Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM)

Slovenija

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK)

Slovensko

Poštový regulačný úrad (PRU)

Suomi/Finland

Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige

Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom

Postal Services Commission (Postcomm)


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/10


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 10. august 2010

om oprettelse af ekspertgruppen for tingenes internet

2010/C 217/08

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens meddelelse »Tingenes internet — en EU-handlingsplan« (i det følgende benævnt »meddelelsen«) er det vigtigt, at der indføres en multiinteressentmekanisme på europæisk plan for at rådgive Kommissionen angående opstillingen af en EU-strategi for gennemførelsen af de aktiviteter, der er opført i denne meddelelse.

(2)

Det er derfor nødvendigt at nedsætte en ekspertgruppe for tingenes internet og definere dens opgaver og struktur.

(3)

Gruppen bør fremme dialogen mellem interessenter.

(4)

Gruppen består af organisationer med kompetence inden for lovgivning, økonomi og teknologi i relation til tingenes internet. Disse organisationer kan være erhvervs- og handelssammenslutninger, europæiske standardiseringsorganisationer, internationale partnere, forbrugerorganisationer og civilsamfundet, forskningsorganisationer og den akademiske verden samt observatører fra EU-medlemsstater og interesserede EU-institutioner, f.eks. Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

(5)

Der bør fastsættes regler for gruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger, uden at det i øvrigt berører Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (1).

(6)

Personoplysninger om gruppens medlemmer skal behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (2).

(7)

Der bør fastsættes en gyldighedsperiode for denne afgørelse. Kommissionen vil til sin tid overveje, om det er hensigtsmæssigt at forlænge den —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ekspertgruppen for tingenes internet, i det følgende benævnt »gruppen«, nedsættes herved med virkning fra datoen for offentliggørelsen af denne afgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Opgaver

Gruppen får til opgave at:

a)

rådgive Kommissionen om, hvordan man bedst takler de tekniske, retlige og organisatoriske problemstillinger på europæisk niveau

b)

foranledige udveksling af erfaring og god praksis og indsamle mundtlige og skriftlige bidrag fra mange forskellige interessenter og herunder internationalt input om fornødent

c)

bidrage til en fælles vision for udviklingen og ibrugtagningen af tingenes internet inden for rammerne af den digitale dagsorden for Europa, som er flagskibet for Europa 2020-strategien.

Artikel 3

Høring

1.   Kommissionen kan høre gruppen om et hvilket som helst spørgsmål i forbindelse med udviklingen af tingenes internet i Europa, og medlemmerne opmuntres til at foreslå andre emner, der skal drøftes.

Artikel 4

Medlemskab — udnævnelse

1.   Gruppen består af op til 45 medlemmer.

2.   Medlemmerne skal være organisationer med kompetence inden for lovgivning, økonomi og teknologi i relation til tingenes internet.

3.   Kommissionen udvælger en række organisationer, som udnævner deres repræsentanter og suppleanter.

4.   Medlemmerne af gruppen varetager deres hverv, indtil de afløses eller deres mandat udløber.

5.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens drøftelser, som træder tilbage, eller som ikke opfylder bestemmelserne i stk. 3 eller i artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, kan udskiftes i den resterende del af deres mandatperiode.

6.   Navnene på organisationerne offentliggøres i registret over ekspertgrupper.

7.   Medlemmernes navne indsamles, behandles og offentliggøres i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 5

Arbejdsmåde

1.   En repræsentant for Kommissionen er formand for gruppen.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der nedsættes undergrupper til at behandle specifikke spørgsmål på grundlag af et mandat, som fastsættes af gruppen. Sådanne undergrupper opløses, så snart deres mandat er opfyldt.

3.   Kommissionens repræsentant kan efter behov invitere eksterne eksperter med specifik viden om et emne på dagsordenen til at deltage i gruppens eller undergruppens arbejde. Desuden kan Kommissionens repræsentant give enkeltpersoner og organer observatørstatus.

4.   Medlemmerne af ekspertgrupperne og deres repræsentanter samt de indbudte eksperter og observatører skal overholde reglerne om behandling af fortrolige oplysninger, som følger af traktaterne og gennemførelsesbestemmelserne hertil, samt Kommissionens sikkerhedsforskrifter vedrørende beskyttelse af EU's klassificerede oplysninger i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Såfremt de ikke opfylder denne bestemmelse, kan Kommissionen træffe alle relevante foranstaltninger.

5.   Sekretariatsopgaverne varetages af Kommissionen. Andre tjenestemænd i Kommissionen med interesse i det pågældende spørgsmål kan deltage i møder i gruppen og dens undergrupper.

6.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af en standardforretningsorden for ekspertgrupper.

7.   Kommissionen offentliggør relevante oplysninger om gruppens aktiviteter enten i registret eller via et link fra registret til et særligt websted.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Der ydes ikke vederlag for det arbejde, der udføres af deltagerne i gruppens arbejde.

2.   Deltagernes rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med gruppens aktiviteter refunderes af Kommissionen i overensstemmelse med de i Kommissionen gældende bestemmelser.

3.   Disse udgifter godtgøres inden for rammerne af det årsbudget, der tildeles gruppen af den ansvarlige tjenestegren i Kommissionen.

Artikel 7

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes indtil den 31. december 2012.

Artikel 8

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. august 2010.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1.

(2)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


Berigtigelser

11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/12


Berigtigelse til vedtagelse af Rådets afgørelse om, hvordan Tjenesten for EU's Optræden Udadtil skal tilrettelægges og fungere

( Den Europæiske Unions Tidende C 210 af 3. august 2010 )

2010/C 217/09

Side 1:

I stedet for:

læses:


11.8.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 217/s3


MEDDELELSE

Den 11. august 2010 udkommer »Fælles sortsliste over landbrugsplantearter — 6. tilføjelse til 28. samlede udgave« i Den Europæiske Unions Tidende C 217 A.

For abonnenter på EU-Tidende er numrene gratis for hvert abonnement og i den/de pågældende sprogversion(er). Abonnenter, der ønsker at modtage denne EU-Tidende, bedes returnere nedenstående bestillingsseddel i udfyldt stand med angivelse af deres abonnementskode (findes til venstre på forsendelsesetiketterne — begynder med O/…). Den pågældende EU-Tidende leveres gratis i op til et år fra udgivelsesdatoen.

Hvis De er interesseret i et eksemplar af dette nummer af EU-Tidende, kan De købe det ved henvendelse til vores salgsagenter (se http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm).

Denne EU-Tidende er — ligesom alle udgaver af EU-Tidende (L, C, CA, CE) — tilgængelig gratis på internettet: http://eur-lex.europa.eu

Image