ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.188.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 188

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
13. juli 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 188/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation) ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 188/02

Euroens vekselkurs

2

 

Revisionsretten

2010/C 188/03

Særberetning nr. 2/2010 Hvor effektive er ordningerne for støtte til projekteringsundersøgelser og opbygning af ny infrastruktur under sjette rammeprogram for forskning?

3

 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

2010/C 188/04

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve

4

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Europa-Kommissionen

2010/C 188/05

Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

5

2010/C 188/06

Meddelelse om udløb af visse antidumpingforanstaltninger

10

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 188/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

11

2010/C 188/08

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

12

 

ANDET

 

Rådet

2010/C 188/09

Bekendtgørelse til de personer, grupper og enheder, der er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (jf. bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 610/2010)

13

 

Europa-Kommissionen

2010/C 188/10

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

15

2010/C 188/11

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/1


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5899 — Warburg Pincus/Silver Lake/Interactive Data Corporation)

(EØS-relevant tekst)

2010/C 188/01

Den 2. juli 2010 besluttede Kommissionen ikke at gøre indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og erklære den forenelig med fællesmarkedet. Beslutningen er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den vil kunne ses:

under fusioner på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på EUR-Lex-webstedet (http://eur-lex.europa.eu/da/index.htm) under dokumentnummer 32010M5899. EUR-Lex giver online-adgang til EU-retten.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/2


Euroens vekselkurs (1)

12. juli 2010

2010/C 188/02

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2572

JPY

japanske yen

111,35

DKK

danske kroner

7,4552

GBP

pund sterling

0,83630

SEK

svenske kroner

9,4560

CHF

schweiziske franc

1,3349

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,0160

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,325

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

278,91

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7087

PLN

polske zloty

4,0770

RON

rumænske leu

4,2460

TRY

tyrkiske lira

1,9582

AUD

australske dollar

1,4398

CAD

canadiske dollar

1,2986

HKD

hongkongske dollar

9,7748

NZD

newzealandske dollar

1,7727

SGD

singaporeanske dollar

1,7380

KRW

sydkoreanske won

1 512,74

ZAR

sydafrikanske rand

9,5799

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,5126

HRK

kroatiske kuna

7,2158

IDR

indonesiske rupiah

11 382,66

MYR

malaysiske ringgit

4,0281

PHP

filippinske pesos

58,178

RUB

russiske rubler

38,7665

THB

thailandske bath

40,702

BRL

brasilianske real

2,2142

MXN

mexicanske pesos

16,0557

INR

indiske rupee

58,8505


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


Revisionsretten

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/3


Særberetning nr. 2/2010 »Hvor effektive er ordningerne for støtte til projekteringsundersøgelser og opbygning af ny infrastruktur under sjette rammeprogram for forskning?«

2010/C 188/03

Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 2/2010 »Hvor effektive er ordningerne for støtte til projekteringsundersøgelser og opbygning af ny infrastruktur under sjette rammeprogram for forskning?« er netop blevet offentliggjort.

Beretningen kan læses på eller downloades fra Den Europæiske Revisionsrets websted: http://www.eca.europa.eu

Beretningen kan rekvireres gratis i papirudgave ved henvendelse til:

Den Europæiske Revisionsret

Kommunikation og Beretninger

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tlf. +352 4398-1

E-mail: euraud@eca.europa.eu

eller ved udfyldelse af en elektronisk ordreseddel på EU Bookshop.


V Øvrige meddelelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO)

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/4


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE

2010/C 188/04

De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EPSO) afholder følgende almindelige udvælgelsesprøver:

EPSO/AD/183/10 — Dansksprogede oversættere (DA)

EPSO/AD/184/10 — Tysksprogede oversættere (DE)

EPSO/AD/185/10 — Engelsksprogede oversættere (EN)

EPSO/AD/186/10 — Fransksprogede oversættere (FR)

EPSO/AD/187/10 — Slovensksprogede oversættere (SL)

Meddelelsen om udvælgelsesprøven er udelukkende offentliggjort på dansk, tysk, engelsk, fransk og slovensk i Den Europæiske Unions Tidende C 188 A af 13. juli 2010.

Yderligere oplysninger findes på EPSO’s hjemmeside: http://eu-careers.eu


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Europa-Kommissionen

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/5


Meddelelse om indledning af en udløbsundersøgelse af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina

2010/C 188/05

Efter offentliggørelsen af en meddelelse om det forestående udløb af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af cykler med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina (1) (»det pågældende land«) har Kommissionen modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (2) (»grundforordningen«).

1.   Anmodning om en fornyet undersøgelse

Anmodningen blev indgivet den 13. april 2010 af den europæiske sammenslutning af cykelfabrikanter (»EBMA« eller »ansøgeren«) på vegne af producenter, som tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde over 25 %, af den samlede produktion i Unionen af cykler.

2.   Vare

Den vare, der er omfattet af den fornyede undersøgelse, er cykler uden motor (herunder trehjulede transportcykler, men ikke unicykler) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (»den pågældende vare«), der i øjeblikket henhører under KN-kode ex 8712 00 10, 8712 00 30 og ex 8712 00 80.

3.   Gældende foranstaltninger

De foranstaltninger, der i øjeblikket er i kraft, er en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1524/2000 (3), senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005 (4).

4.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Anmodningen begrundes med, at foranstaltningernes bortfald sandsynligvis vil medføre fortsat dumping og fornyet skade for EU-erhvervsgrenen.

I henhold til bestemmelserne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, fastsatte ansøgeren den normale værdi for de eksporterende producenter fra Folkerepublikken Kina på grundlag af salgspriserne i et egnet land med markedsøkonomi, som er angivet i punkt 5, stk. 1, litra d), i denne meddelelse. Påstanden om fortsat dumping er baseret på en sammenligning af den normale værdi som ovenfor fastsat og priserne på den pågældende vare ved salg til eksport til EU.

På dette grundlag er den beregnede dumpingmargen betydelig.

Ansøgeren hævder endvidere, at det er sandsynligt, at der vil forekomme fornyet skadevoldende dumping. Ansøgeren fremlægger bevis for, at den nuværende import af den pågældende vare sandsynligvis vil stige, hvis foranstaltningerne bortfalder, på grund af de eksporterende producenters potentielle produktionskapacitet i det pågældende land.

Ansøgeren påstår, at skaden primært er blevet imødegået på grund af foranstaltningerne, og at EU-erhvervsgrenen sandsynligvis vil lide fornyet skade som følge af fornyet import af betydelige mængder til dumpingpriser fra det pågældende land, hvis foranstaltningerne udløber.

5.   Procedure

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige, at der indledes en udløbsundersøgelse, og indleder hermed en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 2.

5.1.    Procedure for fastsættelse af sandsynligheden for dumping og skade

Undersøgelsen vil fastslå, om det er sandsynligt, at foranstaltningernes udløb vil føre til fortsat dumping og fornyet skade.

a)   Stikprøver

Da et stort antal parter er involveret i denne procedure, kan Kommissionen beslutte at anvende stikprøver, jf. grundforordningens artikel 17.

i)   Stikprøver af eksportører/producenter i Folkerepublikken Kina

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage disse, anmodes alle eksportører/producenter eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen og afgive følgende oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. i), og i den form, der er angivet i punkt 7:

navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer samt kontaktperson

omsætningen i lokal valuta og den mængde i enheder af den pågældende vare, der solgtes med henblik på eksport til Unionen i perioden (fra 1. april 2009 til 31. marts 2010), for hver af de 27 medlemsstater (5) og samlet

omsætningen i lokal valuta og den mængde i enheder af den pågældende vare, der solgtes på hjemmemarkedet i perioden (fra 1. april 2009 til 31. marts 2010)

omsætningen i lokal valuta og mængden i enheder af den pågældende vare, der solgtes til andre tredjelande i perioden (fra 1. april 2009 til 31. marts 2010)

en nøjagtig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på verdensplan i forbindelse med den pågældende vare

navnene på alle forretningsmæssigt forbundne virksomheder (6), der er involveret i produktion og/eller salg af den pågældende vare (til eksport og/eller på hjemmemarkedet), samt nøjagtig angivelse af disse virksomheders aktiviteter

andre relevante oplysninger, som kan være til nytte for Kommissionen ved stikprøveudtagningen.

Ved at afgive ovenstående oplysninger indvilliger virksomheden i eventuelt at indgå i stikprøven. Hvis virksomheden udtages til at indgå i stikprøven, indebærer dette besvarelse af et spørgeskema og accept af kontrol på stedet af besvarelsen. Hvis virksomheden anfører, at den ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil den blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Konsekvenserne af manglende samarbejdsvilje er beskrevet i punkt 8 nedenfor.

Kommissionen vil desuden kontakte myndighederne i Folkerepublikken Kina og alle kendte sammenslutninger af eksportører/producenter for at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udtage stikprøven af eksportører/producenter.

ii)   Stikprøver af importører

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage disse, anmodes alle importører eller deres repræsentanter hermed om at give sig til kende over for Kommissionen og afgive følgende oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder inden fristen i punkt 6, litra b), nr. i), og i den form, der er angivet i punkt 7:

navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer samt kontaktperson

en udførlig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter i forbindelse med den pågældende vare

den samlede omsætning i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010

mængden i enheder og værdien i euro af importen til og videresalget på EU-markedet i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010 af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina

navnene på alle forretningsmæssigt forbundne virksomheder (7), der er involveret i produktionen og/eller salget af den pågældende vare, samt en udførlig beskrivelse af disse virksomheders aktiviteter

andre relevante oplysninger, som kan være til nytte for Kommissionen ved stikprøveudtagningen.

Ved at afgive ovenstående oplysninger indvilliger virksomheden i eventuelt at indgå i stikprøven. Hvis virksomheden udtages til at indgå i stikprøven, indebærer dette besvarelse af et spørgeskema og accept af kontrol på stedet af besvarelsen. Hvis virksomheden anfører, at den ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil den blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Konsekvenserne af manglende samarbejdsvilje er beskrevet i punkt 8 nedenfor.

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige til udtagningen af stikprøven af importører, vil Kommissionen desuden kontakte alle kendte importørsammenslutninger.

iii)   Stikprøver af EU-producenter

I betragtning af det store antal EU-producenter, der støttede anmodningen, vil Kommissionen undersøge spørgsmålet om den skade, der er forvoldt EU-erhvervsgrenen, ved hjælp af stikprøver.

For at Kommissionen kan afgøre, om det er nødvendigt at anvende stikprøver, og i bekræftende fald udtage stikprøver, anmodes alle EU-producenter eller deres repræsentanter om at give sig til kende over for Kommissionen og afgive følgende oplysninger om deres virksomhed eller virksomheder inden udløbet af den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. i), og i den form, der er angivet i punkt 7:

navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer samt kontaktperson

udførlig beskrivelse af virksomhedens aktiviteter på verdensplan i forbindelse med den samme vare

værdien i euro af salget af samme vare på EU-markedet i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010

mængden i enheder af salget af samme vare på EU-markedet i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010

mængden i enheder af produktionen af samme vare i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010

i givet fald mængden i enheder af den pågældende vare produceret i Folkerepublikken Kina og importeret til EU i perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010

navnene på alle forretningsmæssigt forbundne virksomheder (8), der er involveret i produktionen og/eller salget af samme vare (produceret i EU) og den pågældende vare (produceret i Folkerepublikken Kina), samt nøjagtig angivelse af disse virksomheders aktiviteter

andre relevante oplysninger, som kan være til nytte for Kommissionen ved stikprøveudtagningen.

Hvis nogen af disse oplysninger allerede er fremsendt til Kommissionens tjenestegrene med ansvar for handelsbeskyttelse, er det ikke nødvendigt at fremsende dem igen. Ved at give sig selv til kende og afgive ovenstående oplysninger indvilliger virksomheden i eventuelt at indgå i stikprøven. Hvis virksomheden udvælges til at indgå i stikprøven, indebærer dette udfyldelse af et spørgeskema og accept af kontrol på stedet for at verificere besvarelsen. Hvis virksomheden anfører, at den ikke ønsker at indgå i stikprøven, vil den blive anset for ikke at have samarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. Kommissionens resultater for de EU-producenter, der ikke er samarbejdsvillige, baseres på foreliggende faktiske oplysninger, hvilket kan føre til et resultat, som er mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige for at udvælge stikprøven af producenter i EU, vil Kommissionen desuden kontakte alle kendte sammenslutninger af producenter i EU.

iv)   Endelig udtagning af stikprøver

Alle interesserede parter, der ønsker at afgive oplysninger af relevans for udtagningen af stikprøver, skal gøre dette inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. ii).

Kommissionen agter at foretage den endelige udtagning af stikprøverne, når den har konsulteret de interesserede parter, der har erklæret sig villige til at indgå i stikprøven.

Virksomheder, der indgår i stikprøverne, skal besvare et spørgeskema inden for fristen i punkt 6, litra b), nr. iii), og samarbejde i forbindelse med undersøgelsen.

Hvis der ikke udvises tilstrækkelig samarbejdsvilje, kan Kommissionen træffe afgørelse på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 17, stk. 4, og artikel 18. Konklusioner, der baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, kan som anført i punkt 8 være mindre gunstige for den pågældende part.

b)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til undersøgelsen, vil den sende spørgeskemaer til den del af EU-erhvervsgrenen, der indgår i stikprøven, og til alle kendte producentsammenslutninger i EU, til de eksportører/producenter i Folkerepublikken Kina, der indgår i stikprøven, til alle kendte eksportør- og producentsammenslutninger, til de importører, der indgår i stikprøven, til alle kendte importørsammenslutninger og til myndighederne i det pågældende land.

c)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle interesserede parter opfordres hermed til at tilkendegive deres synspunkter, indgive andre oplysninger end besvarelserne af spørgeskemaet og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger og dokumentationen herfor skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra a), nr. ii).

Kommissionen kan endvidere høre interesserede parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. Anmodningen skal indgives inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra a), nr. iii).

d)   Udvælgelse af et land med markedsøkonomi

I den tidligere undersøgelse blev Mexico anvendt som et egnet referenceland med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker at anvende Mexico igen til dette formål. Interesserede parter anmodes om at fremsætte bemærkninger til det hensigtsmæssige i dette valg inden for den særlige frist, der er fastsat i punkt 6, litra c).

5.2.    Procedure for vurdering af EU's interesser

Hvis det bekræftes, at der er sandsynlighed for fortsat dumping og fornyet skade, vil der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 21 blive truffet afgørelse om, hvorvidt det er i strid med EU's interesser at opretholde antidumpingforanstaltningerne. Med henblik herpå kan Kommissionen sende spørgeskemaer til de kendte EU-producenter, importører, deres repræsentative sammenslutninger, brugere og deres repræsentative sammenslutninger, leverandører og deres repræsentative sammenslutninger og repræsentative forbrugerorganisationer. Disse parter, herunder dem, som Kommissionen ikke er bekendt med, kan give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen inden for den generelle frist, der er fastsat i punkt 6, litra a), nr. ii), forudsat at de kan godtgøre, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den pågældende vare. De parter, der har handlet i overensstemmelse med foregående punktum, kan inden for fristen i punkt 6, litra a), nr. iii), anmode om at blive hørt, såfremt de kan angive de særlige årsager til, at de bør høres. Der gøres opmærksom på, at oplysninger, der indgives i henhold til artikel 21, kun tages i betragtning, hvis de er underbygget med faktuelle beviser på indgivelsestidspunktet.

6.   Frister

a)   Generelle frister

i)   For parter, der ønsker at anmode om et spørgeskema

Alle interesserede parter, der ikke samarbejdede i forbindelse med den undersøgelse, som førte til de foranstaltninger, der er genstand for denne undersøgelse, bør anmode om et spørgeskema eller andre formularer så hurtigt som muligt og senest 15 dage fra offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

ii)   For parter, der ønsker at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og eventuelle andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og afgive besvarelser af spørgeskemaer eller alle andre oplysninger senest 37 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte frist.

Virksomheder, der er udtaget til at indgå i en stikprøve, skal indgive besvarelse af spørgeskemaet inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra b), nr. iii).

iii)   Høringer

Alle interesserede parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 37 dage.

b)   Særlig frist for udtagning af stikprøver

i)

De oplysninger, der er nævnt i punkt 5, stk. 1, litra a), nr. i), punkt 5, stk. 1, litra a), nr. ii), og punkt 5, stk. 1, litra a), nr. iii), bør være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, da Kommissionen agter at høre de interesserede parter, som har erklæret sig villige til at indgå i stikprøven, om den endelige udtagning af prøven senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

ii)

Alle andre oplysninger af relevans for udtagningen af stikprøven, jf. punkt 5, stk. 1, litra a), nr. iv), skal være Kommissionen i hænde senest 21 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

iii)

Besvarelser af spørgeskemaerne fra parter, der indgår i stikprøven, skal være Kommissionen i hænde senest 37 dage efter, at de har fået meddelelse om, at de indgår i stikprøven, medmindre andet er angivet.

c)   Særlig frist for udvælgelse af et land med markedsøkonomi

Parter i undersøgelsen kan fremsætte bemærkninger til valget af Mexico, der som nævnt i punkt 5.1, litra d), anses for at være et egnet land med markedsøkonomi med henblik på fastsættelsen af den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Deres bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

7.   Skriftlige henvendelser, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance

Alle bemærkninger og anmodninger fra interesserede parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer. Alle skriftlige indlæg, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne meddelelse, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som interesserede parter videregiver som fortroligt materiale, skal forsynes med påtegningen »Limited« (9) og skal i overensstemmelse med grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag, som skal forsynes med påtegningen »For inspection by interested parties«.

Kommissionens postadresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Manglende samarbejde

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har indgivet urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og undersøgelsesresultaterne derfor må baseres på de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for den pågældende, end hvis der var udvist samarbejdsvilje.

9.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

10.   Mulighed for anmodning om en fornyet undersøgelse i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 3

Da denne udløbsundersøgelse indledes i overensstemmelse med bestemmelserne i grundforordningens artikel 11, stk. 2, vil konklusionerne ikke medføre, at omfanget af de gældende foranstaltninger ændres, men at foranstaltningerne ophæves eller opretholdes i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 6.

Hvis en af parterne i proceduren mener, at det er berettiget at foretage en fornyet undersøgelse af foranstaltningernes omfang med henblik på at muliggøre en ændring (dvs. en forøgelse eller en reduktion) af foranstaltningernes omfang, kan den pågældende part anmode om en fornyet undersøgelse i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3.

Parter, der ønsker at anmode om en sådan fornyet undersøgelse, som eventuelt vil blive gennemført uafhængigt af den udløbsundersøgelse, der er nævnt i denne meddelelse, kan henvende sig til Kommissionen på ovennævnte adresse.

11.   Behandling af personoplysninger

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (10).

12.   Høringskonsulent

Det skal endvidere bemærkes, at hvis der opstår vanskeligheder i forbindelse med parternes udøvelse af retten til at forsvare sig, kan de anmode høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel om at gribe ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de interesserede parter og Kommissionens tjenestegrene og kan om nødvendigt mægle i proceduremæssige spørgsmål, der vedrører beskyttelse af parternes interesser i forbindelse med denne procedure, navnlig for så vidt angår spørgsmål om aktindsigt, fortrolige oplysninger, forlængelse af frister og behandling af skriftlige og/eller mundtlige henvendelser. Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EUT C 70 af 19.3.2010, s. 28.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.

(3)  EFT L 175 af 14.7.2000, s. 39.

(4)  EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1.

(5)  Den Europæiske Unions 27 medlemsstater er: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Det Forenede Kongerige, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Tyskland, Ungarn og Østrig.

(6)  For en definition heraf se artikel 143 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1).

(7)  Jf. fodnote 6.

(8)  Jf. fodnote 6.

(9)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det betragtes som et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).

(10)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/10


Meddelelse om udløb af visse antidumpingforanstaltninger

2010/C 188/06

I tilslutning til offentliggørelsen af en meddelelse om forestående udløb (1), efter hvilken der ikke er modtaget nogen anmodning om fornyet behandling, skal Kommissionen meddele, at nedennævnte antidumpingforanstaltning udløber om kort tid.

Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 (2) om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab.

Vare

Oprindelses- eller eksportland(e)

Foranstaltninger

Reference

Udløbsdato

Cykler

Vietnam

Antidumpingtold

Rådets forordning (EF) nr. 1095/2005 (EUT L 183 af 14.7.2005, s. 1)

15.7.2010


(1)  EUT C 70 af 19.3.2010, s. 28.

(2)  EUT L 343 af 22.12.2009, s. 51.


PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2010/C 188/07

1.

Den 5. juli 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Carrefour S.A. (»Carrefour«, Frankrig) og Marinopoulos Holding S.à r.l. (»Marinopoulos«, Luxembourg), der tilhører koncernen Marinopoulos, henholdsvis gennem kontrakt og opkøb af aktier i et nyoprettet joint venture erhverver fælles kontrol over CM Balkans B.V. (»Balkan JV«, Nederlandene), jf. Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Carrefour: dagligvarehandel i egne eller franchisebaserede dagligvarebutikker (lavprisvarehuse, supermarkeder, discount- og nærbutikker) i Europa, Latinamerika og Asien

Marinopoulos-koncernen: dagligvarehandel, produktion af kosmetik og medicinalvarer samt detailsalg af tøj, kosmetik, optiske produkter og specialkaffe i en række lande i Europa, herunder Grækenland og Cypern

Balkan JV: drift af fire supermarkeder i Bulgarien og opbygning af Carrefour lavprisvarehuse og supermarkeder i Balkan, nærmere bestemt i Bulgarien, Slovenien, Albanien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5858 — Carrefour/Marinopoulos/Balkan JV sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2010/C 188/08

1.

Den 5. juli 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion. Med hjemmel i § 1 i den østrigske lov om foranstaltninger til sikring af stabiliteten på finansmarkederne har den østrigske forbundsfinansminister for Republikken Østrig erhvervet kontrol som omhandlet i Fusionsforordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Hypo Alpe Adria Bank International AG (»HGAA«, Østrig) via aktieopkøb.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Forbundsfinansministeriet: stabilisering af det østrigske finanssystem

HGAA: universalbank for privat- og erhvervskunder, leasingforretninger.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5861 — Republic of Austria/Hypo Group Alpe Adria sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


ANDET

Rådet

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/13


Bekendtgørelse til de personer, grupper og enheder, der er optaget på den liste, der er omhandlet i artikel 2, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme

(jf. bilaget til Rådets forordning (EU) nr. 610/2010)

2010/C 188/09

Følgende oplysninger bekendtgøres hermed for de personer, grupper og enheder, der er medtaget på listen i Rådets forordning (EU) nr. 610/2010 (1).

Rådet for Den Europæiske Union har fastslået, at begrundelsen for at optage de personer, grupper og enheder, der forekommer på ovennævnte liste over personer, grupper og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger i Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (2), fortsat er gyldig. Rådet har derfor besluttet at bibeholde disse personer, grupper og enheder på listen.

Ifølge forordning (EF) nr. 2580/2001 indefryses alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører de berørte personer, grupper og enheder, og der må hverken direkte eller indirekte stilles pengemidler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for dem.

Disse personer, grupper og enheder gøres opmærksom på muligheden for at indgive en anmodning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er anført i bilaget til forordningen, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler i forbindelse med essentielle behov eller specifikke betalinger i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i denne forordning. Der findes en ajourført liste over disse kompetente myndigheder på følgende websted:

http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm

De berørte personer, grupper og enheder kan fremsende en anmodning om at få Rådets begrundelse for, at de bibeholdes på ovennævnte liste (medmindre begrundelsen allerede er blevet meddelt dem), til følgende adresse:

Council of the European Union

(Att.: CP 931 designations)

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

De berørte personer, grupper og enheder kan til enhver tid fremsende en anmodning, sammen med den fornødne dokumentation, til Rådet om, at afgørelsen om at optage og bibeholde dem på ovennævnte liste tages op til fornyet overvejelse, til ovennævnte adresse. Anmodninger vil blive behandlet, når de er modtaget. I den forbindelse gøres de berørte personer, grupper og enheder opmærksom på Rådets regelmæssige revision af listen, jf. artikel 1, stk. 6, i fælles holdning 2001/931/FUSP. For at anmodninger kan behandles under den kommende revision, bør de fremsendes senest to måneder fra datoen for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse.

Der gøres tillige opmærksom på, at de berørte personer, grupper og enheder har mulighed for at indbringe Rådets forordning for Den Europæiske Unions Ret, jf. artikel 263, stk. 4 og 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.


(1)  EUT L 178 af 13.7.2010, s. 1.

(2)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 70.


Europa-Kommissionen

13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/15


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2010/C 188/10

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»ORAVSKÝ KORBÁČIK«

EF-Nr.: SK-PGI-0005-0774-04.05.2009

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Oravský korbáčik«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Slovakiet

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.3.

Oste

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

»Oravský korbáčik« er et dampet, røget eller ikke-røget, osteprodukt af form som en lille pisk (korbáčik på slovakisk) mellem 10 og 50 cm lang. Det fremstilles efter en traditionel metode, hvor gæret, delvis modnet klumpost dampes i varmt vand og derefter strækkes i strenge, kendt som vojky, af en tykkelse på mellem 2 og 10 mm. Strengene flettes sammen til en lille pisk.

De karakteristiske organoleptiske egenskaber ved osten skyldes de udtrukne strenges trevlede tekstur og den særlige form, der skabes ved sammenfletning af de enkelte strenge.

Den røgede ost adskiller sig hovedsagelig fra den urøgede ost med hensyn til farve og lugt. Røget »Oravský korbáčik« er lys gul til gylden og har en karakteristik røget aroma og et lidt større (1 %) saltindhold. Urøget »Oravský korbáčik« er hvid til flødefarvet, uden røget aroma. Den røgede og urøgede ost har samme tekstur og konsistens.

»Oravský korbáčik« sælges i multipakninger emballeret i fødevarefilm. Pakningerne er af forskellig vægt og størrelse alt efter antallet af korbáčiky.

Egenskaber

Farve: hvid til let gullig eller, for den røgede ost, gylden.

Konsistens: de enkelte strenge består af indbyrdes adskilte fibre af elastisk og fast, men ikke hård, konsistens. Med modningen af osten mindskes elasticiteten. De indbyrdes adskilte fibre forlener produktet med stor brudstyrke.

Duft og smag: mælkeagtig, salt, let syrlig ost og, for den røgede osts vedkommende, en typisk røget aroma.

Sammensætning: Tørstof: mindst 40 % (v/v).

Fedtindhold i tørstof: mindst 25 % (v/v).

Spisesalt: højst 4,5 % (v/v) for urøget ost og højst 5,5 % (v/v) for røget ost.

Mikrobiologiske egenskaber

»Oravský korbáčik« er en dampbehandlet ost fremstillet af klumpost, hovedsagelig indeholdende varmeresistente mælkesyrebakterier af arterne: Lactococcus, Streptococcus og Lactobacillus.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

»Oravský korbáčik« fremstilles af klumpost lavet af ubehandlet eller pasteuriseret komælk tilsat mælkesyrekultur. Om der anvendes ubehandlet eller pasteuriseret mælk, har ingen indflydelse på slutproduktets egenskaber. Mælkens kvalitet kontrolleres jævnligt og registreres hos producenterne af klumpost. Følgende parametre kontrolleres: hæmmende stoffer, temperatur, syreindhold, fedt, specifik vægt og fedtfrit tørstof.

Det samlede antal mikroorganismer og antallet af kropsceller bestemmes af godkendte laboratorier.

Klumposten indeholder mindst 48 % v/v tørstof med mindst 35 % v/v fedtstof i tørstoffet og en pH-værdi på 4,9-5,2.

Klumposten er kompakt og glat med passende tyk skorpe, farven er hvid til flødefarvet.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Der er ingen særlige kvalitetskrav eller restriktioner, hvad oprindelse angår.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Produktets kvalitet afhænger ikke af klumpostens oprindelse.

Trin 1

:

Dampning: den gærede naturlige ost udskæres først i mindre stykker, som rives og dampes i varmt vand (vandets temperatur 70-95 °C). Osten omrøres med træslev eller i røremaskine, indtil der dannes en kompakt elastisk masse, kendt som parenina.

Trin 2

:

Æltning: massen æltes, strækkes og foldes med hånden, så der dannes en blød, glat ostemasse, som nemt kan formes.

Trin 3

:

Formning: ostemassen trækkes ud i strenge med hånden eller mellem to roterende valser. Derfra falder strengene direkte ned i koldt drikkevand.

Trin 4

:

Afkøling: ostestrengene ligger til afkøling i det kolde drikkevand i 2-10 minutter, så deres form ikke ændres.

Trin 5

:

Oprulning: de afkølede strenge vindes om en spole. Herefter skæres de over i den ene ende og sammenbindes i midten med en ostestreng.

Trin 6

:

Saltning: de afskårne og sammenknyttede strenge saltes ved neddypning i en mættet saltopløsning, således at det endelige saltindhold ikke overstiger 4,5 % (v/v) for urøget ost og 5,5 % (v/v) for røget ost (saltningstiden afhænger af strengenes tykkelse og ostens syreindhold).

Trin 7

:

Delvis tørring: det overskydende saltvand fjernes, ved at ostestrengene hænges op på en stang af træ eller rustfrit stål, så vandet kan dryppe af.

Trin 8

:

Fletning: mindst to strenge, foldet om på midten, flettes i hånden til en lille pisk i to tredjedele af stengenes længde, hvor de samles ved hjælp af en af strengene, så fletningen ikke går op.

Trin 9

:

(for røget ost)

Røgning: osten røges direkte med koldrøg ved en temperatur på ca. 30 °C i et traditionelt røgekammer af træ eller metal eller i røgekammer, hvor røg fra ædeltræ cirkuleres kunstigt, indtil osten får en gylden farve.

Trin 10

:

Pakning: osten emballeres i fødevarefilm og mærkes med betegnelsen »Oravský korbáčik«.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

»Oravský korbáčik« sælges i pakninger af forskellig størrelse. En standardpakning indeholder 5-10 korbáčiky, men der fås også større pakninger med 50 korbáčiky, traditionelt kaldt zväzok (bundt).

»Oravský korbáčik« skal emballeres i det afgrænsede geografiske område, så produktet bevarer sin særlige form og fletningerne ikke går op, og for at bevare produktets kvalitet.

Der er ingen geografiske restriktioner, hvad ompakning angår.

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Producenter, der fremstiller »Oravský korbáčik« i overensstemmelse med denne specifikation, må anvende navnet »Oravský korbáčik« i forbindelse med mærkning, reklamering og markedsføring.

Etiketten skal indeholder følgende angivelser:

navnet »Oravský korbáčik«, klart synligt

angivelse af »røget« eller »urøget«

ordene »beskyttet geografisk betegnelse« og det tilhørende EU-symbol.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

»Oravský korbáčik« fremstilles i Orava-floddalen (i Orava-regionen) i Slovakiet. Det geografiske område er afgrænset af landegrænsen mod Polen mod nord og øst, af den vestlige grænse til distrikterne Námestovo og Dolný Kubín og af den sydlige grænse til distrikterne Dolný Kubín og Tvrdošín.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Orava er et typisk bjergområde med gode betingelser for opdræt af får og kvæg og for forarbejdning af dyrenes mælk til ost. Befolkningen i regionen udnytter fortsat disse særlige træk ved bjergmiljøet, som de har gjort lige siden den første bosættelse af området. At flette dampet ost i hånden til en lille pisk er en særlig færdighed udviklet af kvinderne i Orava-regionen, som ikke kan gøres maskinelt.

Ifølge den mundtlige tradition har der været fremstillet korbáčiky i Orava siden anden halvdel af det 19. århundrede, idet fremstilling og salg af forskellige former for dampet ost, herunder korbáčiky, dengang var den eneste indtægtskilde for de stedlige fåre- og kvægbønder.

5.2.   Produktets egenart:

Det særlige træk ved »Oravský korbáčik« er formen, som er helt usædvanlig for et osteprodukt. Osten fremstilles efter en traditionel, næsten udelukkende manuel metode, hvor klumpost dampes i varmt vand og derefter trækkes i strenge, som flettes i form af en lille pisk. Den manuelle æltning og strækning af den dampede ost giver korbáčiky deres særlige trevlede tekstur, som gør dette produkt enestående.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

Ansøgningen om registrering af »Oravský korbáčik« som en beskyttet geografisk betegnelse beror på produktets særlige form og dets omdømme og tradition.

Orava-regionen ligger i Slovakiets bjergrige nordvestlige del, hvor klimaet er koldt og barsk. Størstedelen af befolkningen levede af landbrug og kvæghold (køer, geder og får) og forarbejdede råvarerne fra dyrene, især mælk, til kvalitetsoste af forskellig form. »Opdrætsområdet for Pinzgauerkvæget og den fremherskende form for sommergræsning betyder, at denne race egner sig ideelt til fremstilling af økologisk mælk og mælkeprodukter af høj kvalitet. … Disse landbrugsbedrifter, som — ud over at de bidrager til at forme landskabet (afgræsning af områder, som er utilgængelige for maskiner, græsning af ubrugte arealer, høtørring på særlige høstativer) — fremstiller regionale specialiteter af komælk, f.eks. den velkendte »Oravský korbáčik« …« (Slovenský pinzgauský dobytokproducent mlieka horských pasienkov) (det slovakiske Pinzgauerkvæg — bjergræsgangenes malkekvæg).

Befolkningens færdigheder og opfindsomhed satte den i stand til at udholde de barske vilkår og gjorde den kendt langt uden for regionen.

Historiske kilder nævner en traditionel dampet ost fra Orava-regionen. Den blev fremstillet i form af en lille pisk, i lighed med de piske af kurveflet, der traditionelt laves i Slovakiet til påske, og miniatureudgaven af ost fik betegnelsen korbáčik. Ud over fremstillingen af korbáčiky blev området også centrum for køb og salg af dampede oste, idet forhandlerne fik navn efter den type ost, de forhandlede (korbáčik-købmand, oštiepok-købmand, srdce-købmand osv.). »I det nordlige Slovakiet er landsbyen Zázrivá i Orava-regionen stadig et vigtigt centrum for denne handel. Handlende fra denne region solgte hovedsagelig røget og dampet ost. De fik navne efter den type ost, de forhandlede — korbáčik-købmænd, …« (Podolák, J. »Traditional utilization of the Production of Sheep Milk in Slovakia«, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

De historiske kilder nævner forskellige eksempler på sådanne købmænd. Endnu i dag udbyder korbáčiky-købmænd fra Orava deres varer til salg på forskellige markeder og ved særlige lejligheder, f.eks. bryllup, barnedåb, jul, karneval og påske. Produktionen af korbáčik er altid vokset i disse ferieperioder, hvilket viser, hvor populært produktet er hos forbrugerne. Dette fremgår også af producenternes produktionstal.

Orava er stadig en landbrugsegn. Reglerne for fremstilling af »Oravský korbáčik« blev allerede fastlagt i midten af det forrige århundrede. Produktets omdømme og tradition fremgår ikke blot af dets varemærke, registreret ved Slovakiets kontor for industriel ejendomsret (gyldigt indtil den 22. februar 2006 — 10 år), men også af artikler i pressen.

»Oravský korbáčik« er en velkendt traditionel delikatesse, ikke kun for slovakkerne, men også for udenlandske turister, som tager pakker med denne specialitet med sig hjem som gaver. »Jeg snuppede mig en lokal ostespecialitet kendt som Oravský korbáčik (Orava-pisk) hos en gadehandler …« (»Great Escapes: Hiking in the High Tatras«. The Slovak Spectator, Vol. 10, No 28, 2004); »Nenúkajte Angličanov Oravskými korbáčikmi« (http://www.sme.sk); Slovakia-in, No 8-9, 2002, i artiklen »Slovensko a Slováci nemeckými očami» hedder det, at «forfatteren, en tjekkisk kvinde med bopæl i Tyskland, er godt kendt med den glimrende dampede ost kaldet Oravské korbáčiky, … «.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


13.7.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 188/20


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

2010/C 188/11

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»ZÁZRIVSKÝ KORBÁČIK«

EF-Nr.: SK-PGI-0005-0656-30.10.2007

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse:

»Zázrivský korbáčik«

2.   Medlemsstat eller tredjeland:

Slovakiet

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren:

3.1.   Produkttype:

Kategori 1.3.

Ost

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1:

»Zázrivský korbáčik« er et dampet, røget eller ikke-røget, osteprodukt af form som en lille pisk (korbáčik på slovakisk) mellem 10 og 50 cm lang. Det fremstilles efter en traditionel metode, hvor gæret, delvis modnet klumpost dampes i varmt vand og derefter strækkes i strenge, kendt som vojky, af en tykkelse på mellem 2 og 10 mm. Strengene flettes sammen til en lille pisk.

De karakteristiske organoleptiske egenskaber ved osten skyldes de udtrukne strenges trevlede tekstur og den særlige form, der skabes ved sammenfletning af de enkelte strenge.

Den røgede ost adskiller sig hovedsagelig fra den urøgede ost med hensyn til farve og lugt. Røget »Zázrivský korbáčik« er lys gul til gylden og har en karakteristik røget aroma og et lidt større (1 %) saltindhold. Urøget »Zázrivský korbáčik« er hvid til flødefarvet, uden røget aroma. Den røgede og urøgede ost har samme tekstur og konsistens.

»Zázrivský korbáčik« sælges i multipakninger emballeret i fødevarefilm. Pakningerne er af forskellig vægt og størrelse alt efter antallet af korbáčiky.

Egenskaber

Farve: hvid til let gullig eller, for den røgede ost, gylden.

Konsistens: de enkelte strenge består af indbyrdes adskilte fibre af elastisk og fast, men ikke hård, konsistens. Med modningen af osten mindskes elasticiteten. De indbyrdes adskilte fibre forlener produktet med stor brudstyrke.

Duft og smag: mælkeagtig, salt, let syrlig ost og, for den røgede osts vedkommende, en typisk røget aroma.

Sammensætning: Tørstof: mindst 40 % (v/v)

Fedtindhold i tørstof: mindst 25 % (v/v)

Spisesalt: højst 4,5 % (v/v) for urøget ost og højst 5,5 % (v/v) for røget ost

Mikrobiologiske egenskaber

»Zázrivský korbáčik« er en dampbehandlet ost fremstillet af klumpost, hovedsagelig indeholdende varmeresistente mælkesyrebakterier af arterne: Lactococcus, Streptococcus og Lactobacillus.

3.3.   Råvarer (kun for forarbejdede produkter):

»Zázrivský korbáčik« fremstilles af klumpost lavet af ubehandlet eller pasteuriseret komælk tilsat mælkesyrekultur. Om der anvendes ubehandlet eller pasteuriseret mælk, har ingen indflydelse på slutproduktets egenskaber. Mælkens kvalitet kontrolleres jævnligt og registreres hos producenterne af klumpost. Følgende parametre kontrolleres: hæmmende stoffer, temperatur, syreindhold, fedt, specifik vægt og fedtfrit tørstof.

Det samlede antal mikroorganismer og antallet af kropsceller bestemmes af godkendte laboratorier.

Klumposten indeholder mindst 48 % (v/v) tørstof med mindst 35 % (v/v) fedtstof i tørstoffet og en pH-værdi på 4,9-5,2. Klumposten er kompakt og glat med passende tyk skorpe, farven er hvid til flødefarvet.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse):

Der er ingen særlige kvalitetskrav eller restriktioner, hvad oprindelse angår.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område:

Produktets kvalitet afhænger ikke af klumpostens oprindelse.

Trin 1

:

Dampning: den gærede naturlige ost udskæres først i mindre stykker, som rives og dampes i varmt vand (vandets temperatur 70-95 °C). Osten omrøres med træslev eller i røremaskine, indtil der dannes en kompakt elastisk masse, kendt som parenina.

Trin 2

:

Æltning: massen æltes, strækkes og foldes med hånden, så der dannes en blød, glat ostemasse, som nemt kan formes.

Trin 3

:

Formning: ostemassen trækkes ud i strenge med hånden eller mellem to roterende valser. Derfra falder strengene direkte ned i koldt drikkevand.

Trin 4

:

Afkøling: ostestrengene ligger til afkøling i det kolde drikkevand i 2-10 minutter, så deres form ikke ændres.

Trin 5

:

Oprulning: de afkølede strenge vindes om en spole. Herefter skæres de over i den ene ende og sammenbindes i midten med en ostestreng.

Trin 6

:

Saltning: de afskårne og sammenknyttede strenge saltes ved neddypning i en mættet saltopløsning, således at det endelige saltindhold ikke overstiger 4,5 % (v/v) for urøget ost og 5,5 % (v/v) for røget ost (saltningstiden afhænger af strengenes tykkelse og ostens syreindhold).

Trin 7

:

Delvis tørring: det overskydende saltvand fjernes, ved at ostestrengene hænges op på en stang af træ eller rustfrit stål, så vandet kan dryppe af.

Trin 8

:

Fletning: mindst to strenge, foldet om på midten, flettes i hånden til en lille pisk i to tredjedele af stengenes længde, hvor de samles ved hjælp af en af strengene, så fletningen ikke går op.

Trin 9

:

(for røget ost)

Røgning: osten røges direkte med koldrøg ved en temperatur på ca. 30 °C i et traditionelt røgekammer af træ eller metal eller i røgekammer, hvor røg fra ædeltræ cirkuleres kunstigt, indtil osten får en gylden farve.

Trin 10

:

Pakning: osten emballeres i fødevarefilm og mærkes med betegnelsen »Zázrivský korbáčik«.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.:

»Zázrivský korbáčik« sælges i pakninger af forskellig størrelse. En standardpakning indeholder 5-10 korbáčiky, men der fås også større pakninger med 50 korbáčiky, traditionelt kaldet zväzok (bundt).

»Zázrivský korbáčik« skal emballeres i det afgrænsede geografiske område, så produktet bevarer sin særlige form og fletningerne ikke går op, og for at bevare produktets kvalitet.

Der er ingen geografiske restriktioner, hvad ompakning angår.

3.7.   Specifikke mærkningsregler:

Producenter, der fremstiller »Zázrivský korbáčik« i overensstemmelse med denne specifikation, må anvende navnet »Zázrivský korbáčik« i forbindelse med mærkning, reklamering og markedsføring.

Etiketten skal indeholder følgende angivelser:

navnet »Zázrivský korbáčik«, klart synligt

angivelse af »røget« eller »urøget«

ordene »beskyttet geografisk betegnelse« og det tilhørende EF-symbol.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område:

»Zázrivský korbáčik« fremstilles i kommunen Zázrivá. Det geografiske område afgrænses af kommunen Oravská Lesná mod nord, kommunen Terchová mod vest, kommunen Párnica mod syd og Paráč- og Minčol-bjergene mod øst.

5.   Tilknytning til det geografiske område:

5.1.   Det geografiske områdes egenart:

Kommunen Zázrivá har gode betingelser for opdræt af får og kvæg og for forarbejdning af dyrenes mælk til ost. Befolkningen i regionen udnytter fortsat disse særlige træk ved bjergmiljøet, som de har gjort lige siden den første bosættelse af området. At flette dampet ost i hånden til en lille pisk er en særlig færdighed udviklet af kvinderne i Zázrivá, som ikke kan gøres maskinelt.

Ifølge den mundtlige tradition, har der været fremstillet korbáčiky i Zázrivá siden anden halvdel af det 19. århundrede, idet fremstilling og salg af forskellige typer dampet ost, herunder korbáčiky, dengang var den eneste indtægtskilde for de stedlige fåre- og kvægbønder.

5.2.   Produktets egenart:

Det særlige træk ved »Zázrivský korbáčik« er formen, som er helt usædvanlig for en ost eller et osteprodukt. Osten fremstilles efter en traditionel, næsten udelukkende manuel, metode, hvor klumpost dampes i varmt vand og derefter trækkes i strenge, som flettes i form af en lille pisk. Den manuelle æltning og strækning af den dampede ost giver korbáčiky deres særlige trevlede tekstur, som gør dette produkt enestående.

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB):

Ansøgningen om registrering af »Zázrivský korbáčik« som en beskyttet geografisk betegnelse beror på produktets særlige form og dets omdømme og tradition.

Zázrivá ligger i Slovakiets bjergrige nordvestlige del, hvor klimaet er koldt og barskt. Størstedelen af befolkningen levede af landbrug og kvæghold (køer, geder og får) og forarbejdede råvarerne fra dyrene, især mælk, til kvalitetsoste af forskellig form.

Befolkningens færdigheder og opfindsomhed satte den i stand til at udholde de barske vilkår og gjorde den kendt langt uden for regionen.

»I begyndelsen vidste kun nogle få familier i Zázrivá (Piklovci-familien), hvordan man lavede korbáčiky«. (Huba, P.: Zázrivá, monografi 1988).

Historiske kilder nævner en traditionel dampet ost fra det nordlige Slovakiet i nærheden af landsbyen Zázrivá. Den blev fremstillet i form af en lille pisk, i lighed med de piske af kurveflet, der traditionelt laves i Slovakiet til påske, og miniatureudgaven af ost fik betegnelsen korbáčik. Ud over fremstillingen af korbáčiky blev området også centrum for køb og salg af dampede oste, idet forhandlerne fik navn efter den type ost, de forhandlede (korbáčik-købmand, oštiepok-købmand, srdce-købmand osv.). »I det nordlige Slovakiet er landsbyen Zázrivá i Orava-regionen stadig et vigtigt centrum for denne handel. Handlende fra denne region solgte hovedsagelig røget og dampet ost. De fik navne efter den type ost, de forhandlede — korbáčik-købmand, …« (Podolák, J. »Traditional utilization of the Production of Sheep Milk in Slovakia«, Etnologia Slavica, UK Bratislava, 1986).

De historiske kilder nævner forskellige eksempler på sådanne købmænd.

Endnu i dag udbyder korbáčiky-købmænd fra Zázrivá deres varer til salg på forskellige markeder og ved særlige lejligheder, f.eks. bryllup, barnedåb, jul, karneval og påske. Produktionen af korbáčik er altid vokset i disse ferieperioder, hvilket viser, hvor populært produktet er hos forbrugerne. Dette fremgår også af producenternes produktionstal.

Korbáčiky er blevet et typisk indslag ved vigtige regionale begivenheder, som f.eks. messen »Zázrivské dni«, hvor der afholdes konkurrencer i fremstilling af »Zázrivský korbáčik«. Disse konkurrencer er populære og tiltrækker både lokale producenter og deltagere udefra.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen:

(Artikel 5, stk. 7, i forordning (EF) nr. 510/2006)

http://www.upv.sk/pdf/specifkorbac_ek2.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.