ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2010.119.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 119

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

53. årgang
7. maj 2010


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 119/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2010/C 119/02

Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur

4

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2010/C 119/03

Euroens vekselkurs

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2010/C 119/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

6

 

V   Øvrige meddelelser

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2010/C 119/05

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

10

2010/C 119/06

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

11

2010/C 119/07

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R Cable) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2010/C 119/01

Godkendelsesdato

14.12.2009

Referencenummer til statsstøtte

N 422/09 & N 621/09

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Restructuring of Royal Bank of Scotland and Participation in the Asset Protection Scheme

Retsgrundlag

The common law powers of the HM Government

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Andre former for kapitalindgreb

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 65 500-113 500 mio. GBP

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

UK Treasury

1 Horseguard Road

London

SW1A 2HQ

UNITED KINGDOM

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

17.3.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 80/10

Medlemsstat

Portugal

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Prorrogação do regime de recapitalização pública das instituições de crédito em Portugal

Retsgrundlag

Lei n.o 63-A/2008, de 24 de Novembro, Portaria n.o 493-A/2009, de 8 de Maio, Lei do Orçamento do Estado para 2010

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Andre former for kapitalindgreb

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 3 000 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

Indtil 30.6.2010

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Av. Infante D. Henrique 1

1149-009 Lisboa

PORTUGAL

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm

Godkendelsesdato

15.4.2010

Referencenummer til statsstøtte

N 113/10

Medlemsstat

Slovenien

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Second prolongation of the liquidity scheme for the Slovenian financial sector

Retsgrundlag

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF), Uredba o merilih in pogojih za dajanje posojil po 81.a clenu Zakona o javnih financah

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform

Lavtforrentede lån

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse 12 000 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

19.4.2010-30.6.2010

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Ministrstvo za finance

Zupanciceva ulica 3

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIJA

Andre oplysninger

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_da.htm


7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/4


Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur

2010/C 119/02

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), andet led, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1) ændres de forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur (2) som følger:

Side 140

Mellem de forklarende bemærkninger til underpositionerne 2933 21 00 og 2933 52 00 indsættes følgende tekst:

»2933 49 10:   Halogenderivater af quinolin; quinolincarboxylsyrederivater

Se også Forklarende Bemærkninger til HS, pos. 2933, første stykke, afsnit D.

Ved anvendelse af denne underposition omfatter »halogenderivater af quinolin« kun de quinolinderivater, hvor et eller flere hydrogenatomer i det aromatiske ringsystem er blevet erstattet med det tilsvarende antal halogenatomer.

Udtrykket »quinolincarboxylsyrederivater« omfatter derivater af quinolincarboxylsyre, hvor et eller flere hydrogenatomer i det aromatiske ringsystem og/eller syrefunktionen er blevet erstattet.«


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.

(2)  EUT C 133 af 30.5.2008, s. 1.


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

Europa-Kommissionen

7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/5


Euroens vekselkurs (1)

6. maj 2010

2010/C 119/03

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2727

JPY

japanske yen

119,34

DKK

danske kroner

7,4430

GBP

pund sterling

0,84295

SEK

svenske kroner

9,7120

CHF

schweiziske franc

1,4132

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

7,7855

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,968

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

279,42

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7072

PLN

polske zloty

4,0923

RON

rumænske leu

4,1805

TRY

tyrkiske lira

1,9566

AUD

australske dollar

1,4075

CAD

canadiske dollar

1,3142

HKD

hongkongske dollar

9,8908

NZD

newzealandske dollar

1,7544

SGD

singaporeanske dollar

1,7715

KRW

sydkoreanske won

1 452,70

ZAR

sydafrikanske rand

9,7158

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,6882

HRK

kroatiske kuna

7,2576

IDR

indonesiske rupiah

11 688,58

MYR

malaysiske ringgit

4,1458

PHP

filippinske pesos

57,769

RUB

russiske rubler

38,6150

THB

thailandske bath

41,178

BRL

brasilianske real

2,2912

MXN

mexicanske pesos

16,2397

INR

indiske rupee

57,6720


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

2010/C 119/04

Støtte nr.: XA 267/09

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Corrèze

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Aides à l'agriculture biologique en Corrèze

Retsgrundlag:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

délibération de l'assemblée plénière du Conseil général du 18 décembre 2008

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 31 500 EUR

(Størrelsen af de årlige udgifter kan revideres hvert år.)

Maksimal støtteintensitet: 40 %

Conseil Général bidrager desuden til projekter på over 4 000 EUR. Den øvre grænse for støtteberettigede udgifter er 15 000 EUR.

Gennemførelsesdato: 2009, efter at kvitteringen for modtagelsen med foranstaltningens identifikationsnummer er modtaget, og de kortfattede oplysninger er offentliggjort på Kommissionens websted.

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Indtil 31. december 2013

Målet med støtten: Formålet med foranstaltningen, som er omfattet af artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006, er at give landbrugerne incitament til at omlægge til økologisk landbrug eller til at øge deres produktion på dette område ved hjælp af støtte, der sætter dem i stand til at klare de store finansielle udgifter til de alternative, ja endog specifikke redskaber, der kræves til denne økologiske produktion, idet disse udgifter er højere end udgifterne til konventionel produktion.

Corrèzes Conseil Général kan ved at gennemføre denne foranstaltning:

gøre landbrugerne i Corrèze bevidste om økologisk landbrug

forbedre landbrugsproduktionens kvalitet i Corrèze og give landbrugerne incitament til at omlægge deres bedrifter

således være med til at bevare og forbedre det naturlige miljø.

Der kan ydes støtte til følgende investeringer:

materiel til udvikling af oplagring og emballering af produkter

materiel til behandling af afgrøder

materiel til ukrudtsbekæmpelse, herunder alle mekaniske og termiske redskaber til ukrudtsbekæmpelse

redskaber til jordbearbejdning, der er anerkendt på grund af deres agronomiske fordele, og som fremmer jordens frugtbarhed

oplagringsfaciliteter til blandede systemer, dvs. bedrifter, der både har økologisk og konventionelt landbrug på samme bedrift.

Støtteordningen gælder for alle landbrugere i Corrèze, der er med i MSA (Mutualité Sociale Agricole), og som er certificeret som økologiske eller under omlægning og opfylder den betingelse, at 40 % af deres omsætning stammer fra økologisk landbrug.

Kun landbrugsbedrifter, der henregnes til små og mellemstore virksomheder som defineret i EU-retten, er berettigede til støtte.

Der findes nærmere oplysninger om denne foranstaltning online på Conseil Générals websted som anført nedenfor.

Berørt(e) sektor(er): Animalsk og vegetabilsk produktion (alle produktionstyper).

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Conseil Général de la Corrèze

Direction du développement économique

Hôtel du Département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 199

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Websted: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Economie/DEPA_Agriculturebio_2009.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: XA 269/09

Medlemsstat: Frankrig

Region: Departementet Corrèze

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Aide au maintien d'une activité agricole par l'aménagement des sols et la préservation des paysages (Corrèze).

Retsgrundlag:

articles L 1511-1 et suivants et articles L 3231-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

délibération de l'assemblée plénière du Conseil Général du 18 décembre 2008«politique sectorielle agricole».

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 510 000 EUR om året.

Størrelsen af de årlige udgifter kan revideres hvert år.

Maksimal støtteintensitet: 35 %

Støttesatsen kan revideres hvert år inden for det tilladte loft.

Gennemførelsesdato: 2010, efter at kvitteringen for modtagelsen med foranstaltningens identifikationsnummer er modtaget, og de kortfattede oplysninger er offentliggjort på Kommissionens internetsted.

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: indtil den 31. december 2013

Målet med støtten: Formålet med foranstaltningen er inden for rammerne af artikel 4 i landbrugsfritagelsesforordningen at støtte landbrugerne i deres arbejder på ubebyggede jordarealer med at forbedre landbrugsproduktionen og dens kvalitet og bevare og forbedre det naturlige miljø.

Den planlagte foranstaltning indgår som led i et program for nedbringelse af vandforbruget, forbedring af kvaliteten af vandmiljøet (vandløb, vådområder …), genopdyrkning af landbrugsjorder og åbning af dalområder med henblik på bevarelse af biodiversiteten.

De støtteberettigede omkostninger omfatter:

alle nødvendige arbejder med henblik på genopdyrkning af jorderne (udjævning af skrænter, grøfter, rydning …), rensning af jorderne og beskyttelse af vandløb

anskaffelse og installering af drikkeanlæg til dyr og anlæg til beskyttelse af vandløb.

Hvad angår jordrensning og arbejderne i forbindelse med installering af drikkeanlæg til dyr ydes støtten på den betingelse, at investeringerne medfører en nedbringelse af vandforbruget på mindst 25 %. Nedbringelsen af indvindingen af vand og de teknologiske forbedringer af det indkøbte udstyr eller de udførte arbejder vil danne grundlag for vurderingen af nedbringelsen af vandforbruget.

Endvidere vil støtten være forbeholdt:

bedrifter, der ikke er større end en smv som defineret i fællesskabsretten (jf. bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008, EUT L 214 af 9. august 2008)

bedrifter, der beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter

virksomheder, der ikke er kriseramte virksomheder ifølge Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EUT C 244 af 1 oktober 2004)

under ingen omstændigheder må den foreslåede støtte overstige det loft, der er fastsat i artikel 4, nr. 9, i landbrugsfritagelsesforordningen.

Berørt(e) sektor(er): Alle sektorer inden for landbrugsproduktion i hele departementet Corrèze.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Conseil Général de la Vendée

Direction du développement durable

Hôtel du département Marbot

9 rue René et Émile Fage — BP 30

19005 Tulle Cedex

FRANCE

Websted: http://www.cg19.fr/fileadmin/user_upload/Correze_et_institution/Guide_aides/Aides_2009/Economie/DEPA_Amenagement_sols_2009.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: XA 280/09

Medlemsstat: Frankrig

Region: Département de la Seine-Maritime

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Aide en assistance technique pour des productions sans OGM par l’autonomie en protéines (Seine-Maritime)

Retsgrundlag: Article L1511-2 du Code général des collectivités territoriales

Articles L3231-2 et 3232-1 du Code général des collectivités territoriales

Délibération du Conseil général du 31 mars 2009 relatif à la politique agricole départementale, période 2009-2012.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: 40 000 EUR om året

Maksimal støtteintensitet: 100 % med et loft på 1 500 EUR

Gennemførelsesdato: Fra den dato, hvor Kommissionens Generaldirektorat for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter har offentliggjort registreringsnummeret for fritagelsesanmodningen på sit websted.

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: Perioden 2009-2012

Målet med støtten: Da flere indbyggere i departementet Seine-Maritime forlanger totalt GMO-fri fødevarer, er formålet med denne foranstaltning at hjælpe landbrugerne og især dem, der producerer, forarbejder og sælger på gården (eller gennem korte afsætningskanaler), med at ændre deres fodersystem, så bedriften bliver selvforsynende med proteiner, hvilket er den eneste måde at producere fødevarer uden GMO’er på.

Dette mål kræver dog, at landbrugeren ændrer sit fodersystem og bliver selvforsynende med proteiner. Departementet ønsker at yde støtte til udgifterne til rådgivning om, hvordan denne omlægning kan gennemføres. Der er tale om en engangsstøtte, som landbrugerne kun kan ansøge om én gang i løbet af perioden 2009-2012.

Støtten ydes i henhold til bestemmelserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Berørt(e) sektor(er): Hele landbrugssektoren (SMV)

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Monsieur le Président du département de Seine-Maritime

Quai Jean Moulin

76101 Rouen Cedex 1

FRANCE

Websted: http://www.seinemaritime.net/guidedesaides/medias/File/aide-a-la-production-sans-ogm-par-l-autonomie-en-proteines-+-formulaire-t2.pdf

Andre oplysninger: —

Støtte nr.: XA 307/09

Medlemsstat: Spanien

Region: Comunitat Valenciana

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Régimen de ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas

Retsgrundlag: Proyecto de Orden, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la mejora de la competitividad de las explotaciones ganaderas de la Comunitat Valenciana

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb: De samlede anslåede bevillinger til ordningen for budgetåret 2010 er 1 820 000 EUR.

Maksimal støtteintensitet: 40 % af den samlede investering og 50 % i ugunstigt stillede områder. Disse satser kan forøges med 10 %, når det drejer sig om investeringer foretaget af unge husdyravlere i de første fem år efter, at de har etableret sig.

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller det individuelle støtteprojekts varighed: 2010 med mulighed for årlig forlængelse, forudsat at der afsættes de nødvendige midler på budgetterne indtil 31. december 2013.

Målet med støtten: Målet er at reducere produktionsomkostningerne, forbedre slutproduktet, mindske miljøpåvirkningen og forbedre dyrevelfærden og hygiejnen på bedrifterne.

Artikel 4, investeringer i landbrugsbedrifter

Støtteberettigede udgifter: Opførelse, køb eller forbedring af husdyrbrug, samt køb af maskiner og udstyr til husdyrbrug.

Berørt(e) sektor(er): Produktionssektoren. Delsektor: husdyropdræt generelt

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Websted: http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/competitividad.pdf

Andre oplysninger: —

Valencia, den 15. december 2009

La Directora General de Producción Agraria

Fdo. Laura PEÑARROYA FABREGAT


V Øvrige meddelelser

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Europa-Kommissionen

7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/10


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2010/C 119/05

1.

Den 29. april 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden enirete oil & nonoil S.p.A. (»Enirete«, Italien), der tilhører Eni S.p.A. (»ENI«, Italien) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Fox Energy S.p.A. (»Fox Energy«, Italien), der tidligere kontrolleredes i fællesskab af Enirete, Fox Petroli S.p.A. og Mariani & C. S.r.l.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Enirete: detailsalg af olieprodukter og smøremidler i Italien

ENI: vertikalt integreret energiselskab

Fox Energy: engrossalg af olieprodukter og smøremidler i Mellemitalien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5807 — ENI/Fox Energy sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2010/C 119/06

1.

Den 27. april 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Advent International Corporation (»Advent«, USA gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over DFS Furniture Company (Det Forenede Kongerige)), jf. forordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Advent: private equity-fonde

DFS Furniture Company: fremstilling og detailsalg af møbler.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5873 — Advent/DFS Furniture Company sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).


7.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 119/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R Cable)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

2010/C 119/07

1.

Den 29. april 2010 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved CVC Capital Partners Sicav-Fis, S.A (»CVC«, Luxembourg) og Caixa De Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (»Caixanova«, Spanien) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, S.A (»R Cable«, Spanien), jf. forordningens artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CVC: globalt private equity- og investeringsrådgivningsfirma

Caixanova: privat sparekasse

R Cable: telekommunikationstjenester via kabel og andre telekommunikations- og audiovisuelle tjenester.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under EF-fusionsforordningen. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter EF-fusionsforordningen (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sagsnummer COMP/M.5878 — CVC/Caixanova/R Cable sendes til Kommissionen pr. fax (+32 22964301), pr. e-mail til COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1 (»EF-Fusionsforordningen«).

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32 (»Meddelelsen om en forenklet procedure«).