ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.CA2009.105.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 105A

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
7. maj 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

2009/C 105A/01

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve: programmør/analytiker — Reference: EF/TA/09/01

1

2009/C 105A/02

Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve: forskningsleder (forvaltning af menneskelige ressourcer) — Reference: EF/TA/09/07

2

 

2009/C 105A/03

OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN

s3

DA

 


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

7.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 105/1


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE: PROGRAMMØR/ANALYTIKER

REFERENCE: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, Irland, søger en programmør/analytiker.

Den udvalgte ansøger rapporterer til chefen for ikt-enheden og får ansvaret for nogle af eller alle nedenstående områder:

implementering af Microsoft Office Sharepoint Server 2007 (MOSS), herunder konfigurering og integrering med eksisterende systemer, specialtilpasning og programmering

designændring og udvikling af intranet: design og implementering af en egnet løsning for at styrke Eurofounds nuværende intranet og de hermed forbundne applikationer

kravsanalyse, specificering og implementering af business-applikationer i tæt samarbejde med Eurofound-ansatte fra de relevante enheder i instituttet

implementering, dokumentering og understøttelse af intranetbaserede applikationer i tæt samarbejde med Eurofounds eksterne programmører

tæt samarbejde med andre ikt-teammedlemmer med sigte på at yde generel ikt-support og varetage fejlfinding via ikt-helpdesken

andre opgaver og ansvarsområder, som den pågældende må få pålagt.

Adgang til udvælgelsesprøven har ansøgere, som opfylder følgende betingelser:

er statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

er i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

har opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt

opfylder de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv

har indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse, herunder fuld beherskelse af engelsk, som er Eurofounds vigtigste arbejdssprog

har afsluttet uddannelse på gymnasieniveau dokumenteret ved et eksamensbevis, der giver adgang til universitetsuddannelse

har mindst tre års erfaring efter afsluttet eksamen, herunder to års erfaring fra en tilsvarende stilling.

Den udvalgte ansøger ansættes i ansættelsesgruppe AST, lønklasse 3, som midlertidigt ansat med en kontrakt på ubestemt tid.

Nærmere oplysninger om stillingen samt om ansøgnings- og udvælgelsesprocedurerne kan downloades fra Eurofounds websted: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Ansøgerne bedes læse stillingsopslaget grundigt igennem, eftersom ufuldstændige ansøgninger ikke kommer i betragtning.

Ansøgninger skal indsendes på det officielle ansøgningsskema, der ligeledes kan downloades fra webstedet.

Ansøgningsfrist: 7. juni 2009.


7.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 105/2


MEDDELELSE OM ALMINDELIG UDVÆLGELSESPRØVE: FORSKNINGSLEDER (FORVALTNING AF MENNESKELIGE RESSOURCER)

REFERENCE: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, Irland, søger en forskningsleder (m/k) — forvaltning af menneskelige ressourcer.

Stillingen som forskningsleder (forvaltning af menneskelige ressourcer) oprettes i afdelingen for udviklingstendenser inden for arbejdsliv og arbejdsmarkedsrelationer. Denne afdeling beskæftiger sig med drivkræfter bag forandringer — globalisering, teknologiske forandringer og demografisk aldring — og undersøger disse drivkræfters indvirkning på arbejdsverdenen. Afdelingen ønsker at styrke sin kapacitet til at behandle relaterede emner såsom arbejdstilrettelæggelse, balancen mellem arbejdsliv og privatliv, produktivitet, innovationskapacitet, motivation og udvikling af menneskelige ressourcer set fra et virksomhedsperspektiv.

Den udvalgte ansøger skal have stor erfaring og ekspertise inden for international forvaltning af menneskelige ressourcer og skal kunne anvende sin praktiske erfaring til udformning og gennemførelse af forskningsprojekter inden for ovenstående områder. Den udvalgte ansøger refererer til lederen af afdelingen for udviklingstendenser inden for arbejdsliv og arbejdsmarkedsrelationer og kommer til at spille en vigtig rolle i forbindelse med udviklingen af denne nye forskningsretning, som fokuserer på virksomhedsplanet.

Adgang til udvælgelsesprøven har ansøgere, som opfylder følgende betingelser:

er statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater

er i besiddelse af sine borgerlige rettigheder

har opfyldt sine forpligtelser i henhold til de gældende love om værnepligt

opfylder de vandelskrav, der stilles for at bestride det pågældende hverv

har indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog og tilfredsstillende kendskab til et andet af disse, herunder fuld beherskelse af engelsk, som er Eurofounds vigtigste arbejdssprog

har en universitetsuddannelse af mindst 4 fire års varighed afsluttet med en eksamen inden for forvaltning af menneskelige ressourcer eller virksomhedsledelse

har mindst seks års relevant erhvervserfaring efter kandidateksamen.

Den udvalgte ansøger ansættes i ansættelsesgruppe AD, lønklasse 7, som midlertidig ansat med en kontrakt på ubestemt tid.

Nærmere oplysninger om stillingen samt om ansøgnings- og udvælgelsesprocedurerne kan downloades fra Eurofounds websted: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Ansøgerne bedes læse stillingsopslaget grundigt igennem, eftersom ufuldstændige ansøgninger ikke kommer i betragtning.

Ansøgninger skal indsendes på det officielle ansøgningsskema, der ligeledes kan downloades fra webstedet.

Ansøgningsfrist: 7. juni 2009.


7.5.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CA 105/s3


OVERSIGT OVER UDVÆLGELSESPRØVER I EU-TIDENDE, C … A-UDGAVEN

Nedenstående liste viser, hvilke udvælgelsesprøver der er offentliggjort i indeværende år.

Medmindre andet er angivet, er de pågældende EU-Tidender udkommet på alle sprog.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105