ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2009.080.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 80

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
3. april 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 080/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2009/C 080/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

4

2009/C 080/03

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

7

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 080/04

Euroens vekselkurs

10

 

V   Udtalelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Kommissionen

2009/C 080/05

Indkaldelse af ansøgninger 2009 — Andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) ( 1 )

11

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2009/C 080/06

Meddelelse til Uthman Omar Mahmoud om tilføjelsen af hans navn på den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

12

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2009/C 80/01

Godkendelsesdato:

20.11.2008

Sag nr.:

N 662/07

Medlemsstat:

Den Tjekkiske Republik

Region:

Titel (og/eller modtagerens navn):

Program TIP

Retsgrundlag:

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) a nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji.

Foranstaltningstype:

Støtteprogram

Formål:

Forskning og udvikling

Støtteform:

Direkte støtte

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 11 035 mio. CZK

Støtteintensitet:

80 %

Varighed:

indtil 31.12.2017

Økonomisk sektor:

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Ministerstvo prúmyslu a obchodu

Kpt. Jaroše 7

CZ-604 56 Brno

posta@compet.cz

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato:

15.1.2009

Sag nr.:

N 729/07

Medlemsstat:

Letland

Region:

87(3)(a) — Riga

Titel (og/eller modtagerens navn):

SIA Eko Osta

Retsgrundlag:

Ministru kabineta 21.11.2006. noteikumi Nr. 963 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte “Vides aizsardzība” atklāta konkursa nolikums”; Ministru kabineta 8.11.2005. noteikumi Nr. 852 “Noteikumi par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības, īstenošanas, uzraudzības, kontroles un novērtēšanas sistēmu”; Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likums; Ministru kabineta 19.6.2007. noteikumi Nr. 396 “Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanai un veic maksājumus”

Foranstaltningstype:

Individuel støtte

Formål:

Regionaludvikling

Støtteform:

Direkte støtte

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 0,18 mio. LVL

Støtteintensitet:

52,19 %

Varighed:

indtil 31.3.2009

Økonomisk sektor:

Energi

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Vides ministrija

Peldu 25,

Rīga, LV-1494

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato:

5.2.2009

Sag nr.:

N 226/2008

Medlemsstat:

Letland

Region:

Titel (og/eller modtagerens navn):

Extension of the Western Investment Fund

Retsgrundlag:

The Irish Western Development Commission Act 1998 and the Community, Rural and Gaeltacht Affairs Act 2007

Foranstaltningstype:

Støtteprogram

Formål:

Risikovillig kapital, Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Støtteform:

Indskydning af risikovillig kapital

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 28 mio. EUR

Støtteintensitet:

Varighed:

1.12.2008 - 31.12.2013

Økonomisk sektor:

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Western Development Commission (WDC), Dillon House Ballaghaderreen, Co. Roscommon, Ireland

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/4


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2009/C 80/02

Godkendelsesdato:

5.2.2009

Sag nr.:

N 459/08

Medlemsstat:

Spanien

Region:

La Rioja

Titel (og/eller modtagerens navn):

Fomento de la investigación, desarrollo e innovación

Retsgrundlag:

Orden no 19/2008 de 5 de junio de 2008, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo de la Rioja, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo económico de la Rioja destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concurrencia competitiva

Foranstaltningstype:

Støtteprogram

Formål:

Forskning og udvikling, Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Støtteform:

Direkte støtte

Rammebeløb:

Forventet årligt støtteydelse 12 mio. EUR;

Samlet forventet støtteydelse 72 mio. EUR

Støtteintensitet:

100 %

Varighed:

indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor:

Ikke sektorspecifik, Landbrug

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Agencia de desarrollo Económico de la Rioja –

C/Muro de la Mata 10-14,

26001 Logroño (La Rioja)

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato:

18.12.2008

Sag nr.:

N 615/08

Medlemsstat:

Tyskland

Region:

Freistaat Bayern

Titel (og/eller modtagerens navn):

Bayerische Landesbank, Anstalt des öffentlichen Rechts Brienner Str. 18 D-80333 München

Retsgrundlag:

2.Gesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2007/2008 (2.Nachtraghaushaltsgesetz- NHG - 2008)

Foranstaltningstype:

Individuel støtte

Formål:

Løsning af et alvorligt problem i økonomien

Støtteform:

Garanti, Indskydning af risikovillig kapital

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 14 800 mio. EUR

Støtteintensitet:

100 %

Varighed:

19.12.2008–19.6.2009

Økonomisk sektor:

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Bayerisches Staatsministerium der Finanzen Odeonsplatz 4 D-80539 München

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato:

3.2.2009

Sag nr.:

N 39/09

Medlemsstat:

Tyskland

Region:

Titel (og/eller modtagerens navn):

Bundesrahmenregelung Risikokapital

Retsgrundlag:

Regelung zur vorübergehenden Modifizierung von beihilferechtlich genehmigten Risikokapitalprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland während der Finanz- und Wirtschaftskrise („Bundesrahmenregelung Risikokapital“)

Foranstaltningstype:

Støtteprogram

Formål:

Risikovillig kapital

Støtteform:

Indskydning af risikovillig kapital

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 50 mio. EUR

Støtteintensitet:

Varighed:

indtil 31.12.2010

Økonomisk sektor:

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Diverse Stellen in den Ländern

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato:

13.2.2009

Sag nr.:

N 65/09

Medlemsstat:

Tyskland

Region:

Titel (og/eller modtagerens navn):

Zeitweilige Aufstockung und Erweiterung des Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung

Retsgrundlag:

Bundeshaushaltsordnung (BHO) und darauf aufbauende Verwaltungsvorschriften; Gesetz über Sicherung der Beschäftigung und Stabilität in Deutschland (in Vorbereitung); Änderung der Richtlinie zum Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (Entwurf)

Foranstaltningstype:

Støtteprogram

Formål:

Forskning og udvikling

Støtteform:

Direkte støtte

Rammebeløb:

Forventet årligt støtteydelse 450 mio EUR.;

Samlet forventet støtteydelse 900 mio. EUR

Støtteintensitet:

35 %

Varighed:

indtil 31.12.2010

Økonomisk sektor:

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Scharnhorststr. 34-37,

D-10115 Berlin, Germany

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/7


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

2009/C 80/03

Godkendelsesdato:

3.12.2008

Sag nr.:

NN 42/08

Medlemsstat:

Belgien

Region:

Titel (og/eller modtagerens navn):

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg - Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Retsgrundlag:

Ad-hoc

Foranstaltningstype:

Individuel støtte

Formål:

Løsning af et alvorligt problem i økonomien, Omstrukturering af kriseramte virksomheder

Støtteform:

Andre former for kapitalindgreb

Lavtforrentede lån

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 65 000 mio. EUR

Støtteintensitet:

Varighed:

29.9.2008 - 10.10.2008

Økonomisk sektor:

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Etat Belge - Belgische Staat

Son Excellence Monsieur Karel DE GUCHT

Ministre des Affaires étrangères

Rue des Petits Carmes, 15

B - 1000 Bruxelles

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Godkendelsesdato:

3.12.2008

Sag nr.:

NN 46/2008

Medlemsstat:

Luxembourg

Region:

Titel (og/eller modtagerens navn):

Aide à la restructuration en faveur de Fortis Banque et Fortis Banque Luxembourg

Retsgrundlag:

Ad-hoc sur le budget de l'Etat – Agreement for a mandatory convertible loan facility between the State of the Grand-Duchy of Luxembourg and Fortis Banque Luxembourg S.A.

Foranstaltningstype:

Individuel støtte

Formål:

Løsning af et alvorligt problem i økonomien, Omstrukturering af kriseramte virksomheder

Støtteform:

Andre former for kapitalindgreb

Rammebeløb:

Samlet forventet støtteydelse 2 500 mio. EUR

Støtteintensitet:

Varighed:

29.9.2008 - 17.11.2008

Økonomisk sektor:

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Etat du Grand Duché du Luxembourg

Son Excellence Monsieur Jean ASSELBORN

Ministre des Affaires étrangères

Rue Notre-Dame 5

L - 2911 Luxembourg

Andre oplysninger:

Den autentiske udgave af denne beslutning (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm

Datum přijetí rozhodnutí

3.12.2008

Podpora č.

NN 53/A/2008

Členský stát

Nizozemsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Herstructureringssteun ten behoeve van Fortis Bank en Fortis Banque Luxembourg

Právní základ

Ad-hoc

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství, Restrukturalizace podniků v obtížích

Forma podpory

Jiné formy účasti soukromého kapitálu

Půjčka za zvýhodněných podmínek

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 62 800 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

3.10.2008

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Nederlandse Staat

Zijne Excellentie de Heer Maxime VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Bezuidenhoutseweg 67

NL - 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Další informace

Závazné jazykové znění rozhodnutí bez důvěrných údajů lze nalézt na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/10


Euroens vekselkurs (1)

2. april 2009

2009/C 80/04

1 euro =


 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3392

JPY

japanske yen

133,48

DKK

danske kroner

7,4509

GBP

pund sterling

0,91290

SEK

svenske kroner

10,8215

CHF

schweiziske franc

1,5260

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,8480

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,888

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

298,65

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7094

PLN

polske zloty

4,4920

RON

rumænske leu

4,2237

TRY

tyrkiske lira

2,1665

AUD

australske dollar

1,8797

CAD

canadiske dollar

1,6725

HKD

hongkongske dollar

10,3789

NZD

newzealandske dollar

2,3258

SGD

singaporeanske dollar

2,0143

KRW

sydkoreanske won

1 781,81

ZAR

sydafrikanske rand

12,3960

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,1533

HRK

kroatiske kuna

7,4707

IDR

indonesiske rupiah

15 374,02

MYR

malaysiske ringgit

4,8178

PHP

filippinske pesos

64,210

RUB

russiske rubler

44,8330

THB

thailandske bath

47,321

BRL

brasilianske real

3,0049

MXN

mexicanske pesos

18,4274

INR

indiske rupee

67,4290


(1)  Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


V Udtalelser

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

Kommissionen

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/11


Indkaldelse af ansøgninger 2009

Andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)

(EØS-relevant tekst)

2009/C 80/05

De ajourførte udgaver af indkaldelsen af forslag om tildeling af tilskud, indkaldelsen af forslag til projekter og indkaldelsen af forslag til fælles aktioner i forbindelse med indkaldelsen af ansøgninger »Sundhed — 2009«, som indgår i det andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013) (1), findes på webstedet for Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1350/2007/EF af 23. oktober 2007 om oprettelse af andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013), EUT L 301 af 20.11.2007, s. 3-13.


ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/12


Meddelelse til Uthman Omar Mahmoud om tilføjelsen af hans navn på den liste, der er omhandlet i artikel 2, 3 og 7 i Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

2009/C 80/06

1.

Fælles holdning 2002/402/FUSP (1) opfordrer Fællesskabet til at indefryse midler og andre økonomiske ressourcer, der tilhører Usama bin Laden, medlemmer af Al-Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem, og som er opført på den liste, der er opstillet i medfør af FN’s Sikkerhedsråds resolution UNSCR 1267(1999) og 1333(2000), og som ajourføres regelmæssigt af FN’s Sanktionskomité nedsat i medfør af UNSCR 1267(1999).

Den liste, som FN’s Sanktionskomité har opstillet, omfatter:

Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden

fysiske eller juridiske personer, enheder, organer og grupper med tilknytning til Al-Qaida, Taliban og Usama bin Laden, og

juridiske personer, enheder og organer, som ejes eller kontrolleres af eller på anden måde støtter enhver af disse tilknyttede personer, enheder, organer og grupper.

Handlinger eller aktiviteter, der viser, at en person, gruppe, virksomhed eller enhed »har tilknytning« til Al-Qaida, Usama bin Laden eller Taliban, omfatter:

a)

deltagelse i finansiering, planlægning, forberedelse eller udførelse af handlinger eller aktiviteter udført af, sammen med, under navn af, på vegne af eller til støtte for Al-Qaida, Taliban eller Usama bin Laden eller enhver celle, affilieret gruppe, fraktion eller afledt gruppe heraf

b)

levering, salg eller overførsel af våben og dertil hørende materiel til alle sådanne

c)

rekruttering for alle sådanne, eller

d)

anden form for støtte til alle sådannes handlinger eller aktiviteter.

2.

FN’s Sanktionskomité besluttede den 17.oktober 2001 at føje Uthman Omar Mahmoud til den pågældende liste.

Den pågældende fysiske person kan til enhver tid med den fornødne dokumentation rette en anmodning til FN’s Sanktionskomité om, at beslutningen om at optage ham på ovennævnte FN-liste tages op til fornyet overvejelse. Anmodningen stiles til følgende adresse:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

United States of America

For yderligere oplysninger henvises til:

http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

I fortsættelse af FN's beslutning har Rådet tilføjet Uthman Omar Mahmoud til bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban (2). Tilføjelsen af hans navn på listen skete ved hjælp af Kommissionens forordning (EF) nr. 374/2008 (3), jf. artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 881/2002.

Følgende foranstaltninger under forordning (EF) nr. 881/2002 finder anvendelse på de pågældende fysiske og juridiske personer, grupper og enheder:

1)

Indefrysning af alle midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer, der tilhører, ejes eller besiddes af dem, og forbud mod direkte eller indirekte at stille midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer til rådighed for dem eller frigive sådanne til fordel for dem (artikel 2 og 2a (4), og

2)

Forbud mod direkte eller indirekte at yde, sælge, levere eller overføre teknisk rådgivning, teknisk bistand eller oplæring i militær virksomhed (artikel 3).

4.

Efter Domstolens dom af 3. september 2008 i forenede sager C-402/05 P og C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi og Al Barakaat International Foundation mod Rådet har FN's Sanktionskomité fremlagt en række årsager til at medtage Uthman Omar Mahmoud på listen.

Han kan anmode Kommissionen om at få oplyst disse årsager. Anmodningen stiles til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Att.: Kontor A2 (CHAR12/45)

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 Bruxelles

Belgien

Efter at han har haft lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger til årsagerne til, at han er medtaget på listen, vil Kommissionen tage medtagelsen af hans navn i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 op til fornyet overvejelse, og der vil blive vedtaget en ny beslutning.

5.

Det skal bemærkes, at Uthman Omar Mahmouds personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (5). Enhver anmodning, f.eks. om yderligere oplysninger eller med henblik på udøvelse af rettighederne i medfør af forordning (EF) nr. 45/2001 (eksempelvis indsigt i eller berigtigelse af personoplysninger), stiles ligeledes til Kommissionen på den samme adresse som nævnt under punkt 4.

6.

For en god ordens skyld gøres de fysiske personer, der er opført i bilag I, opmærksom på, at de har mulighed for at indgive en ansøgning til de kompetente myndigheder i den eller de relevante medlemsstater, der er opført i bilag II til forordning (EF) nr. 881/2002, med henblik på at opnå tilladelse til at anvende indefrosne midler, andre finansielle aktiver og økonomiske ressourcer i forbindelse med basale behov eller specifikke betalinger, jf. artikel 2a i forordningen.


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 4. Senest ændret ved fælles holdning 2003/140/FUSP (EUT L 53 af 28.2.2003, s. 62).

(2)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.

(3)  EUT L 113 af 25.4.2008, s. 15.

(4)  Artikel 2a blev indføjet ved Rådets forordning (EF) nr. 561/2003 (EUT L 82 af 29.3.2003, s. 1).

(5)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.