ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 36

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
13. februar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 036/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

1

2009/C 036/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung) ( 1 )

3

2009/C 036/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH) ( 1 )

3

2009/C 036/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT) ( 1 )

4

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 036/05

Euroens vekselkurs

5

2009/C 036/06

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på mødet den 3. november 2008 om et udkast til beslutning i sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet — Ordfører: Nederlandene

6

2009/C 036/07

Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet

7

2009/C 036/08

Resumé af Kommissionens beslutning af 26. november 2008 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54 (Sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet) (meddelt under nummer K(2008) 7367 endelig)  ( 1 )

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 036/09

Beslutning nr. 655 af 23. oktober 2008 om åbning af en procedure til tildeling af tilladelser til efterforskning efter og produktion af olie og naturgas — naturressourcer i undergrunden, i medfør af artikel 2, stk. 1, punkt 3 i loven om naturressourcer i undergrunden, i området blok 1-12 Knezha, der ligger i regionerne Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo og Veliko Tirnovo, samt meddelelse om den påtænkte udbudsprocedure til tildeling af tilladelser

9

2009/C 036/10

Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 18a, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/87/EF — Foreløbig liste over luftfartøjsoperatører og deres administrerende medlemsstat ( 1 )

11

 

Berigtigelser

2009/C 036/11

Berigtigelse til ajourføring af referencebeløb gældende ved passage af de ydre grænser, jf. artikel 5, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 33 af 10.2.2009)

100

2009/C 036/12

Berigtigelse til ajourføring af liste over overgangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengenkodeks) (EUT C 33 af 10.2.2009)

100

 

2009/C 036/13

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2009/C 36/01)

Vedtagelsesdato

23.12.2008

Sag nr.

N 475/08

Medlemsstat

Italien

Region

Sardegna

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Retsgrundlag

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Foranstaltningens art

Investeringsstøtte

Formål

Investeringsstøtte

Støtteform

Direkte støtte

Budget

Samlet forventet støtteydelse: 2 mio. EUR

Støtteintensitet

40 % af støtteberettigede investeringer og 50 % af støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder. For unge landbrugere forhøjes den maksimale støtteintensitet med 10 %

Varighed

Fra Kommissionens godkendelse til den 31. december 2010

Erhvervssektorer

Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Vedtagelsesdato

23.12.2008

Sag nr.

N 643/08

Medlemsstat

Irland

Region

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Retsgrundlag

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Foranstaltningens art

Kompensation for at afhjælpe følgerne af en ekstraordinær begivenhed (traktatens artikel 87, stk. 2, litra b))

Formål

Kompensation for at afhjælpe alvorlige økonomiske forstyrrelser

Støtteform

Direkte støtte

Budget

Omkring 170 mio. EUR

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

Indtil 31.3.2009

Erhvervssektorer

Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/3


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5265 — Ergo International/Bank Austria Creditanstalt Versicherung)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 36/02)

Den 18. september 2008 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på tysk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32008M5265. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/3


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5358 — Arizona Chemical GMBH/Abieta Chemie GMBH)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 36/03)

Den 16. januar 2009 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32009M5358. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/4


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5423 — Costa/MSC/MPCT)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 36/04)

Den 6. februar 2009 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32009M5423. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/5


Euroens vekselkurs (1)

12. februar 2009

(2009/C 36/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2833

JPY

japanske yen

115,46

DKK

danske kroner

7,4524

GBP

pund sterling

0,90300

SEK

svenske kroner

10,7945

CHF

schweiziske franc

1,4885

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

8,8155

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

28,620

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

298,55

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7066

PLN

polske zloty

4,6050

RON

rumænske lei

4,2951

TRY

tyrkiske lira

2,1249

AUD

australske dollar

1,9844

CAD

canadiske dollar

1,5994

HKD

hongkongske dollar

9,9479

NZD

newzealandske dollar

2,4738

SGD

singaporeanske dollar

1,9384

KRW

sydkoreanske won

1 813,05

ZAR

sydafrikanske rand

12,9636

CNY

kinesiske renminbi yuan

8,7703

HRK

kroatiske kuna

7,4660

IDR

indonesiske rupiah

15 348,27

MYR

malaysiske ringgit

4,6404

PHP

filippinske pesos

60,600

RUB

russiske rubler

44,6081

THB

thailandske bath

45,063

BRL

brasilianske real

2,9468

MXN

mexicanske pesos

18,7362

INR

indisk rupee

62,3560


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/6


Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på mødet den 3. november 2008 om et udkast til beslutning i sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet

Ordfører: Nederlandene

(2009/C 36/06)

1.

Et flertal af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg deler Kommissionens betænkeligheder, som de kommer til udtryk i den foreløbige vurdering. Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

2.

Et flertal af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg er enige med Kommissionen i, at proceduren kan afsluttes med en beslutning truffet i medfør af artikel 9, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003. Et mindretal afholder sig fra at udtale sig, og et mindretal er uenige.

3.

Et flertal af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg er enige med Kommissionen i, at der på baggrund af E.ON's tilsagn ikke længere er grund til, at Kommissionen griber ind, jf. dog artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003. Et mindretal afholder sig fra at udtale sig.

4.

Et flertal af medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg er enige med Kommissionen i, at de af E.ON afgivne tilsagn er rimelige. Et mindretal afholder sig fra at udtale sig, og et mindretal er uenige.

5.

Det Rådgivende Udvalgs medlemmer henstiller, at udvalgets udtalelse bliver offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

6.

Det Rådgivende Udvalg anmoder Kommissionen om at tage hensyn til alle de øvrige spørgsmål, der blev rejst under drøftelserne.


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/7


Høringskonsulentens endelige rapport i sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet (1)

(2009/C 36/07)

Det beslutningsudkast, som blev forelagt Kommissionen i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003, vedrører en vis praksis fra E.ON's side. Påstandene vedrører tilbageholdelse af kapacitet med henblik på at hæve elpriserne og afskrække tredjeparter på det tyske engrosmarked for elektricitet fra at investere i produktion og på at favorisere datterselskaber og overvælte omkostningerne på den endelige forbruger på det tyske balancemarked såvel som at forhindre producenter fra andre medlemsstater i at sælge afbalanceringsenergi til E.ON's balancemarkeder.

Kommissionen indledte en procedure med henblik på en beslutning i medfør af kapitel III i forordning (EF) nr. 1/2003 og vedtog den 7. maj 2008 en foreløbig vurdering, jf. artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1/2003. Efter drøftelser med Kommissionens tjenestegrene afgav E.ON den 27. maj 2008 en række tilsagn.

Den 12. juni 2008 offentliggjorde Kommissionen i medfør af artikel 27, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1/2003 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende med en sammenfatning af problemstillingen og tilsagnene og en opfordring til interesserede tredjeparter til inden for en måned at fremsætte bemærkninger til meddelelsen. De indkomne bemærkninger bekræfter i almindelighed, at tilsagnene er egnede til at løse de problemer, som er omhandlet i den foreløbige vurdering.

Kommissionen har nu konkluderet, at proceduren i betragtning af de af E.ON afgivne tilsagn, og uden at dette berører artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1/2003, bør afsluttes.

I en beslutning truffet i medfør af artikel 9 i forordning (EF) nr. 1/2003 blev det ikke fastslået, at der var sket overtrædelse af konkurrencereglerne, men den pågældende virksomhed accepterer at fjerne de forhold, som Kommissionen udtrykte betænkeligheder over i sin foreløbige vurdering. Der er i denne proces vilje på begge sider til at forenkle de administrative og retlige krav i forbindelse med en fuldstændig undersøgelse af en formodet overtrædelse. I flere beslutninger, som Kommissionen (2) allerede har truffet, er det derfor blevet accepteret, at proceduren er overholdt, når den pågældende virksomhed meddeler Kommissionen, at den har fået tilstrækkelig adgang til de oplysninger, som den fandt nødvendige for at kunne afgive tilsagn og derved rette op på de forhold, som Kommissionen udtrykte betænkeligheder over.

Nærværende sag er blevet behandlet efter samme fremgangsmåde, idet E.ON den 29. oktober 2008 afgav en erklæring herom til Kommissionen.

Med henvisning til ovenstående konstaterer jeg, at parternes ret til at blive hørt er blevet tilgodeset i denne sag.

Bruxelles, den 10. november 2008.

Michael ALBERS


(1)  I medfør af artikel 15 og 16 i Kommissionens afgørelse 2001/462/EF, EKS af 23. maj 2001 om høringskonsulentens kompetenceområde under behandlingen af visse konkurrencesager (EUT L 162 af 19.6.2001, s. 21).

(2)  Jf. beslutning af 22. juni 2005 i sag COMP/39.116 — Coca-Cola, beslutning af 19. januar 2005 i sag COMP/37.214 — DFB, beslutning af 14. september 2007 i sag COMP/39.142 — Toyota.


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/8


Resumé af Kommissionens beslutning

af 26. november 2008

om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 82 og EØS-aftalens artikel 54

(Sag COMP/39.388 — Det tyske engrosmarked for elektricitet og sag COMP/39.389 — Det tyske balancemarked for elektricitet)

(meddelt under nummer K(2008) 7367 endelig)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 36/08)

Den 26. november 2008 vedtog Kommissionen en beslutning om en procedure i henhold til artikel 82 i EF-traktaten. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 30 i Rådets forordning (EF) nr. 1/2003  (1) offentliggør Kommissionen hermed beslutningen under hensyntagen til virksomhedernes berettigede interesse i, at deres forretningshemmeligheder ikke afsløres. En ikke-fortrolig version af beslutningens ordlyd findes på GD Konkurrences websted:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/cases/index/

(1)

Beslutningen er rettet til E.ON AG, Düsseldorf (i det følgende benævnt »E.ON«), og vedrører to sager, den ene om det tyske engrosmarked for elektricitet og den anden om det tyske balancemarked for elektricitet. Ved beslutningen gøres tilsagn fra E.ON om at bringe de to sager til en afslutning bindende. På baggrund af disse tilsagn mener Kommissionen ikke, at der længere er grund til indgreb fra dennes side.

(2)

Hvad angår det tyske engrosmarked, havde Kommissionen betænkeligheder med hensyn til, om E.ON havde lagt en strategi for tilbageholdelse af disponibel produktionskapacitet (begrænsning af udbuddet af elektricitet fra visse værker på korttidsmarkedet — elbørsen EEX) med henblik på at hæve elpriserne på forbrugernes bekostning og således misbruge sin dominerende stilling på det tyske engrosmarked for elektricitet. Kommissionen havde endvidere betænkeligheder med hensyn til, om E.ON herudover havde en mellem- og langsigtet strategi for at afskrække faktiske eller potentielle konkurrenter fra at komme ind på produktionsmarkedet og dermed at begrænse markedet for elproduktion.

(3)

Hvad angår sagen om det tyske balancemarked for elektricitet, var spørgsmålet, om E.ON eventuelt som omhandlet i EF-traktatens artikel 82 havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet for efterspørgsel efter sekundære balancereserver i E.ON's netområde, for det første ved at øge sine egne omkostninger med sigte på at favorisere sit produktionsdatterselskab og overvælte omkostningerne på den endelige forbruger og for det andet ved at forhindre kraftproducenter fra andre medlemsstater i at eksportere afbalanceringsenergi til E.ON's balancemarked.

(4)

Kommissionen skønner, at de tilsagn, der blev afgivet efter den foreløbige vurdering, og bemærkningerne fra interesserede tredjeparter er tilstrækkelige til at løse det identificerede konkurrenceproblem. For det første løser afhændelsen af ca. 5 000 MW af E.ON's produktionskapacitet problemet på engrosmarkedet. Dermed fjernes evnen og incitamentet til på rentabel måde at tilbageholde produktionskapacitet, hvilket var muligt navnlig på grund af strukturen i E.ON's kraftværkportefølje. De afhændede værker vil også hjælpe de faktiske og potentielle konkurrenter til at få adgang til nye værker og værker med teknologi, som de ikke selv besidder. Konkurrenterne vil desuden få adgang til nye anlæg, som kan hjælpe dem til at opbygge (eller genopbygge) en større produktionskapacitet med nye kraftværker. For det andet løser afhændelsen af E.ON's transmissionssystemdivision, som består af 380/220 kV-ledningsnettet, systemdriften af E.ON's kontrolområde og dertil knyttede aktiviteter, problemet på balancemarkedet som følge af E.ON's vertikalt integrerede struktur, idet selskaber opererer inden for produktion/forsyning og transmission.

(5)

På baggrund af tilsagnene konkluderes det, at Kommissionen ikke længere har nogen grund til at gribe ind.

(6)

Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål afgav en positiv udtalelse den 3. november 2008.


(1)  EUT L 1 af 4.1.2003, s. 1.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/9


BESLUTNING Nr. 655

af 23. oktober 2008

om åbning af en procedure til tildeling af tilladelser til efterforskning efter og produktion af olie og naturgas — naturressourcer i undergrunden, i medfør af artikel 2, stk. 1, punkt 3 i loven om naturressourcer i undergrunden, i området blok 1-12 »Knezha«, der ligger i regionerne Vratza, Pleven, Lovetch, Gabrovo og Veliko Tirnovo, samt meddelelse om den påtænkte udbudsprocedure til tildeling af tilladelser

(2009/C 36/09)

REPUBLIKKEN BULGARIEN

MINISTERRÅD

I medfør af artikel 5, nr. 2, artikel 42, stk. 1, nr. 1, og artikel 44, stk. 3, i loven om naturressourcer i undergrunden og under henvisning til artikel 4, stk. 2, nr. 16 og § 1, nr. 24a i energiloven,

BESLUTTER MINISTERRÅDET FØLGENDE:

1.

Der indledes en procedure til tildeling af tilladelser til efterforskning efter og produktion af råolie og naturgas i området blok 1-12 »Knezha«, der udgør 1 348,45 km2, og hvis koordinater er specificeret og anført i det udkast til kontrakt om efterforskning og produktion, der er en integreret del af udbudsmaterialet.

2.

Tildelingen af tilladelser vil blive baseret på en udbudsprocedure.

3.

Den periode, der er dækket af tilladelsen til efterforskning og produktion, bliver på 5 år, efter at kontrakten om prospektering og produktion træder i kraft, og med en ret til forlængelse af denne periode i medfør af artikel 31, stk. 3, i loven om naturressourcer i undergrunden.

4.

I medfør af punkt 1 vil udbudsproceduren til tildeling af tilladelser finde sted nøjagtig 150 dage efter offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende i Økonomi- og Energiministeriets bygning, Triaditza Street nr. 8, Sofia.

5.

Tidsfristen for erhvervelse af udbudsmaterialet er kl. 17.00 nøjagtig 120 dage efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

6.

Tidsfristen for forelæggelse af ansøgning om deltagelse i udbuddet er kl. 17.00 nøjagtig 130 dage efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

7.

Tidsfristen for forelæggelse af ansøgninger er kl. 17.00 nøjagtig 144 dage efter datoen for offentliggørelse af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

8.

Udbudsproceduren kræver ikke personlig tilstedeværelse.

9.

Prisen for udbudsmaterialet er 500 BGN (500 bulgarske lev). Udbudsmaterialet kan erhverves fra lokale nr. 802 i Økonomi- og Energiministeriet, Triaditza Street nr. 8, Sofia, i den periode, der er fastsat i punkt 5.

10.

Deltagerne i udbuddet skal overholde de krav, der er fastlagt i artikel 23, stk. 1, i loven om naturressourcer i undergrunden.

11.

Deltagernes ansøgninger vil blive bedømt på baggrund af det foreslåede arbejdsprogram, miljøbeskyttelsesforanstaltninger, uddannelsestiltag og bonusser samt deres forvaltningskapacitet og finansielle kapacitet.

12.

Depositummet for deltagelse i udbuddet er 10 000 BGN (10 000 bulgarske lev), der skal betales før den tidsfrist, der er specificeret i punkt 6, på Økonomi- og Energiministeriets bankkonto som nævnt i udbudsmaterialet.

13.

Hvis en ansøger ikke vinder udbuddet, betales depositummet tilbage inden for 14 dage efter den dato, hvor ansøgeren meddeles, at denne ikke har vundet udbuddet.

14.

Hvis en ansøger vinder udbuddet, tilbageholdes depositummet, og alle andre ansøgeres depositum vil blive tilbagebetalt inden for 14 dage efter offentliggørelse af ministerrådets afgørelse om tildeling af tilladelser til prospektering og produktion i State Gazette.

15.

Anmeldelse om deltagelse i udbuddet og ansøgninger fra ansøgere, der opfylder betingelserne i udbudsproceduren, skal fremsendes til Økonomi- og Energiministeriet, Triaditza Street nr. 8 i medfør af kravene i artikel 46 i loven om naturressourcer i undergrunden.

16.

Ansøgningerne skal overholde de krav og betingelser, der står anført i udbudsmaterialet.

17.

Udbudsproceduren kan finde sted, selv om kun en enkelt ansøger får adgang til at deltage.

18.

Økonomi- og Energiministeriet tillades følgende:

18.1.

at sende denne beslutning til offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende og i State Gazette og på ministerrådets websted

18.2.

at udpege et udvalg, der skal organisere og lede udbudsproceduren.

19.

Klager mod denne beslutning kan sendes til højesteret inden for 14 dage efter offentliggørelse af beslutningen i Den Europæiske Unions Tidende.

Statsminister

Sergei STANISHEV

Ministerrådets førstesekretær

Sevdalin MARINOV

bekræftet eksemplar,

Direktør for kabinetskontoret

Vesselin DAKOV


13.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 36/11


Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 18a, stk. 3, litra a), i direktiv 2003/87/EF

Foreløbig liste over luftfartøjsoperatører og deres administrerende medlemsstat

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 36/10)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (1), som ændret ved direktiv 2008/101/EF (2), bliver luftfartøjsoperatørers flyvninger til og fra Fællesskabets flyvepladser inddraget i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet fra den 1. januar 2012.

Medlemsstaterne har pligt til at sørge for, at luftfartøjsoperatørerne opfylder kravene i direktiv 2003/87/EF. For at mindske de administrative byrder for luftfartøjsoperatørerne fastsætter direktivet, at kun én medlemsstat er ansvarlig for en given luftfartøjsoperatør. I direktivets artikel 18a, stk. 1 og 2, er der regler for, hvordan den enkelte luftfartøjsoperatør henføres under en administrerende medlemsstat. Ifølge bestemmelserne deri er medlemsstaterne ansvarlige for de luftfartøjsoperatører, som har fået udstedt en licens i den pågældende medlemsstat i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 2407/92, og luftfartøjsoperatører uden licens og luftfartøjsoperatører fra tredjelande, hvis emissioner i basisåret for størstedelens vedkommende kan tilskrives den pågældende medlemsstat.

Ifølge direktivets artikel 18a, stk. 3, litra a), skal Kommissionen offentliggøre en liste over luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en af luftfartsaktiviteterne i bilag I, med angivelse af den til hver luftfartøjsoperatør hørende administrerende medlemsstat. Formålet med listen er således at præcisere, hvilken medlemsstat der er administrerende medlemsstat for hver enkelt luftfartøjsoperatør som omhandlet i artikel 18a, stk. 1 og 2, i direktiv 2003/87/EF. Denne meddelelse indeholder listen over luftfartøjsoperatører.

Kommissionen kan når som helst offentliggøre en opdateret liste, hvis den konstaterer, at der er behov for at ændre listen. For at sikre, at listen er korrekt, opfordrer Kommissionen medlemsstaterne og andre relevante berørte parter til at give tilbagemeldinger inden den 31. marts 2009. På baggrund af disse tilbagemeldinger tager Kommissionen stilling til, om der umiddelbart derefter skal offentliggøres en revideret liste.

Listen bygger på Eurcontrols seneste data, som bygger på registrerede flyveplaner. Der vil på Kommissionens netsted blive adgang til nærmere oplysninger om, hvilken metode der er benyttet til opstilling af listen, samt oplysninger om, hvordan der kan rettes henvendelse til de kompetente myndigheder i de tilfælde, hvor medlemsstaterne har givet sådanne oplysninger.

Listen omfatter alle luftfartøjsoperatører, som den 1. januar 2006 udførte eller derefter har udført en relevant luftfartsaktivitet. Derfor kan der på listen optræde luftfartøjsoperatører, der midlertidigt eller blivende har indstillet deres luftfartsaktiviteter, og operatører, der siden da har ændret navn eller har fusioneret med eller er blevet overtaget af en anden operatør. Der er heller ikke taget hensyn til, om luftfartøjsoperatørerne er opført på fællesskabslisten over luftfartsselskaber, der af sikkerhedshensyn er omfattet af driftsforbud i Fællesskabet i henhold til forordning (EF) nr. 2111/2005. At en luftfartøjsoperatør, der i øjeblikket er omfattet af driftsforbud, er opført på listen i denne meddelelse, berører derfor ikke beslutninger, som Kommissionen og medlemsstaterne træffer i medfør af forordning (EF) nr. 2111/2005.

I henhold til artikel 18a, stk. 3, litra b), opdaterer Kommissionen hvert år listen inden den 1. februar ved at supplere den med luftfartøjsoperatører, som i mellemtiden har udført en af de i direktivets bilag I nævnte luftfartsaktiviteter.

Tilordning af en luftfartøjsoperatør til en administrerende medlemsstat har virkning for en hel kvotehandelsperiode som omhandlet i artikel 3c i direktiv 2003/87/EF. Inden en ny handelsperiode begynder, offentliggør Kommissionen en ajourført liste, hvor der er taget hensyn til overførsel af luftfartøjsoperatører til en anden administrerende medlemsstat i medfør af direktivets artikel 18a, stk. 2.

Ved kontrollen af, om direktiv 2003/87EF er gennemført korrekt i medlemsstaterne, baserer Kommissionen sig på den senest offentliggjorte udgave af listen.

Bilaget indeholder en liste over de luftfartøjsoperatører, der administreres af de enkelte medlemsstater.


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.


BILAG

LUFTFARTØJSOPERATØRER OPFØRT UNDER DE ENKELTE ADMINISTRERENDE MEDLEMSSTATER

BELGIEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

ACCOFORM

Belgien

AERODATA BELGIUM

Belgien

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Rusland

AVIASTAR-TU CO.

Rusland

BRUSSELS AIRLINES

Belgien

CAIRO AVIATION

Egypten

CAL CARGO AIRLINES

Israel

CANADIAN NORTH

Canada

CARGO B AIRLINES

Belgien

CENTURION AIR CARGO

USA

DOVE AIR INC

USA

EAT

Belgien

EGYPTAIR CARGO

Egypten

EXELLAIR

Luxembourg

GAFI GENERAL AVIAT

Schweiz

GEMINI AIR CARGO

USA

HEWA BORA AIRWAYS

Congo

INTER EKSPRES HAVA

Tyrkiet

INTER-WETALL

Schweiz

INTL PAPER CY

USA

INVICTA AVIATION

Det Forenede Kongerige

KALITTA AIR

USA

LAS VEGAS CHARTER

USA

MATRACO

Belgien

MIL BELGIUM

Belgien

MONTE CARLO AVTN

Belgien

MURRAY AVTN

USA

N604FJ LLC

USA

NEWELL RUBBERMAID

USA

SAUDIA

Saudi-Arabien

SEA-AIR

Belgien

SIA CARGO PTE LTD

Singapore

SILVERBACK CARGO

Rwanda

TARHANKULE HAVA

Tyrkiet

TECHNOMAG

Schweiz

THOMAS COOK ARL BELG

Belgien

TNT AIRWAYS

Belgien

TOYOTA MOTOR EUROPE

Belgien

TUI AIRLINES — JAF

Belgien

V L M

Belgien


BULGARIEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

748 AIR SERVICES (2)

Kenya

AIR BAN

Bulgarien

AIR ONE CORP

Schweiz

AIR VIA BULGARIAN

Bulgarien

ANIKAY AIR MIDDLE E

Libanon

ATLANT SOYUZ

Rusland

AVB-2004 LTD

Bulgarien

AVIO DELTA LTD

Bulgarien

BH AIR

Bulgarien

BULGARIA AIR

Bulgarien

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bulgarien

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bulgarien

CARGO AIR LTD.

Bulgarien

CROIX ROUGE

Schweiz

EAST WING KAZAKHSTAN

Kasakhstan

EXPRESSAVIA

Ukraine

HEMUS AIR

Bulgarien

IRANIAN AIR TRANSPOR

Iran

KHORIV AVIA

Ukraine

KOKSHETAU AIRLINE

Kasakhstan

KREMENCHUK FLIGHT

Ukraine

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Rusland

ROSAVIA AIR COMPANY

Ukraine

RUBYSTAR

Belarus

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kasakhstan

YETI AIRLINES (2)

Nepal


Den Tjekkiske Republik

Operatørens navn

Operatørens hjemland

ACL SLOVACKY

Den Tjekkiske Republik

AERO VODOCHODY

Den Tjekkiske Republik

AIR ALMATY JSC

Den Tjekkiske Republik

AIRCRAFT INDUSTRIES

Den Tjekkiske Republik

ATMA AIRLINES

Kasakhstan

CAA CZECH REPUBLIC

Den Tjekkiske Republik

CONSTANTA UKRAINE

Ukraine

CZECH AIRLINES

Den Tjekkiske Republik

EARTH ONE LIMITED

Det Forenede Kongerige

GEORGEAN NATIONAL

Georgien

INCLEDON ENTERPRISES

Cypern

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slovakiet

LETS FLY SRO

Den Tjekkiske Republik

MAGLIONE SRL

Italien

MIL CZECH REPUBLIC

Den Tjekkiske Republik

NORSE AIR CHARTER

Sydafrika

NOVA CHEMICALS

USA

POLISH AIRPORT PPL

Polen

ROCKWELL AUTOMATION

USA

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukraine

SKY DIVING FOR FUN

Slovakiet

SKYDIVE LK

Den Tjekkiske Republik

TRAVEL SERVIS A.S.

Den Tjekkiske Republik

WAHA OIL COMPANY

Libyen

YAMAL

Rusland


DANMARK

Operatørens navn

Operatørens hjemland

AIR ALPHA A/S

Danmark

AIR ALSIE

Danmark

AIR GREENLAND

Danmark

ANDERSEN INVEST

Danmark

ATLANTIC AIRWAYS

Danmark

BRUEL NIELS

Danmark

CHC DENMARK

Danmark

CIMBER AIR DENMARK

Danmark

COOK AIRCRAFT LEASNG

USA

COWI

Danmark

DRT VERTRIEBS GMBH

Danmark

ELILARIO SPA

Italien

EXECUJET EUROPE A/S

Danmark

FLUGSTODIR

Island

GLOBAL AVIATION LIBY

Libyen

GLOBE AERO (3)

USA

GOL TRANSPORTES

Brasilien

GRAAKJAER A/S

Danmark

INVESTERINGSSELSK

Danmark

JET TIME A/S

Danmark

K/S CLIPPER

Danmark

KIRKBI TRADING

Danmark

LUFT AVTN CHARTER

Australien

MYFLUG

Island

NILAN A/S

Danmark

PHARMA NORD

Danmark

PROPJET

Italien

ROYAL UNIBREW A/S

Danmark

SEMLER SERVICE A/S

Danmark

STAR AIR

Danmark

STERLING BLUE

Danmark

SUNAIR DENMARK

Danmark

TEPPER AVIATION

USA

THOMAS COOK SCAND.

Danmark

THRANE

Danmark

VIP PARTNERFLY

Danmark

WEATHER MODIFICATION

USA

WEIBEL SCIENTIFIC

Danmark

WIDEROE FLYVESELSKAP

Norge


TYSKLAND

Operatørens navn

Operatørens hjemland

ADO HAVACILIK A.S.

Tyrkiet

ADVANCED AVIATION

Tyskland

AERO GMBH

Tyskland

AERO MONGOLIA

Mongoliet

AERO PERSONAL

Mexico

AERODATA AKTIENGES 1

Tyskland

AEROFLOT

Rusland

AEROFLOT CARGO

Rusland

AEROFLOT DON JSC

Rusland

AFI FLIGHT INSPECT.

Tyskland

AGRATA AVIATION

Estland

AHRENKIEL CONSULTING

Schweiz

AHSEL HAVA

Tyrkiet

AIR ALLIANCE GMBH

Tyskland

AIR ASTANA

Kasakhstan

AIR BERLIN PLC CO.

Tyskland

AIR CHINA CARGO LTD

Kina

AIR MOLDOVA

Moldova

AIR NAMIBIA

Namibia

AIR NATIONAL CORP

New Zealand

AIR NUNAVUT LTD

Canada

AIR SERVICE BERLIN

Tyskland

AIR TRANSPORT INTL 2

USA

AIRBRIDGE CARGO

Rusland

AIRCHARTER FLUGSERV.

Tyskland

AIRCRAFT AFRICA CO

Sydafrika

AIRSERVICE GMBH

Tyskland

AIRSEVEN GMBH

Tyskland

AIRTRANS

Tyskland

AL HOKAIR

Bermuda (UK)

AMOLA GMBH

Tyskland

ANTONOV DESIGN

Ukraine

AOP AIR OPERATING

Schweiz

APPLERA CORP

USA

ARCHER DANIELS

USA

ARTOC AIR

Egypten

ASIA CONTINENTAL

Kasakhstan

ASIA TODAY LTD

Kina

ASIA UNIVERSAL

Rusland

ASIANA AIRLINES INC

Korea

ATG SWISS FIRST

Schweiz

ATLAS AIR

Tyskland

ATLAS AIR USA

USA

ATLASJET HAVACILIK

Tyrkiet

AURON LTD

Bermuda (UK)

AVIA MOBIL GMBH

Tyskland

BAE SYSTEMS FLT SYST

USA

BAHAG

Tyskland

BALL CORP

USA

BARG GMBH MEERBUSCH

Tyskland

BASF

Tyskland

BAUHAUS GMBH

Tyskland

BAYAIR

Tyskland

BEECHCRAFT AUGSBURG

Tyskland

BEECHCRAFT BERLIN

Tyskland

BERGER JULIUS

Nigeria

BERTELSMANN

Tyskland

BESTAIR TURKEY

Tyrkiet

BLUE SKY AIRSERVICE

Tyskland

BLUE SKY GROUP

USA

BLUE WINGS AG

Tyskland

BLUEBIRD AVIATION GM

Tyskland

BLUEBIRD CARGO

Island

BMW AG

Tyskland

BOHLKE VENEER

USA

BOMBARDIER GERMANY

Tyskland

BOMBARDIER PRE-OWNED

USA

BOSCH

Tyskland

BROSE FAHRZEUGTEILE

Tyskland

BUNDESPOLIZEI

Tyskland

BURDA REISEFLUG

Tyskland

CAAC CHINA

Kina

C-A-C CHIEMSEE AIR

Tyskland

CANJET AIRLINES

Canada

CAPELINK ESTABLISH.

Schweiz

CEBU PACIFIC AIR INC

Filippinerne

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Canada

CHALLENGE AERO

Ukraine

CIRRUS AIRLINES

Tyskland

CIRRUS AVIATION

Tyskland

CL LEASING GMBH CO

Tyskland

CLICK MEXICANA

Mexico

CMAC CITY MARKETING

Tyskland

COMMANDER MEXICANA

Mexico

COMPASS FOOD

USA

CONDOR

Tyskland

CONSORCIO BIENES

Spanien

COOK AIRCRAFT

USA

CORP JET SVCS

Det Forenede Kongerige

CROATIA AIRLINES

Kroatien

CSM AVIATION

Cypern

CTL LOGISTICS S.A.

Polen

D2 AVIATION

USA

DAUAIR

Tyskland

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Tyskland

DC AVIATION GMBH

Tyskland

DEERE COMPANY

USA

DEERPORT AVIATION

USA

DELTA AIR LINES

USA

DELTA TECHNICAL SVCS

Tyskland

DIAMOND AIRCRAFT

Tyskland

DLR BRAUNSCHWEIG

Tyskland

DULCO HANDEL GMBH

Tyskland

DUPONT DE NEMOURS DE

USA

DUSSMANN P

USA

DYNAMIC AVIATION

USA

EAST INDIA HOTELS

Indien

EBM PAPST MULFINGEN

Tyskland

ESCHMANN H D

Tyskland

EUROFLUG FRENZEL

Tyskland

EVERGREEN AIRLINES

USA

EXECUTIVE AIR SERV

Tyskland

EXECUTIVE JET CHRTR

Tyskland

FANCOURT FLUGCHARTER

Schweiz

FIS GMBH CO.KG

Tyskland

FLIGHT CALIBRATION

Tyskland

FLUGSCHULE HAMBURG

Tyskland

FMG-FLUGSCHULE

Tyskland

FMU FLIEG MIT UNS

Tyskland

FORUM AIR GMBH

Tyskland

FOX FLIGHT

Canada

FOXAIR GMBH

Tyskland

FREE BIRD LT

Tyrkiet

FRENZEL G

Tyskland

FRESENA FLUG

Tyskland

FRONTIER AIRLINES

USA

GAS AIR SERVICE GMBH

Tyskland

GEKO TRADE

Tyskland

GEMUE GMBH

Tyskland

GENERAL MOTORS

USA

GENEX LTD.

Belarus

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Tyskland

GEORGIAN AIRWAYS

Georgien

GERMANIA

Tyskland

GERMANWINGS

Tyskland

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermuda (UK)

GOVERNMENT CROATIA

Kroatien

GOVERNMENT MACEDONIA

Makedonien

GROB WERKE

Tyskland

GSGA AON AIR RUSSIA

Rusland

GUGGENHEIM AVTN PART

USA

HAERING A

Tyskland

HAMBURG INTL

Tyskland

HANSGROHE AG

Tyskland

HAPAG LLOYD TUI

Tyskland

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Tyskland

HASLBERGER FINANZ.

Tyskland

HEIDELBERG CEMENT

Tyskland

HERRENKNECHT AVIAT.

Tyskland

HOMAC AVIATION AG

Schweiz

HORNBACH REISEDIENST

Tyskland

HTM JET SERVICE

Tyskland

IFF PRIVATE AUSBILD

Tyskland

INTERMAP TECHNOLOGY

Canada

IRANAIR

Iran

JAT AIRWAYS

Serbien

JET AIRLINES JSC

Kasakhstan

JET GROUP LTD

Israel

JETAIR FLUG GMBH

Tyskland

JETFLIGHT AVTN

Schweiz

JETS EXECUTIVOS

Mexico

JOHNSON CONTROLS

USA

JOHNSON CTRLS

Schweiz

KAM AIR

Afghanistan

KARMANN GMBH

Tyskland

KIEV AVIATION PLANT

Ukraine

KNAUF ASTRA GMBH

Tyskland

KOMPASS GMBH

Tyskland

KOREAN AIRLINES

Korea

LANGNER E

Tyskland

LBA BRAUNSCHWEIG

Tyskland

LECH-AIR GMBH

Tyskland

LGM LUFTFAHRT GMBH

Tyskland

LIBRA TRAVEL

Schweiz

LIBYAN AIR AMBULANCE

Libyen

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Tyskland

LINDNER UNTERNEHMENS

Tyskland

LOHFERT LOHFERT

Danmark

LTU LUFTTRANSPORT

Tyskland

LUFTHANSA

Tyskland

LUFTHANSA CARGO

Tyskland

LUFTHANSA TECHNIK AG

Tyskland

MAHAN AIR

Iran

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Makedonien

MANDALA AIRLINES 3

Indonesien

MARXER ANLAGEN

Tyskland

MENEKSE HAVAYOLLARI

Tyrkiet

MIL GERMANY

Tyskland

MNG HAVAYOLLARI

Tyrkiet

MOELLERS MASCHINEN

Tyskland

MONTENEGRO AIRLINES

Montenegro

MYN AVIATION

Saudi-Arabien

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Tyskland

NEW YORKER S H K

Tyskland

NORTH AMERICAN JET

USA

NOVELLUS SYSTEMS

USA

OBO JET-CHARTER GMBH

Tyskland

OETKER A

Tyskland

OMNI AIR INTL

USA

ORENBURG AIRLINES

Rusland

OSTFRIES LUFTTRANSP

Tyskland

OWENS-CORNING

USA

PP PROMOTION

Tyskland

PACELLI

Tyskland

PAPIER METTLER

Tyskland

PARAGON RANCH

USA

PARC AVTN

Irland

PCT POWDER COATING

Luxembourg

PEAK AIR GMBH

Tyskland

PEGASUS TURKEY

Tyrkiet

PENTASTAR AVTN

USA

PERSCH J

Tyskland

PHIFER WIRE PRODUCTS

USA

PHOENIX AIR GMBH

Tyskland

POLET ACFT MNGT

Bermuda (UK)

PREMIER FLUG GMBH

Tyskland

PRESIDENTIAL AVTN

USA

PRIVATAIR GMBH

Tyskland

REGIO AIR MECKLENBRG

Tyskland

RENTAIR UK LTD

Det Forenede Kongerige

RETTENMEIER AIR

Tyskland

RHEMA BIBLE CHURCH

USA

RIKSOS TURIZM LT

Tyrkiet

RUAG AEROSPACE SERV

Tyskland

RUSSIA FSUE STC

Rusland

RYAN INTL AIRLINES

USA

SAMSUNG TECHWIN

Korea

SAP AG

Tyskland

SCHWARZMUELLER

Østrig

SEARAY BD100

Sydafrika

SENECA V FLIGCHARTER

Tyskland

SHANGHAI AIRLINES

Kina

SHANGHAI CARGO

Kina

SHENZHEN AIRLINES

Kina

SIBERIA AIRLINES

Rusland

SILKWAY AIRLINES

Aserbajdsjan

SIXT

Tyskland

SKY AIRLINES

Tyrkiet

SKY JET

Schweiz

SKY LINE

Tyrkiet

SKYBUS AIRLINES

USA

SKYPLAN SERVICES

Canada

SM AVIATION

Tyskland

SMS INDUSTRIE-SERV.

Tyskland

SOUTH EAST ASIAN

Filippinerne

SPIRIT AIRLINES 2

USA

SPIRIT OF SPICES

Tyskland

STAR AVIATION LTD

Bermuda (UK)

STARJET AVIATION

Schweiz

STATE TRANSPT RUSSIA

Rusland

STEINER FILM

Tyskland

STENSRUD VENTURES

USA

SUEDZUCKER REISE

Tyskland

SUN D'OR INTL AIRL

Israel

SUN EXPRESS

Tyrkiet

SWISS GLOBAL JET MGT

Schweiz

TACA

El Salvador

TAMSEN GMBH

Tyskland

TEC AIRCRAFT LEASING

Østrig

THAI INTERNATIONAL

Thailand

THYSSENKRUPP

Tyskland

TOKOPH D P

Sydafrika

TRUEB EMULSIONS CHEM

Tyskland

TURKISH AIRLINES THY

Tyrkiet

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ukraine

UKSATSE

Ukraine

UPS

USA

URAL AIRLINES

Rusland

US AIRWAYS

USA

USA 3000 AIRLINES

USA

UTAIR AVIATION

Rusland

VACUNA JETS

Bermuda (UK)

VARIG LOGISTICA SA

Brasilien

VEYEN HAVA TASIMACI

Tyrkiet

VHM SCHUL & CHARTER

Tyskland

VIESSMANN

Tyskland

VOLARIS

Mexico

VOLGA DNEPR RUSSIA

Rusland

VOLKSWAGEN

Tyskland

VRG LINHAS AEREAS SA

Brasilien

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Rusland

WEBER MANAGEMENT

Tyskland

WEKA

Tyskland

WHEELS AVIATION

Tyskland

WORLD AIRWAYS

USA

WUERTH GMBH & CO KG

Tyskland

XL AIRWAYS GERMANY

Tyskland

ZEMAN

Tyskland


ESTLAND

Operatørens navn

Operatørens hjemland

AERO AIRLINES A.S.

Estland

AEROVIS

Ukraine

AIR LIVONIA

Estland

DETA AIR

Kasakhstan

ESTONIAN AIR

Estland

ESTONIAN STATE AVTN

Estland

KAPO AVIA

Rusland

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ukraine

MIL AZERBAIJAN

Aserbajdsjan

MIL JAPAN

Japan

SKY JET KAZAKHSTAN

Kasakhstan


GRÆKENLAND

Operatørens navn

Operatørens hjemland

224TH FLIGHT UNIT

Rusland

ABU DHABI AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

ADVANCED AV. LOGIST

Tyskland

AEGEAN AIRLINES

Grækenland

AEROLAND

Grækenland

AEROSVIT

Ukraine

AIR LEASING

Cameroun

AIR LINK UKRAINE

Ukraine

AIR TANZANIA 2

Tanzania

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Libanon

ALEXANDAIR

Grækenland

ALKAN AIR

Egypten

ALLPLANES

Nederlandene

AL-THANI

Qatar

AMREF FLYING DOCTORS

Kenya

ARKASAIR

Tyrkiet

ASHTON AVIATION

USA

ATHENIAN AIR LINK

Grækenland

AVIATION BRIDGE

Israel

BAC LEASING LTD

Det Forenede Kongerige

BELAIR AIRLINES LTD

Schweiz

BLUEBIRD AVIATION

Kenya

CHURCHILL FINANCE

Frankrig

CONSOLID CONTRS INTL

Grækenland

COSTAIR LTD

Grækenland

DAL GROUP (SUDAN)

Sudan

DBF AVIATION SERV 2

Australien

DIAMONDS OF RUSSIA

Rusland

DONBASSAERO

Ukraine

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Grækenland

EXECUTIVE TURBINE

Sydafrika

GOLIAF

São Tomé og Príncipe

GREECE AIRWAYS

Grækenland

GULF JET

De Forenede Arabiske Emirater

HAWKER PACIFIC 2

Australien

HCAA

Grækenland

HELLAS JET

Grækenland

HELLAS WINGS LTD

Grækenland

HELLENIC IMPERIAL

Grækenland

HELOG AG

Schweiz

INTRACOM

Grækenland

INTRALOT

USA

JADAYEL AVIATION

Saudi-Arabien

JAIR

Sydafrika

KOMIAVIAVIATRANS 2

Rusland

KSENODOXEIA ELLADOS

Grækenland

LEXATA

Grækenland

MIDDLE EAST AVIATION

Libanon

MIL GREECE

Grækenland

NARSS

Egypten

NATIONAL AEROTECH

USA

OLYMPIC AIRLINES

Grækenland

ORASCOM

Egypten

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Grækenland

PARADISE AVTN

Grækenland

PECOTOX AIR

Moldova

PEGASUS AVIATION GRC

Grækenland

PROFLITE

USA

RED WINGS CJSC

Rusland

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Saudi-Arabien

RELIANCE INDUSTRIES2

Indien

RUSSIAN SKY AIRLINES

Rusland

SEAFLIGHT AVTN

Grækenland

SINCOM AVIA

Ukraine

SKIPPERS AVIATION

Australien

SKY EXPRESS GREECE

Grækenland

SOUTH AFRICAN EXPRES

Sydafrika

SUN AIR (EGYPT)

Egypten

SWIFT FLITE AVIATION

Sydafrika

SWIFTAIR HELLAS

Grækenland

TAHE HAVA DANISMANLI

Tyrkiet

TAMIR AIRWAYS

Israel

TOPSCORE

Schweiz

TRAVCO AIR

Egypten

TRIDENT AVIATION HK

Kenya

VERAVIA VERNIKOS

Grækenland

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Canada

WALKER CORPORATION

Australien

WORLD HEALING CENTER

USA


SPANIEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

MIL SLOVENIA

Slovenien

245 PILOT SERVICES

USA

AEBAL

Spanien

AERO ANGELES

Mexico

AEROLANE

Ecuador

AEROLINEA PRINCIPAL

Chile

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentina

AEROLINEAS EJECUTIVA

Mexico

AEROLINEAS SOL

Mexico

AEROTAXI LOS VALLES

Spanien

AEROVIAS DE MEXICO

Mexico

AEROVICS SA DE CV

Mexico

AEROVITRO

Mexico

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauretanien

AIR COMET S.A.

Spanien

AIR ESTE S.A.

Spanien

AIR EUROPA

Spanien

AIR EXECUTIVE S.L.

Spanien

AIR MADRID

Spanien

AIR NOSTRUM

Spanien

AIR PACK EXPRESS S.A

Spanien

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Rusland

AMB GROUP

USA

AMFM AIR SERVICES

USA

ANSETT WORLDWIDE

Australien

ANTRAK AIR GHANA

Ghana

ARIK AIR LTD

Nigeria

AVIACIÓN COMERCIAL

Mexico

AVIANCA

Colombia

AVIAT.SERV. HELISECO

Polen

AVION I

USA

AWESOME FLIGHT SVCS

Sydafrika

BESTFLY

Spanien

BINTER CANARIAS SA

Spanien

BLUE CITY HOLDINGS

USA

BRAVO AIRLINES S.A.

Spanien

BRISTOW HELI

Nigeria

C.S.P. SOCIETE

Mauretanien

CABO VERDE EXPRESS

Kap Verde

CANARIAS AERONAUTICA

Spanien

CASA

Spanien

CASA AIR SERVICES

Marokko

CETO MARKETING S.A.

Det Forenede Kongerige

CHC HELICOPTERS

Sydafrika

CIRRUS AIR CLUB

USA

CLEOPATRA GROUP

Egypten

CLICKAIR SA

Spanien

CNL GROUP SERVICES

USA

COMERAVIA

Venezuela

CONVIASA

Venezuela

CORP YGNUS AIR S.A.

Spanien

CORPORATE JETS

Spanien

CORPORATE OIL & GAS

Nigeria

DANA (2)

Nigeria

DEAN FOODS

USA

DOMINGUEZ TOLEDO

Spanien

EASTMAN KODAK

USA

EDELWEISS SUISSE

Schweiz

EJS-AVIATION SERVICE

Brasilien

ENGUIA GEN CE LTDA

Brasilien

EUROCONTINENTAL

Spanien

EXEC JET SERVICE (N)

Nigeria

EXECUTIVE AIR SVCS

USA

EXECUTIVE AIRLINES

Spanien

EXECUTIVE SKYFLEET

USA

FAASA

Spanien

FIRST INTL AVTN

USA

FLIGHTLINE SL

Spanien

FLYANT SERVICIOS AER

Spanien

FORMACIÓN AEROFAN SL

Spanien

FORTAIR SL

Spanien

FRAPMAG LTD

Det Forenede Kongerige

FUGRO AVIAT CANADA

Canada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Spanien

GESTAIR

Spanien

GESTIÓN AÉREA EJEC

Spanien

GO AHEAD INTERNATION

Schweiz

GOF AIR SA DE CV

Mexico

HAGEL W

Østrig

HALCYONAIR

Kap Verde

HARVARD OIL & GAS

Canada

HAWKAIRE

USA

HELI IBÉRICA FOTO

Spanien

HELVETIC AIRWAYS

Schweiz

HOLA AIRLINES S.L.

Spanien

HOTELES DINAMICOS SA

Mexico

HYUNDAY COLOMBIA

Colombia

IBERIA

Spanien

IBERWORLD S.A.U.

Spanien

IBIZA FLIGHTS

Spanien

ICE BIRD

Schweiz

ILFC

USA

INAER AV. ANFIBIOS

Spanien

INDUSTRIAS TITAN

Spanien

IRS AIRLINES LTD

Nigeria

ISLAS AIRWAYS

Spanien

JET PREMIER ONE

Schweiz

JETNOVA

Spanien

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Spanien

JWC HUNTINGTON

USA

K & M AVIATION

USA

KAVMINVODYAVIA

Rusland

KD AVIA

Rusland

KJ AIR

USA

LAGUN AIR SL

Spanien

LAN AIRLINES SA

Chile

LAN PERÚ SA

Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Spanien

LARK AVTN

USA

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermuda (UK)

LEWIS AERONAUTICAL

USA

LIDER TAXI AEREO

Brasilien

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Spanien

LTE INTL AIRWAYS

Spanien

MARINA AEROSERVICE

Spanien

MEDAIR CHARTER

Sydafrika

MENAJIAN

USA

MH AVIATION

USA

MIL SPAIN

Spanien

MONARCH GEN AVIATION

Schweiz

MORRO VERMELHO TAXI

Brasilien

NAV Y SERVICIO 3

Spanien

NHT LINHAS AEREAS

Brasilien

NORMAN AVIATION

USA

OBODEN IBRU

De Forenede Arabiske Emirater

ODYSSEY AVTN

USA

PASSARO AZUL TAXI

Brasilien

PERM AVIA ENTERPRISE

Rusland

PIRINAIR EXPRESS SL

Spanien

PREMIER TRUST

USA

PRIVILEGE STYLE SA

Spanien

PRIYAN FOUNDATION

USA

PRONAIR AIRLINES SL

Spanien

PULLMANTUR AIR S.A.

Spanien

PUNTO-FA

Spanien

RAC DE VALENCIA

Spanien

RAINBOW AIR

Venezuela

RAYTHEON AIRCRAFT

Det Forenede Kongerige

S ARGENTINA

Argentina

SAGOLAIR TRASPORTES

Spanien

SANTA BARBARA (2)

Venezuela

SAS INSTITUTE

USA

SAS NORGE

Norge

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Spanien

SEV AÉREO POLICÍA

Spanien

SKYKAR AVIATION

USA

SOKO AVIATION SL

Spanien

SPANAIR S.A.

Spanien

SPENAERO

USA

STAR AVIATION (DA)

Algeriet

STREAMLINE RUSSIA

Rusland

SWIFTAIR ESPAÑA

Spanien

TAG AVIATION (MNGT)

Schweiz

TAG AVTN ESPAÑA

Spanien

TAKE AIR LINES

Frankrig

TAWARTA

Marokko

TAXI AEREO MARILIA

Brasilien

TAXI FLY GROUP SA

Spanien

TAYLOR ENERGY CO

USA

TOP FLY S L

Spanien

TOTAL LINHAS AEREAS

Brasilien

TRABAJOS AER ESPEJO

Spanien

TRANSAERO AIRLINES

Rusland

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Brasilien

UNIVERSAL JET SL

Spanien

URGEMER CANARIAS SL

Spanien

US EUROPE AFRICA TR

USA

VICTOR ECHO S.A.

Spanien

VIM AIRLINES

Rusland

VIRGIN BLUE

Australien

VUELING AIRLINES

Spanien


FRANKRIG

Operatørens navn

Operatørens hjemland

AIR ALGÉRIE

Algeriet

171JC

USA

223RD FLIGHT UNIT

Rusland

685TA CORP

USA

900NB

USA

AAK COMPANY

Bermuda (UK)

ABC AEROLINEAS S.A.

Mexico

ABDULLAH SAID B.

Schweiz

ACCOR S.A.

Frankrig

ACM AVIATION

USA

ACME OPERATING

USA

ADAM AVIATION

USA

AELIS AIR SERVICES

Frankrig

AERCAP AVIATION

Nederlandene

AERCAP IRELAND LTD.

Irland

AERO CAPITAL SAS

Frankrig

AERO ENTREPRISE

Frankrig

AERO JET CORPORATE

Frankrig

AERO RIO TAXI AEREO

Brasilien

AERO SAINT EXUPERY

Frankrig

AERO SERVICES LF

Frankrig

AERO SVC CORPORATE

Frankrig

AERO SVC EXECUTIVE

Frankrig

AERO VISION S.À.R.L. LF

Frankrig

AEROKLUB AIST

Rusland

AEROLINEAS MEXICANAS

Mexico

AEROPHOTO EUROPE

Frankrig

AEROSTOCK

Frankrig

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigeria

AFRIQIYAH AIRWAYS

Libyen

AGUSTA SPA

Italien

AIGLE AZUR

Frankrig

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

De Forenede Arabiske Emirater

AIR ASIA

Malaysia

AIR AUSTRAL 2

Frankrig

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

Egypten

AIR CARAÏBES (2)

Frankrig

AIR CORPORATE FRANCE

Frankrig

AIR DECCAN

Indien

AIR FRANCE

Frankrig

AIR GEFCO

Frankrig

AIR IVOIRE (2)

Côte d'Ivoire

AIR KING JET

Schweiz

AIR MADAGASCAR

Madagaskar

AIR MANA

Frankrig

AIR MAURITIUS

Mauritius

AIR MÉDITERRANÉE

Frankrig

AIR MIDI CENTRE

Frankrig

AIR ND

Frankrig

AIR PRINT

Luxembourg

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Seychellerne

AIR TAHITI NUI

Frankrig

AIR TURQUOISE SAS

Frankrig

AIR VENDÉE INVEST

Frankrig

AIRBUS FRANCE

Frankrig

AIRBUS SAS

Frankrig

AIRBUS TRANSPORT

Frankrig

AIRCRAFT INTL RENT

Irland

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luxembourg

AIRCRAFT SUPPORT

Libanon

AIREDALE ENTERPRISE

De Forenede Arabiske Emirater

AIRFAST INDONESIA

Indonesien

AIRFLEET CREDIT

USA

AIRFLITE

USA

AIRLINAIR

Frankrig

AK HAVACILIK

Tyrkiet

AL ANWAE TRADING

Saudi-Arabien

AL MISEHAL GROUP

Saudi-Arabien

AL NASSR LTD

Schweiz

ALCATEL USA

USA

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Saudi-Arabien

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Saudi-Arabien

ALL NIPPON AIRWAYS

Japan

ALLJETS CAPITAL AVV

Rusland

ALPHA CHARLIE

USA

ALTONA

Schweiz

ALTRIA CLIENT SVCS

USA

AMERICAN HOME PROD

USA

AMERIDAIR

Frankrig

ANCFCC

Marokko

APACHE AVIATION

Frankrig

APEX OIL

USA

ARAB WINGS

Libanon

ARABASCO AVIATION

Saudi-Arabien

ARAMCO

USA

ARKIA ISRAEL AL

Israel

ARTEMIS SA

Frankrig

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

Saudi-Arabien

ATLAS BLUE

Marokko

AVANGARD AVTN AVV

Rusland

AVDEF

Frankrig

AVIA TREASURY GMBH

Østrig

AVIALAIR

Frankrig

AVIATION CMP

Canada

AVIENT AVIATION

Zimbabwe

AVIENT LTD

Det Forenede Kongerige

AVIO SERVICE BEOGRAD

Serbien

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

Australien

AWSAJ AVIATION SVCS

Libyen

AXIS AIRWAYS

Frankrig

AZA AIR LLC

USA

BALTIC JET AIRCOMP.

Letland

BANCO SAFRA SA

Brasilien

BANGKOK AIRWAYS

Thailand

BARBEDOS GROUP LTD

Nigeria

BARRON INTL HOLDING

Luxembourg

BB AVIATION INC.

Schweiz

BCA-BUSINESS

Frankrig

BCC EQUIPMENT LEASE

USA

BERGAIR

Schweiz

BERI 21

Frankrig

BERKUT AIR

Kasakhstan

BIZAIR LTD

Det Forenede Kongerige

BLS AVIATION USA

USA

BLUE AERO

Frankrig

BLUE HERON AVIATION

Schweiz

BLUE LINE

Frankrig

BOMBARDIER AEROSPACE

USA

BONAIR TURKEY

Tyrkiet

BONDCO

USA

BONGRAIN BÉNÉLUX

Belgien

BOUTSEN AVIATION

Belgien

BOUYGUES

Frankrig

BREITLING

Schweiz

BRITAIR

Frankrig

BRUME

Frankrig

BUREAU POLICE AERO.

Frankrig

BUSINESS JET LTD

New Zealand

BUSINESS-AERO OOO

Rusland

CANADIAN NAT RAILWAY

Canada

CANYON GATE FLT SVCS

USA

CARTIER EUROPE

Nederlandene

CBMM

Brasilien

CEIBA

Ækvatorialguinea

CENTRAL MANAGMT SVCS

USA

CFPR

Frankrig

CFS AIR

USA

CGTM

Frankrig

CHC HELICOPTERS INTL

Canada

CHINA CARGO AIRLINES

Kina

CHINA EASTERN

Kina

CHURCHILL AVIATION

USA

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Irland

COCA COLA

USA

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

Schweiz

COMPAR FOUNDATION

Schweiz

CONSOLIDATED CONTRTS

Det Forenede Kongerige

COPLEY NEWSPAPERS

USA

CORP JET MGMT

De Britiske Jomfruøer

CORPORATE AIR

USA

CORSAIR FRANCE

Frankrig

CORSE MÉDITERRANÉE

Frankrig

COX ENTERPRISES

USA

CP MANAGEMENT

USA

CROWN EQUIPMENT

USA

D & D AVIATION

Det Forenede Kongerige

DAALLO AIRLINES 2

Djibouti

DALCAM LLC

USA

DALIA AIRLINES

Luxembourg

DALLAH AL BARAKA

Saudi-Arabien

DANAHER CORPORATION

USA

DASNAIR

Schweiz

DASSAULT AVIATION

Frankrig

DASSAULT FALCON JET

USA

DASSAULT ST. CLOUD

Frankrig

DECAUX

Frankrig

DIAGO CONTINENTAL

De Forenede Arabiske Emirater

DIAMAIR

Schweiz

DOGAN HAVACILIK

Tyrkiet

DOUANES FRANCAISES

Frankrig

DSWA

USA

DUBROVNIK AIRLINES

Kroatien

EARTH STAR

USA

EASTWAY AVIATION

USA

EASYJET SWITZERLAND

Schweiz

EBONY SHINE

De Forenede Arabiske Emirater

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Rusland

ELILOMBARDA

Italien

ELI'S BREAD

USA

ELITAVIA D.O.O.

Slovenien

ELITE AIR INC

USA

ELITE AVTN

USA

ELIXAIR

Schweiz

ELYSAIR SAS

Frankrig

EMERSON ELECTRIC

USA

EQUAFLIGHT SERVICE

Congo

EURL JC DARMON

Frankrig

EUROCOPTER FRANCE

Frankrig

EUROPE AIR LINES S.A.

Frankrig

EUROPE AIRPOST

Frankrig

EXECUJET EUROPE

Schweiz

EXECUJET MIDDLE EAST

De Forenede Arabiske Emirater

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Libanon

EXECUTIVE JET A/C

Schweiz

EXECUTIVE JET SRVCS

Danmark

EXECUTIVE WINGS HE

Egypten

EXPRESS CAMEL

Saudi-Arabien

FAIR WIND AIR CHTR

USA

FAL HOLDINGS ARABIA

Saudi-Arabien

FARNER AIRWINGS

Schweiz

FC AVIATION

Frankrig

FEDERAL EXPRESS

USA

FIA (PARIS)

Frankrig

FISHER SCIENTIFIC

USA

FLIGHT LEVELS

USA

FLIGHT TEST CONSULT.

Schweiz

FLY 18

Schweiz

FLY AIR SA

Frankrig

FLY AWAY BRASIL

Brasilien

FLY EXEC

Libanon

FLY INTL AIRWAYS

Tunesien

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Schweiz

FLYBABOO

Schweiz

FLYING BIRD

Frankrig

FOCUS AIR USA

USA

FOX AVIATION CANADA

Canada

FUTURE ELECTRONICS

Canada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Grækenland

GANDEL INVESTMENTS

Australien

GENEL HAVACILIK

Tyrkiet

GHK COMPANY LLC

USA

GIE AIR NET

Frankrig

GIE ATR

Frankrig

GIORI ROBERTO

Monaco

GLOBAL FLIGHT SRVS

USA

GOAIRLINES INDIA

Indien

GOODRICH CORP

USA

GREAT ALLIANCE WORLD

Luxembourg

GUTMEN INC.

Brasilien

HAMILTON AVIATION

USA

HILTON HOTELS

USA

HOLIDAY RETIREMENT

USA

IGN INST GEO NAT LF

Frankrig

IKAROS AVIATION AVV

Ukraine

INAER HELI.OFF-SHORE

Spanien

INDIGO (VI)

Indien

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

USA

INTERFACE OPS LLC

USA

INTERJET ABC

Mexico

INTERLAKEN CAPITAL

USA

IRAQI AIRWAYS (2)

Irak

ISRAIR LTD

Israel

IXAIR

Frankrig

IXAIR DPT JET

Frankrig

JAPAT

Schweiz

JAR VENTURE

Frankrig

JAZEERA AIRWAYS

Kuwait

JCAS

Schweiz

JDP FRANCE

Frankrig

JET 2000

Rusland

JET AVIATION BASEL

Schweiz

JET AVIATION FZCO

De Forenede Arabiske Emirater

JET BLUE AIRWAYS

USA

JET CRUISING

Luxembourg

JET SUPPORT GROUP

Caymanøerne (UK)

JET4YOU

Marokko

JETFLY SUISSE SARL

Schweiz

JETS RENT AVTN

Frankrig

JETSTAR AIRWAYS

Australien

JEX S.À.R.L.

Luxembourg

JORDAN AVTN USA

USA

JPM AVIATION

Frankrig

JR EXECUTIVE

Libanon

JUNEYAO AIRLINES

Kina

KALAIR USA CORP

USA

KARTHAGO AIRLINES

Tunesien

KB HOME

USA

KBBD

USA

KELLY CORP

USA

KFC MANAGEMENT

USA

KILMER MANAGEMENT

Canada

KINGDOM HOLDING CO

Saudi-Arabien

KIRCHMAN

USA

KOMAR AVTN

USA

KROLL G

Schweiz

KUGU HAVACILIK

Tyrkiet

LABORATOIRE ASL

Frankrig

LAS VEGAS JET

USA

LAYAN INTL.

Schweiz

LEACH CAPITAL

USA

LIBYAN AIR CARGO

Libyen

LIMITED STORES

USA

LJ ASSOCIATES

USA

LOC'HELI

Frankrig

LORRAINE AVIATION

Frankrig

LOTUS AIR

Egypten

LOWA LTD

Schweiz

LOYD'S BUSINESS JETS

Polen

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luxembourg

LYRECO

Frankrig

MAG AVIATION

USA

MAGIC CONDOR LTD

Bermuda (UK)

MAJJEC JHETT

USA

MALIBU CONSULTING

USA

MANO RIVER

USA

MARMON GROUP

USA

MASC AIR LTD

Schweiz

MASTERJET SWITZ.

Schweiz

MATADORO MGMT INVEST

USA

MAURITANIA AIRWAYS

Mauretanien

MCKINLEY ACFT HLDNG

USA

ME LEASING

USA

MEA AIR LIBANON

Libanon

MEDI BUSINESS JET

Marokko

MELVIN SIMON

USA

MENAJET

De Forenede Arabiske Emirater

MID EAST JET

Saudi-Arabien

MIDDLE EAST JET SVCS

Libanon

MIL FRANCE

Frankrig

MILLION AIR

Indien

MILLION AIR DALLAS

USA

MISTRAL AEREO

Canada

MITRE AVIATION LTD

Det Forenede Kongerige

MOET HENNESSY

Frankrig

MONDIOL

USA

MORNINGSTAR

Canada

MORRIS COMMUNICATION

USA

MOTOROLA AUSTIN TX

USA

MOUAWAD NATIONAL CO

Saudi-Arabien

N846QM

USA

NABBAN INVESTMENTS

Rusland

NATASHA ESTABLISMENT

De Forenede Arabiske Emirater

NATIONAL AIR SERVICE

Saudi-Arabien

NEBULA LTD.

De Forenede Arabiske Emirater

NEW AXIS AIRWAYS

Frankrig

NISSAN C/O ACI PACIF

USA

NOFA

De Forenede Arabiske Emirater

NORDEX AIR

Rusland

NORTH AMERICAN AIRCH

USA

NOUVELAIR TUNISIE

Tunesien

NOVARTIS GROUP

USA

NOVESPACE

Frankrig

NS AVIATION

Schweiz

NWT AIRCRAFT

USA

NY JETS TRANSPORTER

Bermuda (UK)

O AIR

Frankrig

OCANA ASSETS LTD

USA

OCEAN SKY (TURKEY)

Tyrkiet

OCIM LOC ET CIE

Frankrig

OLDBURY HOLDINGS

De Forenede Arabiske Emirater

OLDBURY HOLDINGS II

Schweiz

OMEGA AIR CANADA

Canada

OMNI FLYS

Mexico

OMY AVIATION SUISSE

Schweiz

ONE THIRTY NINE

Luxembourg

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapore

OUTFITTER AVIATION

USA

OUTPOST INTL

USA

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigeria

OYONNAIR

Frankrig

PALMALI HAVA TASI

Tyrkiet

PARAFFIN AIR

USA

PARC AVIATION

Schweiz

PARK HAVACILIK

Tyrkiet

PARTNERSHIP 35 55

USA

PASPALEY PEARLING

Australien

PELIKAN AIRWAYS

Serbien

PLANET AVIATION UU

Rusland

PPG INDUSTRIES

USA

PREMIER AVIA, JSC

Rusland

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Tyskland

PROVINCIAL AIRLINES

Canada

QATAR AMIRI FLIGHT

Qatar

RAININ AIR

USA

RANI S AVIATION

USA

RAPTOR AIR ACFT MGMT

USA

RAYAJET

Libanon

RDV PROPERTIES (ARC)

USA

REALI TAXI AEREO

Brasilien

REATEX INVEST

De Britiske Jomfruøer

REGIONAL CAE

Frankrig

REGOURD AVIATION

Frankrig

RELATIONAL INVESTORS

USA

RELIEF & LOGISTICS

Belgien

RIDA AVIATION LTD

Bermuda (UK)

RM HOLDINGS

Letland

RONSO SA DE CV

Mexico

ROUST TRADING

De Forenede Arabiske Emirater

ROYAL AIR MAROC

Marokko

S EGYPT

Egypten

S ALGERIE

Algeriet

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Congo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Côte d'Ivoire

S MONACO

Monaco

S NAMIBIA

Namibia

S NIGERIA

Nigeria

S SEFA

Frankrig

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Tchad

S.K.M.

Bermuda (UK)

SABRINA FISHERIES

USA

SAFIRE-METEO FRANCE

Frankrig

S-AIR JSC

Rusland

SALEM AVIATION

Saudi-Arabien

SATA VENEZUELA

Venezuela

SAUDI OGER

Saudi-Arabien

SCHREINER CAMEROUN

Cameroun

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba

SÉCURITÉ CIVILE LF

Frankrig

SEFA FRANCE

Frankrig

SELIA

Frankrig

SENTINEL AIR

USA

SERLUX

Luxembourg

SHAR INK

Rusland

SHARE PLANE AG

Schweiz

SICHUAN AIRLINES (3)

Kina

SIEBEL SYSTEMS UK

Det Forenede Kongerige

SIGAIR LTD

Bermuda (UK)

SINDEL HAVACILIK

Tyrkiet

SK TRAVEL

USA

SKY RIVER MANAGEMENT

USA

SKYBIRD AVIATION

USA

SKYTRADERS PTY

Australien

SMART AVIATION

Frankrig

SMART AVIATION HE

Egypten

SNC BOETOS

Frankrig

SNC CAVOK

Frankrig

SOCATA

Frankrig

SOFAXIS

Frankrig

SOGERMA

Frankrig

SOLIDAIR FRANCE

Frankrig

SONY EUROPE

Tyskland

SOUTHERN AIRLINES

Nigeria

SOUTHERN CROSS USA

USA

SPECIALISED TRANSP.

Det Forenede Kongerige

SPHINX WINGS

Schweiz

SQUADRON AVTN SVCS

Bermuda (UK)

STAFF AIR SERVICE

Frankrig

STARLING AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

STARLINK AVIATION

Canada

STARR EQUIPMENT

USA

STATE AIR BERKUT

Kasakhstan

STC BERMUDA LTD.

Egypten

STEELCASE

USA

STOCKWOOD V

USA

STORMJETS SA

Schweiz

STRASBOURG AVIATION

Frankrig

SULTAN AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

SUPER AIR

Tyrkiet

SUPER CONSTELLATION

Schweiz

SYMPHONY MASTER

Schweiz

SYNTHES

USA

TAG AVIATION GWCIN

Det Forenede Kongerige

TAGANROG ANTK

Rusland

TAJ AIR

Indien

TAK AVIATION UK LTD

Det Forenede Kongerige

TALLWOOD MANAGEMNT

USA

TAM LINHAS AEREAS

Brasilien

TAPAJ

USA

TASSILI AIRLINES SA

Algeriet

TAV HAVACILIK

Tyrkiet

TAVISTOCK AVTN

Bahamas

TELUS COMMUNICATIONS

Canada

TGB

Frankrig

THAI AIRASIA LTD

Thailand

THALES

Frankrig

TIGER AIRWAYS

Singapore

TOUMAI AIR TCHAD SA

Tchad

TPS

USA

TRANCHANT GAMING

Frankrig

TRANSAVIA FRANCE SAS

Frankrig

TRIGANA AIR SERVICE

Indonesien

TUDOR SALIBA

USA

TUNIS AIR

Tunesien

TURNBERRY MANAGEMENT

USA

TWC AVIATION

USA

TWO THOUSAND

Luxembourg

TY AIR

USA

UKRAINE AVTN STATE

Ukraine

UNITED AVTN KUWAIT

Kuwait

UNITED HEALTHGROUP

USA

UNITED STATES AVTN

USA

UNITED TECHNOLOGIES

USA

UNIV AVN MIDDLE EAST

De Forenede Arabiske Emirater

VALAVIA

Frankrig

VALIANT AVIATION

Bermuda (UK)

VALMONT

USA

VENTURA AVIATION

Monaco

VENTURI ENTRISE

De Forenede Arabiske Emirater

VENUS SHIPPING COMP

Bermuda (UK)

VICTORY AVTN FLORIDA

USA

VIETNAM AIRLINES

Vietnam

VIRGIN AMERICA

USA

VOLARE UKRAINE

Ukraine

VOLO AVIATION

USA

VOYAGER JET CENTER

USA

VULCAN AVIATION

Det Forenede Kongerige

VULCAN FLIGHT OPS

USA

WAF LTD

Caymanøerne (UK)

WASSERSTEIN

Aruba

WEDGE AVIATION

USA

WELLS AVIATION

USA

WESTJET

Schweiz

WHITE LOTUS

USA

WIP TRADING

Schweiz

WORLDWIDE JET CHARTR

USA

XL AIRWAYS FRANCE

Frankrig

YEMENIA

Yemen

YYA AVIATION

Schweiz

ZYMAN AVIATION LLC

USA


IRLAND

Operatørens navn

Operatørens hjemland

WIZZ AIR LTD

Ungarn

AER ARANN

Irland

AER LINGUS

Irland

AERO TIMBER PARTNERS

USA

AERO TOY STORE

USA

AERO WAYS

USA

AEROLINEAS MARCOS

Mexico

AEROMANAGMENT N333EC

USA

AIR SHAMROCK

USA

AIR TREK

USA

AIRELOCK HOLDINGS

Det Forenede Kongerige

ALLTECH

USA

ALPHA ONE FLIGHT SCV

USA

AMERICAN TRANS AIR

USA

APACHE CORP

USA

ASTOR STREET ASSET

USA

AVIA PARTNER DENMARK

Danmark

B & G LEASING

USA

BARD

USA

BAXTER HEALTH CARE

USA

BEACON AVIATION

Irland

BECKER GROUP

USA

BELLSOUTH TELECOM

USA

BILLION AIR LTD

Irland

CAMDEN AVIATION

USA

CAMERON HENKIND

USA

CARLISLE HOLDINGS

USA

CARR L J

USA

CASTLELANDS

Irland

CCA AIR CHARTER

USA

CENTURION AVTN SRVCS

USA

CHC IRELAND LTD

Irland

CINTAS

USA

CITYJET

Irland

CORPORATE JETS PA

USA

CROSS AVTN

Det Forenede Kongerige

DB AVIATION USA

USA

DENISTON ENTERPRISES

USA

DMB AVIATION

USA

DOW CHEMICAL

USA

DOW CORNING

USA

EIRJET

Irland

ELI LILLY

USA

EMC IRELAND

USA

FEDERAL MOGUL

USA

FHR REAL ESTATE CORP

Canada

FIRST VIRTUAL AIR

USA

FRIEDKIN INTL

USA

FUTURA GAEL

Irland

FUTURE HOLDINGS

Irland

GE CAPITAL-GECAS EI

Irland

GENERAL MILLS SALES

USA

GLOBAL WINGS LTD

Schweiz

GOLDNER D

USA

GOODYEAR

USA

GRANT EXECUTIVE JETS

Canada

GREENHILL AVTN

USA

GREENLEAF

USA

GROUP HOLDINGS

USA

HARLEY-DAVIDSON

USA

HAWKER PARTNERSHIP

Det Forenede Kongerige

HAWORTH TRANSPORT

USA

HEAVYLIFT INT.

De Forenede Arabiske Emirater

HERTZ CORP

USA

HOLLY CORP

USA

HUMANA

USA

IFFTG

USA

IRVING AIR SERVICE

Canada

JARDEN CORP

USA

JEP LEASING

USA

JEPPESEN UK LTD

Det Forenede Kongerige

JET ICU AIR AMBULNCE

USA

JOHNSON & JOHNSON

USA

KAIZEN AVTN

USA

KELLOGG

USA

KINTORE

Irland

KNICKERBOCKER

USA

LONDON CITY JET

Det Forenede Kongerige

MANDAN

USA

MC AVIATION

USA

MERCURY ENGINEERING

Irland

MHS CONSULTING

USA

MIL IRELAND

Irland

MIN.OF EXTREME SIT

Rusland

MMRB SERVICES

USA

NESTLE PURINA PETCAR

USA

NEXT FLIGHT JETS

USA

NINETY EIGHT AVTN

USA

NOMADS

USA

NORTH AMERICAN AIRL

USA

OMEGA AIR (USA)

USA

ORBIS INTL

USA

OTTER INSPIRATIONS

USA

OWENS ILLINOIS

USA

OXY USA

USA

P & E PROPERTIES

USA

PALMER A

USA

PEPSICO

USA

PHOENIX AIR

USA

PILOT PARTNERS

USA

PRIVATE SKY AVTN

USA

RBGT LLC

USA

RIPPLEWOOD AVTN

USA

ROMEO MIKE AVTN

USA

RORO 212

USA

ROWAN DRILLING

USA

RYANAIR

Irland

SAFE FLIGHT INSTRMT

USA

SAFEWAY

USA

SHORT HILLS AVIATORS

USA

SOUTHERN JET MGMT

USA

STAR GAZER AVTN

USA

SUNSTATE AVIATION

USA

TEXAS INSTRUMENTS

USA

TIDNISH HOLDING

Canada

TIMBERLAND

USA

TRANSIT AIR SRVC

USA

TRICYCLE AVIATION

USA

TYCO HEALTH CARE

USA

UNITED STATES STEEL

USA

VALLEJO

USA

VALLEY AIR SRVCS

USA

VEN AIR

Irland

VIA FELIZ II

USA

WESTON LTD

Irland

WINGEDFOOT AVTN

USA


ITALIEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

WORTHINGTON INDUSTRY

USA

WRENAIR

Irland

ACTION AIR

Italien

AERODYNAMICS USA

USA

AEROITALIA

Italien

AEROMANAGEMENT EUROP

Italien

AEROPORTUL MARCULEST

Moldova

AEROSTAR

Ukraine

AIC CANADA

Canada

AIR ITALY

Italien

AIR MEMPHIS

Egypten

AIR ONE EXECUTIVE

Italien

AIR ONE ITALIA

Italien

AIR WING S.P.A.

Italien

AIRAMERICA SRL

Italien

AIRCRAFT GENERAL

Italien

AIRCRAFT PROPERTIES

USA

AIRGREEN SRL

Italien

AIRON AIR

Danmark

AIRSTARS AIRWAY

Rusland

ALBA MILANO

Italien

ALBANIAN AIRLINE

Albanien

ALBERTO CULVER

USA

ALBINATI AERONAUTICS

Schweiz

ALENIA AERMACCHI

Italien

ALENIA AEROSPAZIO

Italien

ALENIA DIV AERONAUT

Italien

ALIPARMA

Italien

ALITALIA

Italien

ALITALIA EXPRESS

Italien

ALPI EAGLES SPA

Italien

AMRASH

USA

ASSICURATRICE MILANO

Italien

ASTAR (RCH FLIGHTS)

USA

AVANGARD MALZ AG

Tyskland

AVTN DEVLPMENT INTL

Irland

BAA JET MANAGEMENT

Kina

BALMORAL AIR PTY

Australien

BEDEK AVIATION

Israel

BELAVIA AIRLINES

Belarus

BELL TEXTRON

USA

BELLE AIR

Albanien

BERJAYA AIR SDN (2)

Malaysia

BERWIND AVIATION

USA

BIZ JET AIRCRAFT

Italien

BLUE JET

USA

BLUE PANORAMA LI

Italien

BOEING — SEATTLE

USA

BRENZIL PTY

Australien

BURAQ AIR

Libyen

BURMESTER OVERSEAS

De Britiske Jomfruøer

BUSINESS JET SERVICE

USA

CABLEAIR

USA

CAPITAL ACFT GROUP

Belgien

CAREMARK AVIATION

USA

CARGOITALIA

Italien

CARNIVAL CORP

USA

CATEX USA

USA

CGR PARMA

Italien

CLOSE AIR

Det Forenede Kongerige

CLUB AIR SPA

Italien

CNH AMERICA

USA

CONSOLIDATED INVESTM

USA

COVIDIEN INC

USA

CZAR AVIATION LTD

Det Forenede Kongerige

DATELINE OVERSEAS

Cypern

DEADSON PROPERTY

Australien

DI AIR

Montenegro

DOBRO LTD

Saudi-Arabien

DOLE FOODS

USA

DOLPHIN AIR EXPRESS

Italien

DOMUS

Italien

DOYSA VIP HAVA A.S.

Tyrkiet

DRAX GROUP

USA

DRUK AIR (2)

Bhutan

DS AVIATION

Israel

DUDMASTON LTD

Schweiz

ELANAIR INC

USA

ELITICINO SA

Schweiz

ELIWORK SRL

Italien

ENAV ITALIE

Italien

ERS SRL

Italien

ETHIOPIAN AIRLINES

Etiopien

EURAVIATION 2

Italien

EUROFLY

Italien

EUROFLY SERVICE

Italien

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Italien

EUTELIA S.P.A.

Italien

FAMILY AIRLINES

Schweiz

FIBA AIR HAVA

Tyrkiet

FININVEST

Italien

FINITAL FINANZIARIA

Italien

FLIGH TEST ASSOCIATE

USA

FLYFORT

Norge

FLYING FALCON

USA

FLYNOR JET

Italien

GEDEAM SERVICES

Luxembourg

GENERAL WORK GUINEA

Ækvatorialguinea

GEOFOTO D.O.O.

Kroatien

GKW UNIFIED HODLINGS

USA

GLOBAL TAXI AEREO

Brasilien

GLORIA AVIATION APS

Monaco

GOLDEN AIR SRL

Italien

GULF AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

GULF HELICOPTERS CO

Qatar

HANSUNG AIRLINES

Korea

ICAR AIR

Bosnien-Hercegovina

ICARO

Italien

INTELLECTUAL VENTURE

USA

INTERFLY SRL

Italien

INTERJET ITALY

Italien

ISLAND AVIATION SVCS

Maldiverne

ITALFLY 2

Italien

ITALI AIRLINES SPA

Italien

ITALY FIRST

Italien

JET PLANE CORP

Danmark

JETEX FLIGHT SUPPORT

De Forenede Arabiske Emirater

JETLINK EXPRESS

Kenya

KORAL BLUE AIRLINES

Egypten

LATIUM JET SERVICES

Det Forenede Kongerige

LEMOINE INVESTMENTS

USA

LENNAR

USA

LIVINGSTON SPA

Italien

LUKOIL AVIA

Rusland

LVOV AIRLINES

Ukraine

MASS MUTUAL LIFE

USA

MERIDIANA ITALIA

Italien

MIL ITALY

Italien

MISTRAL AIR ROMA

Italien

MODENA CAPITALE AVTN

Italien

MSC AVIATION

Schweiz

MVA AVIATION LTD.

Det Forenede Kongerige

MYAIR.COM

Italien

N349BA

USA

NEOS

Italien

NEW WORLD JET

USA

NEWCO MANAGEMENT GRP

USA

NEWSFLIGHT CALIFORNI

USA

NEXT CENTURY AVTN

USA

NIKE

USA

NOEVIR AVIATION

USA

NUROL HAVACILIK

Tyrkiet

OAK MANAGEMENT

USA

OCEAN AIRLINES ITALY

Italien

OZEK HAVACILIK

Tyrkiet

PAFO

USA

PETROFF AIR

Rusland

PITTCO

USA

PRATT HOLDINGS

Australien

PRECISIONAIR SVCS

Tanzania

PRINCE AVIATION

Serbien

RAE — REGIONAL AIR

Tyskland

RENCO USA

USA

RHEA VENDORS

Italien

SAO CONRADO TAXI

Brasilien

SBM GROUP

USA

SEQUOIA MILLENNIUM

USA

SERVIS AIR HAVA

Tyrkiet

SERVIZI AEREI

Italien

SILVER VENTURES INC

USA

SIRIO

Italien

SIRIO EXECUTIVE

Italien

SKYSERVICE AIRLINES

Canada

SKYWEST AIRLINES

Australien

SLAM

Italien

SOREM S.R.L.

Italien

SOUTHERN AIR SYSTEM

USA

SPRINGWAY

Rusland

SPRINGWAY LTD

Rusland

STAR ACFT LEASING

USA

TECHNO SKY S.R.L.

Italien

TOSCANA JET S.R.L.

Italien

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brasilien

U S ALPHA

USA

VF CORP

USA

VIZAVI-AVIA LTD

Rusland

VOLARE AIRLINES LI 2

Italien

VOLARE S.P.A.

Italien

VOLKSWAGEN USA

USA

WESTERN STONE & METAL

USA

WHIRLPOOL

USA

WIDEWORLD SRVCS

Argentina

WIND JET SPA

Italien


CYPERN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

AEROGRAPHICS INC

USA

ALLIANCE AIR

Indien

AL-MORRELL DEVELOPMT

USA

AVIATORS INDIA

Indien

AYEET AVIATION

Israel

BASHKORTOSTAN AIR

Rusland

BATAVIA AIR

Indonesien

CYPRUS AIRWAYS

Cypern

EDT OFFSHORE

Cypern

ELITE JETS DUBAI

De Forenede Arabiske Emirater

EUROCYPRIA

Cypern

FALCON EXPRESS CARGO

De Forenede Arabiske Emirater

FLAIR AVIATION GMBH

Tyskland

FUNAIR

USA

HAMRA AIR

De Forenede Arabiske Emirater

HONG KONG EXPRESS

Kina

JENSON & NICHOLSON

Singapore

JOANNOU PARASKEVAIDE

Saudi-Arabien

KINGFISHER AIRLINES

Indien

KUBASE AVIATION

Indien

MARSLAND AVIATION

Sudan

MEGA

Kasakhstan

MIL DENMARK

Danmark

MINOR AVIATION

Thailand

NEFTEYUGANSK AVIA

Rusland

ORION-X

Rusland

PANKH

Rusland

PARAMOUNT AIRWAYS VI

Indien

PEARSONS ASSETS GRP

Singapore

PLANES AND PARTS

Canada

RUSLINE JSC

Rusland

SAKAVIA SERVICE

Georgien

SAMA

Saudi-Arabien

SIRIUS AERO

Rusland

SKY GATE

Libanon

UKRAINIAN HELICOPTER

Ukraine

VERTIKAL-T COMPANY

Rusland

XIAMEN AVIATION AVV

Rusland


LETLAND

Operatørens navn

Operatørens hjemland

WORLD JET DELAWARE

USA

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Rusland

AIR BALTIC

Letland

FERAFORT INVESTMENT

De Forenede Arabiske Emirater

RUSAIR JOINT STOCK

Rusland


LITAUEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

SMARTLYNX AIRLINES

Letland

UNIVERSAL JET AVTN

USA

AURELA

Litauen

LITHUANIAN AIRLINES

Litauen

MIL LITHUANIA

Litauen

MIL US NAVY

USA

QANOT-SHARQ

Usbekistan


LUXEMBOURG

Operatørens navn

Operatørens hjemland

STAR UP

Peru

VESPERA UAB

Litauen

AERO-CHARTER UKRAINE

Ukraine

CARGOLUX

Luxembourg

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luxembourg

HUSKY

Canada

HUSKY IMS

Luxembourg

LUXAIR

Luxembourg

PHOENIX AVTN LTD

Kenya

RANGE FLYERS

USA


UNGARN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

ZAHID TRACTOR

Saudi-Arabien

ABC AIR HUNGARY

Ungarn

AIR-INVEST KFT.

Ungarn

ARTIC GROUP KFT.

Ungarn

BALTYKA LTD.

Ukraine

BLACKBURN INTL. HU

Ungarn

DEER AIR CO LTD.

Kina

DHMI TURKEY

Tyrkiet

FARNAIR AIR HUNGARY

Ungarn

GLOBE JET

Libanon

HAINAN AIRLINES (2)

Kina

HEAVYLIFT CONGO

Congo

INDICATOR

Ungarn

ISD AVIA

Ukraine

KRUNK AVIATION

Ukraine

MALEV

Ungarn

MIL HUNGARY

Ungarn

MOLDAVIAN AIRLINES

Moldova

PANNON AIR SERVICE

Ungarn

SKY EUROPE HUNGARY

Ungarn

SKYEXPRESS JSC

Rusland

SKYJET AVIATION

Ungarn

STARLINE KZ JSC

Kasakhstan

TAM AIR JSC

Georgien

TRAVEL SERVICE KFT.

Ungarn

UB AIR PVT LTD.

USA

VALKYRIE AVTN

USA


MALTA

Operatørens navn

Operatørens hjemland

TRADEWINDS AIRLINES

USA

WEST AIR LUXEMBOURG

Luxembourg

AERO POWER LTD

Det Forenede Kongerige

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Mauritius

BAE SYSTEM OPS LTD

Det Forenede Kongerige

CSIM AIR

USA

FUGRO AIRBORNE

Australien

HEAVYLIFT CARGO

Sierra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

Australien

JETCRAFT AVIATION

Australien

KHARKOV AIRCRAFT

Ukraine

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Sydafrika

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Nederlandene

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Sydafrika


NEDERLANDENE

Operatørens navn

Operatørens hjemland

SRD AVIATION

Australien

WASHINGTON TIMES AVT

USA

AEROVERTIGO 2

USA

ARMAVIA

Armenien

ASPEN I LLC

USA

AVSOURCE GROUP

USA

BLUE AIRWAYS LLC

Armenien

CHINA AIRLINES

Kina

CHINA SOUTHERN

Kina

CORENDON AIRLINES

Tyrkiet

EASTMAN CHEMICAL

USA

ELAL

Israel

ELAS PROFESSIONAL

Nederlandene

EMERGO FINANCE

Canada

EXACT HOLDING

Nederlandene

FLORIDA WEST INTL AW

USA

FLY HAVA YOLLARY

Tyrkiet

FOKKER HERITAGE

Nederlandene

FOKKER SERVICES

Nederlandene

GCB BEHEER

Nederlandene

GLOBAL ACFT SERVICES

USA

GREAT WALL AIRLINES

Kina

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Nederlandene

INTERNET JET

Nederlandene

INTERSTATE AIRLINE

Nederlandene

JADE CARGO INTL

Kina

JET SOURCE CHARTER

USA

JETAWAY

USA

JETSUPPORT

Nederlandene

JLJ EQUIPMENT LEASIN

USA

JM FAMILY AVIATION

USA

KALITTA CHARTERS

USA

KEYCORP

USA

KLM

Nederlandene

KOM ACTIVITY

Nederlandene

LIBERTY GLOBAL EUROP

Nederlandene

LUCHT RUIMTEV LABO

Nederlandene

MARTINAIR

Nederlandene

MASS HOLDING NV

Nederlandene

MIL NETHERLANDS

Nederlandene

NIPPON CARGO

Japan

NORTHWEST AIRLINES

USA

PATH

USA

PINKERTON

Schweiz

POLAR AIR CARGO WW

USA

RED BARN FARMS

USA

RIJSSEN

Nederlandene

ROONEY HOLDINGS INC

USA

RUYGROK

Nederlandene

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Det Forenede Kongerige

SKYLINE AVIATION

Nederlandene

SOC. DE CONSERVATION

Nederlandene

SOUTHERN AIR

USA

TISMA

USA

TRANSAVIA AIRLINES

Nederlandene


ØSTRIG

Operatørens navn

Operatørens hjemland

AAA — AIR ALPS AVTN

Østrig

AIR CHARTER LTD

Schweiz

ASTRON AVIATION LTD

Schweiz

AUSTRIAN AIRLINES

Østrig

BFS BUSINESS FLIGHT

Østrig

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Canada

BUNDESAMT F|R EICH

Østrig

CENTRE-AVIA AIRLINES

Rusland

COLUMBA AIR LTD

Kroatien

FLICK, INGRID

Tyskland

FLIGHT MANAGMNT LLC

USA

FLY JET

Italien

GEORGETOWN MNGMNT

USA

GLOBAL JET AUSTRIA

Østrig

GLOCK GMBH

Østrig

INTER AVIA FLUGBETR.

Østrig

INTERJET AG

Schweiz

INTERNATIONAL JET

Østrig

INTERSKY LUFTFAHRT

Østrig

JETALLIANCE

Østrig

KRONO AIR

Østrig

KRONOTRANS SPEDITION

Tyskland

M.A.P. EXECUTIVE

Østrig

MAGNA INTERNATIONAL

Canada

MIL AUSTRIA

Østrig

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Østrig

OCA INTERNATIONAL

Tyskland

PLANE FOLK LLC

USA

PORSCHE KONSTRUKTION

Østrig

PREMIERE FLIGHT

USA

RED STAR AIR AMBUL

Tyrkiet

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monaco

SCHAFFER

Østrig

SCHAFFER GMBH

Schweiz

SEMITOOL EUROPE

Det Forenede Kongerige

STRASSER GMBH

Østrig

STYRIAN AIRWAYS AG

Østrig

THE FLYING BULLS

Østrig

TUPACK

Østrig

TYROLEAN JET SERVICE

Østrig

UKRAINE INTL AIRLINE

Ukraine

VISTAJET

Østrig

VOLGA AVIAEXPRESS

Rusland


POLEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

TUI NED. ARKEFLY

Nederlandene

UIM AIRCRAFT

USA

WILMINGTON TRUST CY

USA

AIR ITALY POLSKA

Polen

AIR SERVICE SRPSKA

Bosnien-Hercegovina

ALG TRANSP UK OFFICE

USA

ALPLA WERKE

Østrig

AMC AVIATION

Egypten

AWAS AVTN SRVC

USA

BUEGE C

Tyskland

CARD AERONAUTICS

USA

CARDINAL AVIATION AG

Schweiz

DIRECT DISTRIBUTION

Frankrig

EUROMEDITERRANEAN

Egypten

FAS FINOW-AIR-SERV

Tyskland

GENERAL AVIATION EP

Polen

GRONBACH

Tyskland

HANSEATIC AVIATION

Tyskland

LC ENGINEERING

Polen

LIBERTY POLAND

Polen

LOT

Polen

MARITIME OFFICE

Polen

MIL ALGERIA

Algeriet

MIL FINLAND

Finland

MIL ISRAEL

Israel

MIL NATO NAPMA

USA

MIL POLAND

Polen

MIL RUSSIA

Rusland

MIL SPAIN NAVY

Spanien

MIL SWITZERLAND

Schweiz

MIL TURKEY

Tyrkiet

MIL UKRAINE

Ukraine

MIL USA

USA

NOWY PRZEWOZNIK

Polen

PLAZA CENTERS LTD.

Ungarn

POLISH AIR NAVIG

Polen

PRIMA CHARTER POLAND

Polen

PRIMARIS AIRLINES

USA

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Polen

PZL MIELEC

Polen

RAY AVIATION

Israel

SALWATOR SPOLKA

Polen

SCHUETZ GMBH

Tyskland

UHENDATUD KAPITAL AS

Estland


PORTUGAL

Operatørens navn

Operatørens hjemland

UKRAINIAN PILOT

Ukraine

VTS CLIMA

Polen

WEISERT

Tyskland

AGROAR

Portugal

AIR BEAR

USA

AIR JETSUL

Portugal

AIR LUXOR GB LDA

Guinea-Bissau

AIR LUXOR STP

São Tomé og Príncipe

AIR SERVICES EP

Polen

AIR TRACTOR EUROPE

Spanien

ALLIANCE JET TAXI

Brasilien

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Spanien

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Det Forenede Kongerige

AVIALSA

Spanien

AVIATECH LTD

USA

AVIATION SRVCS INTL

USA

BASLER TURBO

USA

BRA TRANSP AEREOS

Brasilien

BRITISH ANTARCTIC

Det Forenede Kongerige

BROAD RIVER AVTN

USA

CANADIAN METRO AIRL

Canada

CASBAH

Schweiz

CHARTERTECH PARTNER

Sydafrika

CIELOS DEL PERÚ SA

Peru

CLOS DE BERRY MGMT

USA

COMAIR SALES LTD

Sydafrika

CONSORCIO UNIBANCO

Brasilien

CONSTRUCTORA SAMBIL

Venezuela

CRYSTAL AIR AVTN

USA

DES R CARGO EXPRESS

Mauretanien

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brasilien

DODSON AVIATION

USA

DPMG

USA

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba

EAGLE MOUNTAIN INTL

USA

ELITE AIRCRAFT HOLDG

USA

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugal

FAITH LANDMARK

USA

FALCONCREST AVTN

USA

FAYARD ENTERPRISES

USA

FLIGHTEXEC

Canada

FLUIRDADOS SA

Portugal

FLYING SQUIRREL

USA

GAMBIA INTL (2)

Gambia

GAVILAN

USA

GLOBAL EQUITIES

Sydafrika

HELIBRAVO AVIACO

Portugal

HELIPORTUGAL

Portugal

HMY AIRWAYS INC

Canada

IBIS PARTICIPACOES

Brasilien

INTL PRIVATE JET

Schweiz

JORDAN AVIATION

Libanon

KING AIR & TRAVELS

Nigeria

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigeria

LADS

Australien

LUZAIR SA

Portugal

MACAU LANDMARK MGMT

Macao

MANACA TAXI AEREA

Brasilien

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

USA

MENTE

USA

MIL PORTUGAL

Portugal

MINISTRY TRANSPORT

Nigeria

MORGAN FLIGHT

USA

MOURITZEN FAMILY

Sydafrika

NATURELINK

Sydafrika

NETJETS TRANSPORTES

Portugal

OCEANAIR LINHAS AER

Brasilien

ORIENT THAI AIRLINES

Thailand

PARTNERSHIP

Sydafrika

PAY S AIR SERVICE

Australien

PEGASUS ELITE AVTN

USA

PILOT INTERNATIONAL

USA

PORTUGALIA

Portugal

R & R AIRCRAFT

USA

RB SPORTS INTL

De Forenede Arabiske Emirater

RICH PRODUCTS

USA

SAL EXPRESS

São Tomé og Príncipe

SATA AZORES

Portugal

SATA INTERNATIONAL

Portugal

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brasilien

SPECIALIZED AIRCRAFT

USA

SPECTREM AIR

Sydafrika

STEPHENSON AIR SVCS

USA

STP

São Tomé og Príncipe

SUMMER SUN TRADING

Sydafrika

TACV CABO VERDE

Kap Verde

TAP PORTUGAL

Portugal

TINAIRLINES

Portugal

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Canada

TRUSH AIRCRAFT

USA

UAC AIR CHARTER

Tyskland

ULTIMATE ACFT SERVIC

USA

VINAIR AEROSERVICOS

Portugal

VITESSE AVIATION

Brasilien

WEST CENTRAL AIR

Canada

WHITE-AIRWAYS SA

Portugal


RUMÆNIEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

WILKES AND MCHUGH

USA

WINGS AVTN NIGERIA

Nigeria

WORLDWIDE FERRYING

Canada

AIRCRAFT TRADERS

Belgien

ARP 410 AIRLINES

Ukraine

AVE. COM FZC

De Forenede Arabiske Emirater

BLUE AIR TRANSPORT

Rumænien

CARPATAIR

Rumænien

DOLPHIN AIR

De Forenede Arabiske Emirater

EMAIR

Tyrkiet

FIRAT HAVACILIK

Tyrkiet

JETRAN

USA

JETRAN AIR S.R.L.

Rumænien

MIA

Libanon

PACTEC

USA

ROMANIAN CIVIL

Rumænien

ROMAVIA ROMANIAN

Rumænien

S CAMEROON

Cameroun

TAROM

Rumænien


SLOVENIEN

Operatørens navn

Operatørens hjemland

MIL SLOVAKIA

Slovakiet

SEAGLE AIR

Slovakiet

SKY EUROPE AIRLINES

Slovakiet

SLOVAK AIRLINES

Slovakiet

STEEL KOSICE

Slovakiet

ADRIA AIRWAYS

Slovenien

AURORA AIRLINES

Slovenien

CITIC GA G. AVIATION

Kina

DAC-AVIATION

Canada

MIL BULGARIA

Bulgarien

MIL ROMANIA

Rumænien


SLOVAKIET

Operatørens navn

Operatørens hjemland

TRAST AERO

Rusland

UAS UNITED AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

VICTORIA AVTN

Schweiz

VISION AIRLINES

USA

AEROMIST KHARKIV

Ukraine

AIR SLOVAKIA BWJ

Slovakiet

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slovakiet

DUBNICA AIR LTD

Slovakiet

EASTERN AIRWAYS (FD)

Swaziland

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slovakiet

ILYICH IRON & STEEL

Ukraine

JET AMERICA SALES

USA


FINLAND

Operatørens navn

Operatørens hjemland

AEROSYNCRO (2)

Sverige

AIR FINLAND

Finland

ALTICOR

USA

ATYRAU AUE JOLY

Kasakhstan

BLUE1

Finland

CARLBAD ENTERPRISES

Ukraine

CHIPOLA AVIATION

USA

COPTERLINE OY

Finland

FIN AVIATION ACADEMY

Finland

FINNAIR OY

Finland

FINNISH COMMUTER

Finland

HELSINKI UNIVERSITY

Finland

KAZAIR WEST

Kasakhstan

LASKUVARJOKERHO RY

Finland

METROPOLITAN LIFE

USA

PICTON LTD

Bermuda (UK)

RIVER AVIATION

Finland

RIVER AVIATION OY

Finland

TUPOLEV OAO

Rusland

VK AVIATION USA

USA


SVERIGE

Operatørens navn

Operatørens hjemland

US EUROPE AFRICA TR

USA

VICTOR ECHO S.A.

Spanien

VIM AIRLINES

Rusland

VIRGIN BLUE

Australien

VUELING AIRLINES

Spanien

WACHOVIA FINANCIAL

USA

ZOREX S.A.

Spanien

AIR EXPRESS SWEDEN

Sverige

AIR NELSON (2)

New Zealand

AIRWING AS

Norge

ALLEGIANT AIR

USA

ATRAN-AVIATRANS

Rusland

AVITRANS NORDIC AB

Sverige

BENDERS AIR

Sverige

BIRGMA SWEDEN AB

Sverige

BLUE CHIP JET

Sverige

CITY AIRLINE AB

Sverige

DAFGARD

Sverige

DC-YHDISTYS

Finland

DLS AIR

USA

EAST AIR KB

Sverige

EFS EUROPEAN

Sverige

EZNIS AIRWAYS

Mongoliet

FALCON AIR AB

Sverige

FF INVETS AB

Sverige

FLYGANDE VETERANER

Sverige

FLYME SWEDEN

Sverige

GLOBAL AVTN PARTNERS

Rusland

GOLDEN AIR FLYG AB

Sverige

GRAFAIR (S) 2

Sverige

HASTENS SANGAR AB

Sverige

INTERNAL MINISTRY UK

Ukraine

JULA POSTORDER

Sverige

KINNARPS

Sverige

KUSTBEVAKNINGEN

Sverige

LUNDS UNIVERSITET

Sverige

MALMO AVIATION

Sverige

MARINE R CORP

USA

MASTER TOP LINHAS

Brasilien

MIL LATVIA

Letland

MIL SWEDEN

Sverige

MIL/CIV SWEDEN

Sverige

NORDIC AIRLINK HOLD

Sverige

NORDIC AIRWAYS

Sverige

NORDWAYS SWEDEN AB

Sverige

NOVA AIRLINES

Sverige

NYGREN U

Sverige

OCCIDENTAL PETROLEUM

USA

PA-FLYG AB

Sverige

SAAB AB

Sverige

SAAB AEROTECH

Sverige

SAS

Sverige

SCANDINAVIAN MEDICOP

Sverige

SEB FINANS AB

Sverige

SKYDIVE AIRLINES AB

Sverige

SKYWAYS EXPRESS AB

Sverige

SNAS COURIERS

Bahrain

TABY AIR MAINTENANCE

Sverige

TANDORO

Schweiz


DET FORENEDE KONGERIGE

Operatørens navn

Operatørens hjemland

TRANSMILE AIR SVCS 2

Malaysia

TRANSWEDE AIRWAYS

Sverige

TUIFLY NORDIC AB

Sverige

VARTIOLENTOLAIVUE

Finland

VASTGOTA

Sverige

VIKING AIRLINES

Sverige

VOLVO AERO

Sverige

WEST AIR SWEDEN AB

Norge

247 JET LTD

Det Forenede Kongerige

328 SUPPORT SERVICES

Tyskland

3M COMPANY

USA

57 AVIATION SERVICES

USA

711 CODY INC

USA

994748 ONTARIO INC

Canada

ABBOTT LABORATORIES

USA

ABCO AVIATION

USA

ACASS CANADA LTD

Canada

ACE-INA FLIGHT OPS

USA

ACFT SARL

Luxembourg

ACT AIRLINES

Tyrkiet

AD AVTN

Det Forenede Kongerige

ADL LEASING

USA

ADVENTAIR

USA

AEC INTERN. LTD

Schweiz

AERGO BETA LEASING

Irland

AERO MEXICO CONNECT

Mexico

AERO TAXI AVTN 2

USA

AERODYNAMICS

Det Forenede Kongerige

AEROMAR AIRLINES

Mexico

AEROMEDICAL EVAC

Saudi-Arabien

AERONORTE

Portugal

AEROSERVICIOS EJE

Mexico

AFRICAN AIR SOLUT

Sydafrika

AGILE AVTN

USA

AIM AVTN

USA

AIR ALPHA JEDDAH

Saudi-Arabien

AIR AMBULANCE SUPPRT

USA

AIR ATLANTA

Island

AIR ATLANTA EUROPE

Det Forenede Kongerige

AIR BLESSING

USA

AIR CANADA

Canada

AIR CHTR EXPRESS 2

De Forenede Arabiske Emirater

AIR CONTRACTORS

Det Forenede Kongerige

AIR GROUP (VAN NUYS)

USA

AIR HARRODS

Det Forenede Kongerige

AIR INDIA

Indien

AIR MACAU CO. LTD

Macao

AIR MERCIA LTD

Det Forenede Kongerige

AIR NEW ZEALAND

New Zealand

AIR PARTNER

Det Forenede Kongerige

AIR ROUTING

USA

AIR RUTTER INTL

USA

AIR SAHARA

Indien

AIR SOUTH WEST LTD

Det Forenede Kongerige

AIR TRANSAT

Canada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

Norge

AIRSTAR GROUP

USA

AIRTIME CHARTERS

Det Forenede Kongerige

AIRTIME LLC

USA

AJW-AVIATION

Det Forenede Kongerige

AL RUSHAID AVIATION

USA

AL SALAM 319 LTD

De Forenede Arabiske Emirater

ALBION AVTN LEASING

Det Forenede Kongerige

ALIA ROYAL JORDANIAN

Libanon

ALII AVIATION

USA

AMBER AIR UAB

Litauen

AMBRION AVIATION

Det Forenede Kongerige

AMERICAN AIRLINES

USA

AMERICAN EXPRESS

USA

AMERICAN INT GROUP

USA

AMGEN

USA

ANDALEX RESOURCES

USA

ANDAMAN AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

ANGLO OPERATIONS

Sydafrika

ANHEUSER BUSCH

USA

ANSCHUTZ

USA

APEX AVIATION

USA

APRILIA HOLDINGS INC

Israel

ARAMARK

USA

ARAMCO SAUDI ARABIA

USA

ARINC DIRECT

USA

ARKAS SHIPPING

Tyrkiet

ASIA AVIATION LTD

Indien

ASTRAEUS LTD

Det Forenede Kongerige

ATLANTIC AIRLINES UK

Det Forenede Kongerige

ATLANTIC ARL-N176AF

Det Forenede Kongerige

ATLANTIC AVTN 2

USA

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Det Forenede Kongerige

AURIGNY AIR

Det Forenede Kongerige

AVALON CAPITAL GROUP

USA

AVCARD

USA

AVENIR WORLDWIDE

De Forenede Arabiske Emirater

AVIA CONSULT

Østrig

AVIAMAX

Tyskland

AVIONETA

USA

AVJET CORP

USA

AVN AIR

USA

AVTN SVCS MGMT

De Forenede Arabiske Emirater

AVTRADE UK

Det Forenede Kongerige

AWAIR

Det Forenede Kongerige

AZERBAIJAN AIRLINES

Aserbajdsjan

B & D AVIATION

USA

BA CITYFLYER LTD

Det Forenede Kongerige

BA CONNECT

Det Forenede Kongerige

BAE SYSTEMS HATFIELD

Det Forenede Kongerige

BAE SYSTEMS MARINE

Det Forenede Kongerige

BAE SYSTEMS OPS CAT

Det Forenede Kongerige

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahrain

BAKEWELL INDUSTRIES

Det Forenede Kongerige

BAMFORD EXCAVATOR

Det Forenede Kongerige

BANGLADESH BIMAN

Bangladesh

BANLINE AVIATION

Det Forenede Kongerige

BARTLETT AND SONS

Det Forenede Kongerige

BASEOPS

USA

BASS ENTERPRISES

USA

BECHTEL

USA

BECTON DICKINSON

USA

BEEHAWK AVIATION

USA

BEL AIR

Det Forenede Kongerige

BERGEN AIR TRANSPORT

Norge

BEXAIR

Bahrain

BHARAT FORGE

Indien

BLACK & DECKER

USA

BLUE CITY AVIATION

Det Forenede Kongerige

BOEING EXECUTIVE FLT

USA

BOMBARDIER CANADAIR

Canada

BOMBARDIER DE HAVILL

Canada

BOMBARDIER INC

Canada

BOND OFFSHORE HELIS

Det Forenede Kongerige

BOOKAJET ACFT MNG

Det Forenede Kongerige

BOOKAJET OPS LTD

Det Forenede Kongerige

BOOTH CREEK MGMT

USA

BOULTBEE AVTN 2

Det Forenede Kongerige

BPG PROPERTIES

USA

BRAMPTONIA LTD

Det Forenede Kongerige

BRAVO AVIATION

Det Forenede Kongerige

BRECO INTL

Det Forenede Kongerige

BRIDGE AVIATION

Det Forenede Kongerige

BRIDGTOWN PLANT

Det Forenede Kongerige

BRISTOL AIR LTD

Saudi-Arabien

BRISTOL MYERS SQUIBB

USA

BRITANNIA AIRWAYS

Det Forenede Kongerige

BRITISH AIRWAYS BA

Det Forenede Kongerige

BRITISH MEDITERR

Det Forenede Kongerige

BRITISH MIDLAND

Det Forenede Kongerige

BRITISH NORTH WEST

Det Forenede Kongerige

BROKERAGE & MANAGMT

USA

BROOM P AVTN SVCS

USA

BROOME WELLINGTON

Det Forenede Kongerige

BRUNSWICK

USA

BUCKHEAD

USA

BURLINGTON RESOURCES

USA

BZL

Schweiz

C AND S AVIATION

USA

CAERNARFON AIRWORLD

Det Forenede Kongerige

CALIFORNIA JET SHARE

USA

CALSPAN

USA

CAMPBELL SOUP

USA

CAN PACIFIC RAILWAY

Canada

CANADIAN GLOBAL AIR

Canada

CAPE CLEAR CAPITAL

USA

CAPITAL AVIATION

Det Forenede Kongerige

CARDAL

USA

CARGILL

USA

CARIS AVIATION

USA

CARRE AVIATION LTD

Det Forenede Kongerige

CATERPILLAR

USA

CATHAY PACIFIC

Kina

CATHTON HOLDINGS LTD

Canada

CB APPLICATIONS

USA

CBAIR

USA

CBAS (PVT) LTD

Indien

CELTIC TECH JET

Canada

CENDANT

USA

CENTAERO AVIATION

Canada

CESSNA CITATION OPS

USA

CESSNA PROPJET DP880

USA

CHAMARAC

USA

CHARTRIGHT AIR

Canada

CHARTWELL AVIATION

USA

CHEVRONTEXACO

USA

CIGNA

USA

CIRRUS EHF

Island

CIT LEASING

USA

CITELYNX TRAVEL

Det Forenede Kongerige

CITIGROUP

USA

CITY STAR AIRLINES

Det Forenede Kongerige

CJ AIRWAYS

Det Forenede Kongerige

CLAESSENS INTL

Det Forenede Kongerige

CLAY LACY AVIATION

USA

CLEARWATER AVIATION

Det Forenede Kongerige

CLEARWATER FINE FOOD

Canada

CLOUD AIR SERVICE

De Forenede Arabiske Emirater

CLUB 328 LTD

Det Forenede Kongerige

COBHAM FLIGHT INSP.

Det Forenede Kongerige

COCA COLA ENTERPRISE

USA

COLLEEN

USA

COLT INTL

Canada

COLT INTL HOUSTON

USA

COMCO

USA

COMLUX AVTN

Schweiz

COMPANHIA VALE RIO

Brasilien

COMPUTAPLANE

Det Forenede Kongerige

CONDOR AVTN

Det Forenede Kongerige

CONOCOPHILLIPS AVTN

USA

CONSOLIDATED CHARTER

USA

CONSOLIDATED PRESS 2

Australien

CONSTELLATION AVTN

USA

CONTINENTAL AIRLINES

USA

COPART INC

USA

COSTA AZZOURA

Saudi-Arabien

COSTCO WHOLESALE

USA

COUGAR HELICOPTERS

Canada

COUNTRYWIDE HOME

USA

COVE PARTNERS

USA

CRAFT AIR SA

Luxembourg

CRANE COMPANY

USA

CRANFIELD INSTITUTE

Det Forenede Kongerige

CRESAIR INC

USA

CSC TRANSPORTATION

USA

CTC AVTN JET SVCS

Det Forenede Kongerige

CUMULUS INV. HOL. LTD

Det Forenede Kongerige

CW AVIATION HOLDINGS

Det Forenede Kongerige

DACION

USA

DAIDALOS AVIATION

Ukraine

DAKOTA NORWAY

Norge

DANA EXECUTIVE JETS

Syrien

DARWIN AIRLINE

Schweiz

DATEL DIRECT LTD

Det Forenede Kongerige

DELTA AIRELITE

USA

DESERT AIR CHTR INC

USA

DIRECT AIR EXECUTIVE

Det Forenede Kongerige

DITCO SA

Bermuda (UK)

DLF LTD

Indien

DONINGTON AVIATION

Det Forenede Kongerige

DOVE AIR

USA

DRAGONFLY AVTN SVCS

Det Forenede Kongerige

DTC LLC

USA

DUBAI AIR WING

De Forenede Arabiske Emirater

DUBLIN AERO SERVICES

Irland

DUKE OF WESTMINSTER

Det Forenede Kongerige

DUNAVANT ENTERPRISES

USA

DUNMORE HOMES

USA

DUNVIEW

Schweiz

DX SERVICE COMPANY

USA

E*TRADE GROUP

USA

EAGLE AIRCRAFT

USA

EAS AEROSERVIZI (2)

Italien

EASSDA IRELAND LTD

Irland

EASTERN AIRWAYS UK

Det Forenede Kongerige

EASTERN SKYJETS

De Forenede Arabiske Emirater

EASY AVIATION

Det Forenede Kongerige

EASYJET AIRLINE

Det Forenede Kongerige

EBJ OPERATIONS LTD

Det Forenede Kongerige

EDREES MUSTAFA

Saudi-Arabien

EDS USA

USA

EFB AVIATION

USA

EGYPTAIR

Egypten

EIE EAGLE

Det Forenede Kongerige

ELLIOTT AVIATION LTD

Det Forenede Kongerige

ELMET AVTN

USA

EL-SEIF ENGINEERING

Saudi-Arabien

EMBRAER

Brasilien

EMIRATES INTL

De Forenede Arabiske Emirater

EMPIRE AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

ENNA — ALGERIE

Algeriet

EOS AIRLINES

USA

EPC HOLDINGS 644

USA

ERNIR

Island

ERRIGAL AVIATION LTD

Det Forenede Kongerige

ETIHAD AIRWAYS

De Forenede Arabiske Emirater

EURO BUSINESS JETS

Det Forenede Kongerige

EURO-ASIA AIR

Kasakhstan

EUROMANX AUSTRIA

Det Forenede Kongerige

EUROPEAN AVIAT CHART

Det Forenede Kongerige

EVA AIR

Taiwan

EVERGREEN HELICPTR 2

USA

EWA WEST

USA

EXCEL AIRWAYS LTD

Det Forenede Kongerige

EXCELAIRE USA

USA

EXCELLENT GLIDE

Kasakhstan

EXEC JET MANAGEMENT

Det Forenede Kongerige

EXECUJET ASIA

Australien

EXECUJET AUSTRALIA

Australien

EXECUJET EUROPE GMBH

Tyskland

EXECUJET FLIGHT OPS

Sydafrika

EXECUTIVE AVIAT SERV

Det Forenede Kongerige

EXECUTIVE FLITEWAYS

USA

EXECUTIVE JET BBJ

USA

EXECUTIVE JET GROUP

Det Forenede Kongerige

EXECUTIVE JET INC

USA

EXECUTIVE JET LONDON

Det Forenede Kongerige

EXECUTIVE JET MNGMT

USA

EXECUTIVE JETS LTD

Saudi-Arabien

EXXON PENNSYLVANIA

USA

FAA

USA

FALCONAIR LTD

Sydafrika

FAROE JET

Danmark

FAS GMBH

Tyskland

FAYAIR (JERSEY)

Det Forenede Kongerige

FEGOTILA LTD

Bermuda (UK)

FERNCROFT

Det Forenede Kongerige

FERTITTA ENTERPRISES

USA

FIRST CHOICE AIRWAYS

Det Forenede Kongerige

FIRSTFLIGHT

USA

FJ900

USA

FJL LEASING

USA

FJR PRIVATE FLIGHT

De Forenede Arabiske Emirater

FLEET INT AVTN & FIN

Det Forenede Kongerige

FLIGHT CONSULTANCY

Det Forenede Kongerige

FLIGHT MANAGEMENT

USA

FLIGHT OPTIONS

USA

FLIGHTLINE

Det Forenede Kongerige

FLIGHTWORKS

USA

FLYBE

Det Forenede Kongerige

FLYCORP AVIATION

Det Forenede Kongerige

FLYING LION

USA

FLYNN FINANCIAL

USA

FML AVIATION

Det Forenede Kongerige

FORD EUROPE LTD

Det Forenede Kongerige

FOREST AVIATION LTD

Det Forenede Kongerige

FORMULA ONE MNGMT

USA

FOUNTAIN AIR

Det Forenede Kongerige

FOUR STAR

USA

FRANKLIN TEMPLETON

USA

FRONTLINER

USA

FUTURA TRAVELS

Indien

G5 EXECUTIVE

Schweiz

GALLAGHER ENTERPRISE

USA

GAMA AVIATION

Det Forenede Kongerige

GAMA AVIATION INC

USA

GANTT AVIATION

USA

GB AIRWAYS LTD

Det Forenede Kongerige

GE CORPORATE AIR TRP

USA

GEMINAIR LTD

Det Forenede Kongerige

GENERAL DYNAMICS

USA

GF AIR

USA

GHANA INTL AIRLINES

Ghana

GIFFORD D

USA

GLOBAL AVIATION (OR)

USA

GLOBAL EXEC AVTN

USA

GLOBAL JET CONCEPT

Luxembourg

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Det Forenede Kongerige

GLOBAL TRIP SUPPORT

USA

GLOBESPAN AIRWAYS

Det Forenede Kongerige

GODWIN PUMPS

USA

GOLDEN EUROPE JET

Tyskland

GRAHAM CAPITAL

USA

GRAINGER

USA

GRANARD LTD

Det Forenede Kongerige

GREEN FLAG AVIATION

Sudan

GREENDRAKE

USA

GREYSCAPE

Det Forenede Kongerige

GSC PARTNERS

USA

GSCP (NJ) INC

USA

GTC MANAGEMT BURBANK

USA

GTC MGMT NEW YORK

USA

GUARD SYSTEMS ASA

Norge

GUILD INVESTMENTS

USA

GULF AIR

Bahrain

GULFSTREAM SAVANNAH

USA

HAMILTON COMPANIES

USA

HAMLIN AVIATION

Det Forenede Kongerige

HANGAR 8 LTD

Det Forenede Kongerige

HANGAR ACQUISITION

USA

HARBERT AVTN

USA

HARRAH'S OPERATING C

USA

HARRIS

USA

HARSCO

USA

HARTH TRADING EST

Saudi-Arabien

HAUGHEY AIR LTD

Det Forenede Kongerige

HAVERFORD SUISSE

Schweiz

HAWKER BEECHCRAFT

USA

HAWKER WEST

Canada

HBC AVIATION

Det Forenede Kongerige

HCC SERVICE CO

USA

HD AIR LIMITED

Det Forenede Kongerige

HEINZ COMPANY

USA

HELITRANS

Norge

HELLO

Schweiz

HENFIELD LODGE AVTN

Det Forenede Kongerige

HENNIG

Sydafrika

HERITAGE JETS (FL)

USA

HESNES AIR

Norge

HILL AIR

USA

HOME DEPOT

USA

HONEYWELL ARIZONA

USA

HONEYWELL MORRISTOWN

USA

HONG KONG DRAGON AIR

Kina

HOZU-AVIA LTD

Kasakhstan

HUGHES AIR CORP

Canada

HUNDRED PERCENT AVTN

Det Forenede Kongerige

IBM

USA

ICEJET (2)

Island

ICELAND COAST GUARD

Island

ICELAND FROZEN FOODS

Det Forenede Kongerige

ICELANDAIR

Island

IDAHO ASSOCIATES

USA

IL LIONE ALATO ARL

Det Forenede Kongerige

IMAGE AIR CHARTER

Canada

INDO PACIFIC AVTN

Indien

INDYCAR AVIATION

USA

INFINITY AVIATION

De Forenede Arabiske Emirater

INFLITE ENGINEERING

Det Forenede Kongerige

INTERLEASE AVIATION

USA

INTERNATIONAL JET MG

USA

INTL JET CLUB

Det Forenede Kongerige

INTL JETCLUB LTD

Det Forenede Kongerige

INVESTAVIA

Kasakhstan

ISCAR ISRAEL

Israel

ISLAND AVTN USA

USA

ISM AVIATION

Det Forenede Kongerige

ISTITHMAR WORLD AVTN

De Forenede Arabiske Emirater

ITCA C/O ACI PACIFIC

USA

ITT INDUSTRIES

USA

IVANHOE AVIATION 2

Singapore

J MAX AIR SERVICES

Det Forenede Kongerige

J S AIRLINES LTD

Det Forenede Kongerige

JANNAIRE LLP

Det Forenede Kongerige

JAPAN AIRLINES

Japan

JATO AVTN

Det Forenede Kongerige

JEDINAK R AND R

Canada

JEPPESEN DATAPLAN 2

USA

JET AIRWAYS INDIA

Indien

JET ASIA LTD

Macao

JET AVIATION H KONG

Kina

JET AVTN TETERBORO

USA

JET CHARTER (FLORIDA)

USA

JET FLIGHT CORP

USA

JET LINK

Israel

JET OPTIONS LTD

Det Forenede Kongerige

JET2. COM

Det Forenede Kongerige

JETPORT

Canada

JETSTEFF AVIATION

Det Forenede Kongerige

JETSTREAM EXEC

Det Forenede Kongerige

JETT8 A/L CARGO

Singapore

JOHN MASON ACFT SVCS

Det Forenede Kongerige

JOHNSON FRANKLIN

USA

JOHNSON SC AND SON

USA

JOHNSONS AIR LTD

Ghana

JOKLAFLUG

Island

JOLUK AVTN

USA

JP MORGAN CHASE CY

USA

KAISERAIR

USA

KANGRA AVIATION (FA)

Sydafrika

KAY R

Det Forenede Kongerige

KENDRIS PRIVATE LTD

Schweiz

KENN BOREK AIR (A)

Canada

KENYA AIRWAYS

Kenya

KERR-MCGEE

USA

KERZNER INTL.

USA

KEY AIR

USA

KEYPOINT AVIATION

Det Forenede Kongerige

KIBRIS TURK HAVA YOL

Tyrkiet

KING AIRLINES (2)

Nigeria

KLEIN TOOLS

USA

KMI MANAGEMENT

USA

KOHLER

USA

KRAFT

USA

KUWAIT AIRWAYS

Kuwait

KUZU AIRLINES CARGO

Tyrkiet

LANGLEY HOLDINGS

Det Forenede Kongerige

LARVOTTO LP

Det Forenede Kongerige

LAS VEGAS SANDS

USA

LEARJET

USA

LEDAIR CANADA

Canada

LEGATUM AVIATION

Det Forenede Kongerige

LEVEL 3 COMMUNICATN

USA

LIBERTY AVTN COMPANY

Det Forenede Kongerige

LIBERTY MEDIA LLC

USA

LIBERTY MUTUAL

USA

LIBYAN ARAB AIRLINES

Libyen

LIGHTAIR

USA

LINK AVIATION

Det Forenede Kongerige

LOCKHEED MARTIN

USA

LOGANAIR

Det Forenede Kongerige

LONDON AIR SERVICES

Canada

LONDON CORPORATE JET

Det Forenede Kongerige

LONDON EXEC AVIATION

Det Forenede Kongerige

LONGTAIL AVTN

Bermuda (UK)

LOWE'S COMPANIES

USA

LUKOIL-AVIA SWISS

Schweiz

LWOOD AVIATION

USA

LYDD AIR LTD

Det Forenede Kongerige

M G TRANSPORT

USA

MAINE AVIATION 2

USA

MALAYSIAN AIRLINES

Malaysia

MANHATTAN JET CHTR

Det Forenede Kongerige

MANN AIR LTD

Det Forenede Kongerige

MARATHON OIL

USA

MARBYIA EXEC. FLIGHT

Saudi-Arabien

MARKOSS AVIATION UK

Det Forenede Kongerige

MARSHALL CAMBRIDGE

Det Forenede Kongerige

MARTIN BAKER

Det Forenede Kongerige

MAS AIRWAYS LTD

Det Forenede Kongerige

MASCO

USA

MATTHEWS AVIATION

Det Forenede Kongerige

MATTHEWS JOHN

Det Forenede Kongerige

MAXJET AIRWAYS

USA

MAZAMA FINANCE

USA

MBI AVIATION

USA

MCAIR SERVICES

Det Forenede Kongerige

MCCAIN FOODS

Canada

MCDONALD'S CORP

USA

MCI

USA

MCKINLEY CAPITAL

USA

MCLEAN HOMES

Det Forenede Kongerige

MEDIA CONSULTING

USA

MELLON BANK

USA

MERCK & CO

USA

MERHAV

Israel

MERIDIAN AIR CHTR

USA

METRO JET USA

USA

METRO TAXI AEREO

Brasilien

METROJET

Hongkong

METROPIX (UK) LLP

Det Forenede Kongerige

MGI AVIATION

Det Forenede Kongerige

MGM MIRAGE

USA

MID ROC LEASING

Saudi-Arabien

MIDAMERICA HOLDINGS

USA

MIDAMERICAN ENERGY

USA

MIDROC AVIATION

Saudi-Arabien

MIDWEST AVIATION NE

USA

MIL UK RAF

Det Forenede Kongerige

MILBURN WORLD TRAVEL

Det Forenede Kongerige

MILLION AIR CHARTER

USA

MK AIRCARGO

Det Forenede Kongerige

MONARCH AIRLINES

Det Forenede Kongerige

MONSANTO

USA

MORGAN STANLEY MGMT

USA

MOTOROLA ILLINOIS

USA

MOUNTAIN AVTN LTD

Det Forenede Kongerige

MOUNTAIN G & H

Det Forenede Kongerige

MP AVIATION LLP

Det Forenede Kongerige

MSF AVIATION

Det Forenede Kongerige

MVOC

USA

MYSKY LLP

Det Forenede Kongerige

MYTRAVEL AIRWAYS LTD

Det Forenede Kongerige

N526EE

USA

NAC AVIATION

Det Forenede Kongerige