ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 3

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

52. årgang
8. januar 2009


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 003/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2009/C 003/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

3

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2009/C 003/03

Euroens vekselkurs

4

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2009/C 003/04

Ajourføring af liste over opholdstilladelser omhandlet i artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14, EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12)

5

2009/C 003/05

Ajourføring af liste over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16, EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9, EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10)

10

2009/C 003/06

Meddelelse fra Det Schweiziske Forbund til Europa-Kommissionen om anvendelse af artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

11

 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

 

Kommissionen

2009/C 003/07

Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina

14

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2009/C 003/08

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

17

 

Berigtigelser

2009/C 003/09

Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på hvervet som medlem af ekspertpanelerne ved den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (Parma, Italien) (EUT C 268 af 23.10.2008)

23

 

2009/C 003/10

Meddelelse til læserne(se omslagets tredje side)

s3

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2009/C 3/01)

Godkendelsesdato

11.11.2008

Sag nr.

N 569/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Titel (og/eller modtagerens navn)

Subvenciones para el fomento de la innovación empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia

Retsgrundlag

Ley no 13/1986, de 14 de abril, de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. Ley no 12/1993 del Parlamento de Galicia, de 6 de agosto, de fomento de la investigación y de desarollo tecnológico de Galicia. Orden del 26 de abril de 2007 por la que se establecen las bases para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones correspondientes a los programas sectoriales de Investigación aplicada, PEME I+D, e I+D Suma del Plan Gallego de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica (INCITE)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Forskning og udvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 100 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

Indtil 31.12.2010

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Xunta de Galicia

Consellería de Innovación e Industria

Direction de I+D+i

Rúa dos Feans, 7

Local C 15706

Santiago de Compostela

Galicia

ESPAÑA

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

9.12.2008

Sag nr.

N 557/08

Medlemsstat

Østrig

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

Banks and Insurance companies

Retsgrundlag

Interbankmarktstärkungsgesetz, Finanzmarktstabilisierungsgesetz

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Løsning af et alvorligt problem i økonomien, redning af kriseramte virksomheder

Støtteform

Garanti, andre former for kapitalindgreb

Rammebeløb

Samlet forventet støtteydelse: 90 000 mio. EUR

Støtteintensitet

Varighed

27.10.2008-27.4.2009

Økonomisk sektor

Finansieringsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Republic of Austria

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/3


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2009/C 3/02)

Vedtagelsesdato

28.11.2008

Sag nr.

N 759/07

Medlemsstat

Italien

Region

Puglia

Støtteordning (og/eller modtagers navn)

Indennizzi agli allevatori zootecnici per i danni indiretti subiti nell'anno 2004 a causa dell'epidemia di «blue tongue»

Retsgrundlag

Legge Regionale n. 22 del 19 luglio 2006 (articolo 19)

Legge Regionale n. 19 del 2 luglio 2008 (articolo 4)

Ordinanza Interministeriale del 2 aprile 2004 del Ministero della Salute e Ministero dell'Agricoltura sulla profilassi ed indennizzi agli allevatori

Foranstaltningens art

Støtteordning

Formål

Kompensation til husdyravlere i regionen Puglia for de tab, som de har lidt på grund af de flytningsrestriktioner, som myndighederne pålagde dem, og for meromkostningerne på grund af bluetongue-epidemien i 2004

Støtteform

Direkte støtte

Budget

Årligt/samlet budget på 1 873 003,84 EUR

Støtteintensitet

Højst 100 %

Varighed

Kompensation for tab og udgifter fra den 18. december 2004, som skal være betalt inden den 18. december 2008

Erhvervssektorer

Landbrug

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro 45-47

I-70124 Bari BA

ITALIA

Andre oplysninger

De italienske myndigheder har trukket den støtteordning, der er omhandlet i artikel 18 i regional lov nr. 22, tilbage

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/4


Euroens vekselkurs (1)

7. januar 2009

(2009/C 3/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3595

JPY

japanske yen

126,77

DKK

danske kroner

7,4522

GBP

pund sterling

0,90430

SEK

svenske kroner

10,5763

CHF

schweiziske franc

1,5006

ISK

islandske kroner

 

NOK

norske kroner

9,3915

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

26,117

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

266,14

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,7069

PLN

polske zloty

3,9747

RON

rumænske lei

4,0995

TRY

tyrkiske lira

2,0672

AUD

australske dollar

1,8831

CAD

canadiske dollar

1,6061

HKD

hongkongske dollar

10,5398

NZD

newzealandske dollar

2,2717

SGD

singaporeanske dollar

1,9990

KRW

sydkoreanske won

1 780,13

ZAR

sydafrikanske rand

12,7150

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,2908

HRK

kroatiske kuna

7,3019

IDR

indonesiske rupiah

14 750,58

MYR

malaysiske ringgit

4,7589

PHP

filippinske pesos

63,150

RUB

russiske rubler

39,9068

THB

thailandske bath

47,351

BRL

brasilianske real

2,9977

MXN

mexicanske pesos

18,2717

INR

indisk rupee

66,3640


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/5


Ajourføring af liste over opholdstilladelser omhandlet i artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 247 af 13.10.2006, s. 1, EUT C 153 af 6.7.2007, s. 5, EUT C 192 af 18.8.2007, s. 11, EUT C 271 af 14.11.2007, s. 14, EUT C 57 af 1.3.2008, s. 31, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 14, EUT C 207 af 14.8.2008, s. 12)

(2009/C 3/04)

Offentliggørelsen af listen over opholdstilladelser omhandlet i artikel 2, stk. 15, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i EUT, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

TYSKLAND

Ændrer de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

Punkt I »Generelt« affattes således:

»—

Aufenthaltserlaubnis

(opholdstilladelse)

Niederlassungserlaubnis

(etableringstilladelse)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(permanent opholdstilladelse — EU)

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(opholdstilladelse for EU-borgere eller EØS-statsborgeres familiemedlemmer)

Eine vor dem 28. August 2007 ausgestellte »Aufenthaltserlaubnis — EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind«, gilt gemäß §15 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern als Aufenthaltskarte fort

(I henhold til punkt 15 i loven om generel fri bevægelighed for EU's borgere er en »Aufenthaltserlaubnis EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind« (opholdstilladelse for EU- eller EØS-statsborgeres familiemedlemmer, der ikke er statsborgere i EU eller EØS) udstedt før den 28. august 2007 fortsat gyldig som opholdstilladelse)

Fiktionsbescheinigung

(midlertidig tilladelse) hvor det tredje felt på side 3 (»opholdstilladelsen er fortsat gyldig (§ 81, stk. 4, AufenthG)« er krydset af. Indrejse er kun mulig i forbindelse med udløbet opholdstilladelse eller visum. Første og andet afkrydsningsfelt giver ikke udtrykkeligt ret til visumfri indrejse.

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(opholdstilladelse for statsborgere i Det Schweiziske Forbund og deres familiemedlemmer, såfremt disse familiemedlemmer ikke selv er statsborgere i Det Schweiziske Forbund)

Endvidere giver følgende tilladelser, der er udstedt inden den 1. januar 2005, mulighed for visumfri indrejse:

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(opholdstilladelse for EF-statsborgere)

Aufenthaltsberechtigung für die Bundesrepublik Deutschland

(ubegrænset opholdstilladelse i Forbundsrepublikken Tyskland)

Aufenthaltsbewilligung für die Bundesrepublik Deutschland

(specifik opholdstilladelse i Forbundsrepublikken Tyskland)

Aufenthaltsbefugnis für die Bundesrepublik Deutschland

(særlig opholdstilladelse i Forbundsrepublikken Tyskland)

Disse forskellige opholdstilladelser gælder kun til visumfri indrejse, såfremt de er påført et pas eller separat udstedt i forbindelse med et pas, og ikke hvis de er udstedt i stedet for et nationalt identitetskort.

Opholdstilladelserne »Aussetzung der Abschiebung (Duldung)« (udsættelse af udsendelse (tålt ophold)) eller »Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber« (tidsbegrænset opholdstilladelse for asylansøgere) giver heller ikke ret til visumfri indrejse«.

SPANIEN

Erstatter den liste, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

Autorización de Regreso

(tilladelse til fornyet indrejse)

Modelo uniforme de permiso de residencia conforme al Reglamento (CE) no 1030/02 del Consejo de 13 de Junio de 2002

(ensartet udformning af opholdstilladelser i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002)

Tarjeta de extranjeros »régimen comunitario«

(identitetskort for udlændige »fællesskabsordning«)

Tarjeta de extranjeros »estudiante«

(identitetskort for udlændige »studerende«)

Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de la Unión Europea

(liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union)

Indehavere af følgende akkrediteringsbeviser, udstedt af udenrigsministeriet, har ret til indrejse uden visum:

Identitetskort for ambassadører (rødt)

med følgende angivelse på omslaget »Documento de Identidad Diplomático« (identitetsdokument for diplomater) med henvisningen »Embajador/Ambassador« på venstre side, udstedt til faste ambassadører.

Id-kort for diplomater (rødt)

med følgende angivelse på omslaget »Documento de Identidad Diplomático« (identitetsdokument for diplomater), udstedt til personale med diplomatstatus, som er akkrediteret diplomatiske tjenesterejser. For ægtefælle og børn tilføjes et F.

Konsulært identitetskort (mørkegrøn)

med følgende angivelse på omslaget »Documento de Identidad Diplomático« (konsulært identitetskort), udstedt til konsulatsembedsmænd, som er akkrediteret i Spanien. For ægtefælle og børn tilføjes et F.

Identitetskort for konsulatsfunktionærer (lysegrønt)

med følgende angivelse på omslaget »Tarjeta de Identidad Consular« (konsulært identitetskort), udstedt til konsulatsembedsmænd, der er beskæftiget med administrative opgaver, og som er akkrediteret i Spanien. For ægtefælle og børn tilføjes et F.

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved en akkrediteret diplomatisk repræsentation (gult)

med følgende angivelse på omslaget »Documento de Identidad Diplomático« (identitetsdokument for diplomater), udstedt til administrativt personale ved en akkrediteret diplomatisk repræsentation. For ægtefælle og børn tilføjes et F.

Identitetskort for diplomatisk, administrativt og teknisk personale ved internationale organisationer og Den Europæiske Unions kontorer (blåt)

med følgende angivelse på omslaget »Documento de Identidad Diplomático« (identitetsdokument for diplomater), udstedt til administrativt og teknisk personale, som er akkrediteret ved internationale organisationer og Den Europæiske Unions kontorer. For ægtefælle og børn tilføjes et F.

Identitetskort for tjenestepersonale ved diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer og Den Europæiske Unions kontorer og for private tjenestefolk ansat hos akkrediterede diplomatiske eller konsulære tjenestemænd (gråt)

med følgende angivelse på omslaget »Documento de Identidad Diplomático« (identitetsdokument for diplomater), udstedt til personer, der er beskæftiget med husligt arbejde ved diplomatiske og konsulære repræsentationer, internationale organisationer og Den Europæiske Unions kontorer og til private tjenestefolk ansat hos akkrediterede diplomatiske eller konsulære tjenestemænd. For ægtefælle og børn tilføjes et F.

Identitetskort for forældre til akkrediteret personale og for deres børn fra 18 til 23 år (beige)

med følgende angivelse på omslaget »Tarjeta de Identidad« (identitetskort), udstedt til forældre til akkrediteret personale og til deres børn i alderen 18-23 år.

UNGARN

Erstatter den liste, der er offentliggjort i EUT C 247 af 13.10.2006

Opholdstilladelser

Bevándoroltak és letelepedettek részére kiadott tartózkodási engedély, matrica nemzeti útlevélben elhelyezve

(Opholdstilladelse for indehavere af indvandrings- eller etableringstilladelse, sticker anbragt i nationalt pas, udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002.

Udstedelsesdato: fra 1. juli 2007.

I rubrikken MEGJEGYZÉSEK (bemærkninger) i tilfælde af følgende typer opholdstilladelse:

a)

»bevándorlási engedély« — ved indvandringstilladelse

b)

»letelepedési engedély« — ved etableringstilladelse

c)

»ideiglenes letelepedési engedély« — ved midlertidig opholdstilladelse

d)

»nemzeti letelepedési engedély« — ved national etableringstilladelse

e)

»huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező- EK« — ved EF-etableringstilladelse)

Tartózkodási engedély

(Opholdstilladelse — kortform ledsaget af et nationalt pas, udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002)

Tartózkodási engedély

(Opholdstilladelse — sticker anbragt i et nationalt pas, udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002)

Letelepedési engedély

(Permanent opholdstilladelse ledsaget af et nationalt pas, der angiver udstedelse af permanent opholdstilladelse

Type: lamineret kort

Udstedelsesdato: mellem 2002 og 2004

Gyldighed: op til fem år fra udstedelsesdatoen, dog ikke længere end 2009)

Tartózkodási engedély az Európai Gazdasági Térség Állampolgárai (EGT) és családtagjai számára

(Opholdstilladelse for EØS-borgere og deres familiemedlemmer

Type: lamineret kort, dobbeltsidet, varmelamineret papirdokument i ID-2-format (105 × 75 mm)

Udstedt: fra 2004

Gyldighed: op til fem år, dog ikke længere end 29. juni 2012)

Állandó tartózkodási kártya

(Permanent opholdstilladelse sammen med nationalt pas

Indførelsesdato: den 1. juli 2007 på grundlag af lov I af 2007 om indrejse for personer med ret til fri bevægelighed og ophold.

Hvis det er udstedt til EØS-borgere og deres familiemedlemmer med ret til permanent ophold, er det gyldigt sammen med et nationalt Id-kort eller nationalt pas.

Hvis der er tale om statsborgere fra tredjelande, er det kun gyldigt sammen med et nationalt pas)

Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére

(Opholdstilladelse for EØS-borgeres familiemedlemmer)

Indførelsesdato: den 1. juli 2007 på grundlag af lov I af 2007 om indrejse for personer med ret til fri bevægelighed og ophold. Gyldighed: højst fem år. Dobbeltsidet papirdokument i varmelamineret ID-2-format.

I rubrikken »EGYÉB MEGJEGYZÉSEK« (andre bemærkninger): »tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére« (opholdstilladelse for EØS-borgeres familiemedlemmer)

Tartózkodási kártya magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

(Opholdstilladelse for ungarske borgeres familiemedlemmer fra tredjelande)

Type: sticker anbragt i nationalt pas

Udstedelsesdato: fra den 1. juli 2007

Gyldighed: fem år fra udstedelsesdatoen

»Tartózkodási engedély« (»opholdstilladelse«)

I rubrikken »AZ ENGEDÉLY TÍPUSA« (type tilladelse): »Tartózkodási kártya« (opholdstilladelse)

I rubrikken »MEGJEGYZÉSEK« (bemærkninger): »tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére« (opholdstilladelse for ungarske borgeres familiemedlemmer fra tredjelande).

Humanitárius tartózkodási engedély

(Ungarsk opholdstilladelse

Type: kortform ledsaget af et nationalt pas udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002)

Bemærkning:

Humanitær opholdstilladelse udstedt til asylansøgere (på linje med afsnit 29, stk. 1, litra c), i lov II af 2007) eller personer, der er forbudt indrejse og ophold (i henhold til artikel 25 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen) giver kun indehaveren ret til ophold i Ungarn, men ikke til at rejse inden for EU eller til at krydse de ydre grænser.

Øvrige dokumenter:

A menedékes személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló dokumentum

(Dokument til certificering af identitet og opholdstilladelse for personer, der er omfattet af midlertidig beskyttelse, sammen med nationalt pas, udstedt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002)

Menekült, illetve oltalmazott személyek részére kiadott magyar személyazonosító igazolvány menekültek esetén a konvenciós úti okmánnyal, oltalmazottak esetén a magyar hatóságok által kiállított úti okmánnyal együtt.

(Id-kort udstedt til flygtninge og personer, der er omfattet af subsidiær beskyttelse

Hvis der er tale om flygtninge, er det gyldigt sammen med et rejsedokument udstedt i overensstemmelse med Genèvekonventionen af 1951.

Hvis der er tale om personer, der er omfattet af subsidiær beskyttelse, er det gyldigt sammen med det rejsedokument, der udstedes til personer, der er omfattet af subsidiær beskyttelse)

Diáklista

(Liste over deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union)

Igazolvány diplomáciai képviselők és családtagjaik részére

(Særligt dokument for diplomater og deres familiemedlemmer (identitetskort for diplomater), eventuelt sammen med et visum af kategori D udstedt af Udenrigsministeriet)

Igazolvány konzuli képviselet tagjai és családtagjaik részére

(Særligt dokument for ansatte ved konsulære repræsentationer og deres familiemedlemmer (konsulært identitetskort), eventuelt sammen med et visum af kategori D udstedt af udenrigsministeriet)

Igazolvány képviselet igazgatási és műszaki személyzete és családtagjaik részére

(Særligt dokument for medlemmer af det administrative og tekniske personale ved diplomatiske repræsentationer og deres familiemedlemmer, eventuelt sammen med et visum af kategori D udstedt af udenrigsministeriet)

Igazolvány képviselet kisegítő személyzete, háztartási alkalmazottak és családtagjaik részére

(Særligt dokument for tjenestepersonale ved diplomatiske repræsentationer, private tjenestefolk og deres familiemedlemmer, eventuelt sammen med et visum af kategori D udstedt af udenrigsministeriet).


8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/10


Ajourføring af liste over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1, EUT C 134 af 31.5.2008, s. 16, EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9, EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10)

(2009/C 3/05)

Offentliggørelsen af listen over grænseovergangssteder ifølge artikel 2, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), er baseret på de oplysninger, medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 34 i Schengengrænsekodeksen.

Ud over de oplysninger, der offentliggøres i EUT, findes der på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed oplysninger, der ajourføres hver måned.

FRANKRIG

Erstatter de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 177 af 12.7.2008, s. 9. Berigtiget i EUT C 200 af 6.8.2008, s. 10

Landegrænser

Nye grænseovergangssteder:

Med Det Forenede Kongerige (fast forbindelse over Kanalen):

Gare de St-Pancras International

Gare d'Ebbsfleet International.

POLEN

Ændrer de oplysninger, der er offentliggjort i EUT C 316 af 28.12.2007, s. 1

Punktet »Søgrænser« affattes således:

»Søgrænser:

(1)

Darłowo

(2)

Dziwnów

(3)

Elbląg

(4)

Frombork

(5)

Gdańsk — Górki Zachodnie

(6)

Gdańsk — Port

(7)

Gdynia

(8)

Hel

(9)

Jastarnia

(10)

Kołobrzeg

(11)

Łeba

(12)

Mrzeżyno

(13)

Międzyzdroje: kun for borgere fra EU, EØS og Den Schweiziske Konføderation, der rejser på skibe, der er registreret i EU, EØS eller Den Schweiziske Konføderation

(14)

Nowe Warpno

(15)

Świnoujście

(16)

Szczecin havn

(17)

Trzebież

(18)

Ustka

(19)

Władysławowo«.


8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/11


Meddelelse fra Det Schweiziske Forbund til Europa-Kommissionen om anvendelse af artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

(2009/C 3/06)

I.   Artikel 4, stk. 3 — Sanktioner i tilfælde af ulovlig passage af de ydre grænser uden for grænseovergangsstederne og de normale åbningstider

I overensstemmelse med artikel 37 sammenholdt med artikel 4, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks) meddeler Det Schweiziske Forbund, at udenlandske statsborgere, der rejser ind eller ud af Schweiz uden for et godkendt grænseovergangssted, idømmes en frihedsstraf på højst et år eller en bøde (artikel 115, stk. 1, litra d), i den føderale udlændingelov, LEtr; RS 142.20). Hvis beslutningen om tilbagesendelse eller udvisning fuldbyrdes øjeblikkeligt, kan dommeren undlade at retsforfølge den udenlandske statsborger (artikel 115, stk. 4, LEtr).

Artikel 115 LEtr lyder som følger:

»Indrejse, udrejse og ulovligt ophold, ulovlig udøvelse af indtægtsgivende virksomhed

1.   Der idømmes en frihedsstraf på højst et år eller en bøde til personer, der:

a)

overtræder bestemmelserne om indrejse i Schweiz (artikel 5)

b)

opholder sig ulovligt i Schweiz, f.eks. efter udløbet af et ophold, der ikke kræver opholdstilladelse, eller efter en opholdstilladelses udløb

c)

udøver indtægtsgivende virksomhed

d)

rejser ind eller ud af Schweiz uden for et godkendt grænseovergangssted (artikel 7).

2.   Der idømmes samme straf, hvis den udenlandske statsborger efter at være udrejst af Schweiz eller efter at have forladt transitområdet i en schweizisk lufthavn indrejser eller har truffet foranstaltninger for at indrejse på en anden stats område i modstrid med den pågældende stats indrejseregler.

3.   Der idømmes bødestraf, hvis personen handler uagtsomt.

4.   Hvis beslutningen om tilbagesendelse eller udvisning fuldbyrdes øjeblikkeligt, kan dommeren undlade at retsforfølge, henvise sagen eller pålægge den ulovligt ind- eller udrejste udenlandske statsborger straf«.

II.   Artikel 21, litra c) — En medlemsstats mulighed for i lovgivningen at indføre en forpligtelse til at være i besiddelse af eller medbringe papirer og dokumenter

I overensstemmelse med artikel 37 sammenholdt med artikel 21, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), meddeler Det Schweiziske Forbund, at udenlandske statsborgere ifølge schweizisk ret ikke har pligt til at være i besiddelse af eller medbringe papirer og dokumenter.

III.   Artikel 21, litra d) — Tredjelandsstatsborgeres pligt til at anmelde deres tilstedeværelse på en medlemsstats område

I overensstemmelse med artikel 37 sammenholdt med artikel 21, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks), meddeler Det Schweiziske Forbund, at udenlandske statsborgere ifølge schweizisk ret i princippet har pligt til at anmelde deres tilstedeværelse på schweizisk område i medfør af artikel 10-17 i den føderale udlændingelov af 16. december 2005 (LEtr; RS 142.20). Følgende personer er fritaget for denne forpligtelse:

udenlandske statsborgere, der ikke udøver indtægtsgivende virksomhed, som opholder sig i Schweiz i højst tre måneder. I medfør af artikel 16 i LEtr skal personer, der driver udlejning med gevinst for øje, imidlertid anmelde disse personers tilstedeværelse til den kompetente kantonmyndighed

udenlandske statsborgere, der leverer en tjenesteydelse over landegrænserne, eller som udøver indtægtsgivende virksomhed i Schweiz for en udenlandsk arbejdsgiver, på den betingelse, at de udøver den indtægtsgivende virksomhed i mindre end otte dage pr. kalenderår (artikel 14 i LEtr og artikel 14 i lov om indrejse, ophold og udøvelse af en indtægtsgivende virksomhed, OASA; RS 142.201). I følgende sektorer er der imidlertid en forpligtelse til at anmelde de pågældende personers tilstedeværelse og søge om tilladelse: byggeri, ingeniørarbejde, færdiggørelsesarbejde, restauration, hotelvirksomhed og rengøring i industrien eller i husholdninger, sikkerhed og overvågning, handelsrejsende og sexindustrien.

De nationale bestemmelser vedrørende artikel 21, litra d), i Schengen-grænsekodeksen er følgende:

Den føderale udlændingelov (LEtr) af 16. december 2005; RS 142.20

»KAPITEL 4

Tilladelse og anmeldelse

Artikel 10

Tilladelse til ophold uden indtægtsgivende virksomhed

1.   Udenlandske statsborgere, som ikke udøver indtægtsgivende virksomhed, har ret til at opholde sig i Schweiz i tre måneder uden tilladelse, medmindre deres visum gælder for en kortere periode.

2.   Udenlandske statsborgere, der planlægger et længere ophold uden indtægtsgivende virksomhed, skal søge om tilladelse. Der skal søges om tilladelse hos den kompetente myndighed på det planlagte opholdssted før indrejse i Schweiz. Artikel 17.2 finder anvendelse.

Artikel 11

Tilladelse til ophold med indtægtsgivende virksomhed

1.   Udenlandske statsborgere, der ønsker at udøve indtægtsgivende virksomhed i Schweiz, skal være i besiddelse af en tilladelse uanset opholdets varighed. Der skal søges om tilladelse hos den kompetente myndighed på det planlagte arbejdssted.

2.   Ved indtægtsgivende virksomhed forstås lønnet beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, der normalt giver en indtjening, også selv om den udøves gratis.

3.   Hvis der er tale om lønnet beskæftigelse, skal arbejdsgiveren søge om tilladelse.

Artikel 12

Forpligtelse til at anmelde indrejse

1.   Udenlandske statsborgere, der søger om tilladelse til kortvarigt ophold eller om opholds- eller etableringstilladelse, skal anmelde deres indrejse til den kompetente myndighed på bopæls- eller arbejdsstedet i Schweiz før udløbet af det ophold, der ikke kræver opholdstilladelse og inden påbegyndelse af den indtægtsgivende virksomhed.

2.   De skal anmelde deres indrejse til den kompetente myndighed på det nye opholdssted, hvis de etablerer sig i et nyt kanton eller en ny kommune.

3.   Forbundsrådet fastsætter fristerne for anmeldelse af indrejse.

Artikel 13

Procedurer for tilladelse og indrejseanmeldelse

1.   Udenlandske statsborgere skal fremlægge gyldig legitimation, når de anmelder deres indrejse. Forbundsrådet fastsætter undtagelserne og de godkendte former for legitimation.

2.   Den kompetente myndighed kan kræve, at der fremlægges en straffeattest fra hjemlandet eller det sidste opholdsland eller andre dokumenter, der er nødvendige for proceduren.

3.   Udenlandske statsborgere kan først anmelde deres indrejse, når de er i besiddelse af alle de dokumenter, som den kompetente myndighed kræver for at udstede en tilladelse.

Artikel 14

Undtagelsesbestemmelser

Forbundsrådet kan fastsætte gunstigere bestemmelser vedrørende forpligtelsen til at søge om tilladelse eller anmelde indrejse, navnlig for at lette midlertidige tjenesteydelser over landegrænserne.

Artikel 15

Forpligtelse til at anmelde udrejse

Udenlandske statsborgere, der er i besiddelse af en tilladelse, skal anmelde deres udrejse af Schweiz eller deres flytning til et andet kanton eller til en anden kommune til den kompetente myndighed på opholdsstedet.

Artikel 16

Udlejeres forpligtelser

Personer, der udlejer til en udenlandsk statsborger med gevinst for øje, skal anmelde den udenlandske statsborgers tilstedeværelse til den kompetente kantonmyndighed.

Artikel 17

Regler for ophold, indtil der er truffet beslutning

1.   Udenlandske statsborgere, der er indrejst lovligt i Schweiz med henblik på et midlertidigt ophold, og som efterfølgende indgiver ansøgning om tilladelse til permanent ophold, skal afvente beslutningen i udlandet.

2.   Den kompetente kantonmyndighed kan tillade, at udenlandske statsborgere opholder sig i Schweiz under proceduren, hvis det er åbenlyst, at betingelserne for indrejse er opfyldt«.

Lov om indrejse, ophold og udøvelse af indtægtsgivende virksomhed (OASA) af 24. oktober 2007; RS 142.201

»Artikel 14

Indtægtsgivende virksomhed af højst otte dages varighed

1.   Udenlandske statsborgere, der leverer en tjenesteydelse over landegrænserne (artikel 3), eller som udøver indtægtsgivende virksomhed i Schweiz for en udenlandsk arbejdsgiver, skal være i besiddelse af en tilladelse, når de udøver indtægtsgivende virksomhed mere end otte dage pr. kalenderår.

2.   Hvis den indtægtsgivende virksomhed varer længere end planlagt, skal der indgives anmeldelse inden udløbet af fristen på otte dage. Når der er indgivet anmeldelse, kan den indtægtsgivende virksomhed fortsættes, indtil der opnås tilladelse, for så vidt den kompetente myndighed ikke træffer en anden beslutning.

3.   Udenlandske statsborgere skal være i besiddelse af en tilladelse uanset varigheden af deres ophold, når de udøver indtægtsgivende virksomhed over landegrænserne og tilhører en af følgende sektorer:

a)

byggeri, ingeniørarbejde, færdiggørelsesarbejde

b)

restauration, hotelvirksomhed og rengøring i industrien eller i husholdninger

c)

sikkerhed og overvågning

d)

handelsrejsende ifølge artikel 2, stk. 1, litra a) og b), i den føderale lov om handelsrejsende af 23. marts 2001

e)

sexindustrien«.


V Udtalelser

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF DEN FÆLLES HANDELSPOLITIK

Kommissionen

8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/14


Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af strygebrætter med oprindelse i Folkerepublikken Kina

(2009/C 3/07)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en delvis interimsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«).

1.   Anmodning om fornyet undersøgelse

Anmodningen er indgivet af Guangzhou Power Team Houseware Co. Ltd, Guangzhou, (i det følgende benævnt »ansøgeren«), som er en eksportør i Folkerepublikken Kina.

Anmodningen er begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet for så vidt angår ansøgeren.

2.   Varen

Den vare, der er berørt af undersøgelsen, er strygebrætter, også fritstående, også med suge- og/eller varme- og/eller blæsefunktion, herunder ærmebrætter, og væsentlige dele heraf, f.eks. ben, bræt og strygejernsholder, med oprindelse i Folkerepublikken Kina (i det følgende benævnt »den pågældende vare«), normalt angivet under KN-kode ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 og ex 8516 90 00. KN-koderne er kun anført til orientering.

3.   Gældende foranstaltninger

De gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 452/2007 (2) på importen af strygebrætter med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina.

4.   Begrundelse for den fornyede undersøgelse

Anmodningen om en fornyet undersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 3, er baseret på umiddelbare beviser fra ansøgeren for, at de omstændigheder, som lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne, har ændret sig, og at disse ændringer er af varig art.

Ansøgeren fremlagde umiddelbare beviser for, at det ikke længere var nødvendigt at fastholde foranstaltningen på dens nuværende niveau for at udligne dumpingen. Ansøgeren har især fremlagt umiddelbare beviser for, at ansøgerens virksomhed nu arbejder på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at virksomheden opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c). Ansøgeren påstår derfor, at den normale værdi for ansøgeren bør fastsættes i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b). En sammenligning af denne normale værdi og virksomhedens eksportpriser viser, at dumpingmargenen tilsyneladende er betydeligt lavere end foranstaltningens nuværende niveau.

Det forekommer derfor ikke længere nødvendigt for at afhjælpe dumpingen at opretholde de foranstaltninger på det nuværende niveau, som blev fastsat på grundlag af den tidligere konstaterede dumping.

5.   Procedure for fastsættelse af dumping

Kommissionen har efter høring af det rådgivende udvalg fastslået, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en delvis interimsundersøgelse, og indleder herved en fornyet undersøgelse, jf. grundforordningens artikel 11, stk. 3.

I undersøgelsen vil det blive fastslået, om virksomheden nu arbejder på markedsøkonomiske vilkår som fastsat i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), og behovet for fortsættelse, ophævelse eller ændring af de gældende foranstaltninger over for ansøgeren vil blive evalueret.

Hvis det besluttes, at de gældende foranstaltninger bør ophæves eller ændres for ansøgeren, kan det blive nødvendigt at ændre den told, der i øjeblikket er gældende for importen af den pågældende vare fra virksomheder, der ikke er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 452/2007.

a)   Spørgeskemaer

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige til sin undersøgelse, fremsender den spørgeskemaer til ansøgeren og myndighederne i det pågældende eksportland. Disse oplysninger og den tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for fristen i punkt 6, litra a), nr. i).

b)   Indhentning af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter, indgive andre oplysninger end besvarelserne af spørgeskemaet og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger og den tilhørende dokumentation skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i punkt 6, litra a), nr. i).

Kommissionen kan endvidere høre interesserede parter, hvis de anmoder herom og kan godtgøre, at der er særlige grunde til, at de bør høres. En sådan anmodning skal indgives inden for fristen i punkt 6, litra a), nr. ii).

c)   Markedsøkonomisk behandling/individuel behandling

Hvis virksomheden fremlægger tilstrækkeligt bevis for, at den driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at den opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), vil den normale værdi blive fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra b). Med henblik herpå skal der fremsættes et behørigt begrundet krav inden for den særlige frist i punkt 6, litra b), i denne meddelelse. Kommissionen fremsender en formular herom til virksomheden og til myndighederne i Folkerepublikken Kina. Ansøgeren kan desuden anvende denne formular til at anmode om individuel behandling, dvs., at virksomheden opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 9, stk. 5.

d)   Valg af land med markedsøkonomi

Hvis virksomheden ikke indrømmes markedsøkonomisk behandling, men opfylder betingelserne for en individuel told i overensstemmelse med grundforordningens artikel 9, stk. 5, vil der blive anvendt et egnet land med markedsøkonomi til fastsættelse af den normale værdi for Folkerepublikken Kina, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra a). Kommissionen agter igen at anvende Tyrkiet til dette formål, som det var tilfældet under undersøgelsen, som førte til indførelsen af de gældende foranstaltninger vedrørende importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina. Interesserede parter anmodes om at fremsætte bemærkninger til det hensigtsmæssige i dette valg inden for den særlige frist i punkt 6, litra c), i denne meddelelse.

Endvidere kan Kommissionen, hvis virksomheden indrømmes markedsøkonomisk behandling, om nødvendigt også anvende resultater vedrørende den normale værdi, der blev fastsat for et egnet land med markedsøkonomisk status, f.eks. til at erstatte eventuelle upålidelige omkostnings- eller prisoplysninger i Folkerepublikken Kina, som er nødvendige for at fastsætte den normale værdi, hvis de fornødne pålidelige oplysninger ikke foreligger i Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker også at benytte Tyrkiet til dette formål.

6.   Frister

a)   Generelle frister

i)   For parter, der ønsker at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og eventuelle andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og indsende besvarelser af spørgeskemaer eller eventuelle andre oplysninger senest 40 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at udøvelsen af de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for den nævnte frist.

ii)   Høringer

Alle interesserede parter kan desuden anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

b)   Særlig frist for fremsættelse af krav om markedsøkonomisk behandling og/eller individuel behandling

Virksomhedens behørigt begrundede krav om markedsøkonomisk behandling og/eller individuel behandling i henhold til grundforordningens artikel 9, stk. 5, og jf. punkt 5, litra c), i denne meddelelse, skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter datoen for offentliggørelse af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

c)   Særlig frist for valg af et land med markedsøkonomi

Parter i undersøgelsen kan udtale sig om det hensigtsmæssige i at vælge Tyrkiet, der som omhandlet i punkt 5, litra d), i denne meddelelse påtænkes anvendt som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Deres bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

7.   Skriftlige henvendelser, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance

Alle indlæg og anmodninger fra interesserede parter skal indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældendes navn, adresse, e-mail-adresse og telefon- og faxnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der anmodes om i denne meddelelse, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance, som de interesserede parter videregiver som fortroligt materiale, skal være forsynet med påtegningen »Limited« (3) og skal, jf. grundforordningens artikel 19, stk. 2, være ledsaget af et ikke-fortroligt sammendrag med påtegningen »For inspection by interested parties«.

Kommissionens adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat H

Kontor: N-105 4/92

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Manglende samarbejde

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller på anden måde lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. grundforordningens artikel 18.

Konstateres det, at en interesseret part har indgivet urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part helt eller delvis undlader at samarbejde, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for denne part, end hvis den pågældende havde udvist samarbejdsvilje.

9.   Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til grundforordningens artikel 11, stk. 5, blive afsluttet senest 15 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

10.   Behandling af personoplysninger

Det skal bemærkes, at personoplysninger, som indsamles i forbindelse med denne undersøgelse, vil blive behandlet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4).

11.   Høringskonsulent

Det skal endvidere bemærkes, at hvis de interesserede parter er af den opfattelse, at der opstår vanskeligheder med deres udøvelse af retten til at forsvare sig, kan de anmode høringskonsulenten fra Generaldirektoratet for Handel om at gribe ind. Høringskonsulenten optræder som formidler mellem de berørte parter og Kommissionens tjenestegrene og kan om nødvendigt mægle i proceduremæssige spørgsmål, der vedrører beskyttelse af parternes interesser i forbindelse med denne procedure, navnlig hvad angår spørgsmål om aktindsigt, fortrolige oplysninger, forlængelse af frister og behandling af skriftlige og/eller mundtlige henvendelser. Yderligere oplysninger og kontaktoplysninger findes på høringskonsulentens websider på webstedet for Generaldirektoratet for Handel (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2)  EUT L 109 af 26.4.2007, s. 12.

(3)  Dette betyder, at dokumentet kun er til intern brug. Det er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til grundforordningens artikel 19 og artikel 6 i WTO-aftalen om gennemførelse af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).

(4)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.


ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/17


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2009/C 3/08)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

ENHEDSDOKUMENT

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»RAVIOLE DU DAUPHINÉ«

EF-Nr.: FR-PGI-0005-0583-28.12.2006

BGB ( X ) BOB ( )

1.   Betegnelse

»Raviole du Dauphiné«

2.   Medlemsstat eller tredjeland

Frankrig

3.   Beskrivelse af landbrugsproduktet eller fødevaren

3.1.   Produkttype

Kategori 2.7 — Pastaprodukter

3.2.   Beskrivelse af produktet med betegnelsen i punkt 1

»Raviole du Dauphiné« er en regional specialitet, der består af små konvekse kuverter fremstillet af en fin dej af mel af blød hvede, som farseres med frisk ost, presset opvarmet ost (Comté AOC (kontrolleret oprindelsesbetegnelse) og/eller Emmental français est-central (BGB) og persille svitset i smør.

Produktionsprocessen er kendetegnet ved, at dejen æltes, farsen blandes, og dejen og farsen samles. To dejplader (»forplade« og »bagplade«) rulles ud i tynde plader og samles med farsen mellem pladerne. Processen sker hurtigt, og dejen kommes straks i en form, hvor de små raviolekuverter får deres særlige form.

Denne specialitet er lavet af:

højst 55 % af en meget tynd dej (omkring 0,7 mm) af mel af blød hvede med meget svagt askeindhold (afskallet hvede), vand, friske æg og planteolie

minimum 45 % af en fars lavet af Comté (BOB) og/eller Emmental français est-central (BGB), frisk koost, persille, friske æg, salt og smør.

Raviolepladerne er enten friske (pakket i kontrolleret atmosfære eller ej) eller dybfrosne.

Produktet »Raviole du Dauphiné« sælges i frisk tilstand som plader (pakket i kontrolleret atmosfære eller ej), der består af 48 (6 × 8) kuverter, der let kan brækkes løs, og i dybfrossen tilstand, hvor pladerne er adskilte.

Vægten af en plade er mellem 60 og 65 gram, hvilket svarer til, at hver kuvert vejer mellem 1 og 1,5 gram.

De organoleptiske kendetegn ved disse ravioleplader er: en tynd dej, der smelter på tungen, og en lind og blød fars, der er kendetegnet ved en smagsmæssig harmoni mellem persillen og ostene.

3.3.   Råvarer

Raviolepladerne indeholder hverken farvestoffer, konserveringsmidler eller andre tilsætningsstoffer som rasp, stivelse eller kartoffelpulver og bliver ikke varmebehandlet, men bliver eventuelt dybfrosset.

Ingredienser i dejen:

Mel

Melet, der bruges, er kendetegnet ved:

en granulometri, der er mindre end 200 mikroner

et askeindhold, der er mindre end 0,50 (mel ≤ type 45)

en fugtighedsgrad på mellem 13 og 16 %

og et proteinindhold på 9-12 % af tørstof

der er ingen kemiske substanser iblandet.

Friske æg

Andre ingredienser

planteolier (ikke margarine eller jordnøddeolie)

vand

salt (fakultativt).

Ingredienser i farsen

Frisk koost, der er afløbet og pasteuriseret

minimum fedtindhold i tørstof på 30 % (eller fedt/samlet vægt: minimum 8,5 %)

indhold: mindst 30 % af den samlede fars.

Presset opvarmet ost

De typer ost, der fremstilles som nævnt og indgår i opskriften er pga. tradition og smag udelukkende:

 

Comté (BOB) og/eller Emmental français est-central (BGB).

 

Indhold: mindst 40 % af den samlede fars.

Persille

Persillen anvendes enten frisk eller dybfrossen, og farsen skal indeholde mindst 4 % persille. Det er forbudt at anvende frysetørret persille. Persillen svitses i smør.

Andre ingredienser

friske æg

frisk smør

salt

af krydderier kan kun anvendes: peber (peber, der ikke er behandlet med ioniserende stråling).

De friske æg og den friske ost skal stamme fra det geografiske område, hvor denne specialitet fremstilles, eller fra følgende tilgrænsende departementer: Drôme, Isère, Ardèche, Loire, Rhône, Ain og Savoie, og dette af flere grunde:

der anvendes friske råvarer (friske æg, frisk ost), hvilket nødvendiggør, at leveringen af disse skal være regelmæssig eller daglig, og altså at leverandørerne er lokale. Det færdige produkt bliver ikke varmebehandlet, men kan eventuelt dybfryses, og ingredienserne (æg, oste) behandles ikke, før de bruges i opskriften. Det er derfor afgørende, at produkterne er særdeles friske, og at der er hyppige og rettidige leverancer af produkterne

denne geografiske nærhed gør det muligt at styre leverancerne, for råvarernes friskhed og kvalitet skal være upåklagelig

raviolepladerne er altid blevet fremstillet af lokale produkter. Til forarbejdningen har det altid været foretrukket at bruge små forsyningsnet med lokale leverandører, der lever op til de krav til kvalitet og hurtige leverancer, som kræves i produktionen af ravioleplader. Det er i øvrigt ofte de samme producenter af frisk ost og friske æg, der igennem mange år har stået for leverancerne.

3.4.   Foder (kun for produkter af animalsk oprindelse)

Ikke relevant.

3.5.   Specifikke etaper af produktionen, som skal finde sted i det afgrænsede geografiske område

tilberedning af dejen

tilberedning af farsen

samling af dejen og farsen

eventuel dybfrysning

emballering.

3.6.   Særlige regler vedrørende udskæring, rivning eller emballering osv.

Emballeringen (i papir, karton eller bakke med krympefolie) skal finde sted i det geografiske område, da det er umuligt at transportere et så skrøbeligt produkt som raviolepladerne uden forudgående emballering og samtidig bibeholde produktets smagsmæssige egenskaber.

3.7.   Specifikke mærkningsregler

produktets betegnelse: Raviole du Dauphiné

logo BGB.

4.   Præcis afgrænsning af det geografiske område

Produktionen af ravioleplader er meget lokal, og produktionsområdet dækker følgende kommuner:

i departementet Drôme: kommunerne Alixan, Barbières, La Baume d'Hostun, Beauregard-Baret, Bésayes, Bourg de Péage, Bouvante, Le Chalon, Charpey, Chateauneuf-sur-isère, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Clérieux, Crépol, Echevis, Eymeux, Génissieux, Geyssans, Hostun, Jaillans, Léoncel, Marches, Miribel, Montmiral, La Motte-Fanjas, Mours-Saint-Eusèbe, Oriol-en-Royans, Parnans, Peyrins, Rochechinard, Rochefort-Samson, Romans-sur-Isère, Saint-Bardoux, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Sainte-Eulalie-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-d'Onay, Saint-Laurent-en-Royans, Saint-Martin-le-Colonel, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Nazaire-en-Royans, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Thomas-en-Royans, Triors og Saint-Vincent-la-Commanderie

i departementet Isère: kommunerne Auberives-en-Royans, Beaulieu, Beauvoir-en-Royans, Bessins, Châtelus, Chatte, Chevrières, Choranche, Dionay, Izeron, Montagne, Murinais, Pont-en-Royans, Presles, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Marcellin, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Vérand, La Sône og Têche.

5.   Tilknytning til det geografiske område

5.1.   Det geografiske områdes egenart

Bestemmelsen af det geografiske område er direkte forbundet med produktets historie. I den lavere del af Dauphiné-regionen groede der førhen kun blød hvede, og de talrige besætninger af får, geder og kvægbestande gav mælk, hvoraf der blev fremstillet oste, og kød, der dog var en luksusret forbeholdt rige byboere. Bønderne bragte deres korn til den lokale møller, der oprettede en »melkonto« hos bageren. Bageren leverede til gengæld bønderne brød og mel af blød hvede. Ingenting blev købt bortset fra salt, korn var en byttevare, og man spiste både rødderne og de hele korn, der udgjorde den grundlæggende fødevare.

Raviolekuverterne stammer fra antikken, hvor de blev lavet med roer — »rave«. Valget af ingredienserne udviklede sig i historiens løb med de råvarer, der fandtes i Dauphiné-regionen, indtil fremkomsten af den opskrift, som vi kender i dag, der er kendetegnet ved: dej af mel af blød hvede farseret med en blanding af osten Comté (BOB) og/eller Emmental français est central (BGB) og frisk ost og persille.

Raviolekuverterne indeholder ikke kød, og var førhen en typisk spise i fasteperioderne, men senere blev den også serveret på festdage. Raviole blev særligt udbredt i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor kvinder, der blev kaldt »ravioleuses«, drog fra gård til gård, hvor de håndlavede denne spise til festdagene.

I 1873 slog en af disse »ravioleuses« — mère Maury — sig ned i Romans (der stadig er det vigtigste sted for produktionen af raviolepladerne), hvor hun overtog en café på pladsen foran rådhuset. Hun var den første, der fremstillede og serverede raviolekuverterne på et fast sted. Andre »ravioleuses« fulgte snart efter, som »mère Fayet«.

Som følge af den første verdenskrig gik forbruget af spisen kraftigt tilbage, og lidt efter lidt lukkede de steder, hvor spisen blev fremstillet og serveret.

I 1930 var der kun enkelte restauranter tilbage, der serverede raviolekuverterne, heriblandt hos Emile Truchet, som havde lært opskriften af mère Fayet.

Emile Truchet udviklede en raviolemaskine for at modernisere produktionen af raviolepladerne. I 1953 havde Emile Truchet en plads på markedet i Romans sur Isère, hvor han fremstillede ravioleplader. Det blev en meget populær spise på markedet, og interessen blev kun større i årene efter.

Takket være denne første raviolemaskine, blev raviolekuverterne en udbredt spise, og produktionen voksede kraftigt.

Virksomhederne, der fremstiller raviolepladerne, ligger stadig inden for det område, hvor raviolekuverterne er en traditionel og typisk spise: det område, der omfatter Romans og »le Royannais« (området omkring Saint Marcellin og Pont en Royans).

5.2.   Produktets egenart

Raviolekuverterne fra Dauphiné-regionen har en vis specificitet, hvilket bygger både på dette produkts særlige egenskaber, den teknisk dygtighed i fremstillingsprocessen og et vist omdømme.

Produktets særlige egenskaber kommer af valget af råvarer og den lokale tekniske dygtighed i produktionen:

Raviolekuverterne består af de fineste ingredienser, og der er hverken tilføjet farvestoffer, konserveringsmidler eller konsistensmidler. Raviolekuverterne er et unikt produkt, da de kun skal koges et minut i kogende vand, hvilket skyldes den fine dej af mel af blød hvede.

Raviolekuverterne regnes ofte for at være frisk pasta, men det er ikke tilfældet, hvilket skyldes flere specifikke forhold:

dejen er lavet af mel af blød hvede.

Til dejen i frisk pasta anvendes der derimod kun semulje af hård hvede og ingen andre mel- eller korntyper (i henhold til en fransk bekendtgørelse om pasta: »Décret no 55-1175 du 31.8.1955« ). Til dejen i raviolepladerne bruges mel af blød hvede, og kun den inderste del af kornene anvendes til at fremstille melet. Dette mel, der har et ekstremt lavt askeindhold, giver dejen en karakteristisk lys farve og en fin og delikat smag.

den fine dej: Anvendelsen af mel af blød hvede til dejen gør det muligt at fremstille meget tynde plader af dej og mindske overfladekontakten mellem de to plader. Denne særlige egenskab gør, at raviolekuverterne behøver meget lidt kogetid (1 minut) og smelter på tungen. I almindelighed laves frisk pasta derimod med en dej, der er mellem 0,9 mm og 1,1 mm i tykkelse

farsen er lind og blød og lavet med Comté (BOB) og/eller Emmental français est central (BGB), frisk ost og persille

friske produkter: Raviolepladerne undergår ingen behandling, der ændrer de organoleptiske egenskaber, men de kan eventuelt blive dybfrosset. Størsteparten af de ravioleplader, der fremstilles, bliver pasteuriseret eller dobbelt pasteuriseret.

Den opskrift, der anvendes nu til dags, er den samme som den traditionelle opskrift, der blev fulgt, før de raviolemaskiner, der har øget produktionen og salget af dette specifikke produkt, blev udviklet.

Raviole du Dauphiné har et veletableret omdømme:

Ordet »raviole« kommer i virkeligheden fra ordet »rissole«. Dette var stegte farskugler. Men under fasten var kødet erstattet af roer — »rave« — deraf betegnelsen »raviole«.

Den nøjagtige oprindelse kendes ikke, men forskningen har vist, at det er en spise, der stammer fra langt tilbage i tiden. Frédéric Godefroy har fundet frem til, at ordet »raviole« nævnes i en tekst fra 1228.

Ved sin forskning har Frédéric Godefroy også vist (»Dictionnaire de l'ancienne langue française […]«, 1891), at »raviole« er forbundet med religionen, hvilket følgende definition viser: »raviole, olle, S. m. stykke dej, der indeholder kødfars og roer i fasteperioden«.

Raviolekuverterne blev i tidens løb til en spise, der blev serveret både på almindelige festdage og religiøse festdage. Raviolekuverterne blev serveret som forret men også efter grøntsagerne og fjerkræet (oftest en kogt høne), hvor de blev kogt i bouillonen.

Efter opfindelsen af raviolemaskinen, der langsomt erstattede den håndlavede produktion, er produktionen gået stærkt frem, samtidig med at den traditionelle opskrift, der indeholder ost, er bibeholdt.

Den tynde dej og farsen, der indeholder ost, kendetegner på særlig vis dette produkt, som talrige chefkokke betragter som »en nydelse for ganen og et smagsmirakel«.

Raviolekuverterne bliver brugt i en række lokale opskrifter: gratineret, friturestegt i salater, serveret i flødesovs, med morkler, med krebs osv.

Indtil 1975 blev raviolepladerne fremstillet af små producenter og af de såkaldte »ravioleuses«, og markedet var på under 100 ton årligt. De blev hovedsagligt solgt til restauranter, madforretninger og små butikker. I begyndelsen af 1990'erne udviklede markedet sig til også at omfatte supermarkeder og kom op på 1 000 ton årligt. I 1997 blev der produceret mere end 2 500 ton. Salget af ravioleplader går stadig mere strygende, og i 2007 oversteg salget 5 000 ton (5 103 ton alle fem producenter medregnet).

5.3.   Årsagssammenhængen mellem det geografiske område og produktets kvalitet eller egenskaber (for BOB) eller produktets særlige egenskaber, omdømme eller andre kendetegn (for BGB)

Raviolekuverterne er et gammelt regionalt produkt, der regnes for typisk for Dauphiné-regionen (de første tekster, der nævner »raviole«, stammer fra 1228).

I Dauphiné-regionen blev mad udelukkende forberedt med lokale produkter, og derfor er der ost i raviolekuverterne i stedet for kød, som man finder i andre spiser af samme type. Derudover afspejler anvendelsen af mel af blød hvede til dejen, de muligheder, der eksisterede for det lokale landbrug, mens pastadej normalt laves af semulje fra hård hvede.

Familierne hentede deres mel hos bageren og fremstillede udelukkende til festdagene: raviolekuverter, »crouzets«, »matafans« og »besiantes«. Raviolekuverterne var en lokal spise, der blev serveret i hjemmene, og en festspise, der kunne varieres på talrige måder.

Raviolekuverterne tilhører først og fremmest den lokale kultur i Dauphiné-regionen (»ravioleuses«), hvor der er en traditionel teknisk dygtighed i fremstillingen heraf.

Den opskrift, der anvendes nu til dags, blev fastlagt i det 19. århundrede, og opfindelsen af raviolemaskinerne har øget produktionen og salget af dette produkt.

De særlige egenskaber ved raviolekuverterne er blevet bevaret, da valget af råvarer altid har været omhyggeligt, og da en traditionel opskrift stadig følges: den tynde dej gør, at kogetiden er meget kort, raviolekuverterne smelter på tungen, og farsen er blød og velsmagende.

Raviolekuverterne er en del af Dauphiné-regionens kulinariske arv. Appelretten i Grenoble anerkendte den 14. februar 1989»Raviole du Dauphiné« som en oprindelsesbetegnelse og fremhævede dette produkts specificitet, særlige opskrift og afgrænsede geografiske produktionsområde. Retten har fulgt en ekspertundersøgelse og anerkendt, at ingredienserne i og tilberedelsen af disse raviolekuverter, gør, at der er tale om et originalt produkt, der er specifikt for regionen.

Disse raviolekuverter fra Dauphiné-regionen er også opført på den liste, som Frankrig opstillede over landets kulinariske arv i 1995.

Henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/cdc_igp_raviole_dauph.pdf


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


Berigtigelser

8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/23


Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på hvervet som medlem af ekspertpanelerne ved den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet (Parma, Italien)

( Den Europæiske Unions Tidende C 268 af 23. oktober 2008 )

(2009/C 3/09)

Side 22, »Ansøgningsfrist«, første punktum:

i stedet for:

»7. januar 2009«

læses:

»14. januar 2009«.


8.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 3/s3


MEDDELELSE TIL LÆSERNE

Institutionerne har besluttet, at der ikke længere skal henvises til den seneste ændring af en given retsakt.

Medmindre andet er angivet, forstås en henvisning til en retsakt i de tekster, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, derfor som en henvisning til retsakten i dens gældende udgave.