ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 41

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang
15. februar 2008


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 041/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

2008/C 041/02

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

4

2008/C 041/03

Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur

5

2008/C 041/04

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group) ( 1 )

6

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2008/C 041/05

Euroens vekselkurs

7

2008/C 041/06

Meddelelse til importørerne — Indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer fra Bangladesh

8

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2008/C 041/07

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder ( 1 )

9

 

V   Udtalelser

 

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2008/C 041/08

Statsstøtte — Frankrig — Statsstøtte C 53/07 (ex NN 12/07) — Støtte ydet af Chambre de commerce et d'industrie de Bau-Béarn til virksomheden Airport Marketing Services — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2 ( 1 )

11

2008/C 041/09

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5031 — ACE/CICA) ( 1 )

20

2008/C 041/10

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

21

2008/C 041/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

22

2008/C 041/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

23

2008/C 041/13

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita) ( 1 )

24

2008/C 041/14

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

25

 

ØVRIGE RETSAKTER

 

Kommissionen

2008/C 041/15

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

26

 

Berigtigelser

2008/C 041/16

Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på hvervet som medlem af ekspertpanelerne ved Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (Parma, Italien) (EUT C 5 af 10.1.2008)

30

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/01)

Godkendelsesdato

25.5.2007

Sag nr.

N 901/06

Medlemsstat

Polen

Region

Kujawsko-Pomorskie

Titel (og/eller modtagerens navn)

Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Retsgrundlag

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwa: Fabryka Telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2007–2010”

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Orion Electric (Poland) Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling, beskæftigelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 26 558 291 mio. PLN

Støtteintensitet

16 %

Varighed

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

25.5.2007

Sag nr.

N 903/06

Medlemsstat

Polen

Region

Śląskie

Titel (og/eller modtagerens navn)

Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Retsgrundlag

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich pod nazwą: Fabryka metalowych komponentów do siedzeń samochodowych, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o.

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling, beskæftigelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 3 590 473 mio. PLN

Støtteintensitet

3 %

Varighed

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

4.6.2007

Sag nr.

N 904/06

Medlemsstat

Polen

Region

Lubuskie

Titel (og/eller modtagerens navn)

Funai Electric (Polska) Sp. z o.o.

Retsgrundlag

Projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. w Nowej Soli pod nazwa: Fabryka sprzętu RTV, w latach 2006–2009

Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Funai Electric (Polska) Sp. z o.o

Art. 117 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Foranstaltningstype

Individuel støtte

Formål

Regionaludvikling, beskæftigelse

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 5 413 980 mio. PLN

Støtteintensitet

8 %

Varighed

Økonomisk sektor

Fremstillingsvirksomhed, elektrisk og elektronisk apparatur

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

21.12.2007

Sag nr.

N 424/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Comunidad de Madrid

Titel (og/eller modtagerens navn)

Ayudas para el fomento de la inovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Retsgrundlag

Orden de la Consejería de Economía y Consumo por la que se aprueban las bases reguladoras para el fomento de la innovación en el sector de las energías renovables y el ahorro energético

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Forskning og udvikling

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 3-5 mio. EUR

Samlet forventet støtteydelse: 18 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

1.1.2009-31.12.2012

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Dirección General de Innovación Tecnológica de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica

C/ Cardenal Marcelo Spínola, 14

E-28016 Madrid

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/4


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/02)

Godkendelsesdato

11.12.2006

Sag nr.

NN 6/06

Medlemsstat

Det Forenede Kongerige

Region

Titel (og/eller modtagerens navn)

UK film development and production funds

Retsgrundlag

National Lottery Act 1993, as amended by National Lottery Act 1998 and SI's 1994 No 1342, 1999 No 2090 & 2000 No 78 National Lottery

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte, indskydning af risikovillig kapital, tilbagebetalingspligtigt tilskud

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 22,12 mio. GBP

Samlet forventet støtteydelse: 110,6 mio. GBP

Støtteintensitet

50 %

Varighed

Indtil 31.12.2012

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

UK Film Council

10 Little Portland Street

London W1W 7JG

United Kingdom

Scottish Screen

249 West George Street

Glasgow G2 4QE

United Kingdom

NIFTC

Alfred House

21 Alfred Street

Belfast BT2 8ED

United Kingdom

Arts Council of Wales

9 Museum Place

Cardiff, CF10 3NX

United Kingdom

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/5


Forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur

(2008/C 41/03)

I henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (1), foretages der følgende ændring i de forklarende bemærkninger til De Europæiske Fællesskabers kombinerede nomenklatur (2):

På side 101 affattes teksten til pos. 2309 således:

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

»Se bestemmelse 1 til dette kapitel.

Bestemmelse af indholdet af stivelse skal ske efter den polarimetriske metode (også kaldet modificeret Ewers metode), der er fastsat i punkt 1 i bilag I til direktiv 72/199/EØF (EFT L 123 af 29.5.1972, s. 6).

Stivelsesindholdet (efter vægt) i tilberedninger af den art, der anvendes som dyrefoder, henhørende under pos. 2309 bestemmes ved den enzymatiske analysemetode, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 121/2008 (EUT L 37 af 12.2.2008, s. 3), når følgende fodermidler er til stede i større mængde:

a)

(sukker)roeprodukter såsom: (sukker)roesnitter, (sukker)roemelasse, (sukker)roesnitter ekstraherede og tilsat melasse, (sukker)roevinasse, (roe)sukker

b)

citruskvas

c)

hørfrø, hørfrøkage, hørfrøskrå

d)

rapsfrø, rapskage, rapsskrå, rapsskaller

e)

solsikkefrø, solsikkeskrå, solsikkeskrå delvis afskallet

f)

kokoskage, kokosskrå

g)

kartoffelkvas

h)

tørret gær

i)

produkter med stort inulinindhold (fx snitter og skrå af jordskokker)

j)

grever.

Hvor det ikke umiddelbart fremgår, om der er stivelse til stede i en tilberedning af den art, der anvendes som dyrefoder, henhørende under pos. 2309, kan det konstateres ved mikroskopi.

For så vidt angår mælkeprodukter henvises til supplerende bestemmelse 4 til dette kapitel. Indhold af mælkeprodukter og af stivelse beregnes på grundlag af varen, som den foreligger.«


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1352/2007 (EUT L 303 af 21.11.2007, s. 3).

(2)  EUT C 50 af 28.2.2006, s. 1.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/6


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.5021 — Mercapital/Carlyle/Arsys Group)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/04)

Den 4. februar 2008 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32008M5021. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten (http://eur-lex.europa.eu).


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/7


Euroens vekselkurs (1)

14. februar 2008

(2008/C 41/05)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,4626

JPY

japanske yen

158,22

DKK

danske kroner

7,4542

GBP

pund sterling

0,74160

SEK

svenske kroner

9,3288

CHF

schweiziske franc

1,6112

ISK

islandske kroner

97,31

NOK

norske kroner

7,9510

BGN

bulgarske lev

1,9558

CZK

tjekkiske koruna

25,346

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

261,43

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6963

PLN

polske zloty

3,5848

RON

rumænske lei

3,6491

SKK

slovakiske koruna

32,931

TRY

tyrkiske lira

1,7499

AUD

australske dollar

1,6164

CAD

canadiske dollar

1,4560

HKD

hongkongske dollar

11,4093

NZD

newzealandske dollar

1,8522

SGD

singaporeanske dollar

2,0722

KRW

sydkoreanske won

1 381,65

ZAR

sydafrikanske rand

11,2240

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,5167

HRK

kroatiske kuna

7,2610

IDR

indonesiske rupiah

13 477,86

MYR

malaysiske ringgit

4,7308

PHP

filippinske pesos

59,879

RUB

russiske rubler

36,0180

THB

thailandske bath

46,803

BRL

brasilianske real

2,5473

MXN

mexicanske pesos

15,7010


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/8


MEDDELELSE TIL IMPORTØRERNE

Indførsel i Fællesskabet af tekstilvarer fra Bangladesh

(2008/C 41/06)

Europa-Kommissionen oplyser herved Fællesskabets erhvervsdrivende om, at der er rimelig tvivl om oprindelsen af tekstilvarer henhørende under HS-kapitel 61 og 62 fra Bangladesh, som påberåbes omfattet af den generelle toldpræferenceordning (GSP).

Inden for rammerne af et kontrolbesøg, som Fællesskabet gennemførte i Bangladesh bistået af de lokale myndigheder, blev det konstateret, at en væsentlig del af oprindelsescertifikater formular A enten var forfalskede eller udstedt på grundlag af falske eller vildledende oplysninger.

EF-erhvervsdrivende, som angiver og/eller fremlægger oprindelsesdokumentation for indførsel af tekstilvarer henhørende under HS-kapitel 61 og 62 fra Bangladesh, rådes derfor til at træffe de nødvendige forholdsregler, da de pågældende varers overgang til fri omsætning kan give anledning til toldskyld og føre til svig, der skader Fællesskabets finansielle interesser.

Denne meddelelse træder i stedet for meddelelsen til importørerne om tekstilvarer indført fra Bangladesh i Fællesskabet i henhold til den generelle toldpræferenceordning (GSP), offentliggjort i EFT C 119 af 30.4.1999, hvori importørerne blev opfordret til at udvise passende agtpågivenhed vedrørende oprindelsescertifikater formular A.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/9


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/07)

Sag nr.

XS 322/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Galicia

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Ayudas para creación y mejora de empresas de comercialización y transformación de productos forestales

Retsgrundlag

Orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de productos forestales.

Corrección de errores, publicada el 16 de julio de 2007, de la orden del 22 de junio de 2007 por la que se establecen las bases y se convocan para el año 2007 ayudas para el aumento del valor añadido de los productos forestales.

Artículo 52 del reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller den samlede støtte til virksomheden

Støtteordning

Samlet årlig støtte

9 000 000 EUR

Garanterede lån

 

Individuel støtte

Samlet støtte

 

Garanterede lån

 

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6, og artikel 5

Ja

50 % immaterielle investeringer

45 % materielle investeringer

Gennemførelsestidspunkt

Fra 13.8.2007

Støtteordningens varighed eller støtteprojektets varighed

Indtil 31.12.2013

Støttens formål

Støtte til SMV

Ja

Egenkapital for SMV

ELFUL-samfinansiering for mikrovirksomheder

Berørte sektorer

Begrænset til særlige sektorer

Ja

Anden fremstillingsvirksomhed

Skovbrug

Andre tjenester

Skovbrugstjenester

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Conselleria do Medio Rural

Xeral de Montes e Industrias Forestais

San Lázaro, s/n.

E-15781 Santiago de Compostela. A Coruña

Tel: (34) 981 54 61 09

E-mail: montes.galicia@xunta.es

Internet: www.xunta.es/Dog/Dog2007.nsf/FichaContenido/2529E?OpenDocument


Sag nr.

XS 328/07

Medlemsstat

Spanien

Region

Andalucía

Støtteordningens navn eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Prorroga para el año 2008 del régimen XS 94/07 — Ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía

Retsgrundlag

Orden de 22 de enero de 2007, que modifica el anexo del Decreto 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 39 de 22 de febrero de 2007)

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 200 mio. EUR

Maksimal støtteintensitet

I overensstemmelse med forordningens artikel 5bis og artikel 5ter

Regionen Andalusien er omfattet af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a):

Støtte til:

Grundforskning: 100 %

Industriel forskning: 70 %

Udvikling på prækonkurrencestadiet: 40 %

Tekniske gennemførlighedsundersøgelser forud for industriel forskning: 75 %

Gennemførelsestidspunkt

1.1.2008

Varighed

31.12.2008

Formål

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Økonomisk sektor

Alle sektorer berettiget til støtte til SMV

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Secretaría General de Acción Exterior

Consejería de la Presidencia

Junta de Andalucía

Tel: (34) 955 03 52 05

E-mail: Javier.visus@juntadeandalucia.es

http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2007/02/aj-bojaVerPagina-2007-02/0,23340,bi%253D695773561881,00.html


V Udtalelser

PROCEDURER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/11


STATSSTØTTE — FRANKRIG

Statsstøtte C 53/07 (ex NN 12/07) — Støtte ydet af Chambre de commerce et d'industrie de Bau-Béarn til virksomheden Airport Marketing Services

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/08)

Ved brev af 28. november 2007, der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen Frankrig, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, over for ovennævnte støtteforanstaltning.

Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af dette resumé og det vedlagte brev sende deres bemærkninger til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Energi og Transport

Direktorat A

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 41 04

Disse bemærkninger vil blive videresendt til Frankrig. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet.

RESUMÉ

PROCEDURE

Efter anmeldelsen af »statsstøtte« af 26. januar 2007 har Kommissionen gennemgået de kontrakter, der blev indgået den 30. juni 2005 af Chambre de Commerce et d'Industrie (handels- og industrikammeret) i Pau-Béarn (i det følgende benævnt CCIPB) med på den ene side luftfartsselskabet Ryanair og på den anden side dets filial Airport Marketing Services (i det følgende benævnt AMS) (1).

BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGERNE

Den første kontrakt (kontrakten om lufthavnstjenester), der blev indgået mellem CCIPB og Ryanair vedrører ruten London Stansted — Pau, der blev lanceret i 2003. Den blev indgået den 30. juni 2005 for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse på yderligere 5 år. Den erstatter den oprindelige kontrakt, der blev indgået den 28. januar 2003, som blev annulleret den 3. maj 2005 af forvaltningsdomstolen i Pau.

Den anden kontrakt (kontrakt om markedsføring på internettet) præciserer de nærmere regler for, hvordan AMS varetager visse reklametjenester, der skal indsættes på Ryanairs websted: www.ryanair.com. Formålet er at »fastlægge betingelserne for Airport Marketing Services' ydelser til CCIPB af specifikke markedsføringstjenester, der skal promovere diverse turist- og forretningsattraktioner i regionen Pau og Béarn. Hovedværktøjet til markedsføringstjenesterne i henhold til denne kontrakt er webstedet: www.ryanair.com, hvor indsatsen er direkte målrettet mod lavprisluftfartsselskabet Ryanairs potentielle passagerer«.

Ifølge bestemmelserne i kontrakten om internetmarkedsføring får selskabet AMS »en eksklusiv licens til markedsføring på rejsewebstedet: www.ryanair.com«. Markedsføringkontrakten blev ligeledes indgået den 30. juni 2005 for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse på yderligere 5 år.

I henhold til denne kontrakt betaler CCIPB selskabet AMS et engangsbeløb på 437 000 EUR om året.

VURDERING AF FORANSTALTNINGERNE

Er der tale om statsstøtte?

Kommissionen er i støttespørgsmålet i tvivl om, hvorvidt der er tale om støtte i forbindelse med kontrakten om lufthavnstjenester og kontrakten om markedsføring.

Kontrakt om lufthavnstjenester

Kommissionen bemærker, at kontrakten om luftshavnstjenesteydelser, der fastlægger de nærmere bestemmelser for luftfartsselskabet Ryanairs benyttelse af Pau-lufthavnens infrastrukturer, ikke giver anledning til nogen betaling.

De franske myndigheder har i denne henseende angivet, at de i kontrakten nævnte tariffer gælder for alle luftfartsselskaber, der benytter Pau lufthavn, og at de kan opnås ved henvendelse til lufthavnsselskabet.

Pau lufthavn benyttes bl.a. af Air France, der har adskillige afgange hver dag til Paris og Lyon, og den benyttes også af luftfartsselskabet Transavia, der 1-2 gange om ugen flyver til Amsterdam. Kommissionen anmoder de franske myndigheder om at anføre, hvilke lufthavnsafgifter der gælder for disse selskaber, og forelægge Kommissionen de kontrakter, der er indgået med de pågældende luftfartsselskaber. De franske myndigheder anmodes om lister over de tariffer, der gælder for 2006 og 2007.

Kommissionen er ligeledes interesseret i at vide, om der findes en lignende kontrakt om lufthavnstjenester vedrørende Ryanairs flyvninger fra Pau til Charleroi og beder de franske myndigheder om at forelægge Kommissionen de nærmere bestemmelser i denne kontrakt.

Artikel 7.1, der nævner de lufthavnsafgifter, som Ryanair skal betale, anfører under 7.1.3, at det »er aftalt, at Ryanair i forbindelse med normal drift med en rotationstid på 25 minutter i dagtimerne normalt ikke skal betale de pågældende afgifter for parkering og afmærkning.« De franske myndigheder anmodes om at forklare, hvorfor disse afgifter ikke gælder for Ryanair og fremlægge detaljerede oplysninger om de nærmere regler for lufthavnens fakturering af disse afgifter til Ryanair og de andre luftfartsselskaber, der driver ruter fra Pau.

De franske myndigheder anmodes om at give detaljerede oplysninger om, hvordan statsafgiftsordningen (lufthavnsafgift og afgift for civil luftfart) fungerer, og hvorvidt den anvendes på samme måde på andre luftfartsselskaber, der beflyver Pau. Endelig anmodes de franske myndigheder om at forelægge virksomhedsplanen for Pau lufthavn og anføre, om lufthavnens aktiviteter er overskudsgivende.

Uden disse detaljerede oplysninger kan Kommissionen ikke udelukke, at der ydes statsstøtte til Ryanair og/eller andre luftfartsselskaber baseret på en kontrakt om lufthavnstjenester og anmoder de pågældende parter om at fremsætte deres kommentarer.

Kontrakt om markedsføring

Selskabet AMS er 100 % filial af Ryanair. Webstedet: www.ryanair.com, hvortil AMS har eksklusiv licens til markedsføringstjenester, er det eneste sted, hvor der sælges Ryanairbilletter. De to kontrakter blev indgået den samme dag (den 30. juni 2005).

Det fremgår ikke af de sagsakter, som Kommissionen har kendskab til, at CCIPB ved at indgå markedsføringskontrakten med AMS havde handlet som en privat markedsøkonomisk investor. Tværtimod står der, at »den formodede statsstøtte beløber sig til 437 000 EUR som anført i kontrakten«.

På baggrund af ovenstående stiller Kommissionen spørgsmålstegn ved, om CCIPB har brug for de pågældende markedsføringstjenester, og om markedsføringskontrakten ikke udelukkende blev indgået for at yde statsstøtte på ruten Pau — London Stansted. Kommissionen har også en mistanke om, at tjenesteydelsernes pris lå over markedsprisen.

Kommissionen kan derfor ikke udelukke, at det årligt udbetalte beløb på 437 000 EUR udgør en fordel for luftfartsselskabet Ryanair gennem filialen AMS.

Konklusioner

I betragtning af ovenstående kan Kommissionen på nuværende stade ikke udelukke, at der ydes statsstøtte til Ryanair og/eller andre luftfartsselskaber baseret på en kontrakt om lufthavnstjenester og anmoder de pågældende parter om at fremsætte deres bemærkninger.

For så vidt angår markedsføringskontrakten, finder Kommissionen, at den anmeldte foranstaltning kunne udgøre principielt forbudt støtte ifølge EF-traktatens artikel 87, stk. 1, medmindre den kan anses for forenelig med fællesmarkedet i henhold til en af traktatens eller gennemførelsesbestemmelsernes undtagelser.

Forenelighed

Kommissionen anser traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og Kommissionens meddelelse om EF-retningslinjer for finansiering af lufthavne og statslig startstøtte til luftfartsselskaber, som opererer fra regionale lufthavne (2) (i det følgende benævnt »retningslinjerne«) udgør retsgrundlaget for vurderingen.

Kommissionen har undersøgt, om forenelighedskriterierne i retningslinjernes pkt. 5.2 er blevet overholdt, og den har følgende tvivl/spørgsmål:

Kommissionen opfordrer de franske myndigheder til at fremlægge detaljerede oplysninger om lanceringen af ruten Pau — London Stansted fra april 2003, og at præcisere betingelserne i den oprindelige kontrakt om lufthavnstjenester. De franske myndigheder bør bl.a. præcisere, om indgåelsen af den nye kontrakt med Ryanair (og eventuelt indgåelsen af kontrakten om markedsføring med filialen AMS), der fandt sted i juni 2005 efter forvaltningsdomstolen i Paus annullering af den oprindelige kontrakt, skal anses for at have tilbagevirkende kraft fra april 2003. Frankrig opfordres til at give detaljerede oplysninger om forvaltningsdomstolen i Paus dom af 3. maj 2005.

Frankrig anmodes ligeledes om at præcisere, om støtten er tilknyttet lanceringen af nye afgangshyppigheder.

Støtten gives årligt ved engangsbeløb. I modsætning til betingelserne i retningslinjerne er den ikke degressiv, og det fremgår ikke af sagens akter, at der var blevet forelagt en forretningsplan for at undersøge foranstaltningens langsigtede levedygtighed.

I det foreliggende tilfælde forekommer den pågældende støtte at kompensere for de samlede markedsføringsomkostninger, og den forekommer ikke at være udformet til at kompensere for de meromkostninger, luftfartsselskabet havde ved åbningen af en ny rute eller indførelsen af supplerende ruteflyvninger, meromkostninger der forsvinder, når den pågældende ruteflyvning er på plads.

Der ser ikke ud til at være klausuler i kontrakten om, at støttebeløbet er forbundet med antallet af passagerer.

Kontrakten er blevet tildelt uden iværksættelse af udbud, og andre potentielt interesserede luftfartsselskaber har ikke haft mulighed for at give udtryk for interesse i driften af den pågældende rute for at modtage startstøtten. De franske myndigheder anfører i denne forbindelse, at CCIPB anvendte den undtagelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 35-III-4 i code des marchés publics, hvorved der kan undtages fra denne klausul, når der er en leverandør, der kan levere ydelsen. I betragtning af liberaliseringen af luftfartssektoren tvivler Kommissionen på, at det er relevant at anvende undtagelsesproceduren i det givne tilfælde.

Offentlig omtale: Det fremgår ikke af sagens akter, at de franske myndigheder har sørget for, at der offentliggøres en liste over de ruter, der ydes støtte til, med angivelse for hver rute af den offentlige finansieringskilde, modtagerselskabet, de udbetalte støttebeløb og de pågældende passagerantal.

Klagemuligheder: Det fremgår ikke af sagens akter, at der er fastsat en procedure i medlemsstaterne (foruden klageprocedurerne i Rådets direktiver vedrørende offentlige indkøb 89/665/EØF af 21. december 1989 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelsen af klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter (3) og 92/13/EØF af 25. februar 1992 om samordning af love og administrative bestemmelser vedrørende anvendelse af EF-reglerne for fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation (4)) til at afhjælpe enhver forskelsbehandling, som måtte finde sted i forbindelse med støttens ydelse.

Sanktioner: Bestemmelserne i artikel 8 i kontrakten indgået med AMS giver begge parter mulighed for at opsige kontrakten, hvis medkontrahenten gør sig skyldig i en alvorlig fejl. Begrebet »alvorlig fejl« er ikke defineret i kontrakten. Kontrakten nævner intet om tilbagebetaling af udbetalte beløb i tilfælde af manglende udførelse.

Efter en undersøgelse af de nærmere bestemmelser vedrørende støtten tvivler Kommissionen i betragtning af kriterierne i retningslinjerne på den pågældende statsstøttes forenelighed med traktaten. Denne tvivl nødvendiggør en mere tilbundsgående analyse, hvor de berørte parter kan fremlægge deres kommentarer til foranstaltningen.

I henhold til artikel 14 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (5) kan al ulovlig udbetalt støtte kræves tilbagebetalt af støttemodtageren.

BREVETS ORDLYD

»Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

1.   PROCÉDURE

1.

Par courrier du 26 janvier 2007, les autorités françaises ont notifié à la Commission une aide octroyée à la société Airport Marketing Services sous forme de contrat marketing conclu avec cette dernière. Cette aide ayant été déjà versée par les autorités françaises, elle a été enregistrée par la Commission dans le registre des aides illégales sous le numéro NN 12/07.

2.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 20 février 2007.

3.

Par lettre du 22 janvier 2007, la Commission a invité les autorités françaises à fournir quelques éléments complémentaires nécessaires. Faute de réponse, un rappel a été adressé aux autorités françaises le 15 juin 2007. Par lettre du 13 juillet 2007, les autorités françaises ont fourni les éléments complémentaires.

4.

À la demande des autorités françaises, une réunion entre les représentants des autorités françaises et les services de la Commission a eu lieu le 16 juillet 2007.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

2.1.   Aéroport de Pau-Pyrénées

5.

L'aéroport de Pau-Pyrénées est situé dans la région Aquitaine dans le Département des Pyrénées-Atlantiques. En 2006, l'aéroport de Pau a accueilli 721 204 passagers.

6.

La propriété et la compétence de l'aéroport de Pau sont détenues par le Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées qui est un groupement de collectivités régionales et locales (région Aquitaine, département des Pyrénées-Atlantiques, communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées et 16 communautés de communes) (6).

7.

L'exploitation de l'aéroport est assurée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Pau-Béarn (ci-après la CCIPB) (7) dans le cadre d'une concession du Syndicat mixte dont l'échéance est en 2015.

2.2.   Objet de la notification

2.2.1.   Introduction

8.

Le 30 juin 2005, la CCIPB a conclu deux contrats avec d'une part, la compagnie aérienne Ryanair et d'autre part, sa filiale Airport Marketing Services (ci-après “AMS”) (8) pour organiser l'exploitation de la liaison reliant les aéroports de Pau et de Londres-Stansted.

9.

Le premier contrat précise les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice du transporteur, notamment en ce qui concerne les prestations d'assistance en escale et la mise à disposition de locaux privatifs.

10.

Le second contrat précise les modalités suivant lesquelles AMS effectue certaines prestations publicitaires devant être insérées sur le site internet de Ryanair www.ryanair.com.

2.2.2.   Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair

11.

Le Contrat de services aéroportuaires conclu entre la CCIPB et Ryanair concerne la liaison Londres Stansted — Pau, lancée en avril 2003. Il a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée initiale de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2). Il remplace le contrat initial conclu le 28 janvier 2003, annulé par le Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 (considérant A).

12.

L'objet du Contrat de services aéroportuaires est de “déterminer à la fois les conditions opérationnelles et financières auxquelles Ryanair s'engage à mettre en service et à assurer des vols commerciaux internationaux au départ et à l'arrivée de l'aéroport. De plus, le présent Contrat définit les conditions d'atterrissage, d'assistance et les autres services proposés à Ryanair par l'Aéroport” (l'article 1.1 et 1.2 du contrat).

13.

Conformément à l'article 3 de ce contrat “les conditions dont bénéficie Ryanair au titre du présent Contrat seront également appliquées à toute compagnie aérienne avec laquelle l'Aéroport Pau-Pyrénées déciderait d'ouvrir une nouvelle ligne internationale à bas prix. Lesdites conditions seront modulées en fonction des caractéristiques des lignes internationales nouvellement créées et notamment: fréquence des vols, nombre des passagers transportés, conditions tarifaires de vol”.

14.

Selon l'article 4 du Contrat de services aéroportuaires, Ryanair assurera des services aériens réguliers et quotidiens sur la liaison Londres — Pau et paiera à l'aéroport les redevances détaillées aux alinéas 7.1 et 7.2. Les tarifs des redevances mentionnés à l'article 7.1 font dans un premier temps l'objet d'une proposition élaborée par l'exploitant de l'aéroport et sont ensuite agréés par les autorités françaises, plus précisément par le ministère chargé de l'aviation civile et par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (9).

2.2.3.   Contrat de services marketing sur internet conclu entre la CCIPB et la société Airport Marketing Services

15.

D'après les dispositions du Contrat de services marketing sur internet (ci-après le “Contrat de services marketing”), la société AMS “dispose d'une licence exclusive pour proposer des services marketing sur le site de voyages www.ryanair.com” (considérant A).

16.

Ce contrat est explicitement lié au Contrat de services aéroportuaires: “le présent contrat repose sur l'engagement de Ryanair à exploiter quotidiennement une ligne entre Pau et Londres (Stansted)” (article 1.1).

17.

Le Contrat de services marketing a été conclu le 30 juin 2005 pour une durée de 5 ans, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires (article 2.2).

18.

Le Contrat de services marketing a pour objet de “déterminer les conditions auxquelles Airport Marketing Services fournira à la CCIPB des services marketing spécifiques destinés à promouvoir les diverses attractions touristiques et d'affaires de la région de Pau et du Béarn. L'outil principal servant à fournir des services marketing au titre du présent contrat est le site web www.ryanair.com qui permet un ciblage direct des passagers potentiels de la compagnie aérienne à bas prix Ryanair” (article 1.1).

19.

L'ensemble des services marketing repose sur:

un espace approprié sur la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour cinq (5) paragraphes de 150 mots dans la section ‘Airport marketing Services Top Five Things To Do’ (cinq choses à ne pas manquer à Pau) (coûts pour un paragraphe par an selon la grille tarifaire  (10) : 20 000 EUR),

un espace approprié sur la barre de droite de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour la présence d'un (1) lien vers le site web désigné par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 15 000 EUR),

un espace approprié sous la section ‘Top Five Things To Do’ de la page correspondant à la destination Pau du site www.ryanair.com pour sept (7) liens vers les sites web désignés par la CCIPB (coûts pour un lien par an selon grille tarifaire: 10 000 EUR),

42 (quarante-deux) jours par an de présence d'un lien vers le site web désigné par la CCIPB sur la page d'accueil en langue anglaise du site www.ryanair.com (coût par jour selon grille tarifaire: 6 000 €)” (article 3).

20.

Au total, la CCIPB paiera à la société AMS la somme forfaitaire de 437 000 EUR par an (article 4.1). Cette somme ne paraît pas liée au nombre de billets vendus sur les vols Ryanair.

21.

Dans le cas d'espèce, les tarifs forfaitaires établis dans le contrat ne sont pas modulables en fonction, par exemple, statistiques de consultation du site Internet de Ryanair, comme le veut la pratique normale pour ce type de produits (voir paragraphe 22). Il est simplement mentionné que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site www.ryanair.com permettra d'attirer “au mois 40 000 passagers à l'arrivée par an” (paragraphe 1.1).

22.

A cet égard, selon les informations des autorités françaises, les spécialistes en communication indiquent que le “tarif des bandeaux publicitaires inclus sur le site ‘voyage’ d'un portail grand public français peuvent varier, en fonction de leurs dimensions, de leur caractéristiques multimédia (clignotement, vidéo, etc.) de 40 EUR à 72 EUR par millier de téléchargements de la page concernée (9).

23.

Le paragraphe 4.2 du contrat exclut que toute autre société, désignée par la CCIPB, puisse faire des réservations de vols, d'hébergement, de locations des voitures ou tout autre service éventuellement proposé par la société AMS (11).

24.

Toutefois, selon les informations des autorités françaises, la promotion touristique du Béarn relève des compétences du “Comité départemental du tourisme Béarn Pays Basques” (ci-après le Comité). Pour assurer la promotion de la région, ce Comité a élaboré un site Internet, www.tourisme64.com (12).

25.

A titre d'exemple, le Comité a mis en ligne sur internet son Plan Action 2007 — Programme et budget prévisionnel (ci-après le “Plan d'action 2007”) et y précise ses actions de promotion à l'international. Ainsi, les marchés britannique et irlandais sont prioritairement ciblés, notamment en raison de l'existence des liaisons exploitées par Ryanair à destination de Pau et Biarritz en provenance de Londres-Stansted, Dublin et Shannon.

26.

Pour mener à bien ces actions qui concernent également d'autres marchés (Espagne, Pays-Bas, Allemagne, Canada, Belgique, Chine), le Comité entend mobiliser un budget de 60 000 EUR (9).

27.

Dans le Plan d'action 2007, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment Ryanair (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélérer l'audience du site Internet” (page 14).

28.

Pour conclure, les autorités françaises avancent que les deux contrats (Contrat de services aéroportuaires et Contrat de services marketing), “bien que juridiquement indépendants, sont néanmoins étroitement liés (13). Dès lors, nonobstant les services publicitaires effectivement rendus, les autorités françaises considèrent que le montant entier de 437 000 EUR par an est constitutif d'une aide d'État.

2.3.   Existence de l'aide

29.

Conformément à l'article 87, paragraphe 1, du Traité toute aide accordée par un État membre aux moyen de ressources d'État qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence est incompatible avec le marché commun, dans la mesure où elle affecte les échanges entre États membres, sauf dérogations prévues par le Traité.

2.3.1.   Ressources d'État

30.

Les Contrats de services marketing et de services aéroportuaires ont été conclus entre Ryanair et AMS, d'un coté, et la CCIPB, de l'autre. Eu égard à la nature publique de la CCIPB (14), la Commission en conclut que les contrats impliquent l'utilisation de ressources d'État. En conséquence, les marchés conclus impliquent un transfert, en faveur de sociétés Ryanair et AMS, des ressources dont l'État français dispose ou aurait pu disposer.

2.3.2.   Avantage sélectif

2.3.2.1.   Contrat de services aéroportuaires

31.

La Commission observe que le Contrat de services aéroportuaires qui établit les modalités de mise à disposition des infrastructures de l'aéroport de Pau au bénéfice de la compagnie aérienne Ryanair ne donne lieu à aucun versement financier. Toutefois, afin d'apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient ensuite de déterminer si l'entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qui lui évite de supporter des coûts qui auraient normalement dû grever les ressources financières propres de l'entreprise.

32.

A cet égard, les autorités françaises ont indiqué que “ces tarifs s'appliquent à l'ensemble des transporteurs aériens desservant l'aéroport de Pau. Ils sont disponibles sur demande formulée auprès de l'exploitant de l'aéroport (annexe 1). C'est donc en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions de l'article 3 de la convention précitée”. Toutefois, la liste des tarifs fournie par les autorités françaises date de 2005. Les autorités françaises sont priées de fournir les listes des tarifs applicables pour 2006 et 2007.

33.

L'aéroport de Pau est desservi notamment par Air France qui opère plusieurs vols par jour vers les aéroports de Paris et de Lyon, et il est aussi desservi par la compagnie aérienne Transavia qui opère, 1 à 2 fois par semaine, les vols vers Amsterdam. La Commission prie les autorités françaises de préciser quelles sont les charges aéroportuaires qui s'appliquent à ces compagnies et de fournir à la Commission les contrats conclus avec ces dernières.

34.

Selon le programme de vols pour l'automne et l'hiver 2008 publié sur les pages internet de l'aéroport de Pau (15), Ryanair opère, trois fois par semaine, les vols vers l'aéroport de Charleroi. La Commission se demande si un contrat similaire de services aéroportuaires existe pour les vols de Pau à Charleroi et prie les autorités françaises de fournir à la Commission les modalités de ce contrat.

35.

L'article 7.1 qui mentionne les redevances aéroportuaires à payer par Ryanair, stipule, au point 7.1.3 qu'il “est convenu que, dans le cadre de son fonctionnement normal avec une rotation de 25 minutes et en journée, Ryanair ne doit normalement pas avoir à payer lesdites Redevances de stationnement et de balisage.” Les autorités françaises sont priées d'expliquer pourquoi ces redevances ne s'appliquent pas à Ryanair et de fournir les détails sur les modalités de facturation de ces redevances par l'aéroport à Ryanair et aux autres compagnies aériennes qui opèrent à partir de Pau.

36.

Conformément à l'article 4.3, Ryanair prélèvera et remettra aux autorités concernées les taxes d'État (taxe d'aéroport et taxe d'aviation civile). Les autorités françaises sont priées de fournir les informations détaillées sur le fonctionnement de ce système et sur le fait de savoir s'il s'applique de la même manière aux autres compagnies aériennes desservant Pau.

37.

Enfin, les autorités françaises sont priées de fournir le plan d'affaire de l'aéroport de Pau et d'indiquer si les activités de l'aéroport sont bénéficiaires.

38.

Faute d'avoir des informations détaillées, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

2.3.2.2.   Contrat de services marketing

39.

La Commission doit vérifier, si, par le moyen des ressources d'État, la société AMS bénéficie d'un avantage par rapport à d'autres sociétés.

40.

La mesure est sélective dans la mesure où elle est destinée à une seule société — à la société AMS.

41.

La société AMS est une filiale à 100 % de Ryanair. Le site www.ryanair.com dont la société AMS possède une licence exclusive pour proposer les services marketing, est le seul vecteur de commercialisation des titres de transport émis par la compagnie aérienne Ryanair. Les deux contrats ont été conclus à la même date (le 30 juin 2005).

42.

Il ne ressort pas de pièces du dossier portées à la connaissance de la Commission que la CCIPB, en concluant le Contrat de services marketing avec la société AMS, ait agit comme un investisseur privé en économie de marché (16). Au contraire, il est indiqué que “l'aide d'État présumée s'élève à 437 000 EUR comme indiqué dans le contrat (9).

43.

A la lumière de ce qui précède, la Commission se demande si les services marketing conclus sont nécessaires pour la CCIPB et si le Contrat de services marketing n'a pas été conclu uniquement pour subventionner la route Pau-London Stansted. La Commission a aussi des doutes si le prix des services rendus n'est pas supérieur au prix du marché.

44.

Dès lors, la Commission ne peut pas exclure que le versement annuel du montant du 437 000 EUR ne représente un avantage à la compagnie aérienne Ryanair à travers sa filiale AMS.

2.3.3.   Affectation du commerce et de la concurrence

45.

Lorsqu'une aide financière accordée par un État membre renforce la position d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide. Selon une jurisprudence constante (17), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence.

46.

Depuis l'entrée en vigueur du troisième volet de libéralisation du transport aérien le 1er janvier 1993 (18), rien n'empêche les transporteurs aériens communautaires d'opérer des vols sur les liaisons intra-communautaires et de bénéficier de l'autorisation de cabotage illimitée. Ainsi que la Cour l'a affirmé: “Dès lors qu'une entreprise agit dans un secteur où s'exerce une concurrence effective de la part des producteurs de différents États membres, toute aide dont elle bénéficie de la part des pouvoirs publics est susceptible d'affecter les échanges entre les États membres et de porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où son maintien sur le marché empêche les concurrents d'accroître leur part de marché et diminue leurs possibilités d'augmenter leurs exportations (19).

47.

Dans les lignes directrices, la Commission a dit que “les incitations financières au démarrage … accordent des avantages aux compagnies bénéficiaires et peuvent donc créer directement des distorsions entre compagnies dans la mesure où elles abaissent les coûts d'exploitation des bénéficiaires. Elles peuvent aussi indirectement affecter la concurrence entre aéroports en aidant les aéroports à se développer, voire en incitant une compagnie à ‘se délocaliser’ d'un aéroport à un autre et à transférer une ligne d'un aéroport communautaire à un aéroport régional. Elles sont dès lors normalement constitutives d'aide d'État et doivent être notifiées à la Commission” (paragraphe 77 et 78).

2.3.4.   Conclusions

48.

Au vu de ce qui précède, la Commission ne peut pas exclure, à ce stade, qu'une aide d'État soit versée à Ryanair et/ou à d'autres compagnies aériennes sur la base du Contrat de services aéroportuaires et prie les parties intéressées de présenter leur commentaires.

49.

Pour ce qui concerne le Contrat de services marketing, la Commission estime que la mesure notifiée constitue une aide soumise à l'interdiction de principe de l'article 87(1) du traité CE, à moins qu'elle puisse être jugée compatible avec le marché commun au titre d'une des dérogations prévues par le traité ou par les dispositions d'application.

50.

L'aide étant illégale (voir paragraphe 1), elle doit, si déclarée incompatible, faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

2.4.   Base juridique de l'appréciation

51.

La Commission considère que l'article 87(3) (c) du Traité et la Communication de la Commission les Lignes directrices communautaires sur le financement des aéroports et les aides d'État au démarrage pour les compagnies aériennes au départ d'aéroports régionaux (20) (ci-après les “lignes directrices”) constituent la base légale de l'évaluation.

2.5.   Compatibilité de l'aide

2.5.1.   Objectif des aides au démarrage

52.

Les aéroports de petite taille ne disposent souvent pas des volumes de passagers qui leur sont nécessaires pour atteindre la taille critique et le seuil de rentabilité. En conséquence, la Commission observe que les compagnies aériennes ne sont pas toujours prêtes, sans incitations à cette fin, à prendre le risque d'ouvrir des routes au départ d'aéroports inconnus et non testés.

53.

C'est pourquoi la Commission accepte que des aides publiques soient versées temporairement aux compagnies aériennes sous certaines conditions, si cela les incite à créer de nouvelles routes ou de nouvelles fréquences au départ d'aéroports régionaux et d'attirer les volumes de passagers qui leur permettront ensuite d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. La Commission veillera à ce que de telles aides n'avantagent pas des aéroports de grande taille déjà largement ouverts au trafic international et à la concurrence (paragraphe 71 et 74 des lignes directrices).

54.

Compte tenu de ces objectifs et de difficultés importantes auxquelles peut donner lieu le lancement de la nouvelle ligne, les lignes directrices prévoient la possibilité d'accorder une aide au démarrage aux petits aéroports régionaux pour leur permettre de promouvoir de nouvelles lignes aériennes au départ de leurs aéroports, pour autant que les conditions spécifiées dans les lignes directrices au point 5.2 soient réunies.

55.

L'analyse développée ci-dessous s'applique à la mesure déclarée par les autorités françaises comme une aide à la société AMS. La même analyse s'appliquerait, le cas échéant, si la Commission confirme la présence d'une aide d'État dans le Contrat de services aéroportuaires sur la base des informations manquantes, qu'il est demandé aux autorités françaises de fournir.

2.5.2.   Les conditions de compatibilité

56.

Compte tenu des conditions fixées au paragraphe 79 des lignes directrices a)-l), la Commission observe que:

a)

Le bénéficiaire doit être titulaire d'une licence conformément au règlement (CEE) no 2407/92.

Dans le cas d'espèce, l'aide sera accordée au transporteur aérien possédant une licence d'exploitation en cours de validité, comme le requièrent les lignes directrices.

b)

Avec moins d'un million de passagers par an, l'aéroport de Pau relève de la catégorie D définie dans les lignes directrices (petit aéroport régional) (21), et il est à ce titre éligible à une aide au démarrage aux compagnies aériennes à son départ. L'aide n'est accordée qu'en relation avec les liaisons entre l'aéroport de Pau et un autre aéroport de l'UE (l'aéroport de Londres-Stansted).

c)

L'aide ne doit être accordée qu'en relation avec l'ouverture de nouvelles liaisons ou de rotations supplémentaires sur des liaisons existantes.

Comme mentionné dans le paragraphe 11, la ligne aérienne reliant Pau à Londres-Stansted a été exploitée par la compagnie Ryanair à partir d'avril 2003. Il est indiqué qu'à l'issue du jugement du Tribunal Administratif de Pau le 3 mai 2005 annulant la convention initiale avec Ryanair, un nouveau Contrat de services aéroportuaires a été signé pour se substituer au régime précédent.

La Commission invite les autorités françaises à présenter des informations détaillées sur le lancement de la route Pau — Londres-Stansted à partir d'avril 2003 et à préciser quelles étaient les conditions du Contrat de services aéroportuaires initial. Les autorités françaises devraient préciser notamment si la conclusion du nouveau contrat avec Ryanair (et éventuellement la conclusion du Contrat de services marketing avec sa filiale AMS), intervenues en juin 2005 après l'annulation du contrat initial par le Tribunal Administratif de Pau, doivent être considérées comme rétroactives à la date d'avril 2003.

Dans l'intervalle, la Commission doute que l'aide soit liée à l'ouverture d'une nouvelle liaison. La France est invitée à préciser si l'aide est liée au lancement des nouvelles fréquences.

La France est aussi invitée à donner des informations détaillées sur le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2005.

d)

Viabilité à terme et dégressivité dans le temps.

L'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires. Elle n'est pas dégressive et il ne ressort pas de pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure.

e)

Compensation des coûts additionnels au démarrage: le montant de l'aide doit être strictement lié aux coûts additionnels de démarrage qui sont liés au lancement de la nouvelle route ou fréquence et que l'opérateur n'aurait pas à supporter à un rythme de croisière.

Dans le cas d'espèce, l'aide en cause semble compenser l'ensemble des coûts marketing et elle ne semble pas être conçue de manière à compenser les surcoûts supportés par le transporteur aérien du fait de l'ouverture d'une nouvelle liaison ou de l'organisation de vols réguliers supplémentaires, surcoûts qui disparaîtront une fois les services en cause mis en place.

f)

Intensité et durée: l'aide dégressive peut être accordée pour une durée maximale de trois ans. Le montant de l'aide ne peut dépasser, chaque année, 50 % du montant des coûts éligibles de cette année, et sur la durée de l'aide, une moyenne de 30 % des coûts éligibles.

Comme déjà mentionné (paragraphe 20), l'aide est versée annuellement par des montants forfaitaires sur une période de cinq années, avec reconduction possible pour cinq années supplémentaires. Comme constaté dans le point e), il ne ressort des pièces de dossier ni quels sont les surcoûts de ces services marketing liés à la promotion de la route concernée, ni que l'intensité soit limitée à 30 %. En outre, la période maximale de trois ans est dépassée.

g)

Lien avec le développement de la ligne: le versement de l'aide doit être lié au développement effectif du nombre de passagers transportés.

Comme mentionné dans le paragraphe 21, le Contrat de services marketing prévoit que le niveau de couverture marketing par la CCIPB sur le site web www.ryanair.com permettra d'attirer au moins 40 000 passagers à l'arrivée par an. Néanmoins, il ne ressort pas des clauses du contrat que le montant de l'aide soit lié au nombre de passagers transportés.

Toutefois, l'article 7 du contrat stipule que “en cas de modification importante des conditions commerciales essentielles …, notamment du niveau des passagers à l'arrivée générés du fait du présent Contrat, les Parties s'engagent à modifier le présent Contrat …”. Hormis ces dispositions de l'article 7, il n'est indiqué nulle part dans le Contrat ni dans les documents transmis par les autorités françaises qu'un système de comptabilisation du nombre de passagers est mis en œuvre et comment il fonctionne.

h)

Attribution non discriminatoire: toute entité publique qui envisage d'octroyer à une compagnie, via un aéroport ou non, des aides au démarrage d'une nouvelle route doit rendre son projet public dans un délai suffisant et avec une publicité suffisante pour permettre à toutes les compagnies intéressées de proposer leurs services.

Le marché a été attribué sans mise en concurrence et d'autres compagnies aériennes potentiellement intéressées n'ont pas eu la possibilité de se porter candidates à l'exploitation de la route concernée pour bénéficier de l'aide au démarrage.

À cet égard, les autorités françaises indiquent que la CCIPB, établissement public de l'État au sens de l'article L. 710-1 du code de commerce (22), est soumise au code des marchés publics pour ses contrats conclus à titre onéreux (23) et que “il ne ressort pas des pièces du dossier portées à la connaissance des autorités françaises qu'un appel à la concurrence pour la conclusion du marché ait été effectué. Toutefois, la CCIPB indique qu'elle a appliqué la procédure dérogatoire prévue par l'article 35–III–4o du code des marchés publics qui dispense de cette clause lorsqu'il n'y a qu'un fournisseur susceptible de fournir la prestation (annexe no 4) (9).

Eu regard à l'ouverture du secteur aérien à la concurrence, la Commission doute qu'il soit pertinent d'appliquer la procédure dérogatoire dans le cas d'espèce.

i)

Plan d'affaire démontrant la viabilité et l'analyse de l'impact de la nouvelle route sur les lignes concurrentes.

Comme constaté auparavant (point d), il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un plan d'affaires ait été soumis au préalable pour examiner la viabilité à terme de la mesure et son impact sur des routes concurrentes.

j)

Publicité: Il ne ressort pas des pièces du dossier si les autorités françaises prévoient de publier la liste des routes subventionnées, avec pour chacune l'indication de la source de financement public, la compagnie bénéficiaire, le montant des aides versées et le nombre de passagers concernés.

k)

Recours: Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mécanisme de recours soit prévu au niveau des États membres [outre les recours judiciaires prévus par les directives dites “marchés publics” 89/665/CEE et 92/13/CEE (24)] pour remédier à toute discrimination qui se produirait dans l'octroi des aides.

l)

Sanctions: Les dispositions de l'article 8 du contrat conclu avec la société AMS permettent à chacune des parties de résilier le contrat en cas de faute grave du cocontractant. Toutefois, cette notion de faute grave n'est pas définie dans le contrat. Aucune clause du contrat ne concerne la récupération des sommes versées en cas d'inexécution.

57.

La Commission prend note des objectifs de la mesure qui sont de promouvoir activement les infrastructures touristiques de la région béarnaise ainsi que des effets positifs attendus comme création d'emplois dans le tissu industriel et commercial local et par la redynamisation d'espaces ruraux. La Commission prend note aussi de la difficulté d'attirer les compagnies aériennes pour exploiter une route à partir des petits aéroports régionaux.

58.

Néanmoins, à la lumière de ce qui précède, la Commission a des doutes, au vu des critères établis dans les lignes directrices, sur la compatibilité avec le traité de l'aide d'État concernée.

59.

Ces doutes rendent nécessaire une analyse plus approfondie du dossier en permettant aux parties intéressées de présenter leurs observations sur la mesure.

3.   DÉCISION

60.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à lui fournir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente lettre tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier l'existence et la compatibilité de l'aide. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

61.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

62.

La Commission rappelle également que l'article 11 du règlement (CE) no 659/1999, lui permet, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, d'arrêter une décision enjoignant à l'État membre de suspendre le versement de toute l'aide illégale, jusqu'à ce qu'elle statue sur la compatibilité de cette aide avec le marché commun (“injonction de suspension”).

63.

Par la présente, la Commission avise la France qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.«


(1)  Selskabet Airport Markering Services er 100 % filial af Ryanair.

(2)  EUT C 312 af 9.12.2005.

(3)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 33.

(4)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 14.

(5)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(6)  La propriété et la compétence sur cet aéroport ont été détenues initialement par l'Etat. Le transfert au Syndicat mixte de l'aéroport de Pau-Pyrénées est effectif depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

(7)  Les Chambres de commerce et d'industrie font partie des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Leurs ressources proviennent des impositions qui leur sont affectées, de la vente ou de la rémunération de leurs activités ou des services qu'ils gèrent, des dividendes et autres produits des participations qu'ils détiennent dans leurs filiales, des subventions, dons et legs qui leur sont consentis et de toute autre ressource légale entrant dans leur spécialité.

(8)  La société Airport Marketing Services est une filiale à 100 % de Ryanair.

(9)  Lettre des autorités françaises du 13 juillet 2007.

(10)  La grille tarifaire mentionnée à l'article 3 du Contrat de services marketing est consultable sur le site Internet de la société AMS www.airportmarketingservices.com.

(11)  “Les sites web désignés par la CCIPB ne pourront pas proposer de services de réservation liés aux voyages, notamment vols, location de véhicules, hébergement et/ou tout autre service susceptible d'être à l'avenir proposé sur www.ryanair.com.”

(12)  Dans le Plan d'action 2007 du Comité, il est mentionné, parmi les actions pour 2007 “achats d'espaces publicitaires sur des portails Internet, notamment ‘Ryanair’ (lignes Londres, Dublin et Shannon) pour accélerer l'audience du site Internet

(13)  Idem.

(14)  Voir la Décision de la Commission du 22 juin 2006, Aide d'État N 563/05 — Aide à la compagnie aérienne Ryanair pour la ligne aérienne desservant Toulon et Londres, par.12-18.

(15)  http://www.pau.aeroport.fr/vols-du-jour/programme-vols-hiver-2007-2008.php

(16)  “En vue de déterminer si de telles mesures présentent le caractère d'aides étatiques, il y a lieu d'apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille qui puisse être comparée à celles d'organisme gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder aux apports de capitaux de cette importance.” Arrêt de la Cour du 21 mars 1991. Affaire C-305/89. République italienne contre Commission des Communautés européennes. Rec. 1991, page I-01603 p. 19 et 20.

(17)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.

(18)  Règlements du Conseil (CEE) no 2407/92, (CEE) no 2408/92 et (CEE) no 2409/92 (JO L 240 du 24.8.1992).

(19)  Voir notamment l'arrêt de la CJCE du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-305/89, Rec. 1991, p. I-1603.

(20)  JO C 312 du 9.12.2005.

(21)  Paragraphe 15 des lignes directrices.

(22)  Annexe 2.

(23)  Article 2–I–1o du code — Annexe no 3.

(24)  Directive 89/665/CE du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395 du 30.12.1989, p. 33). Directive 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76 du 23. 3.1992, p. 14).


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/20


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5031 — ACE/CICA)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/09)

1.

Den 8. februar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved ACE Limited (»ACE«, Caymanøerne) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele Combined Insurance Company of America (»CICA«, USA), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

ACE: en verdensomspændende organisation, der sælger skades- og ulykkesforsikring samt genforsikring til såvel erhvervs- som privatkunder

CICA: udbyder af livs-, ulykkes- og sygeforsikringsprodukter hovedsageligt til privatkunder i USA, EU, Canada og de asiatiske Stillehavslande.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5031 — ACE/CICA sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/21


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/10)

1.

Den 6. februar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Hermes Logistik GmbH & Co. KG (»Hermes«, Tyskland) via sit 100 % ejede datterselskab Hermes General Service Beteiligungsgesellschaft mbH (»HLS«, Tyskland) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol over virksomheden Swiss Post Porta a Porta S.p.A. (»PaP«, Italien) sammen med Swiss Post International Holding AG (»Swiss Post«, Schweiz), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Hermes: logistik- og posttjenester i B2C & C2C segmenter i Tyskland og Østrig, herunder pakketjenester, hårde hvidevarer og møbeltjenester og posttjenester (breve, forsendelser og kataloger)

PaP: post- og logistiktjenester i Italien

Swiss Post: masseforsendelsestjenester for breve i Schweiz og udland, toldklarering, pakkepost, kurérvirksomhed og eksprestjenester.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4955 — Hermes Logistik/Swiss Post Porta a Porta sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/22


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/11)

1.

Den 6. februar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved TUI AG (»TUI«, Tyskland) og Royal Caribbean Cruises Ltd (»RCL«, USA) gennem opkøb af aktier i et nystiftet joint venture-selskab erhverver fælles kontrol over TUI Cruises GmbH (»TUI Cruises«, Tyskland), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

TUI: linierederi og turismevirksomhed

RCL: arrangør og udbyder af krydstogter

TUI Cruises: arrangør og udbyder af krydstogter til tysktalende kunder.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5024 — TUI/Royal Caribbean Cruises/JV sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/23


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/12)

1.

Den 7. februar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden Beko Elektronik A.S. (»Beko«, Tyrkiet), der tilhører koncernen Koç gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele virksomheden Grundig Multimedia BV (»Grundig«, Nederlandene), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Beko: fremstilling og salg af farvefjernsyn, der ikke er mærkevarer

Grundig: udvikling, design og salg af elektronikprodukter, der er mærkevarer.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5037 — Beko Elektronik/Grundig Multimedia sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/24


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita)

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/13)

1.

Den 7. februar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Aviva Italia Holding S.p.A. (»Aviva«, Italien), der tilhører koncernen Aviva plc (»Aviva Group«, Det Forenede Kongerige), gennem opkøb af aktier erhverver fuld kontrol over UBI Assicurazioni Vita S.p.A. (»UBI Vita«, Italien), der kontrolleres af UBI Partecipazioni Assicurative S.p.A. (»UBI Partecipazioni«, Italien), jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Aviva: almindelig forsikring og livsforsikring, opsparing og kapitalforvaltning

UBI Vita: livsforsikring.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5057 — Aviva/UBI Vita sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/25


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(EØS-relevant tekst)

(2008/C 41/14)

1.

Den 8. februar 2008 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Crédit Agricole SA (»CASA«, Frankrig) via sine datterselskaber Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (»Cariparma«, Italien) og Crédit Agricole Assurances Italia Holding S.p.A. (»CAAIH«, Italien) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol over hele POvita S.p.A. (»POvita«, Italien), der i øjeblikket er under SAI Holding S.p.A.'s (»SAI«, Italien) og Cariparmas fælles kontrol, jf. Rådets forordnings artikel 3, stk. 1, litra b).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

CASA: livsforsikring og andre forsikringsydelser, bankydelser, private bankydelser og finansielle tjenesteydelser i mange lande

Cariparma: bank- og forsikringsydelser i Italien

CAAIH: italiensk holdingselskab for CASA's deltagelse i forsikringssektoren i Italien

POvita: livsforsikring i Italien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag eventuelt vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.5059 — Crédit Agricole/POvita sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller pr. brev til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


ØVRIGE RETSAKTER

Kommissionen

15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/26


Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

(2008/C 41/15)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ansøgningen, jf. artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (1). Eventuelle indsigelser skal være Kommissionen i hænde senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen.

RESUMÉ

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»RADICCHIO DI CHIOGGIA«

EF-nr.: IT/PGI/00484/06.07.2005

BOB ( ) BGB ( X )

Dette resumé indeholder hovedelementerne af varespecifikationen til information.

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed:

Navn:

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20

I-00187 Roma

Tlf.

(39) 06 481 99 68 — 46 65 51 04

Fax

(39) 06 42 01 31 26

E-mail:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Sammenslutning:

Navn:

Comitato promotore «Radicchio di Chioggia»

Adresse:

Via Valgrande, 27 — S. Anna di Chioggia (VE)

Tlf.

(39) 041 495 02 84

Fax

(39) 041 495 05 78

E-mail:

Sammensætning:

Producent/forarbejdningsvirksomhed ( X ) Andre ( )

3.   Produktets art:

Kategori 1.6 — Frugt, grøntsager og korn, også forarbejdet

4.   Varespecifikation:

(sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 510/2006)

4.1.   Navn: »Radicchio di Chioggia«

4.2.   Beskrivelse: Den beskyttede geografiske betegnelse »Radicchio di Chioggia« tildeles produktion fra planter tilhørende familien Asteracee, slægten Cichorium, arten inthybus og sorten silvestre. Radicchio di Chioggia findes i to typer, en tidlig (»precoce«) og en sen (»tardiva«).

Planten har afrundede, tætsluttende blade, der danner et karakteristisk rundt hoved: bladene er i forskellige røde nuancer med hvide ribber.

De særlige karakteristika ved de to typer er:

den tidlige type: lille til mellemstor, vægt mellem 180 og 400 g, farve fra karmoisinrød til amarantrød, sprød konsistens, sød til let bitter smag

den sene type: mellemstor til stor, meget kompakt hoved, vægt mellem 200 og 450 g, bladenes farve intens karmoisinrød, mellemsprød konsistens, let bitter smag.

Radicchio di Chioggia markedsføres med en lille del af den pæleformede rod, afskåret med et rent snit under rodhalsen.

Hovederne skal være hele og af lav vækst, se friske ud, være fri for parasitter og skader forårsaget heraf eller af fugt. Eventuelle skader fjernes om nødvendigt ved afpudsning.

4.3.   Geografisk område: Produktionsområdet for Radicchio di Chioggia af den sene type omfatter hele området henhørende til kommunerne Chioggia, Cona og Cavarzere i provinsen Venezia, kommunerne Codevigo og Corbezzole i provinsen Padova og kommunerne Rosolina, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro og Loreo i provinsen Rovigo. Den tidlige type produceres kun i kommunerne Chioggia og Rosolina, hvor de særlige jordbunds- og klimaforhold er gunstige for denne type.

4.4.   Bevis for oprindelse: Hver enkelt fase i produktionsprocessen overvåges, idet input og output for hver fase dokumenteres. På denne måde, og ved at producenterne og pakkevirksomhederne opføres i relevante fortegnelser, der administreres af kontrolinstansen, garanteres produktets sporbarhed og oprindelse.

De producenter, hvis jorder ligger i produktionsområdet, kan få tildelt BGB Radicchio di Chioggia, ved at de for hvert produktionsår opfører de dyrkede områder i det register, der føres og holdes ajour af kontrolinstansen, og som indeholder matrikelgrænserne for de pågældende jorder og nærmere dyrkningsmæssige oplysninger om den tidlige og den sene type. De pågældende producenter skal også angive den faktisk producerede og markedsførte mængde Radicchio di Chioggia med BGB i dertil oprettede registre. Kontrolinstansen kontrollerer alle de personer, både fysiske og juridiske, der er opført i de pågældende registre.

4.5.   Fremstillingsmetode: I varespecifikationen hedder det bl.a., at såning af den tidlige type finder sted fra den 1. december til udgangen af april, i såbed, og fra begyndelsen af marts direkte på friland, idet udplantning finder sted efter ca. 30 dage. Der er 8-10 planter pr. kvadratmeter. De kan beskyttes med folier ophængt på buer. Folierne fjernes, efterhånden som planterne akklimatiseres. Høsten finder sted fra den 1. april til den 15. juli, og produktionen må ikke overskride 18 tons pr. hektar, efter afpudsning.

For den sene type er der 7-10 planter pr. kvadratmeter. Såning finder sted i såbed fra den 20. juni til den 15. august eller direkte på friland i juli-august. Høsten finder sted fra september til marts, og produktionen må ikke overskride 28 tons pr. hektar, efter afpudsning.

Planten høstes, ved at roden skæres over under de nederste blades fæste, normalt 2-3 cm under jordens overflade, når bladene allerede danner et mere eller mindre kompakt hoved. Afpudsningen, der gøres med traditionelle krumme knive (»roncole«), finder sted direkte på marken eller på bedrifterne, forudsat at disse ligger inden for det i punkt 4.3 beskrevne område.

4.6.   Tilknytning: Der er to elementer, der er karakteristiske for laguneområdet: de beskedne temperaturudsving inden for den enkelte dag og fra dag til dag og de fremherskende vinde, de typiske »bore« fra Adriaterhavet, som bidrager til at blande de lavtliggende luftlag og dermed forhindrer, at der opstår stillestående fugtlommer, som ville have negativ indvirkning på planternes sundhed.

Den løse lerholdige jord egner sig til dyrkning af den sene type, og for store varmegrader ville forhindre, at hovedet lukkes i den typiske runde form, og ville medføre for tidlig blomstring.

Den tidlige type kan derimod kun dyrkes i kystkommunerne Chioggia og Rosolina. Dette skyldes flere omstændigheder: den sandede jord, beliggenheden ved havet og dermed andre temperaturer end i det indre af landet, stærkere vinde og adgang til kunstvandingsvand fra vandførende lag, der ligger tæt under jordoverfladen, og hvor vandet kan hentes ved gravning af passende huller, kaldet buse.

Den sandige jord og det særlige klima i kystkommunerne Chioggia og Rosolina skaber de ideelle betingelser for dyrkning af dette produkt. Undersøgelser har vist, at det er afgørende at beskytte Radicchio di Chioggia mod stress som følge af for store temperaturudsving og stærke variationer i jordens fugtighed, og at dyrkning under andre betingelser medfører for tidlig blomstring for helt op til 50-60 % af planterne, med heraf følgende store produktionstab og en stærk reduktion i hovedbladenes farve.

Dette produkt adskiller sig fra andre radicchio-sorter ved et højt proteinindhold, der, målt i forhold til den tørre plante, ligger på mellem 1,0 % og 1,4 %, og et højt indhold af kalium, fosfor og calcium. Dette gør, sammen med det lave kalorieindhold, denne radicchio særlig værdifuld i ernæringsmæssig henseende.

At Chioggia-egnen er blevet anvendt til grønsagsdyrkning fra gammel tid, fremgår af kort fra 1700 over »Villa Episcopale« og de af Alessandro Ottolini indsamlede statistiske oplysninger om skolerne i »Podestà di Chiazza« (det nuværende Chioggia), hvor »Scuola di S. Giovanni di Ortolani« (skole opkaldt efter Sankt Johannes, grønsagsavlernes helgen) med sine 544 elever kom ind på andenpladsen lige efter den endnu mere bekendte »Scuola dei pescatori« (fiskernes skole).

I den månedlige udgivelse fra Istituto federale di Credito per il Risorgimento delle Venezie fra marts 1923, offentliggjort af Premiate Officine Grafiche Ferrari, står radicchio opført som en af de planter, der dyrkes i vekseldrift med andre grønsager. Dette bekræftes i Pagani-Galimbertis værk (1929) »Cenni di economia orticola«, som beskriver metoden til dyrkning af radicchio i lagunens inddæmmede sandområder.

Med opførelsen af et stort grønsagsmarked i nærheden af produktionsområdet har man løst problemerne med markedsføring og distribution af produktet. Hertil havde man allerede fra 1860 brugt jernbanelinjen Verona — Chioggia.

4.7.   Kontrolinstans:

Navn:

C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l.

Adresse:

Via S. Gaetano, 74 — I-36016 Thiene (VI)

Tlf.

(39) 0445 31 30 11

Fax

(39) 0445 31 30 70

E-mail:

csqa@csqa.it

Kontrolinstansen opfylder kravene i standarden EN 45011.

4.8.   Mærkning: Radicchio di Chioggia skal pakkes på en sådan måde, at seglet brydes ved åbning af emballagen. Endvidere skal følgende forskrifter følges:

beholdernes grundflade skal være 30 × 50 cm, 30 × 60 cm eller 40 × 60 cm og være af træ, plast, polystyren, pap eller andre materialer til fødevarer, med plads til mellem 1 og 5 kg radicchio, anbragt i et enkelt lag

pakninger på under 1 kg skal være af træ, plast, polystyren eller pap; indholdet i hver pakning skal være ensartet og må kun omfatte radicchi af samme type, kategori og størrelse; den synlige del af pakningens indhold skal være repræsentativ for hele indholdet.

Pakningen skal sikre, at produktet ydes passende beskyttelse.

Pakningerne skal være fri for ethvert fremmedlegeme.

Beholderne bærer en etiket forsynet med et logo med ordene Radicchio di Chioggia trykt med bogstaver af samme størrelse, og med klar angivelse af sorten, enten tidlig eller sen.

Logoet består af et skjoldformet våbenmærke på hvid bund, med gul rand, brun kant og sort profil, i midten en rød løve i middelalderstil, omrandet af en indskrift i store bogstaver i rødt RADICCHIO DI CHIOGGIA I.G.P.

Skrifttype: Garamond.

Skriftstørrelse: højst 50 — mindst 10.

Cirklens diameter: højst 15 — mindst 3.

Logoets farve:

rød= Magenta 95 % — Yellow 80 %

gul= Magenta 7 % — Yellow 85 %

brun= Cyan 12 % — Magenta 60 % — Yellow 95 %

sort= Black 100 %.

Logoet Radicchio di Chioggia kan ikke bruges igen, når det først har været anbragt på en beholder.

Pakkerne skal desuden bære følgende oplysninger:

navn eller firmabetegnelse og adresse på producenten (individuel eller associeret) og pakkevirksomheden

nettovægt ved pakning og kategori

eventuelle supplerende oplysninger, der ikke er anprisninger og heller ikke vildleder forbrugeren om produktets art og egenskaber.

Under alle omstændigheder skal alle andre oplysninger anføres med tegn, der er langt mindre end dem, der er anvendt til »Radicchio di Chioggia I. G. P.«


(1)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.


Berigtigelser

15.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 41/30


Berigtigelse til indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på hvervet som medlem af ekspertpanelerne ved Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (Parma, Italien)

( Den Europæiske Unions Tidende C 5 af 10. januar 2008 )

(2008/C 41/16)

Side 16, »Ansøgningsfrist«, første punktum:

i stedet for:

»15. februar 2008«

læses:

»17. marts 2008«.