ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 165

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

50. årgang
19. juli 2007


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 165/01

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

1

 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

 

Kommissionen

2007/C 165/02

Euroens vekselkurs

4

2007/C 165/03

Kommissionens meddelelse i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 885/2006 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL

5

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2007/C 165/04

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

6

2007/C 165/05

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

11

2007/C 165/06

Meddelelse fra Kommissionen — Meddelelse — Meddelelse af kvalifikationsbeviser for speciallæger og alment praktiserende læger ( 1 )

13

2007/C 165/07

Meddelelse fra Kommissionen — Meddelelse — Meddelelse af titler på specialtandlæge ( 1 )

18

2007/C 165/08

Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer ( 1 )

23

 

V   Øvrige meddelelser

 

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Kommissionen

2007/C 165/09

Meddelelse fra Irland i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter (Meddelelse om tilladelsesrunden 2007 — Porcupine Basin)

28

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


II Meddelelser

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/1


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 165/01)

Godkendelsesdato

22.3.2007

Sag nr.

N 572/06

Medlemsstat

Østrig

Region

Steiermark

Titel (og/eller modtagerens navn)

Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung

Retsgrundlag

Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Forskning og udvikling, Miljøbeskyttelse, Omstrukturering af kriseramte virksomheder

Støtteform

Direkte støtte, Garanti

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 100 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: 700 mio. EUR

Støtteintensitet

100 %

Varighed

indtil 31.12.2013

Økonomisk sektor

Ikke sektorspecifik

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (SFG)

Nikolaiplatz 2

A-8020 Graz

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

4.6.2007

Sag nr.

N 243/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Hamburg

Titel (og/eller modtagerens navn)

Filmförderung Hamburg — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Retsgrundlag

Beschluss der Bürgschaft über die Feststellung des Haushaltsplanes/Richtlinien für Filmförderung der Filmförderung Hamburg GmbH

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Tilbagebetalingspligtigt tilskud

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 8,5 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: 21,25 mio. EUR

Støtteintensitet

80 %

Varighed

1.7.2007-31.12.2009

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Filmförderung Hamburg GmbH

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

4.6.2007

Sag nr.

N 248/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Bayern

Titel (og/eller modtagerens navn)

Filmförderung Bayern — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Retsgrundlag

Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Tilbagebetalingspligtigt tilskud, Direkte støtte, Rentegodtgørelse

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 12,2 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: 30,5 mio. EUR

Støtteintensitet

70 %

Varighed

1.7.2007-31.12.2009

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

FilmFernsehFonds Bayern GmbH

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Godkendelsesdato

4.6.2007

Sag nr.

N 250/07

Medlemsstat

Tyskland

Region

Schleswig-Holstein

Titel (og/eller modtagerens navn)

Kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein — Verlängerung der Beihilferegelung N 411/04

Retsgrundlag

Förderrichtlinien der kulturellen Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Foranstaltningstype

Støtteprogram

Formål

Fremme af kulturen

Støtteform

Direkte støtte

Rammebeløb

Forventet årligt støtteydelse: 0,2 mio. EUR; Samlet forventet støtteydelse: 0,5 mio. EUR

Støtteintensitet

50 %

Varighed

1.7.2007-31.12.2009

Økonomisk sektor

Forlystelser, kultur og sport

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten

Verein kulturelle Filmförderung Schleswig-Holstein e.V.

Andre oplysninger

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Kommissionen

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/4


Euroens vekselkurs (1)

18. juli 2007

(2007/C 165/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3779

JPY

japanske yen

168,3

DKK

danske kroner

7,4412

GBP

pund sterling

0,672

SEK

svenske kroner

9,172

CHF

schweiziske franc

1,6572

ISK

islandske kroner

82,31

NOK

norske kroner

7,9225

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5842

CZK

tjekkiske koruna

28,248

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

245,93

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6969

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,7593

RON

rumænske lei

3,1281

SKK

slovakiske koruna

33,157

TRY

tyrkiske lira

1,7608

AUD

australske dollar

1,5702

CAD

canadiske dollar

1,4417

HKD

hongkongske dollar

10,7766

NZD

newzealandske dollar

1,7405

SGD

singaporeanske dollar

2,0931

KRW

sydkoreanske won

1 262,43

ZAR

sydafrikanske rand

9,6112

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,4224

HRK

kroatiske kuna

7,2885

IDR

indonesiske rupiah

12 538,89

MYR

malaysiske ringgit

4,7565

PHP

filippinske pesos

62,35

RUB

russiske rubler

35,082

THB

thailandske bath

41,668


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/5


Kommissionens meddelelse i henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 885/2006 om indførelse af en forligsprocedure i forbindelse med regnskabsafslutningen for EGFL og ELFUL

(2007/C 165/03)

(1)

Kommissionen har forlænget mandatet for to medlemmer af forligsorganet fra 1. august 2007 til 31. juli 2008:

Michael C. DOWLING (organets formand)

José Luis SAENZ GARCIA-BAQUERO (medlem af organet)

(2)

Kommissionen har udpeget Robert BURIAN (AT), som er nuværende suppleant, til medlem af forligsorganet. Mandatperioden er fra 1. august 2007 til 31. juli 2010.


OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2007/C 165/04)

XA nummer: XA 23/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: —

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Retsgrundlag: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: De forventede udgifter for 2007 andrager 5 633 450 EUR

Maksimal støtteintensitet: Medfinansiering af 40 % af udgifterne til præmier til forsikring af afgrøder og høstudbytte mod hagl, brand, lynnedslag, forårsfrost, storme og oversvømmelser. Ved forsikring af dyr mod død, slagtning efter ordre fra dyrlægen og slagtning af økonomiske årsager som følge af sygdom fastsættes medfinansieringen af forsikringspræmierne dog i absolutte beløb for den enkelte dyreart og –kategori, som ikke må overskride 50 % af de støtteberettigede udgifter til forsikringspræmier

Gennemførelsesdato: Påbegyndelse den 1.1. 2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Sidste dato for tilsagn om støtte er den 31.12.2007

Støttens formål: Støtten ydes i medfør af artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15.12.2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 (1) — Støtte til betaling af forsikringspræmier.

Formålet med betalingen af en del af forsikringspræmierne er at anspore landbrugsproducenterne til at forsikre sig mod eventuelle tab som følge af naturkatastrofer eller dårligt vejr og som følge af sygdomme hos dyrene, så de påtager ansvaret for at håndtere risikoen ved plantedyrkning og husdyrhold

Sektorer: Landbrug — planteproduktion, husdyrhold

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Websted: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 24/07

Medlemsstat: Finland

Region: Regioner ramt af ugunstige vejrforhold i 2006

Støtteordningens betegnelse: Støtte til landbrugsbedrifter, der blev ramt af ugunstige vejrforhold i 2006

Retsgrundlag: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Forventede årlige udgifter til ordningen: De forventede årlige udgifter til afgrødespecifikke kompensationer for afgrødetab er på 4,75 mio. EUR i 2006

Maksimal støtteintensitet: Efter artikel 2, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1857/2006 udbetales der kun kompensation, hvis mindst en tredjedel af en landbrugers høstudbytte af hver støtteberettiget afgrøde ødelægges. Kompensationen begrænses til 90 % af det tab, der overstiger landbrugerens eget bidrag, dvs. 30 % af standardhøsten. Også for hver individuel afgrøde, der er støtteberettiget, er landbrugerens eget bidrag på mindst 30 % af det samlede tab. Ved sammenligningen af høstudbytter svarer standardhøsten til den gennemsnitlige høst i de fem år forud for det år, hvor tabene fandt sted, bortset fra det højeste og det laveste udbytte i forhold til de øvrige høstår. Værdien af tabet beregnes derpå individuelt for hver landbruger ud fra disse baggrundsoplysninger. Beregningsmetoden stemmer derfor overens med artikel 11, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Værdien af det afgrødetab, der skal kompenseres for, beregnes på grundlag af markedspriserne for de foregående høstår og markedsprisen i det år, hvor tabene fandt sted; sidstnævnte markedspris fastlægges af det rådgivende udvalg for afgrødetab på grundlag af de foreliggende markedsprisoplysninger.

Det maksimale tabsbeløb, der er støtteberettiget, skal nedsættes med ethvert beløb, der modtages i henhold til forsikringsordninger, og andre udgifter og tab end dem, der skyldes de ugunstige vejrforhold

Gennemførelsesdato: Støtteordningen træder ikke i kraft før den 28. marts 2007. Den første mulige betalingsdato er 5. april 2007

Ordningens varighed: Støtten udbetales for tab, der fandt sted i 2006

Støttens formål: Støtte til landbrugs- og gartneribedrifter, der blev ramt af ugunstige vejrforhold (artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørte sektorer: Støtteordningen omfatter et samlet areal på 63 000 ha. I alt 32 forskellige afgrøder blev beskadiget. Landbrugerens eget bidrag til afgrødetab og værdien heraf er på mindst 30 %

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Websted: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 25/07

Medlemsstat: Frankrig

Region: Regionale og lokale myndigheder

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL) (Program for etablering og udvikling af lokale tiltag)

Retsgrundlag:

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006, artikel 15

Artikel R 343-34 ff i den franske »Code rural«

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 7 000 000 EUR

Maksimal støtteintensitet:

Teknisk-økonomisk støtte til unge landbrugere, begrænset til 80 % af udgifterne, dog maksimalt 1 500 EUR pr. år og pr. landbruger (summen af alle tilskud fra staten og lokale og regionale myndigheder), hvis investeringerne foretages af unge landbrugere inden fem år efter deres etablering.

Dækning af diagnoseringsudgifter, begrænset til 80 % af udgifterne, dog maksimalt 1 500 EUR (summen af alle tilskud fra staten og lokale og regionale myndigheder)

Uddannelsesstøtte, 60 EUR pr. dag, der kan ydes af staten i 100 dage, og som kan suppleres med samme beløb af en lokal eller regional myndighed, dog begrænset til udgifternes omfang.

Aflønning under erhvervspraktik svarende til en fast timeløn for erhvervsuddannelsespratikophold (mindste månedstakst som fastsat i arbejdsloven er på 652,02 EUR pr. 1. december 2006)

Informations- og kommunikationstiltag: støtteintensitet på 100 %

Gennemførelsesdato: I 2007, når denne undtagelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: december 2013

Støttens formål:

I.   Konsulentstøtte

Unge landbrugere, der etablerer sig, kommer fra forskellig baggrund. Blandt dem er der unge, der ikke kommer fra landbrugsmiljøet, dem der slår sig ned på en bedrift, der ikke var i familieeje og børn af landbrugere med en bedrift, hvor de ikke kan etablere sig under økonomisk tilfredsstillende forhold, og det er derfor vanskeligere for dem at virkeliggøre deres erhvervsprojekt. Det synes såsledes nødvendigt at iværksætte foranstaltninger for disse specifikke tilfælde.

I henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006 drejer det sig navnlig om delvis at afholde omkostningerne ved teknisk bistand fra en landbrugsorganisation eller en producentgruppe (ekspert- eller konsulenthonorarer).

Denne støtte tildeles unge landbrugere i de første fem år efter etableringen og kan finansieres af staten og de lokale og regionale myndigheder.

Teknisk-økonomisk støtte til unge landbrugere: For at sikre etableringens levedygtighed skal den unge landmands fagkundskaber øges, for at han/hun kun gennemføre sit personlige projekt. Der kan indføres en teknisk-økonomisk opfølgning af den unge. Denne ordning er navnlig tiltænkt nytænkende projekter, projekter for oprettelse af bedrifter, dem der er baseret på diversificering, eller som indebærer betydelige moderniseringsudgifter.

Når etableringen gennemføres i forening kan opfølgningen indeholde et modul om arbejdstilrettelæggelse og faglige relationer i arbejdet.

Dækning af diagnoseringsudgifter: Støtten kunne vedrøre diagnosering af den bedrift, der sælges eller overtages, eller markedsundersøgelse vedrørende specifikke produktioner eller produktion til direkte salg (økologisk f.eks.).

Støtten betales til støttemodtageren i medfør af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, når etableringen er blevet registreret af den ansvarlige myndighed, eller når den unge landbruger efter sin etablering ændrer produktion.

Diagnosering er også nødvendig for at lette opgaven med overdragelse-etablering; diagnoseringsresultatet ledsager eventuelt indskrivning af overdrageren i fortegnelsen over overdragelser-etableringer, når diagnoseringen er bestilt af overdrageren. I så tilfælde modtager overdrageren støtten.

II.   Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte kan finansieres af staten og lokale eller regionale myndigheder, enten med henblik på etableringsforberedelse, eller efter etableringen for at supplere den unge landbrugers oprindelige uddannelse. Det drejer sig om at give den unge mulighed for at deltage i et pratikophold.

Uddannelsesstøtte gives til unge, der etablerer sig, og som har behov for at deltage i videreuddannelse, der er tilpasset deres personlige projekt, eller som forpligter sig til gradvis at tage et diplom på niveau IV (i overensstemmelse med bestemmelserne i PDRH). Den har til formål at give støttemodtageren mulighed for at få en vikar på bedriften for at kunne følge en supplerende uddannelse i 5 år eller 3 år, hvis det drejer sig om at opnå de faglige kvalifikationer for at kunne modtage etableringsstøtte.

Aflønning under et praktikophold af en ung er støtte i den periode, denne opholder sig hos en landbruger, der påtænker at ophøre med sin aktivitet, som led i en tutorordning.

En ung anses for at være en »dårligt stillet arbejdstager« i henhold til artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 2204/2002 (4) i den betydning, at den unge landbruger, navnlig hvis han/hun ikke kommer fra landbrugsmiljøet, i mangel af en tutor »har problemer med uden støtte at komme ind på arbejdsmarkedet« (artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 2204/2002).

Denne støtte sigter mod at give en ung dårligt stillet arbejdstager i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2204/2002 dels teknisk og økonomisk vejledning, dels en almen uddannelse om driften af en bedrift for på sigt at kunne arbejde i en levedygtig virksomhed, der uden en overtager ville blive nedlagt. Således opfordres »tutoren« til at overdrage sin bedrift til den unge.

Støtten gives af staten eller de lokale eller regionale myndigheder til den unge under uddannelse i en periode på 3 til 12 måneder. Denne periode kan forlænges med samme varighed, hvis det viser sig nødvendigt for at færdiggøre den unges uddannelse. Under tutorperioden har den unge status af praktikant i erhvervsuddannelse.

Denne foranstaltning kan ligeledes iværksættes for en ung, der ønsker at blive tutoreret af en medejer for at overtage en bestående landbrugsvirksomhed.

Opfølgningen af praktikantopholdet og dets forløb varetages af CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) eller af ADASEA (association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) i det departement, hvor bedriften ligger, og/eller et godkendt regionalt center. Praktikantopholdet kan vare hele erhvervspraktikperioden, som den unge skal gennemføre for at kunne etablere sig.

III.   Informations- og kommunikationstiltag

Landbrugsorganisationerne, ADASEA eller andre strukturer arbejder med elever i undervisnings- og uddannelsesinstitutioner (unge fra erhvervsskoler, tekniske og lignende) i form af undersøgelser, informationstiltag (brochurer, pressen, foredrag i undervisningsinstitutioner, informationsstande om etablering og overdragelse, osv.) og oplysning generelt om arbejdet som landbruger.

Disse organisationer gennemfører ekspertiseopgaver, som f.eks. søgning efter bedrifter, der vil blive ledige i de kommende år, og de spiller en rådgivende rolle ved i landdistrikter at tilrettelægge informationsmøder for ældre landbrugere for at hjælpe dem i deres valg af overdragelse til unge, der leder efter en bedrift, de kan overtage. Et center kan på regionalt plan samle oplysningerne til opfølgning af disse ekspertise- og konsulentiltag.

For at disse opgaver kan gennemføres deltager staten i finansieringen heraf i overensstemmelse med betingelserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006. Med henblik herpå fordeles en årlig bevilling mellem regionerne.

Hertil kan komme et finansielt bidrag fra de lokale eller regionale myndigheder til at gennemføre specifikke foranstaltninger.

Disse foranstaltninger iværksættes i forbindelse med departements- eller regionsaftaler under prefekternes ansvar og betales i henhold til en årlig rapport om gennemførte opgaver

Berørt(e) sektor(er): hele landbrugssektoren

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Websted: www.agriculture.gouv.fr (Der sættes en meddelelse om PIDIL på nettet med oplysninger om etablering i landbruget, så snart programmet er godkendt)

Andre oplysninger: Videreførelse af allerede godkendte foranstaltninger under det foregående PIDIL (ordning N 184/03, der blev godkendt af Kommissionen den 9.7.2003)

Sag nr.: XA 27/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Wales

Navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Retsgrundlag: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte, der ydes til virksomheden: Planlagte årlige udgifter (1 000 GBP)

2007: 422 700 GBP

2008: 50 000 GBP

I alt: 472 700 GBP

Maksimal støtteintensitet: Ordningen består af to foranstaltninger

Gennemførelsesdato: Ordningen løber fra den 1. april 2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen iværksættes den 1. april 2007.

Den udløber den 31. december 2007.

Den sidste udbetaling vil ske den 31. marts 2008

Støttens formål: Miljøbeskyttelse

Etablere og gennemføre et projekt til fremme af landbrugspraksis, der er skånsom over for vandindvinding, med henblik på at beskytte vandmiljøet. Projektet vil blive gennemført i to områder, der omfatter 80 gårde.

Det omfatter rådgivning med det formål at identificere potentielle forureningsrisici og afhjælpende foranstaltninger. Støtten ydes til dækning af udgifter til konsulenttjenester i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Der vil også blive udbetalt tilskud til støtteberettigede anlægsarbejder, der forbedrer vandmiljøet. Støtten ydes i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006, og de støtteberettigede udgifter skal omfatte:

udgifter til opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom

udgifter til køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr, herunder edb-programmel, op til aktivets markedsværdi; andre omkostninger i forbindelse med lejekontrakter (afgifter, udlejerens fortjeneste, rente og finansieringsomkostninger, generalomkostninger, forsikringspræmier osv.) er ikke støtteberettigede udgifter.

Ovennævnte punkter vil kun udgøre støtteberettigede udgifter, såfremt de i væsentlig grad afhjælper forureningsrisici. Udgifter til brugte maskiner er ikke støtteberettigede.

Projektet omfatter som helhed også overvågning af vandkvalitet, modellering af vandindvinding og vurdering af landmændenes holdninger, anvendelse af foranstaltningerne og evaluering af effektiviteten af projektet

Berørte sektorer: Ordningen gælder for produktion af landbrugsprodukter. Ordningen tager sigte på at begrænse landbrugsproduktionens indvirkning på vandmiljøet, og der vil blive givet støtte til bæredygtige landbrugsbedrifter inden for de to projektområder uanset virksomhedstype. Det ene område, som ligger i højlandet, er et landbrugsområde med husdyr (hovedsagelig kvæg og får). Det andet område ligger i lavlandet, hvor mejeribrug og husdyr (kvæg og får) er dominerende

Navn og adresse på den støttetildelende myndighed:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Kontaktperson: M P Samuel (Room 1-097)

Følgende myndighed er ansvarlig for ordningen: —

Ordningen gennemføres af: —

Websted: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Der kan også fås oplysninger på Defra-webstedet.

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Andre og mere detaljerede oplysninger om ordningens regler kan findes på ovennævnte websteder.

En ansøgning om at finansiere en del af projektet ved hjælp af mål 1-midler er indgivet under mål 1, prioritet 5, foranstaltning 7.

Underskrevet og dateret på vegne af Department of Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed i Det Forenede Kongerige)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  EUT L 358, af 16.12.2006, s. 3.

(2)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1

(3)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(4)  EUT L 337 af 13.12.2002, s. 3.


19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/11


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter

(2007/C 165/05)

Sag nr.: XA 125/06

Medlemsstat: Nederlandene

Region: Provincie Limburg

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Verplaatsing melkveehouderij Houben in Zuid- Limburg (Flytning af malkekvægsbedriften Houben i Zuid- Limburg)

Retsgrundlag: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Et samlet engangsbeløb fra provinsen på 100 000 EUR pr. flytning.

Maksimal støtteintensitet: Den maksimale støtte til mælkeproducenten udgør 40 % af udgifterne ved flytningen op til højst 100 000 EUR. Ovennævnte støttebeløb svarer til den tilladte støtte til landmanden, når en flytning i almenhedens interesse resulterer i, at landmanden får mere moderne faciliteter og forøger produktionskapaciteten. Når der er tale om en værditilvækst i de pågældende faciliteter og en forøgelse af produktionskapaciteten, skal landmandens bidrag mindst svare til 60 % af stigningen i de pågældende faciliteters værdi eller af udgifterne til denne forøgelse. Dette følger af artikel 6, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1/2004. Mælkeproducenten bidrager selv med mindst 60 %. For malkekvægsbedriften Houben beløber de budgetterede udgifter sig til 1 612 776 EUR.

Gennemførelsesdato: Beslutningen om tildeling af støtte træder i kraft, når EU har anerkendt modtagelsen af denne meddelelse.

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Fra december 2006 til og med den 31. december 2008.

Målet med støtten: Støtten omhandler flytning i offentlighedens interesse af malkekvægsbedrifter med gunstige fremtidsudsigter ud af områder, hvor den fysiske planlægning skaber begrænsninger, men hvor malkekvægsbedrifter er afgørende for bevarelsen af miljøets og landskabets kvalitet. Provinsen har opstillet mål om, at flytning af malkekvægsbedrifter skal være målrettet landskabspleje, miljøkvalitet og bæredygtighed.

Berørt(e) sektor(er): Intensive malkekvægsbedrifter (små og mellemstore virksomheder) af en størrelse på mindst 75 Nederlandse grootte eenheden (NGE) kan komme i betragtning til støtte, hvis de befinder sig i områder i zuid- Limburg med mere end 2 % hældende terræn.

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Websted: www.limburg.nl

Sag nr.: XA 126/06

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Kerridge Ridge and Ingersley Vale

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Kerridge Ridge and Ingersley Vale Countryside and Heritage Project

Retsgrundlag: The National Heritage Act 1980 set up a fund called the National Heritage Memorial Fund (NHMF). The Act has been amended several times, principally by the National Heritage Act 1997 and the National Lottery Act 1993 and 1998.

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: Ordningens samlede budget over en 4-årig periode udgør 1,1 mio. GBP inklusive alle administrative omkostninger og arbejde på ikke-landbrugsjord. Det samlede beløb for det fysiske arbejde på landbrugsjorden udgør 145 500 GBP.

Dette kan yderligere deles op efter regnskabsår:

Maksimal støtteintensitet: 100 %

Gennemførelsesdato:

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen gælder indtil 30. juni 2010.

Støttens formål: Formålet med projektet er at bevare og restaurere vigtige kulturværdier i landskaberne i Kerridge Ridge og Ingersley Vale.

Støtten udbetales i overensstemmelse med artikel 5 i forordning nr. 1/2004, og de relevante omkostninger dækker anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier.

Berørt(e) sektor(er): Landbrugssektoren — alle virksomheder, der har med produktion at gøre.

Websted: http://www.kriv.org.uk/documents/documents/KRIVStateAidExemptionDocument.doc

Klik på »Defra State Aid«-linket nederst i højre side.

http://defraweb/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Grundejere, der har med ikke-landbrugsproduktion at gøre, dækkes af ordningen for »The National Heritage Memorial Fund (NN 11/02)«, der specifikt er godkendt af Europa-Kommissionen.

Underskrevet og dateret på vegne af Department for Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed i Det Forenede Kongerige)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/13


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Meddelelse — Meddelelse af kvalifikationsbeviser for speciallæger og alment praktiserende læger

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 165/06)

Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser (1), særlig artikel 41 og 42, litra a), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2), som ændret ved Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (3), særlig artikel 21, stk. 7, fastsætter, at medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de love og administrative bestemmelser, de vedtager om udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionen skal offentliggøre en meddelelse herom i Den Europæiske Unions Tidende, hvori den angiver de benævnelser, medlemsstaterne har vedtaget for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre kvalifikationsbeviser samt i givet fald for den tilsvarende faglige titel.

Da Nederlandene har meddelt ændringer til listen over benævnelser i bilag B, bør listen over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for alment praktiserende læger, offentliggjort i overensstemmelse med artikel 41 i direktiv 93/16/EØF, som gengivet i bilag V til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, ændres.

I bilag B til direktiv 93/16/EØF og i bilag V til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer foretages følgende ændringer for Nederlandenes vedkommende:

(1)

I bilag B til direktiv 93/16/EØF og i punkt 5.1.2. »Beviser for uddannelse som speciallæge« i bilag V i direktiv 2005/36/EF er benævnelserne for de udstedende organer som følger:

Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

I listen over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for alment praktiserende læger, offentliggjrort i overensstemmelse med artikel 41 i direktiv 93/16/EØF, og i punkt 5.1.4. »Beviser for uddannelse som alment praktiserende læge« i bilag V til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer foretages følgende ændringer.

(2)

Under listen over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser for alment praktiserende læger, offentliggjrort i overensstemmelse med artikel 41 i direktiv 93/16/EØF, og i punkt 5.1.4. »Beviser for uddannelse som alment praktiserende læge« i bilag V til direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer foretages følgende ændringer. Under »Uddannelsesbevis« ændres ordlyden således:

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)

De relevante skemaer i bilag V til direktiv 2005/36/EØF affattes derfor således:

»5.1.2.   Beviser for uddannelse som speciallæge

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Referencedato

België/Belgique/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20. december 1976

България

Свидетелство за призната специалност

Медицински университет, Висш медицински университет или Военномедицинска академия

1. januar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1. maj 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20. december 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20. december 1976

Eesti

Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1. maj 2004

Éire/Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20. december 1976

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1. januar 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1. januar 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20. december 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20. december 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1. maj 2004

Latvija

»Sertifikāts« — kompetentu

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1. maj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. maj 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20. december 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. maj 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20. december 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1. januar 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1. maj 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1. januar 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

România

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

Certificat de medic specialist Ministerul Sănătăţii Publici

1. januar 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. maj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1. maj 2004

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1. januar 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1. januar 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20. december 1976«

»5.14.   Beviser for uddannelse som alment praktiserende læge

Land

Uddannelsesbevis

Titel

Referencedato

België/Belgique/Belgien

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts/Arrêté ministériel d'agrément de médecin généraliste

Huisarts/Médecin généraliste

31. december 1994

България

Свидетелство за призната специалност по Обща медицина

Лекар-специалист по Обща медицина

1. januar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci »všeobecné lékařství«

Všeobecný lékař

1. maj 2004

Danmark

Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende læge/speciallæge i almen medicin

Alment praktiserende læge/Speciallæge i almen medicin

31. december 1994

Deutschland

Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Eesti

Diplom peremeditsiini erialal

Perearst

1. maj 2004

Éire/Ireland

Certificate of specific qualifications in general medical practice

General medical practitioner

31. december 1994

Ελλάς

Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής

Ιατρός με ειδικότητα γενικής ιατρικής

31. december 1994

España

Título de especialista en medicina familiar y comunitaria

Especialista en medicina familiar y comunitaria

31. december 1994

France

Diplôme d'État de docteur en médecine (avec document annexé attestant la formation spécifique en médecine générale)

Médecin qualifié en médecine générale

31. december 1994

Italia

Attestato di formazione specifica in medicina generale

Medico di medicina generale

31. december 1994

Κύπρος

Τίτλος Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής

Ιατρός Γενικής Ιατρικής

1. maj 2004

Latvija

Ģimenes ārsta sertifikāts

Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

1. maj 2004

Lietuva

Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas

Šeimos medicinos gydytojas

1. maj 2004

Luxembourg

Diplôme de formation spécifique en medicine générale

Médecin généraliste

31. december 1994

Magyarország

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Háziorvostan szakorvosa

1. maj 2004

Malta

Tabib tal-familja

Mediċina tal-familja

1. maj 2004

Nederland

Certificaat van inschrijving in het register van erkende huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (4)

Huisarts

31. december 1994

Österreich

Arzt für Allgemeinmedizin

Arzt für Allgemeinmedizin

31. december 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej

Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej

1. maj 2004

Portugal

Diploma do internato complementar de clínica geral

Assistente de clínica geral

31. december 1994

România

Certificat de medic specialist medicină de familie

Medic specialist medicină de familie

1. januar 2007

Slovenija

Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Specialist družinske medicine/Specialistka družinske medicine

1. maj 2004

Slovensko

Diplom o špecializácii v odbore »všeobecné lekárstvo«

Všeobecný lekár

1. maj 2004

Suomi/Finland

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård

Yleislääkäri/Allmänläkare

31. december 1994

Sverige

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare)

31. december 1994

United Kingdom

Certificate of prescribed/equivalent experience

General medical practitioner

31. december 1994


(1)  EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1.

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

(3)  EUT L 363 du 20.12.2006, s. 141.

(4)  Issued by the Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapte Registratie Commissie (HVRC)«.


19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/18


MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

Meddelelse — Meddelelse af titler på specialtandlæge

(EØS-relevant tekst)

(2007/C 165/07)

Rådets direktiv 78/686/EØF af 25. juli 1978 om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger og om foranstaltninger, der skal lette den faktiske udøvelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser (1), særlig artikel 23a, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (2), særlig artikel 21, stk. 7, senest ændret ved Rådets direktiv 2006/100/EF af 20. november 2006 om tilpasning af visse direktiver vedrørende frie personbevægelser på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse (3), fastsætter, at medlemsstaterne skal underrette Kommissionen om de love og administrative bestemmelser, de vedtager om udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser på det område, der er omfattet af disse direktiver. Kommissionen skal offentliggøre en meddelelse herom i Den Europæiske Unions Tidende, hvori den angiver de benævnelser, medlemsstaterne har vedtaget for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre kvalifikationsbeviser og i givet fald for den tilsvarende faglige titel.

Da Den Tjekkiske Republik har meddelt ændringer til benævnelserne i listen over eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlæger, bør listerne over benævnelser i bilaget til direktiv 78/686/EØF, som gengivet i bilag V, afsnit V.3, punkt 5.3.3, i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, ændres.

I bilag B til direktiv 78/686/EØF og i bilag V, afsnit V.3, punkt 5.3.3, i direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, foretages følgende ændringer:

(1)

I afsnittet »1. Ortodonti« i bilag B til direktiv 78/686/EØF er benævnelsen for Den Tjekkiske Republik som følger:

 

»Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)« udstedt af:

»1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví«

og i afsnittet »Ortodonti« i bilag V, afsnit V.3, punkt 5.3.3, i direktiv 2005/36/EF indføjes følgende mellem angivelserne for Bulgarien og Danmark:

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Referencedato

»Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. juli 2007«

(2)

I afsnittet »2. Mundkirurgi« i bilag B til direktiv 78/686/EØF er benævnelsen for Den Tjekkiske Republik som følger:

 

»Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)« udstedt af:

»1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví«

og i afsnittet »Mundkirurgi« i bilag V, afsnit V.3, punkt 5.3.3, i direktiv 2005/36/EF indføjes følgende mellem angivelserne for Bulgarien og Danmark:

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Referencedato

»Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. juli 2007«

(3)

Skemaerne i bilag V.3, punkt 5.3.3, i direktiv 2005/36/EF ændres derfor som følger:

»Ortodonti

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Referencedato

België/Belgique/Belgien

Titre professionnel particulier de dentiste spécialiste en orthodontie/Bijzondere beroepstitel van tandarts specialist in de orthodontie

Ministre de la Santé publique/Minister bevoegd voor

Volksgezondheid

27. januar 2005

България

Свидетелство за призната специалност по »Ортодонтия«

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1. januar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru ortodoncie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. juli 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

28. januar.1980

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

28. januar.1980

Eesti

Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal

Tartu Ülikool

1. maj 2004

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Ορθoδoντικής

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1. januar 1981

España

 

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l'Ordre des chirurgiens dentistes

28. januar 1980

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28. januar 1980

Italia

Diploma di specialista in Ortognatodonzia

Università

21. maj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1. maj 2004

Latvija

»Sertifikāts« — kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā

Latvijas Ārstu biedrība

1. maj 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. maj 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. maj 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28. januar 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji

Centrum Egzaminów Medycznych

1. maj 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. maj 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito/Specialtandläkarexamen, tandreglering

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1. januar 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

1. januar 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose

28. januar 1980


Mundkirurgi

Land

Uddannelsesbevis

Udstedende organ

Referencedato

België/Belgique/Belgien

 

 

 

България

Свидетелство за призната специалност по »Орална хирургия«

Факултет по дентална медицина към Медицински университет

1. januar 2007

Česká republika

Diplom o specializaci (v oboru orální a maxilofaciální chirurgie)

1.

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

2.

Ministerstvo zdravotnictví

19. juli 2007

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

28. januar 1980

Deutschland

Fachzahnärztliche

Anerkennung für Oralchirurgie/Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

28. januar 1980

Eesti

 

 

 

Ελλάς

Τίτλoς Οδoντιατρικής ειδικότητας της Γναθoχειρoυργικής (έως τις 31 Δεκεμβρίου 2002)

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

Νoμαρχία

1. januar 2003

España

 

 

 

France

 

 

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

28. januar 1980

Italia

Diploma di specialista in Chirurgia orale

Università

21. maj 2005

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική

Οδοντιατρικό Συμβούλιο

1. maj 2004

Latvija

 

 

 

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1. maj 2004

Luxembourg

 

 

 

Magyarország

Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1. maj 2004

Malta

Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1. maj 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

28. januar 1980

Österreich

 

 

 

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej

Centrum Egzaminów Medycznych

1. maj 2004

Portugal

 

 

 

România

 

 

 

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije

1.

Ministrstvo za zdravje

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

1. maj 2004

Slovensko

 

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leuka-kirurgia/Specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Oulun yliopisto

Turun yliopisto

1. januar 1994

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

1. januar 1994

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

28. januar 1980«


(1)  EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1.

(2)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 22.

(3)  EUT L 363 af 20.12.2006, s. 141.


19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/23


Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/25/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fritidsfartøjer

(EØS-relevant tekst)

(Titler og referencer for harmoniserede standarder som skal offentliggøres i henhold til direktivet)

(2007/C 165/08)

ESO (1)

Standardens reference og titel

(Referencedokument)

Reference for erstattet standard

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af den erstattede standard ophører den (dato)

Anm. 1

CEN

EN ISO 6185-1:2001

Oppustelige både — Del 1: Både med en motorkraft på maksimalt 4,5 kW (ISO 6185-1:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-2:2001

Oppustelige både — Del 2: Både med en maksimal motorkraft på 4,5 kW til 15 kW (inklusive) (ISO 6185-2:2001)

 

CEN

EN ISO 6185-3:2001

Oppustelige både — Del 3: Både med en maksimal motorkraft større end og lig med 15 kW (ISO 6185-3:2001)

 

CEN

EN ISO 7840:2004

Fritidsbåde — Brandsikre brændstofslanger (ISO 7840:2004)

EN ISO 7840:1995

udløbsdato

(31.8.2004)

CEN

EN ISO 8099:2000

Fritidsbåde — Recirkuleringsystem til behandling af toiletaffald (ISO 8099:2000)

 

CEN

EN ISO 8469:2006

Fritidsbåde — Ikke-brandsikre brændstofslanger (ISO 8469:2006)

EN ISO 8469:1995

udløbsdato

(31.1.2007)

CEN

EN ISO 8665:2006

Fritidsbåde — Indenbordsmotorer — Kapacitestmålinger og — Angivelser (ISO 8665:2006)

EN ISO 8665:1995

udløbsdato

(31.12.2006)

CEN

EN ISO 8666:2002

Fritidsbåde — Generelle data (ISO 8666:2002)

 

CEN

EN ISO 8847:2004

Fritidsbåde — Styreinstallation — Kabel- og båndskivesystemer (ISO 8847:2004)

EN 28847:1989

udløbsdato

(30.11.2004)

EN ISO 8847:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 8849:2003

Fritidsbåde — Elektrisk betjente lænsepumper (jævnstrøm) (ISO 8849:2003)

EN 28849:1993

udløbsdato

(30.4.2004)

CEN

EN ISO 9093-1:1997

Fritidsbåde. Søventiler og rørgennemføring gennem skroget. Del 1: Metaldele (ISO 9093-1:1994)

 

CEN

EN ISO 9093-2:2002

Fritidsbåde — Søventiler og rørføring gennem skroget — Del 2: Ikke-metalliske dele (ISO 9093-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9094-1:2003

Fritidsbåde — Brandsikring — Del 1: Både med en skroglængde op til 15 m (ISO 9094-1:2003)

 

CEN

EN ISO 9094-2:2002

Fritidsbåde — Brandsikring — Del 2: Både med en skroglængde over 15 m (ISO 9094-2:2002)

 

CEN

EN ISO 9097:1994

Fritidsbåde. Elektriske ventilatorer (ISO 9097:1991)

 

EN ISO 9097:1994/A1:2000

Note 3

udløbsdato

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 10087:2006

Fritidsbåde — Identifikationsnummer — Kodningssystem (ISO 10087:2006)

EN ISO 10087:1996

udløbsdato

(30.9.2006)

CEN

EN ISO 10088:2001

Fritidsbåde — Fastinstallerede brændstofsystemer og brændstoftanke (ISO 10088:2001)

 

CEN

EN ISO 10133:2000

Fritidsbåde — Elektriske systemer — Elektriske installationer med ekstra lavspændingsjævnstrøm (ISO 10133:2000)

 

CEN

EN ISO 10239:2000

Fritidsbåde. LPG gas-anlæg (ISO 10239:2000)

 

CEN

EN ISO 10240:2004

Fritidsbåde — Skibsførers håndbog (ISO 10240:2004)

EN ISO 10240:1996

udløbsdato

(30.4.2005)

CEN

EN ISO 10592:1995

Fritidsbåde. Hydraulisk betjeningssystem (ISO 10592:1994)

 

EN ISO 10592:1995/A1:2000

Note 3

udløbsdato

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11105:1997

Fritidsbåde. Ventilation af benzinmotorer og/eller rum indeholdende benzintanke (ISO 11105:1997)

 

CEN

EN ISO 11192:2005

Fritidsbåde. Grafiske symboler (ISO 11192:2005)

 

CEN

EN ISO 11547:1995

Fritidsbåde — Beskyttelse mod at starte i gear (ISO 11547:1994)

 

EN ISO 11547:1995/A1:2000

Note 3

udløbsdato

(31.3.2001)

CEN

EN ISO 11591:2000

Fritidsbåde — Motordrevne fritidsbåde — Udsigtsområde fra rorgængers plads (ISO 11591:2000)

 

CEN

EN ISO 11592:2001

Fritidsbåde — Bestemmelse af den maksimale fremdriftskraft for fritidsbåde med en skroglængde mindre end 8 m (ISO 11592:2001)

 

CEN

EN ISO 11812:2001

Fritidsbåde — Vandtætte og hurtigttømmende cockpit (ISO 11812:2001)

 

CEN

EN ISO 12215-1:2000

Fritidsbåde — Skrogkonstruktion — Dimensioner — Del 1: Materialer: Termohærdende harpiks, glasfiberforstærkning, referencelaminat (ISO 12215-1:2000)

 

CEN

EN ISO 12215-2:2002

Fritidsbåde — Skrogkonstruktion — Dimensioner — Del 2: Materialer: kernebindemiddel til sandwich-konstruktion, indstøbte materialer (ISO 12215-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-3:2002

Fritidsbåde — Skrogkonstruktion — Dimensioner — Del 3: Materialer: stål, aluminiumslegering, træ, andre materialer (ISO 12215-3:2002)

 

CEN

EN ISO 12215-4:2002

Fritidsbåde — Skrogkonstruktion — Dimensioner — Del 4: Værksted og fremstilling (ISO 12215-4:2002)

 

CEN

EN ISO 12216:2002

Fritidsbåde — Vinduer, koøjer, luger, stormklapper og døre — Krav til styrke og vandtæthed (ISO 12216:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-1:2002

Fritidsbåde — Vurdering og kategorisering af stabilitet og flydeevne — Del 1: Både uden sejl, med en skroglængde større end eller lig med 6 meter (ISO 12217-1:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-2:2002

Fritidsbåde — Vurdering og kategorisering af stabilitet og flydeevne — Del 2: Både med sejl, med en skroglængde større end eller lig med 6 meter (ISO 12217-2:2002)

 

CEN

EN ISO 12217-3:2002

Fritidsbåde — Vurdering og karakterisering af stabilitet og flydeevne — Del 3: Både med skroglængde mindre end 6 m (ISO 12217-3:2002)

 

CEN

EN ISO 13297:2000

Fritidsbåde — Elektriske systemer — Vekselstrømsinstallationer (ISO 13297:2000)

 

CEN

EN ISO 13590:2003

Fritidsbåde — Motorbåde — Krav til konstruktion og installeringssystem (ISO 13590:2003)

 

EN ISO 13590:2003/AC:2004

 

 

CEN

EN ISO 13929:2001

Fritidsbåde — Styremaskine — Forbindelsessystemer med udveksling (ISO 13929:2001)

 

CEN

EN ISO 14509:2000

Fritidsbåde — Måling af støj fra motorbåde (ISO 14509:2000)

 

EN ISO 14509:2000/A1:2004

Note 3

udløbsdato

(31.3.2005)

CEN

EN ISO 14509-2:2006

Fritidsbåde — Støj fra motorbåde — Del 2: Støjvurdering (ISO 14509-2:2006)

 

CEN

EN ISO 14895:2003

Fritidsbåde — Komfurer til flydende brændsel (ISO 14895:2000)

 

CEN

EN ISO 14945:2004

Fritidsbåde — Fabrikationsskilte (ISO 14945:2004)

 

EN ISO 14945:2004/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 14946:2001

Fritidsbåde — Maksimal lastningsevne (ISO 14946:2001)

 

EN ISO 14946:2001/AC:2005

 

 

CEN

EN ISO 15083:2003

Fritidsbåde — Lænsepumpesystemer (ISO 15083:2003)

 

CEN

EN ISO 15084:2003

Fritidsbåde — Forankring, fortøjning og bugsering — Fortøjningspunkter (ISO 15084:2003)

 

CEN

EN ISO 15085:2003

Fritidsbåde — Forebyggelse samt restitution i situationer ved mand-overbord (ISO 15085:2003)

 

CEN

EN ISO 15584:2001

Fritidsbåde — Indenbords benzinmotorer — Benzinmotorer og elektriske komponenter (ISO 15584:2001)

 

CEN

EN ISO 15652:2005

Fritidsbåde — Fjernstyringssystemer til indenbords minijetbåde (ISO 15652:2003)

 

CEN

EN ISO 16147:2002

Fritidsbåde — Indenbords dieselmotorer — Brændstofkredsløb samt elektriske komponenter (ISO 16147:2002)

 

CEN

EN ISO 21487:2006

Fritidsbåde — Fastinstallerede brændstoftanke til benwin og diesel (ISO 21487:2006)

 

CEN

EN 28846:1993

Fritidsbåde. Elektriske indretninger. Beskyttelse imod antændelse af omgivende gasser (ISO 8846:1990)

 

EN 28846:1993/A1:2000

Note 3

udløbsdato

(31.3.2001)

CEN

EN 28848:1993

Fritidsbåde. Fjernbetjeningssystemer (ISO 8848:1990)

 

EN 28848:1993/A1:2000

Note 3

udløbsdato

(31.3.2001)

CEN

EN 29775:1993

Fritidsbåde. Fjernbetjening for påhængsmotorer på 15 kW — 40 kW (ISO 9775:1990)

 

EN 29775:1993/A1:2000

Note 3

udløbsdato

(31.3.2001)

Anm. 1

Formodning om overensstemmelse ved efterlevelse af standarden vil normalt ophøre på den tilbagetrækningsdato der fastsættes af det europæiske standardiseringsorgan, men brugerne af disse standarder gøres opmærksom på at den i særlige tilfælde kan ophøre på et andet tidspunkt.

Anm. 3

I tilfælde af tillæg til standarder, er reference standarden EN CCCCC:YYYY, incl. eventuelle tidligere tillæg, og det nye anførte tillæg; består den erstattede standard (kolonne 4) af EN CCCCC:YYYY og dens eventuelle tidligere tillæg, men ikke det nye anførte tillæg. På den angivne dato vil den erstattede standard ophøre med at give formodning om overensstemmelse direktivets væsentlige krav.

Bemærk:

Oplysninger om hvorvidt standarder er disponible kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvoraf en liste er vedlagt som bilag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 98/34/EF (2), ændret ved direktiv 98/48/EF (3).

Offentliggørelsen af referencerne i Den Europæiske Unions Tidende betyder ikke at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Denne liste erstatter alle tidligere lister offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen sørger for at ajourføre listen.

Yderligere information kan findes på Europa-serveren:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  ESO: Europæisk standardiseringsorgan:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tlf. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tlf. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tlf. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(3)  EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.


V Øvrige meddelelser

MEDDELELSER I TILKNYTNING TIL GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

Kommissionen

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/28


Meddelelse fra Irland i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter

(Meddelelse om tilladelsesrunden 2007 — Porcupine Basin)

(2007/C 165/09)

I overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), i nævnte direktiv meddeler ministeriet for kommunikation, energi og naturressourcer hermed en ændring, hvad angår de arealer, der kan udstedes tilladelse til ud for Irlands kyst. Hermed indkaldes ansøgninger om eksplorationstilladelser til grænseområder i Porcupine Basin.

Et område, der omfatter 229 hele blokke og 3 blokdele i Porcupine Basin, er udpeget som grænseområde og udvalgt til at indgå i en olieefterforskningstilladelsesrunde. Indtil den 18. december 2007, der er fristen for denne tilladelsesrunde, vil der ikke blive udstedt efterforskningstilladelser eller tilladelsesoptioner for blokke i denne runde.

Der kan højst ansøges om tilladelser til tre blokke i den nordlige del og seks blokke i den sydlige del af Porcupine Basin.

Blokke i den nordlige del af Porcupine Basin (84 hele blokke, 3 blokdele)

25/25, 25/30

26/16, 26/17, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22, 26/23, 26/24, 26/25, 26/26, 26/27(p), 26/29, 26/30

34/4, 34/5, 34/9, 34/10, 34/14, 34/15, 34/18, 34/19, 34/20, 34/23, 34/24, 34/25, 34/28, 34/29, 34/30

35/1, 35/2(p), 35/3(p), 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/18, 35/19, 35/20, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28, 35/29, 35/30

36/1, 36/6, 36/11, 36/16, 36/21, 36/22, 36/26, 36/27

43/3, 43/4, 43/5, 43/8, 43/9, 43/10

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10

45/1, 45/2, 45/6, 45/7

Blokke i den sydlige del af Porcupine Basin (145 hele blokke)

43/12, 43/13, 43/14, 43/15, 43/17, 43/18, 43/22, 43/23, 43/27, 43/30

44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16, 44/17, 44/19, 44/20, 44/21, 44/22, 44/25, 44/26, 44/27, 44/28

45/11, 45/12, 45/16, 45/17, 45/21, 45/22, 45/23, 45/24, 45/26, 45/27, 45/28, 45/29, 45/30

52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 52/14, 52/15, 52/16, 52/17, 52/18, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 52/29, 52/30

53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 53/13, 53/14, 53/15, 53/16, 53/17, 53/18, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/27, 53/28, 53/29, 53/30

54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 54/16, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/23, 54/24, 54/26, 54/27, 54/28, 54/29

60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/8, 60/9, 60/10

61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 61/10

62/1, 62/2

Et kort over området, specifikke krav og retningslinjerne for denne tilladelsesrunde fås på følgende website:

http://www.dcmnr.gov.ie/Natural/Petroleum+Affairs+Division/Porcupine+2007+Frontier+Licensing+Round.htm

eller ved at kontakte:

Des Byrne

Petroleum Affairs Division,

Department of Communications, Energy and Natural Resources,

Leeson Lane

Dublin 2,

Irland.

E-mail: Des.Byrne@dcmnr.ie

Tlf. (353) (0)1 678 26 93

Kriterier for bedømmelse af ansøgninger

Ved bedømmelsen af ansøgningerne vil ministeren lægge vægt på behovet for en hurtig, effektiv og sikker efterforskning, som kan kortlægge Irlands olie- og gasressourcer på miljøforsvarlig vis. Følgende punkter indgår i ministerens overvejelser ved bedømmelsen af ansøgninger:

a)

det af ansøgeren foreslåede arbejdsprogram

b)

ansøgerens tekniske kompetence og erfaring med offshoreefterforskning

c)

ansøgerens finansielle situation og

d)

hvis det er relevant, ansøgerens tidligere resultater i forbindelse med tildelte tilladelser.

Ansøgninger skal være tydeligt mærket med »2007 Licensing Round — Porcupine Basin« på kuvertens yderside og sendes til »The Secretary General, Department of Communications, Energy and Natural Resources, Petroleum Affairs Division, Leeson Lane, Dublin 2, Irland«. Seneste frist for modtagelse er kl. 12 (GMT) tirsdag den 18. december 2007.

Modtagelsen af en ansøgning forpligter ikke ministeren til at udstede en tilladelse for hele det område eller dele af det område, der er genstand for ansøgningen. Der træffes beslutning om ansøgningerne senest den 31. januar 2008.

I overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i nævnte direktiv meddeler ministeriet for kommunikation, energi og naturressourcer hermed, at tilladelserne tildeles på grundlag af de indsendte arbejdsprogrammers kvalitet, idet der lægges særlig vægt på et programs egnethed til at evaluere kulbrinteprospektering og til at forberede efterforskningsboringer i et område.