ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 256

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
24. oktober 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2006/C 256/1

Euroens vekselkurs

1

2006/C 256/2

Offentliggørelse af en ændringsanmodning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

2

2006/C 256/3

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 — Regionalstøttekort: Slovenien, Slovakiske republik, Ungarn, Polen ( 1 )

6

2006/C 256/4

Liste over godkendte virksomheder — Artikel 92, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 (salg af vinalkohol med henblik på anvendelse som bioethanol i brændstofsektoren i Det Europæiske Fællesskab) (Denne liste annullerer og erstatter den liste, der er offentliggjort i EU-Tidende C 222 af 9. september 2005)

9

2006/C 256/5

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

11

2006/C 256/6

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

12

2006/C 256/7

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) ( 1 )

13

2006/C 256/8

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) ( 1 )

14

2006/C 256/9

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA) ( 1 )

15

2006/C 256/0

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4150 — Abbott/Guidant) ( 1 )

15

2006/C 256/1

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.4341 — FCC/Alpine) ( 1 )

16

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Kommissionen

24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/1


Euroens vekselkurs (1)

23. oktober 2006

(2006/C 256/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2556

JPY

japanske yen

149,71

DKK

danske kroner

7,4557

GBP

pund sterling

0,67060

SEK

svenske kroner

9,2045

CHF

schweiziske franc

1,5904

ISK

islandske kroner

86,42

NOK

norske kroner

8,4260

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5767

CZK

tjekkiske koruna

28,324

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

263,47

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6960

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

3,8735

RON

rumænske lei

3,5363

SIT

slovenske tolar

239,61

SKK

slovakiske koruna

36,603

TRY

tyrkiske lira

1,8350

AUD

australske dollar

1,6555

CAD

canadiske dollar

1,4158

HKD

hongkongske dollar

9,7745

NZD

newzealandske dollar

1,8890

SGD

singaporeanske dollar

1,9785

KRW

sydkoreanske won

1 204,75

ZAR

sydafrikanske rand

9,6430

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,9181

HRK

kroatiske kuna

7,3970

IDR

indonesiske rupiah

11 507,57

MYR

malaysiske ringgit

4,6162

PHP

filippinske pesos

62,837

RUB

russiske rubler

33,7890

THB

thailandske bath

46,761


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/2


Offentliggørelse af en ændringsanmodning i henhold til artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler

(2006/C 256/02)

Denne offentliggørelse giver ret til at gøre indsigelse mod ændringsanmodningen i henhold til artikel 7 i Rådets forordning (EF) nr. 510/2006. Indsigelser skal være Kommissionen i hænde inden seks måneder efter datoen for denne offentliggørelse.

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

Ændringsanmodning i henhold til artikel 9 og artikel 17, stk. 2

»ESROM«

EF-nr.: DK/PGI/117/0329

BOB ( ) BGB ( X )

Ændring(er), der anmodes om

Overskrift(er) i specifikationen:

Image

Navn

X

Beskrivelse

Image

Geografisk område

X

Bevis for oprindelse

Image

Fremstillingsmetode

X

Tilknytning

X

Mærkning

X

Krav i nationale bestemmelser

Ændring(er):

Beskrivelse

Der er tidligere blevet produceret Esrom 20+ og Esrom 30+, men kun i små mængder og næsten kun som bestillingsvarer. Da produktionen af 20+ og 30+ var så begrænset, blev disse glemt i den oprindelige ansøgning. Det europæiske marked, som specielt er Danmark, Tyskland og Østrig, ændrer sig voldsomt i disse år, og »markedsvægten« skydes mod lavfedtholdige oste. Derfor er der behov for også at få 20+ og 30+ med i det officielle og beskyttede sortiment.

Man ønsker at producere Esrom i en lidt højere udgave, da der opnås en bedre kvalitet, når oste med minimum 2 kg vægt er op til 7 cm. høje.

Bevis for oprindelse

Afsnittet bevis for oprindelse er suppleret for at tage højde for krav om sporbarhed.

Tilknytning

Den historiske baggrund er blevet flyttet fra Bevis for oprindelse til Tilknytning.

Kontrolstruktur

Oplysning om EN45011 akkreditering af det private kontrolorgan er indsat.

Mærkning

Mærkningsafsnittet er blevet korrigeret ad anvendelse af Beskyttet Geografisk Betegnelse (BGB), og der er medtaget mærkningsbestemmelser vedrørende oste med lavere fedtindhold.

Krav i nationale bestemmelser

Ændringen af nationale krav skyldes alene, at den danske bekendtgørelse er blevet ændret, og ændringen vedrører referencen til denne bekendtgørelse. Bestemmelserne vedrørende Esrom er uændrede.

AJOURFØRT SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 510/2006

»ESROM«

EF-nr.: DK/PGI/117/0329

BOB ( ) BGB ( X )

Denne sammenfatning er udarbejdet til oplysning. Fuldstændige oplysninger kan findes i den fuldstændige udgave af varespecifikationen, som kan fremskaffes fra de i afsnit 1 anførte nationale myndigheder eller fra Europa-Kommissionen (1).

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed:

Navn:

Fødevarestyrelsen

Adresse:

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

Tlf.

(45) 33 95 60 00

Fax

(45) 33 95 60 01

E-mail:

fvst@fvst.dk

2.   Ansøgende sammenslutning:

Navn:

Foreningen af Danske Osteproducenter

Adresse:

Frederiks Allé 22

DK-8000 Århus C

Tlf.

(45) 87 31 20 00

Fax

(45) 87 31 20 01

Sammensætning:

Producenter/forarbejdningsvirksomheder ( X ) Andet ( )

3.   Produktets art:

Klasse 1.3. Oste

4.   Varespecifikation (sammenfatning af kravene i artikel 4, stk. 2)

4.1   Navn: »Esrom«

4.2   Beskrivelse: Fisket ost, halvfast til fast, modnet., fremstillet af dansk komælk.

Sammensætning:

Esrom 20+: minimum fedt i tørstof 20 %, minimum tørstof 47 %.

Esrom 30+: Minimum fedt i tørstof 30 %, minimum tørstof 48 %.

Esrom 45+: Minimum fedt i tørstof 45 %, minimum tørstof 50 %.

Esrom 60+: minimum fedt i tørstof 60 %, minimum tørstof 57 %.

Form og vægt(hel ost):

Ydre: Tynd, smidig, gullig til orangegul spiselig skorpe med rent næsten tørt, tyndt, ensartet gulbrunt til rødbrunt kitlag. Ældre oste har letfedtet overflade på grund af gendannet kit.

Farve: Ensartet gullig til hvid farve.

Bygning: Jævnt fordelte uregelmæssigt formede huller af størrelse omtrent som ris.

Konsistens: ensartet gennem hele osten. Blød men skærbar.

Lugt og smag: Mild, syrlig, aromatisk med præg af overflademodning. Ved stigende alder bliver lugt og smag hidrørende fra overflademodningen dominerende.

Lagringstid: minimum 2 uger.

4.3   Geografisk område: Danmark

4.4   Bevis for oprindelse: Esrom produceres udelukkende af mælk fra det geografiske område, og dokumentationen herfor kontrolleres af kontrolorganet, som skal dokumentere denne kontrol overfor akkrediteringsorganet. Der føres nøje optegnelser over alle leverandører, da disse danner basis for afregning for mælken. Før afsendelse fra mejeriet mærkes i henhold til gældende lovgivning, så sporbarheden tilbage til mejeriet er sikret. Mærkningen er underlagt myndighedskontrol.

4.5   Fremstillingsmetode: Rå dansk komælk fedtstandardiseres og lavpasteuriseres. Syrevækker og løbe tilsættes. Koaglet skæres ved passende fasthed med knive. Herefter sker der en røring, valleaftapning og opvarmning. Ostekornene fyldes i forme og herefter underkastes ostene en let presning. Ostene afkøles, saltes, overfladebehandles med kitkultur og lagres ved høj luftfugtighed. Efter afslutning af lagringen vaskes ostene, de tørres og emballeres.

4.6   Tilknytning: Udviklet af munkene på Esrom Kloster i 11-1200 tallet. Videreudviklet på Statens Forsøgsmejeri i midten af 1930'erne. Produktion igangsat på Midtsjællands Herregårdsmejeri og senere på andre mejerier.

Esrom har såvel i som uden for Fællesskabet omdømme som en specialitet af dansk oprindelse. Dette er opnået gennem lovgivningsmæssige initiativer og producentforeningens kvalitetsarbejde gennem 40 år, der har sikret bevarelsen af de traditionelle og særegne kendetegn.

4.7   Kontrolorgan:

Navn:

Steins Laboratorium A/S, Mejeridivisionen

Adresse:

Hjaltesvej 8

DK-7500 Holstebro

Tlf.

(45) 76 60 40 00

Fax

(45) 76 60 40 66

E-mail:

info@steins.dk

4.8   Mærkning: Esrom 20+, Esrom 30+, Esrom 45 + eller Esrom 60+ afhængig af fedtprocent suppleret med »beskyttet geografisk betegnelse« eller »BGB«.

4.9   Krav i nationale bestemmelser: En standard for Esrom er indeholdt i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 335 af 10. maj 2004 om mælkeprodukter m.v.


(1)  Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikterne, Kvalitetspolitik for Landbrugsprodukter, B-1049 Bruxelles.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/6


Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 (1) — Regionalstøttekort: Slovenien, Slovakiske republik, Ungarn, Polen

(2006/C 256/03)

(EØS-relevant tekst)

N434/06 — SLOVENIEN

Regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

Områdets kode

Områdets navn

Loft for regional investeringsstøtte (2)

(for store virksomheder)

1.   

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) indtil 31.12.2013

SI00

Slovenien

30 %

N469/06 — DEN SLOVAKISKE REPUBLIK

Nationalt regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ- REGION)

(NUTS IΙΙ- REGION)

Loft for regional investeringsstøtte (3)

(for store virksomheder)

1.   

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) i perioden 1.1.2007 — 31.12.2013

SK02

Západné Slovensko

40 %

SK03

Stredné Slovensko

50 %

SK04

Východné Slovensko

50 %

2.   

Regioner berettiget til overgangsstøtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) i perioden 1.1.2007 — 1.12.2008

SK01

Bratislavský kraj

 

LAU1-102 Okres Bratislava II

10 %

LAU1-103 Okres Bratislava III

10 %

LAU1-104 Okres Bratislava IV

10 %

LAU2-529435 Bratislava-mestská časť Čunovo

10 %

LAU2-529443 Bratislava-mestská časť Jarovce

10 %

LAU2-529494 Bratislava-mestská časť Rusovce

10 %

LAU1 – 106 Okres Malacky

10 %

LAU1 – 108 Okres Senec

10 %

N487/06 — UNGARN

Regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ-REGION)

(NUTS IΙ REGION)

Loft for regional investeringsstøtte (4)

(for store virksomheder)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

1.   

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

50 %

50 %

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

50 %

50 %

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

50 %

50 %

HU33

DÉL-ALFÖLD

50 %

50 %

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

40 %

40 %

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

30 %

30 %

2.   

Regioner berettiget til støtte som »økonomisk udvikling«-regioner i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c)

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

 

 

HU101 BUDAPEST

25 %

10 %

HU102 PEST

30 %

30 %

N531/06 — POLEN

Regionalstøttekort 1.1.2007 — 31.12.2013

(Godkendt af Kommissionen den 13.9.2006)

(NUTS ΙΙ-REGION)

(NUTS IΙΙ REGION)

Loft for regional investeringsstøtte (5)

(for store virksomheder)

1.1.2007 — 31.12.2010

1.1.2011 — 31.12.2013

Regioner berettiget til støtte i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a) indtil 31.12.2013

PL11

Łódzkie

50 %

50 %

PL21

Małopolskie

50 %

50 %

PL31

Lubelskie

50 %

50 %

PL32

Podkarpackie

50 %

50 %

PL33

Świętokrzyskie

50 %

50 %

PL34

Podlaskie

50 %

50 %

PL43

Lubuskie

50 %

50 %

PL52

Opolskie

50 %

50 %

PL61

Kujawsko-Pomorskie

50 %

50 %

PL62

Warmińsko-Mazurskie

50 %

50 %

PL22

Śląskie

40 %

40 %

PL41

Wielkopolskie

40 %

40 %

PL42

Zachodniopomorskie

40 %

40 %

PL51

Dolnośląskie

40 %

40 %

PL63

Pomorskie

40 %

40 %

PL12

Mazowieckie

 

 

PL121 Ciechanowsko-płocki

40 %

30 %

PL122 Ostrołęcko-siedlecki

40 %

30 %

PL124 Radomski

40 %

30 %

PL126 Warszawski

40 %

30 %

PL127 Miasto Warszawa

30 %

30 %


(1)  EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13.

(2)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(3)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(4)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinierne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.

(5)  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter, der ikke overstiger 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og med 20 procentpoint for små virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikro-virksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til pkt. 67 i retningslinierne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/9


LISTE OVER GODKENDTE VIRKSOMHEDER

Artikel 92, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 (salg af vinalkohol med henblik på anvendelse som bioethanol i brændstofsektoren i Det Europæiske Fællesskab)

(Denne liste annullerer og erstatter den liste, der er offentliggjort i EU-Tidende C 222 af 9. september 2005)

(2006/C 256/04)

Firmaets navn

Administrativ adresse og anlæggenes adresse:

Godkendelsesdato

(1)

ECOCARBURANTES ESPAÑOLES SA

administrativ adresse og anlæggenes adresse: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia)

Godkendt af Kommissionen før 1. marts 2005

(2)

BIOETANOL GALICIA SA

administrativ adresse og anlæggenes adresse: Polígono Industrial Teixeiro, Ctra. N-634, km 664,3, E-15310 Teixeiro-Curtis, A Coruña

Godkendt af Kommissionen før 1. marts 2005

(3)

BIOCARBURANTES DE CASTILLA Y LEON S.A.

administrativ adresse og anlæggenes adresse: Carretera de Encinas a Cantalapiedra, km 5,2, (Carretera SA-811), Babilafuente, E-37330 Salamanca

Godkendt af Kommissionen før 1. marts 2005

(4)

SEKAB (SVENSK ETANOLKEMI AB)

administrativ adresse og anlæggenes adresse: Hörneborgsvägen 11, S-891 26 Örnsköldsvik

de andre anlægs adresse: hos IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, I-91100 Trapani

de andre anlægs adresse: hos DEULEP (Distilleries entrepôts et usines de Languedoc et Provence), kontor og produktionsanlæg: 21, Boulevard Chanzy, F-30800 Saint-Gilles-du-Gard og produktionsanlæg i Carcès: 26, avenue du 8 mai, F-83570 Carcès

Godkendt af Kommissionen før 1. marts 2005

(5)

ALTIA CORPORATION

administrativ adresse: PO Box 350, FIN-00101 Helsinki

anlæggenes adresse: hos IMA S.R.L. (Industria Meridionale Alcolici), Via Isolella 1, Zona Industriale, I-91100 Trapani

Godkendt af Kommissionen før 1. marts 2005

(6)

DEULEP SA

administrativ adresse: 48 rue des Mousses — F-13008 Marseille

anlæggenes adresse: 21 boulevard Chanzy — F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard

28.4.2005

(7)

ETHANOL UNION SAS

administrativ adresse: 27,29 rue de Chateaubriand — F-75008 Paris

anlæggenes adresse: C/o Deulep, 21 Boulevard Chanzy — F-30800 Saint-Gilles-Du-Gard 

28.4.2005

(8)

HUNGRANA KFT.

anlæggenes administrative adresse: H-2432 Szabadegyháza, Ipartelep

30.5.2005

(9)

GYŐRI SZESZGYÁR ÉS FINOMÍTÓ ZRT.

administrativ adresse og anlæggenes adresse: H-9027 Győr, Budai u. 7.

30.5.2005

(10)

LYONDEL CHIMIE FRANCE SNC

administrativ adresse: Route du quai mineralier — BP 201 — F-13775 Fos sur Mer Cedex

anlæggenes adresse: Route du quai mineralier — BP 201 — F-13775 Fos sur Mer Cedex

24.6.2005

(11)

IMA S.R.L.

administrativ adresse: Via Dei Platani n. 101, Partitico (PA)

anlæggenes adresse: Via Isolella N. 1, I-91100 Trapani

20.7.2005

(12)

NESTE OIL CORPORATION

administrativ adresse: P.O.Box 95, FIN-00095 NESTE OIL

anlæggenes adresse: Neste Oil Corporation, P.O.BOX 310, FIN-06100 Porvoo

de andre anlægs adresse: Neste MTBE — Producao e Comercializacao de Eter Metil Butilico Terciario S.A, Apartado 41, Monte Feio, P-7520 Sines

23.8.2005

(13)

ALCODIS SA

administrativ adresse: Boulevard du Souverain 100, bte 9, B-1170 Bruxelles

anlæggenes adresse: c/o IMA S.R.L., Industria Meridionale Alcolici, Viale dei Platani s.n.c., I-90047 Partinico (PA)

6.10.2005

(14)

AB BIOENERGY HANNOVER GMBH

administrativ adresse og anlæggenes adresse: Lohweg 39, D-30559 Hannover

5.1.2006

(15)

ECOAGRÍCOLA S.A.

administrativ adresse: Ctra. N-343, km 7,5 — Valle de Escombreras, E-30350 Cartagena (Múrcia)

anlæggenes adresse: Lohweg 39, D-30559 Hannover

10.1.2006

(16)

BIOETHANOL DE LA MANCHA, S. L.

administrativ adresse: Passeo de la Castellana no 116, Planta 8o 28046, E-28046 Madrid

anlæggenes adresse: Alcázar de San Juan, Polígono Industrial Alces, parcelas 80, 81, 82 y 89, (CIUDAD REAL)

8.2.2006

(17)

SÜDZUCKER BIOETHANOL GMBH

administrativ adresse: Gottlieb-Daimler-Straβe 12, D-68165 Mannheim

anlæggenes adresse: Albrechtstraβe 54, D-06712 Zeitz

4.5.2006

(18)

MBE MITTELDEUTSCHE BIOENERGIE GMBH & CO. KG

administrativ adresse: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig

anlæggenes adresse: Thura Mark 20, D-06780 Zörbig

10.7.2006

(19)

AB BIOENERGY FRANCE SA

administrativ adresse: 21, chemin de Pau, F-64121 Montardon

anlæggenes adresse: Route d'Arrance, F-64170 Lacq

15.9.2006


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/11


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 256/05)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 13. oktober 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved OJSC Novolipetsk Steel (»NLMK«, Rusland) og Duferco Participations Holding Ltd (»Duferco«, Guernsey) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Steel Invest & Finance (Luxembourg) S.A. (»joint venture-selskabet«, Luxembourg), hvortil en gruppe virksomheder, der på nuværende tidspunkt udelukkende kontrolleres af Duferco (»joint venture-selskaberne«), vil blive overført.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

NLMK: halvfærdige og færdige flade produkter af kulstål, elektriske stålprodukter

Duferco: halvfærdige og færdige flade produkter af kulstål, elektriske stålprodukter, rustfrit stål og højtlegeret stål

joint venture-selskaberne: halvfærdige og færdige flade og lange produkter af kulstål.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4421 — OJSC Novolipetsk Steel/Duferco/JV sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/12


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2006/C 256/06)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 13. oktober 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Istithmar PJSC (»Istithmar«, De Forenede Arabiske Emirater), der tilhører koncernen Dubai World, Mubadala Development Company PJSC (»Mubadala«, De Forenede Arabiske Emirater) og Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Limited (»DAE«, De Forenede Arabiske Emirater) gennem opkøb af aktier erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over SR Technics Holding AG (»SR Technics«, Schweiz).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Istithmar: alternativt investeringsselskab specialiseret i privat egenkapital, fast ejendom og andre alternative investeringer,

Mubadala: direkte investeringer i en lang række strategiske sektorer,

DAE: holdingselskab for produktions- og servicevirksomheder,

SR Technics: vedligeholdelse, reparation og eftersyn af kommercielle fly.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4393 — Istithmar/Mubadala/DAE/SR Technics sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(2006/C 256/07)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 16. oktober 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved OC Oerlikon Corporation AG (»Oerlikon«, Schweiz) gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Saurer AG (»Saurer«, Schweiz).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

Oerlikon: overfladebehandlingsmidler, optiske komponenter, halvlederudstyr, andet udstyr,

Saurer: tekstilmaskiner, transmissionssystemer til biler.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/14


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 13. oktober 2006 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved Deutsche Börse AG (»DBAG«, Tyskland) via offentlige overtagelsesbud erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over Euronext N.V. (»Euronext«, Nederlandene).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

DBAG: levering af ydelser i forbindelse med notering og handel på spotmarkeder, handelsydelser i forbindelse med finansielle derivater, markedsinformation og it-løsninger til finansielle markeder og markedsdeltagere. Via datterselskaber er DBAG involveret i levering af clearing- og afregningssystemer for værdipapirer samt formueforvaltningsydelser,

Euronext: ydelser i forbindelse med notering og handel på spotmarkeder i Belgien, Frankrig, Nederlandene og Portugal samt handelsydelser i forbindelse med finansielle derivater i Det Forenede Kongerige. Derudover leverer Euronext markedsinformation og it-ydelser til markedsdeltagerne.

3.

Efter en foreløbig gennemgang af sagen finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil.

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse og kan med angivelse af sag COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/15


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4225 — CELSA/FUNDIA)

(2006/C 256/09)

(EØS-relevant tekst)

Den 28. juli 2006 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32006M4225. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/15


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4150 — Abbott/Guidant)

(2006/C 256/10)

(EØS-relevant tekst)

Den 11. april 2006 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/. Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32006M4150. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).


24.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 256/16


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.4341 — FCC/Alpine)

(2006/C 256/11)

(EØS-relevant tekst)

Den 16. oktober 2006 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32006M4341. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex).