ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 176

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
16. juli 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 176/1

Oversigt over udnævnelser foretaget af Rådet (April, maj og juni 2005) (det sociale område)

1

 

Kommissionen

2005/C 176/2

Euroens vekselkurs

5

2005/C 176/3

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte ( 1 )

6

2005/C 176/4

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

11

2005/C 176/5

Statsstøttesag — Grækenland — Statsstøttesag C 20/2005 (ex NN 70/2004) — støtte til virksomheder i Florina og Kilkis (ministeriel bekendtgørelse nr. 66336/B.1398 af 14. september 1993 med ændringer) — Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

13

2005/C 176/6

Meddelelse fra Danmarks regering vedrørende invitation til at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen — 6. danske udbudsrunde ( 1 )

23

2005/C 176/7

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel) ( 1 )

24

 

III   Oplysninger

 

Kommissionen

2005/C 176/8

Forbrugerpolitik

25

2005/C 176/9

Bekendtgørelse om løbende licitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker (nr. 1/2005)

26

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Rådet

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/1


Oversigt over udnævnelser foretaget af Rådet

(April, maj og juni 2005) (det sociale område)

(2005/C 176/01)

Udvalg

Mandatets ophør

Offentliggørelse i EUT

Efterfølger for

Tilbagetræden/Udnævnelse

Medlem/Suppleant

Kategori

Land

Udnævnt person

Tilhørsforhold

Dato for Rådets afgørelse

Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed

6.5.2006

C 12 af 18.1.2005

Pontus RINGBORG

Tilbagetræden

Medlem

Regering

Sverige

Anna SANTESSON

Arbetsmarknadsenheten

12.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed

6.5.2006

C 12 af 18.1.2005

Linnéa ARVIUS

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Sverige

Samuel ENGBLOM

Arbetsmarknadsstyrelsen

12.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Arbejdskraftens Frie Bevægelighed

6.5.2006

C 12 af 18.1.2005

V.K. HOEL

Tilbagetræden

Medlem

Regering

Nederlandene

Jan J. VERBOOM

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

22.9.2006

C 12 af 18.1.2005

Albrecht OTTING

Tilbagetræden

Medlem

Regering

Tyskland

RD Bruno BARTH

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung

10.5.2005

Det Rådgivende Udvalg for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

22.9.2006

C 12 af 18.1.2005

Daina FROMHOLDE

Tilbagetræden

Medlem

Regering

Letland

Jana MUIŽNIECE

Ministry of Welfare

12.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Vandrende Arbejdstageres Sociale Sikring

22.9.2006

C 12 af 18.1.2005

Andrzej JANKOWSKI

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdsgivere

Polen

Michal GAWRYSZCZAK

Biuro Konfederacji Pracodawców

12.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Pat DONNELLAN

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Irland

Tom BEEGAN

Health and Safety Authority

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

H.V.V. SCHRAMA

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Nederlandene

Martin G. DEN HELD

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

C.L.M. THIJSSEN

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Nederlandene

Harrie C.J. GOUDSMIT

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Ingrid REIFINGER

Tilbagetræden

Suppleant

Arbejdstagere

Østrig

Susanne MAURER

Österreichischer Gewerkschaftsbund Referat Humanisierung, Technologie und Umwelt

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Peter BROWN

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Det Forenede Kongerige

Gwyneth DEAKINS

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety Executive

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Richard CHURCH

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Det Forenede Kongerige

Amy SADRO

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Owen TUDOR

Tilbagetræden

Suppleant

Arbejdstagere

Det Forenede Kongerige

Hugh ROBERTSON

Senior Policy Officer

Health and Safety

Trades Union Congress

25.4.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Franz DUNGL

Tilbagetræden

Suppleant

Arbejdsgivere

Østrig

Alexandra SCHÖNGRUNDNER

Industriellenvereinigung

10.5.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Gwyneth DEAKINS

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Det Forenede Kongerige

Elizabeth HODKINSON

Cutting Interventions Division Health and Safety Executive

10.5.2005

Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed og Sundhed på Arbejdspladsen

31.12.2006

C 321 af 31.12.2003 og

C 116 af 30.4.2004,

C 122 af 30.4.2004

Petros PETROU

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdsgivere

Cypern

Christina VASILA

OEB

10.5.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

5.3.2006

C 64 af 18.3.2003 og

C 116 af 30.4.2004

Alfons DE VADDER

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdsgivere

Belgien

Jan DELFOSSE

FEDIS

10.5.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

5.3.2006

C 64 af 18.3.2003 og

C 116 af 30.4.2004

Nico HOFFMAN

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdstagere

Luxembourg

Renata SANTINI

IFES/CGT-L

10.5.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse

5.3.2006

C 64 af 18.3.2003 og

C 116 af 30.4.2004

Margaret MURRAY

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdsgivere

Det Forenede Kongerige

Neil BENTLEY

CBI

23.5.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

18.10.2007

C 317 af 22.12.2004

Gintare MISKINYTE

Tilbagetræden

Suppleant

Arbejdsgivere

Litauen

Marija ZOKAITE

Legal Department of Lithuanian Confederation of Industrialists

10.5.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2.6.2005

C 161 af 5.7.2002 og

C 116 af 30.4.2004

Franco GIUSTI

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdsgivere

Italien

Luigi CASANO

Confindustria

25.4.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2.6.2005

C 161 af 5.7.2002 og

C 116 af 30.4.2004

N.E.J. KUYPER

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Nederlandene

Martin G. DEN HELD

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

25.4.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2.6.2005

C 161 af 5.7.2002 og

C 116 af 30.4.2004

Milan ONDAŠ

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdsgivere

Slovakiet

Miroslav KIRAL'VARGA

Republic Union of Employers

25.4.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2.6.2005

C 161 af 5.7.2002 og

C 116 af 30.4.2004

Mel DRAPER

Tilbagetræden

Medlem

Regering

Det Forenede Kongerige

Gwyneth DEAKINS

Cross Cutting Interventions Division

Health and Safety

25.4.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2.6.2005

C 161 af 5.7.2002 og

C 116 af 30.4.2004

Tony LORD

Tilbagetræden

Suppleant

Regering

Det Forenede Kongerige

Malcolm DARVILL

Better Regulation and International Branch

Health and Safety Executive

25.4.2005

Bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2.6.2005

C 161 af 5.7.2002 og

C 116 af 30.4.2004

Owen TUDOR

Tilbagetræden

Medlem

Arbejdstagere

Det Forenede Kongerige

Hugh ROBERTSON

Trades Union Congress

25.4.2005


Kommissionen

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/5


Euroens vekselkurs (1)

15. juli 2005

(2005/C 176/02)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2073

JPY

japanske yen

135,35

DKK

danske kroner

7,4596

GBP

pund sterling

0,68620

SEK

svenske kroner

9,4148

CHF

schweiziske franc

1,5594

ISK

islandske kroner

78,54

NOK

norske kroner

7,9695

BGN

bulgarske lev

1,9559

CYP

cypriotiske pund

0,5738

CZK

tjekkiske koruna

30,241

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

246,66

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6960

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

4,1355

RON

rumænske lei

3,5659

SIT

slovenske tolar

239,46

SKK

slovakiske koruna

39,140

TRY

tyrkiske lira

1,6078

AUD

australske dollar

1,6087

CAD

canadiske dollar

1,4651

HKD

hongkongske dollar

9,3848

NZD

newzealandske dollar

1,7907

SGD

singaporeanske dollar

2,0350

KRW

sydkoreanske won

1 258,61

ZAR

sydafrikanske rand

7,9892

CNY

kinesiske renminbi yuan

9,9873

HRK

kroatiske kuna

7,3100

IDR

indonesiske rupiah

11 795,32

MYR

malaysiske ringgit

4,586

PHP

filippinske pesos

67,428

RUB

russiske rubler

34,6050

THB

thailandske bath

50,428


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 68/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på uddannelsesstøtte

(2005/C 176/03)

(EØS-relevant tekst)

Sag nr.

XT 6/04

Medlemsstat:

Tyskland

Region:

Delstaten Sachsen

Støtteordningens navn: eller Navnet på den støttemodtagende virksomhed

Ordning for fremme af erhvervsorienteret uddannelse af arbejdsløse med støtte fra Den Europæiske Socialfond og delstaten Sachsen

Erhvervsorienterede uddannelsesprojekter for arbejdsløse

Retsgrundlag:

Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Arbeit für die Förderung von aus dem Europäischen Sozialfonds mitfinanzierten Projekten/Teil II A (in der Fassung vom 12. Ju1i 2001, veröffentlicht im Sächsischen Amtsblatt Nr. 31/2001 vom 2. August 2001, der KOM vorgelegt im August 2001, überarbeitete Fassung im Entwurf vom Februar 2004, Anlage 2)

Operationelles Programm (0P) zur Strukturfondsförderung des Freistaates Sachsen 2000 bis 2006 (CCI-Nr. 1999 DE 16 1 PO 006 genehmigt durch KOM am 12.12.2000, zuletzt geändert mit Entscheidung K(2002) 3511 vom 28.10.2002)

Sächsische Hausha1tsordnung § § 23 und 44 (in der Fassung von 10. April 2001, veröffentlicht im Sächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 5 vom 18. Mai 2001, http://www.recht-sachsen.de/GbI1.htm

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller Den samlede støtte til virksomheden:

Støtteordning

Årlig samlet støtte

Indtil 16 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet:

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt:

Fra 19.12.2004

Støtteordningens varighed: eller Støtteprojektets varighed:

Indtil 31.12.2006 (godkendelse og projektstart)

Indtil 31.12.2008 (udbetaling)

Støttens formål:

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Ja

Berørte sektorer:

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

Ja

Begrænset til særlige sektorer

Nej

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Navn

 

Regierungspräsidien (bis 31.12.2003)

 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank — (seit 1.1.2004)

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Adresse

 

Bis 31.12.2003:

 

Regierungspräsidium Dresden

Referat 35

Stauffenbergallee 2

D-01099 Dresden

 

Regierungspräsidium Leipzig

Referat 35

Braustrasse 7

D-04107 Leipzig

 

Regierungspräsidium Chemnitz

Referat 35

Altchemnitzer Strasse 41

D-09120 Chemnitz

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01097 Dresden

 

Ab 1.1.2004:

 

Sächsische Aufbaubank — Förderbank —

Pirnaische Strasse 9

D-01069 Dresden

 

Sächsisches Staatesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung 3

Wilhelm-Buck-Strasse 2

D-01097 Dresden

Store individuelle støtteforanstaltninger:

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 20/04

Medlemsstat:

Belgien

Region:

Flandern

Støtteordningens navn: eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

Uddannelseschecks — støtteordning til fremme af uddannelse af arbejdstagere og iværksættere i flamske levnedsmiddel- og transportvirksomheder

Retsgrundlag:

Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques.

(Dit besluit vervangt het besluit van 19 juli 2002 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering betreffende de opleidingscheques van 14 december 2001, gekend bij de Europese Commissie als steunmaatregel XT 69/02)

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller Den samlede støtte til virksomheden:

Støtteordning

Årlig samlet støtte

15 mio. EUR i 2004

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet:

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt:

Fra den 2. april 2004

Støtteordningens varighed: eller støtteprojektets varighed:

Indtil den 31.12.2006, under hensyntagen til artikel 8 i forordning nr. 68/2001

Støttens formål:

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

Nej

Berørte sektorer:

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

Nej

Begrænset til særlige sektorer

Ja: levnedsmiddel- og transportsektor

Landbrug

Begrænset til levnedsmiddelforarbejdning

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Navn:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid — cel opleidingscheques

Adresse:

Markiesstraat, 1

B-1000 Brussel

Store individuelle støtteforanstaltninger:

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


Sag nr.

XT 32/04

Medlemsstat:

Tyskland

Region:

Brandenburg

Støtteordningens navn: eller navnet på den støttemodtagende virksomhed

»Netværk for personaleudvikling i Brandenburg — p.net«: støtte fra ministeriet for arbejde, socialvæsen, sundhed og kvinder til udnyttelse af arbejdskraftpotentialet i lokale virksomheder gennem rådgivnings- og uddannelsesforanstaltninger i forbindelse med personalestrategier

Retsgrundlag:

Landeshaushaltsordnung (LHO), § 44 und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: eller den samlede støtte til virksomheden:

Støtteordning

Årlig samlet støtte

0,141 mio. EUR

Garanterede lån

Individuel støtte

Samlet støtte

Garanterede lån

Maksimal støtteintensitet:

I overensstemmelse med forordningens artikel 4, stk. 2-6

Ja

 

Gennemførelsestidspunkt:

Fra 1.1.2004

Støtteordningens varighed: eller støtteprojektets varighed:

Indtil 31.12.2004

Støttens formål:

Generel uddannelse

Ja

Særlig uddannelse

 

Berørte sektorer:

Alle sektorer berettiget til støtte til uddannelsesstøtte

Ja

Begrænset til særlige sektorer

 

Landbrug

 

Fiskeri og akvakultur

 

Kulminedrift

 

Alle former for fremstillingsvirksomhed

 

eller

 

stålindustri

 

skibsbygning

 

syntetiske fibre

 

motorkøretøjer

 

anden fremstillingsvirksomhed

 

Alle tjenester

 

eller

 

søtransporttjenester

 

transporttjenester

 

finansielle tjenester

 

andre tjenester

 

Navn og adresse på den myndighed, der yder støtten:

Navn

LASA Brandenburg GmbH

Adresse

Wetzlarer Straße 54

D-14482 Potsdam

Store individuelle støtteforanstaltninger:

I overensstemmelse med forordningens artikel 5

Foranstaltningen udelukker tildeling af støtte eller kræver forhåndsanmeldelse til Kommissionen, hvis støtten til et enkelt uddannelsesprojekt overstiger 1 000 000 EUR

Ja

 


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/11


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2005/C 176/04)

(EØS-relevant tekst)

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Nederlandene

Sag nr.: N 200/2004

Støtteordning: Ultimate Chiral Technology Project

Formål (sektor): At forberede et gennembrud i kiralteknologi

Retsgrundlag: Kompas voor de toekomst

Rammebeløb: 2,88 mio. EUR

Støtteintensitet eller -beløb: 26 %

Varighed: 4 år

Andre oplysninger: Årsberetning

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Italien

Sag nr.: N345/2004

Støtteordning: Støtte til Solvay Rosignano, tilskud

Formål (sektor): Miljøbeskyttelse

Retsgrundlag: Fondo per la promozione del Sviluppo Sostenibile: Articolo 109 dellla legge 388/2000, modificato dall'articolo 62 della legge 48/2000

Støtteintensitet eller -beløb: 13 494 490 euro

Varighed: 2005-2006

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Belgien

Sag nr.: N 355/2004

Støtteordning: Partnerskab mellem det offentlige og den private sektor om anlæggelse af tunnel under Krijgsbaan i Deurne, udvikling af industriområder og drift af Antwerpens lufthavn

Formål: At deltage i udgifterne til tilpasning af Antwerpens lufthavn til nye internationale sikkerhedsforskrifter og udvikle og drive lufthavnen i et partnerskab mellem det offentlige og den private sektor.

Retsgrundlag: Beslissing van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 en van 27 juni 2003 (décision du gouvernement flamand du 19 juillet 2002 et du 27 juin 2003).

Rammebeløb: Det samlede offentlige bidrag (kontanter og naturalier) andrager ca. 26 mio. EUR.

Andre oplysninger: Støttetype: Risikokapital, subsidierede lån, kapitaltilskud og kontante bidrag

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Nederlandene (Limburg)

Sag nr.: N 492/2004

Støtteordning: Regional ad hoc-investeringsstøtte til SABIC

Formål: Regional investering (Petrokemikalier)

Retsgrundlag: Ad hoc

Rammebeløb: 4,2 mio. EUR (12,2 % brutto)

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Belgien

Sag nr.: N 520/2003

Støtteordning: Finansiel støtte til infrastrukturarbejder i flamske havne

Formål: At finansiere infrastrukturarbejder (opmudring) i havnesejlruter og at medfinansiere investeringer i havneinfrastrukturer

Retsgrundlag: Décret du Ministère de la Communauté Flamande du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

Vlaams Decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

Rammebeløb: Det samlede rammebeløb for foranstaltningen i perioden 2001-2004 anslås til 342 mio. EUR. Kun en del heraf (270 mio. EUR) anses dog for at være statsstøtte.

Varighed: 2001-2004

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Den Tjekkiske Republik

Sag nr.: N 600/04

Støtteordning: Udskydelse af VPFM's kapacitetsnedskæring

Formål: Omstrukturering

Støtteintensitet eller -beløb: (den oprindelige støtte var på 9,6 mio. EUR)

Varighed: 6 måneder

Andre oplysninger: Beslutningen vedrører en aftale om at udskyde den permanente kapacitetsnedskæring, der er fastsat i protokol nr. 2 til tiltrædelsestraktaten.

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Frankrig

Sag nr.: NN 52/2003

Støtteordning: Revision af den ordning med individuel social støtte, der gælder ved flyrejser mellem Marseille, Nice, Montpellier og Lyon og Korsika

Formål: At fremme luftfartsforbindelserne til Korsika ved at yde en social støtte til fordel for visse kategorier af passagerer og beboere på øen og dermed afhjælpe øens ulemper som følge af beliggenheden

Retsgrundlag: Délibération de l'Assemblée de Corse no 03/64 AC adoptée le 24 mars 2003 décidant de fixer les montants intervenant dans le dispositif à caractère social d'aides aux personnes transportées sur les lignes aériennes régulières entre Marseille, Nice, Montpellier et Lyon et les aéroports corses

Rammebeløb: 33,7 mio. EUR på årsbasis

Støtteintensitet: Luftfartsselskaberne modtager en godtgørelse på mellem 50 og 56 EUR pr. rejse for forbindelserne mellem Marseille, Nice, Montpellier og Lyon og Korsika. Godtgørelserne udbetales kun for visse kategorier af passagerer: personer med bopæl på Korsika, unge på under 25 år, personer på over 60 år, studerende på under 27 år, familier, handicappede og invalide.

Varighed: Ordningen gælder og forlænges for et år. Den er ikke permanent, men har ikke en ophørsdato.

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/13


STATSSTØTTESAG — GRÆKENLAND

Statsstøttesag C 20/2005 (ex NN 70/2004) — støtte til virksomheder i Florina og Kilkis (ministeriel bekendtgørelse nr. 66336/B.1398 af 14. september 1993 med ændringer)

Opfordring til at fremsætte bemærkninger efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2

(2005/C 176/05)

Ved brev af 7.6.2005, der er gengivet på det autentiske sprog efter dette resumé, meddelte Kommissionen Grækenland, at den havde besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2, vedrørende ovennævnte støtte.

Interesserede parter kan senest en måned efter offentliggørelsen af dette resumé og det efterfølgende brev sende deres bemærkninger til den støtteforanstaltning, over for hvilken Kommissionen indleder proceduren, til:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Direktorat H2

Kontor: Loi 130 5/128

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 296 76 72

Bemærkningerne vil blive videresendt til de græske myndigheder. Interesserede parter, der fremsætter bemærkninger til sagen, kan skriftligt anmode om at få deres navne hemmeligholdt. Anmodningen skal være begrundet.

RESUMÉ

Ovennævnte bekendtgørelser indeholder bestemmelser om en række støtteforanstaltninger for industri- og håndværksvirksomheder. Virksomheder i landbrugssektoren har tilsyneladende også nydt godt af foranstaltningerne, der omfatter:

a)

omlægning til nye lån med rentegodtgørele med mulighed for henstand af dyre lån ydet til investeringer og/eller oprettelse/forøgelse af driftskapital

b)

ydelse af statsgaranti til omlægning af lånene

c)

anvendelse af præferentiel rente foruden rentegodtgørelsen.

Foranstaltningerne tager sigte på kriseramte virksomheder.

Evaluering

I denne fase af evalueringen hersker der tvivl om, hvorvidt disse former for støtte er forenelige med fællesmarkedet, af følgende grunde:

Da de græske myndigheder blev bedt om at gøre rede for nævnte støtteforanstaltninger, oplyste de, at de ikke kendte det nøjagtige antal støttemodtagere, men at de formodede, at den udbetalte støtte ville høre ind under de minimis-reglen. Bortset fra den kendsgerning, at de minimis-reglen først kunne anvendes i landbrugssektoren fra den 1. januar 2005, råder Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke over oplysninger, der gør det muligt at afgøre, om den støtte, som landbrugsvirksomhederne har modtaget i henhold til bekendtgørelse nr. 66336/B.1398 med ændringer, overhovedet skulle kunne være omfattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2004, hvormed der er indført en de minimis-regel for landbrugssektoren.

Da ovennævnte støtteforanstaltninger tager sigte på kriseramte virksomheder, bør støtten undersøges i lyset af de regler for redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, der har været gældende siden den første af de nævnte bekendtgørelse trådte i kraft, dvs. siden den 21. september 1993. Ud fra de disponible oplysninger er det imidlertid ikke muligt at afgøre, om disse regler er overholdt.

Når det gælder landbrugssektoren, har Kommissionen heller ikke tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om statsgarantien er ydet i overensstemmelse med de regler for statsstøtte i form af garantier, der har været gældende siden den 21. september 1993.

Der er ingen tvivl om, at de minimis-reglen gælder i industri- og håndværkssektorerne, men da de græske myndigheder ikke ved, hvor mange der har modtaget støtte i henhold til de foranstaltninger, der er indført med ovennævnte bekendtgørelser, og da den maksimale støttesats for de minimis-støtte beregnes for en periode på tre år og ikke for en enkelt foranstaltning, er det umuligt at afgøre om den pågældende støtte hører ind under de minimis-reglen. Støtten bør derfor også undersøges ud fra de regler om redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, der har været gældende siden den 21. september 1993. Det er dog ikke muligt ud fra de forhåndenværende oplysninger at afgøre, om disse regler er overholdt.

Kommissionen har heller ikke tilstrækkelige oplysninger til at afgøre, om statsgarantien i industri- og håndværkssektorerne er ydet i overensstemmelse med de regler for statsstøtte i form af garantier, der har været gældende siden den 21. september 1993.

BREVETS ORDLYD

«1.

Με την παρούσα, η Επιτροπή έχει την τιμή να πληροφορήσει την Ελλάδα ότι, αφού εξέτασε τις υποβληθείσες από τις αρχές της χώρας σας πληροφορίες, αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 88, παράγραφος 2, της συνθήκης ΕΚ διαδικασία έναντι των ενισχύσεων που προβλέπονται στις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις.

Διαδικασία

2.

Κατά την εξέταση του φακέλου κρατικής ενίσχυσης NN 153/03 σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για την εκκαθάριση οφειλών στους Νομούς της Καστοριάς και της Εύβοιας (φάκελος για τον οποίο κινήθηκε η διαδικασία C 23/04), οι υπηρεσίες της Επιτροπής διαπίστωσαν ότι παρόμοιες ενισχύσεις είχαν χορηγηθεί και σε άλλους ελληνικούς Νομούς από το 1993.

3.

Με την επιστολή τους, της 22ας Απριλίου 2004, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από τις ελληνικές αρχές πίνακα όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν απ' αυτές, καθώς και των τροποποιήσεών τους, από την 1η Ιανουαρίου 1993, σχετικά με την αναδιαπραγμάτευση των οφειλών με υψηλή επιβάρυνση.

4.

Με επιστολή της, της 1ης Ιουλίου 2004, η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 5 Ιουλίου 2004, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κοινοποίησε στην Επιτροπή το κείμενο της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 και τις τροποποιήσεις του, που αφορούν την χορήγηση ενισχύσεων για την αναδιαπραγμάτευση οφειλών με υψηλή επιβάρυνση στους Νομούς Φλώρινας και Κιλκίς.

5.

Καθώς όλες οι προβλεπόμενες από τα προαναφερόμενα κείμενα ενισχύσεις έχουν ήδη καταβληθεί, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αποφάσισαν να ανοίξουν φάκελο μη κοινοποιηθείσας ενίσχυσης υπ' αριθ. NN 70/2004.

6.

Η παρούσα απόφαση αναφέρεται αποκλειστικά στις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς. Οι ενισχύσεις που καταβλήθηκαν στους άλλους νομούς, που αναφέρονται στις αποφάσεις οι οποίες παρατίθενται στην πιο κάτω περιγραφή, θα εξεταστούν στο πλαίσιο χωριστού φακέλου, όταν θα έχουν κοινοποιηθεί όλα τα νομικά κείμενα που τις αφορούν (έχει ήδη σταλεί στις ελληνικές αρχές σχετικό αίτημα).

Περιγραφή

7.

Η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398, της 14ης Σεπτεμβρίου 1993, με την οποία εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης επιτοκίου επί των οφειλομένων υπολοίπων χορηγήσεων από δάνεια για κεφάλαια κίνησης και πάγιες επενδύσεις των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς, προβλέπει τα ακόλουθα:

το σύνολο των υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών από πάσης φύσεως δάνεια (κεφάλαια κινήσεως και πάγιες εγκαταστάσεις) σε δραχμές ή συνάλλαγμα και από καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών σε δραχμές ή συνάλλαγμα των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν, ανεξάρτητα από την έδρα της επιχείρησης, στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς, θα αποτελέσει ένα νέο δάνειο που θα εξοφληθεί σε δέκα έτη με ίσες εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο,

το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων επιδοτείται με 10 εκατοστιαίες μονάδες από το λογαριασμό του Νόμου 128/75 (1) κατά τα πέντε πρώτα έτη, με την προϋπόθεση ότι ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλει προηγουμένως τη δική του συμμετοχή,

το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) θα είναι το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά δύο μονάδες,

οι υπαγόμενες στην απόφαση αυτή οφειλές από δάνεια σε συνάλλαγμα θα ρυθμίζονται αφού δραχμοποιηθούν οι σχετικές οφειλές με τη μέση τιμή fixing της προηγούμενης της ρυθμίσεως ημέρας,

ως αφετηρία της ρύθμισης για την εφαρμογή των όσων καθορίζει η παρούσα θα λαμβάνεται η ημερομηνία δραχμοποίησης, με την προϋπόθεση ότι η δραχμοποίηση θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Ιουνίου 1994,

οι εγγυητικές επιστολές προκειμένου να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι 30 Ιουνίου 1993,

οι τόκοι και το κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς είναι εγγυημένοι από το Δημόσιο,

σε περίπτωση κατά την οποία δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, το δάνειο θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και θα παύει η ισχύουσα ρύθμιση,

οι τόκοι υπερημερίας μέχρι 31.12.1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς θα καλυφθούν από το δημόσιο εντός των ορίων του προϋπολογισμού (μέσω του κοινού λογαριασμού) του νόμου αριθ. 128/75.

8.

Η υπαγωγή στις προβλεπόμενες από την απόφαση αυτή ρυθμίσεις υπόκειται στην τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· κρίνεται από τις τράπεζες, οι οποίες διαθέτουν τρίμηνη προθεσμία για να αποφανθούν επί της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων,

οι επιχειρήσεις οφείλουν να έχουν καταβάλει τουλάχιστον το 5 % των τόκων που τους αναλογεί για τα έτη 1991 — 1992, και να έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωση μέχρι την ημέρα της ρύθμισης των δανείων (ημερομηνία υπογραφής του νέου δανειακού συμφώνου),

οι οφειλές πρέπει να προέρχονται από δάνεια που αποδεδειγμένα χρησιμοποιήθηκαν είτε για αγορά παγίων εγκαταστάσεων είτε για κεφάλαιο κινήσεως των επιχειρήσεων,

ο έλεγχος της εφαρμογής των ανωτέρω ανατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργείου Οικονομικών,

στις περιπτώσεις επιχειρήσεων, επενδύσεις των οποίων έχουν υπαχθεί στους Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν κάνει χρήση τραπεζικών δανείων για την υλοποίησή τους, η εφαρμογή των μέτρων του ανωτέρω σημείου 7 αποκλείει την περαιτέρω επιδότηση του νέου αυτού δανείου των Αναπτυξιακών Νόμων, διότι το νέο αυτό δάνειο δεν αποτελεί ουσιαστικά δάνειο που έχει ληφθεί για την πραγματοποίηση των επενδύσεων κατά την έννοια του άρθρου 11 των Αναπτυξιακών Νόμων,

στην περίπτωση των βιοτεχνικών δανείων παγίων που επιδοτούνται ήδη βάσει της υπ' αριθ. 2067234 απόφασης, της 31 Οκτωβρίου 1991, με επιδότηση 4 %, η επιδότηση της παρούσας απόφασης (νομών Φλώρινας και Κιλκίς) παρέχεται κατά τη διαφορά για όσο χρόνο διαρκεί η επιδότηση επιτοκίου της προαναφερόμενης απόφασης.

9.

Η απόφαση αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 τροποποιήθηκε από την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994, την απόφαση αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994, την απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, την απόφαση αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995, την απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996, την απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997, την απόφαση αριθ. 10995/B.546 της 24ης Μαρτίου 1999, την απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 και την απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000.

10.

Με την απόφαση αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 προστέθηκε το εξής εδάφιο μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου του κεφαλαίου 1 της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, μεταξύ της δευτέρας και της τρίτης περιπτώσεως του σημείου 6):

“Εναλλακτικά, σε όσες επιχειρήσεις επιθυμούν, χορηγείται περίοδος χάρητος για ενάμισυ (1 Formula) έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1994, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας εξόφλησης των δέκα (10) ετών και υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή η οριζόμενη πενταετής επιδότηση του επιτοκίου των ρυθμιζομένων οφειλών θα μειωθεί από 10 εκατοστιαίες μονάδες σε 8,5 εκατοστιαίες μονάδες. Οι τόκοι της περιόδου χάριτος που βαρύνουν τον δανειολήπτη θα κεφαλαιοποιηθούν στις 31 Δεκεμβρίου 1994· θα προστεθούν στο αρχικό ρυθμιζόμενο κεφάλαιο και θα εξυπηρετηθούν με αυτό ενιαία σε 17 εξαμηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ή σε 17 ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις (απλό χρεωλύσιο) και υπολογισμό των τόκων ανά εξάμηνο με το εκάστοτε εφαρμοζόμενο για τη ρύθμιση επιτόκιο. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1995.”

11.

Με την απόφαση υπ' αριθ. 60029/B.1541 της 23ης Σεπτεμβρίου 1994 αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο του κεφαλαίου 1 της απόφασης υπ' αριθ. 66336/B.1398 (ή αλλιώς, στην παρούσα απόφαση, η τρίτη περίπτωση του σημείου 7) από το εξής κείμενο:

“το επιτόκιο του νέου δανείου (κεφάλαια κίνησης και πάγιες εγκαταστάσεις) είναι ίσο με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο για μεν τις επιχειρήσεις του νομού Κιλκίς κατά 5 μονάδες, για δε τις επιχειρήσεις του νομού Φλωρίνης κατά δύο μονάδες”.

12.

Η απόφαση αριθ. 72742/B.1723 της 8ης Δεκεμβρίου 1994 τροποποιεί το μηχανισμό ρύθμισης επαχθών οφειλών, προβλέποντας τις εξής διατάξεις.

Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της εναλλακτικής δυνατότητας ρύθμισης οφειλών που προβλέπεται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθ. 30755/B.1199 της 21.7.1994 και 2045909/7431/0025 της 26 Αυγούστου 1994, έχουν την ευχέρεια να εξοφλήσουν τους τόκους της περιόδου χάριτος, που τις βαρύνουν αντί να τους κεφαλαιοποιήσουν.

Στην περίπτωση αυτή, η πενταετής επιδότηση του επιτοκίου ορίζεται σε δέκα εκατοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η συνολική δαπάνη από την επιδότηση του επιτοκίου, που βαρύνει το λογαριασμό του Ν. 128/75, δεν θα είναι μεγαλύτερη της δαπάνης που αναλογεί σε κάθε μία επιχείρηση όταν κάνει χρήση των διατάξεων των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 και 2045909/7431/0025 της 26ης Αυγούστου 1994.

13.

Η απόφαση αριθ. 236/B.22 της 4ης Ιανουαρίου 1995 προβλέπει τα εξής:

για τις μεταλλευτικές βιομηχανίες του νομού Φλώρινας, το επιτόκιο των νέων δανείων (για κεφάλαια κίνησης και πάγίες εγκαταστάσεις) που προκύπτουν από την εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) αριθ. 66336/B.1398 της 14ης Σεπτεμβρίου 1993 όπως τροποποιήθηκε, ορίζεται ίσο κατ' ανώτατο όριο, με το επιτόκιο των εντόκων γραμματείων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας έκδοσης που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο κατά 5 μονάδες,

οι ρυθμίσεις δανείων που έχουν γίνει μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των διατάξεών της με το επιτόκιο που ορίζεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. 66336/B.1398 (επιτόκιο ΕΓΔ δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά δύο μονάδες) εξακολουθούν να ισχύουν,

η κεφαλαιοποίηση των τόκων της περιόδου χάριτος που προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. αριθ. 30755/B.1199 της 21ης Ιουλίου 1994 αφορά τους τόκους που βαρύνουν τον δανειολήπτη, ενώ οι τόκοι που βαρύνουν το Δημόσιο καταβάλλονται κανονικά (δεν κεφαλαιοποιούνται).

14.

Με την απόφαση αριθ. 8014/B.285 της 28ης Φεβρουαρίου 1995, καθορίζεται η 31η Ιανουαρίου 1995 ως η ημερομηνία δραχμοποίησης των δανείων σε συνάλλαγμα, η οποία αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 6 πέμπτη περίπτωση.

15.

Η Κ.Υ.Α. αριθ. 44678/B.1145 της 3ης Ιουλίου 1995 προβλέπει τα εξής:

σε όσες επιχειρήσεις τα δάνεια των οποίων ρυθμίζονται βάσει των Κ.Υ.Α. αριθ. 1648/B.22/13.1.94 και 66336/B.1398/14.9.93, οι οποίες αδυνατούν να καταβάλουν τη δόση της 1.7.95 παρέχεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της δανειοδοτούσας Τράπεζας, η εναλλακτική δυνατότητα παράτασης της περιόδου χάριτος για ένα χρόνο (μέχρι τις 31.12.1995 αντί της 31.12.1994), με τριετή επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας ρύθμισης,

η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 1.7.1996,

οι τόκοι της περιόδου χάριτος που απομένουν μετά την καταβολή των προβλεπόμενων ως κατωτέρω επιδοτήσεων θα κεφαλαιοποιηθούν χωρίς ανατοκισμό, την 31.12.95,

οι τόκοι των ρυθμισμένων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χάριτος θα εξακολουθήσουν να επιδοτούνται από το λογαριασμό του Ν. 128/75, όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή με 10 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς,

μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος και μέχρι να συμπληρωθεί η πενταετία από την αφετηρία της ρύθμισης, θα καταβάλλεται επιδότηση επιτοκίου για τις οφειλές που εξυπηρετούνται με ίσες δόσεις κεφαλαίου (απλό χρεωλύσιο) ίση:

α)

με 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας — Κιλκίς·

β)

με 6,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από τα ίδια διαθέσιμα των τραπεζών και 7 εκατοστιαίες μονάδες για τις οφειλές από δάνειο της ΑΝΕANE 197/78, για τις επιχειρήσεις περιφέρειας Θράκης,

ειδικά για τα δάνεια που εξυπηρετούνται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις η επιδότηση μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος θα ανέρχεται σε 8 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις νομών Φλώρινας — Κιλκίς και 8,5 εκατοστιαίες μονάδες για τις επιχειρήσεις περιοχής Θράκης,

προϋπόθεση για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει τη διαφορά των τόκων που αποτελεί τη δική τους συμμετοχή,

κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2045909 από 24.8.1994 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου α) του αριθ. 32641/B.1245 από 29.7.94, διευκρινιστικού εγγράφου, μπορούν να παραμένουν σε έντοκο λογαριασμό τα ποσά που καταβλήθηκαν από 1.7.1993 και μετά και δεν επαναχορηγήθηκαν, και τα οποία κατά την ημερομηνία καταβολής τους περιόριζαν το υπόλοιπο της οφειλής της 30.6.1993.

16.

Η απόφαση αριθ. 44446/B.1613 της 24ης Δεκεμβρίου 1996 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια, που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις αποφάσεις υπ' αριθ. 1648/B.22/13.1.1994 και 66336/B.1398/14.9.1993, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν τέσσερις συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης, και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί των δύο που ισχύει, από τις υπαγόμενες στη ρύθμιση επιχειρήσεις των νομών Φλώρινας και Κιλκις.

17.

Η απόφαση αριθ. 40410/B.1678 της 9ης Δεκεμβρίου 1997 προβλέπει τα εξής:

όσες από τις ληξιπρόθεσμες μέχρι και 1.1.1998 οφειλές των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στους νομούς Κιλκίς — Φλώρινας και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α αριθ. 66336/93 όπως ισχύει, είναι ανεξόφλητες, κεφαλαιοποιούνται την ως άνω ημερομηνία σε ένα (νέο) δάνειο διάρκειας 15 ετών, περιλαμβανομένης περιόδου χάριτος για τα πέντε πρώτα έτη. Η εξυπηρέτηση του δανείου για τα υπόλοιπα 10 έτη θα γίνει με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις,

οι τόκοι του ως άνω δανείου θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου αρχής γενομένης την 30.6.1998. Κατ' εξαίρεση οι τόκοι των δύο πρώτων εξαμήνων, εφόσον το επιθυμούν οι επιχειρήσεις, δύνανται να κεφαλαιοποιηθούν και να προστεθούν στο αρχικό ποσό ρύθμισης· οι υπόλοιπες οκτώ εξαμηνιαίες δόσεις της περιόδου χάριτος θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε εξαμήνου,

το επιτόκιο του νέου αυτού δανείου καθορίζεται ίσο με το βασικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής για αντίστοιχες κατηγορίες δανείων πλέον περιθωρίου 1,5 %. Το επιτόκιο αυτό θα επιδοτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις για το τυχόν υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πενταετίας,

η μη καταβολή έστω και μιας δόσεως απαιτητών τόκων ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από την άνω ρύθμιση θα επιφέρει την ανατροπή των αποτελεσμάτων ρύθμισης και επαναφορά στην προηγούμενη,

στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και τυχόν βεβαιωμένες από 1.7.1997 οφειλές στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου από δάνεια που ρυθμίστηκαν με βάση την Κ.Υ.Α.66336/B.1398/14.9.1993, ύστερα από την επαναφορά τους στις τράπεζες,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/95,

οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσης είναι:

α)

οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση· οι σχετικές μελέτες βιωσιμότητας θα γίνονται από την τράπεζα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδότησης στα πάγια και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών από την έκδοση της παρούσας·

β)

οι επιχειρήσεις να έχουν καταβάλει το 15 % των υφισταμένων την 1.1.1998 ληξιπροθέσμων οφειλών.

18.

Η απόφαση αριθ. 10995/B.546, της 24ης Μαρτίου 1999 προβλέπει τα εξής:

παρατείνεται το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται η επιδότηση του επιτοκίου στα ρυθμισμένα με βάση την υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 Κ.Υ.Α. όπως ισχύει δάνεια των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας — Κιλκίς για δύο έτη ακόμη,δηλ. μέχρι 30.6.2000,

για το διάστημα αυτό των δύο ετών θα παρέχεται επιδότηση επιτοκίου ίση με τρεις εκατοστιαίες μονάδες,

προϋπόθεση για την καταβολή της ως άνω επιδότησης είναι η ενημερότητα (σε κεφάλαιο και τόκους) των ρυθμισμένων οφειλών, που πιστοποιείται από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα.

19.

Η απόφαση αριθ. 12169/B.736 της 22ας Μαρτίου 2000 προβλέπει τα εξής:

καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά ολόκληρα τα δάνεια που προκύπτουν από τη ρύθμιση των αναφερομένων στις κοινές αποφάσεις των υπουργών εθνικής οικονομίας και οικονομικών υπ' αριθ. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οφειλών, όταν δεν πληρωθούν έξι συνεχόμενες δόσεις (αντί των τριών που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 66336/B.1398/14.9.1993 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς και τρεις συνεχόμενες δόσεις (αντί της μιας που ισχύει) για τις υπαγόμενες στη ρύθμιση της Κ.Υ.Α 40410/B.1678/9.12.1997 οφειλές των επιχειρήσεων των νομών Φλώρινας και Κιλκίς.

20.

Η απόφαση αριθ. 35913/B.2043 της 24ης Οκτωβρίου 2000 προβλέπει τα εξής:

όλες οι οφειλές ενήμερες και ληξιπρόθεσμες, μέχρι 30.6.2000, των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφέρεια Θράκης και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 1648/B.22/13.1.1994, 40412/B.1677/9.12.1997 και 10123/B.507/17.3.1999, καθώς και των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στους νομούς Φλώρινας και Κιλκίς και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993 και 40410/B.1678/9.12.1997, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, κεφαλαιοποιούνται και γίνονται ένα νέο ενιαίο δάνειο, το οποίο θα εξοφληθεί με ίσες εξαμηνιαίες χρεωλυτικές ή τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 1.7.2001και τελευταία την 31.12.2013. Οι τόκοι από 1.7 έως 31.12.2000 θα καταβληθούν στη λήξη τους. Για τις οφειλές σε συνάλλαγμα, προκειμένου να υπαχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει να δραχμοποιηθούν με τιμή fixing της ημέρας της υπογραφής της σύμβασης, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31.12.2000,

οι τράπεζες οι οποίες είχαν ρυθμίσει τις οφειλές επιχειρήσεων βάσει των ανωτέρω Κ.Υ.Α. δύνανται κατά την κεφαλαιοποίηση των οφειλών στις 30.6.2000 να διαγράψουν το 25 % του συνόλου των τόκων υπερημερίας,

ως επιτόκιο ρύθμισης των οφειλών, ορίζεται το εκάστοτε επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού δημοσίου (ΕΓΕΔ) δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 35 %,

στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που βεβαιώθηκαν στις ΔΟΥ λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου ύστερα από επαναφορά τους στις τράπεζες, καθώς και οι οφειλές από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις του νομού Φλώρινας, που επλήγησαν από την κρίση στη Γιουγκοσλαβία σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 2039965/6169/0025/6.7.1995 και είχαν υπαχθεί στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 66336/B.1398/14.9.1993,

στα νέα δάνεια που απορρέουν από την παρούσα ρύθμιση θα παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αριθ. 2322/95,

μετά τη ρύθμιση θα εξετάζεται η δυνατότητα χορήγησης δανείου κεφαλαίου κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι συνολικού ποσού 100 000 000 δραχμών (100 000 000 GRD) κατά επιχείρηση στα πλαίσια των διατάξεων της αριθ. 32576/B.1282/9.10.1997 απόφασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

σε περίπτωση μη καταβολής δύο δόσεων με αναλογούντες τόκους ή τοκοχρεωλυσίων που προκύπτουν από τη νέα ρύθμιση, ολόκληρο το δάνειο καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό,

προϋπόθεση για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης είναι οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες. Μελέτη βιωσιμότητας θα προσκομίζεται στην Τράπεζα που έχει τις περισσότερες οφειλές, η οποία και θα αξιολογεί τη μελέτη. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, η μελέτη θα προσκομίζεται στην 25η Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για έγκριση της ρύθμισης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Αξιολόγηση

21.

Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό δια της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές. Στο παρόν στάδιο, το εξεταζόμενο μέτρο φαίνεται να αντιστοιχεί με τον ορισμό αυτό, κατά την έννοια ότι ευνοεί ορισμένες επιχειρήσεις των οποίων ελαφρύνει το βάρος ορισμένων τρεχουσών δαπανών (των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον τίτλο της απόφασης αριθ. 69836/B.1461 της 30ης Σεπτεμβρίου 1993, αλλά επίσης, λαμβανομένων υπόψη των πληροφοριών που περιήλθαν στην Επιτροπή, των επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων του τομέα των λιπαρών ουσιών), και ότι δύναται να επηρεάσει τις συναλλαγές λόγω της θέσης που κατέχει η Ελλάδα στις αντίστοιχες παραγωγές (για παράδειγμα, στον γεωργικό τομέα και ειδικότερα στις λιπαρές ουσίες, η Ελλάδα είχε το 2000 ποσοστό 21,6 % της κοινοτικής παραγωγής ελιών, και 17,6 % το 2001).

22.

Εντούτοις, στις προβλεπόμενες από το άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης περιπτώσεις, ορισμένα μέτρα δύνανται, κατά παρέκκλιση, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμα με την κοινή αγορά.

23.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα μπορούσε να προταθεί μόνον η παρέκκλιση που προβλέπεται από το άρθρο 87 παράγραφος 3, στοιχείο γ) της Συνθήκης, που αναφέρει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συμφέρον.

24.

Η Επιτροπή θα ήθελε, πάνω απ' όλα, να τονίσει ότι τα εξεταζόμενα στο πλαίσιο του παρόντος φακέλου μέτρα είναι συνολικά παρόμοια με αυτά που εφαρμόστηκαν στους νομούς Καστοριάς και Εύβοιας, και τα οποία αποτελούν τώρα το αντικείμενο διαδικασίας εξέτασης που κινήθηκε βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της συνθήκης, στο πλαίσιο του φακέλου C 23/04 (πρώην NN 153/03). Συνεπώς, ορισμένες από τις παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από το φάκελο αυτό.

25.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των οποίων η Επιτροπή έλαβε γνώση, όλα τα ανωτέρω περιγραφόμενα μέτρα ενδεχομένως περιέχουν ορισμένες μορφές κρατικών ενισχύσεων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι έχουν θεσπιστεί και χρηματοδοτηθεί από τις δημόσιες αρχές (βλ. σημείο 7 δεύτερη περίπτωση και υποσημείωση αριθ. 1):

α)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων δεκαετούς διάρκειας, υφισταμένων μέχρι 30 Ιουνίου 1993 ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών, προερχόμενων από τραπεζικά δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις και για κεφάλαια κίνησης·

β)

ο υπολογισμός των τόκων ανά εξάμηνο αντί του τρίμηνου που κανονικά ισχύει για κάθε επιχείρηση που συνάπτει δάνεια·

γ)

η εφαρμογή επιτοκίου ισοδύναμου προς αυτό των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας (και αυτό ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκατοστιαίων μονάδων προσαύξησης), λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι εφαρμόζεται ακόμη μία σημαντική επιδότηση των επιτοκίων· η υφιστάμενη πριν από οποιαδήποτε επιδότηση διαφορά μεταξύ των επιτοκίων που εφαρμόζονται στις υπαγόμενες στη ρύθμιση των οφειλών τους επιχειρήσεις, και των επιτοκίων επιβάλλονται στις άλλες επιχειρήσεις, εμφαίνεται στον παρακάτω συγκριτικό πίνακα (2):

Ημερομηνία

Επιτόκιο των ετήσιων εντόκων γραμματίων δημοσίου %

(+ προσαύξηση)

Μέσος όρος των κανονικών επιτοκίων

(%)

30.6.1993

21,25 + 2 = 23,25

28,60

31.12.1993

20,25 + 2 = 22,25

15.7.1994

20,25 + 2 = 22,25

27,40

16.12.1994

17,75 + 2 = 19,75

17.7.1995

15,50 + 2 = 17,50

23,10

18.12.1995

13,90 + 2 = 15,90

1.7.1996

13,30 + 2 = 15,30

21

2.12.1996

11,50 + 2 = 13,50

1.7.1997

9,60 + 2 = 11,60

18,20

10.12.1997

11,30 + 2 = 13,30

1.7.1998

11,70 + 2 = 13,70

18,60

2.12.1998

10,50 + 2 = 12,50

2.7.1999

8,69 + 2 = 10,69

15,00

17.12.1999

8,26 + 2 = 10,26

28.7.2000

6,22 + 2 = 8,22

12,33

22.12.2000

4,59 + 2 = 6,59

30.8.2001

3,74 + 2 = 5,74

8,58

13.12.2001

3,02 + 2 = 5,02

6.6.2002

3,72 + 2 = 5,72

7,40

28.11.2002

2,69 + 2 = 4,69

7,24

δ)

η χορήγηση επιδότησης επιτοκίων κατά δέκα μονάδες επί του συνόλου του ποσού των δανείων, στη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών (η επιδότηση υπολογίζεται στα προσαυξημένα επιτόκια που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του ανωτέρω πίνακα)·

ε)

η παροχή της εγγύησης του Δημοσίου στους τόκους και στο κεφάλαιο των ρυθμιζομένων οφειλών (αυτό ισχύει για όλα τα δάνεια στα οποία αναφέρεται η παρούσα απόφαση)·

στ)

η ανάληψη από το Ελληνικό Δημόσιο των τόκων υπερημερίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 για δάνεια πάγιων εγκαταστάσεων και κεφαλαίων κίνησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων·

ζ)

η περίοδος χάριτος στην αποπληρωμή με μικρότερη επιδότηση επιτοκίου, που προτείνεται εναλλακτικά σε σχέση με την προαναφερόμενη στο σημείο δ) επιδότηση·

η)

το γεγονός ότι οι τόκοι της περιόδου χάριτος, που βαρύνουν τον δανειοδοτούμενο, κεφαλαιοποιούνται στα πλαίσια του ρυθμιζόμενου δανείου και μπορούν έτσι να τύχουν της εφαρμοζόμενης στο νέο δάνειο επιδότησης επιτοκίου·

θ)

οι επιμηκύνσεις των περιόδων χάριτος σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής·

ι)

η κεφαλαιοποίηση, χωρίς ανατοκισμό, των τόκων της περιόδου χάριτος που παραμένουν προς πληρωμή·

ια)

η ομαδοποίηση των ανεξόφλητων μέχρι την 1η Ιανουρίου 1998 οφειλών σε νέα δάνεια διάρκειας 15 ετών, με περίοδο χάριτος 5 ετών και κεφαλοποίηση των τόκων των δύο πρώτων εξαμήνων, οι οποίες δύνανται να προστεθούν στο κεφάλαιο του δανείου και να καλυφθούν έτσι από τις προαναφερθείσες επιδοτήσεις επιτοκίου·

ιβ)

η επιδότηση επιτοκίων στα νέα αυτά δάνεια, διαμορφούμενη σε συνάρτηση με τις προαναφερόμενες στην περιγραφή υπουργικές αποφάσεις, η οποία ίσχυε κατά το χρόνο της ρύθμισης και επιμηκύνθηκε χρονικά·

ιγ)

η ομαδοποίηση, στα πλαίσια νέων δανείων διάρκειας 13 ετών, ληξιπρόθεσμων και μη οφειλών στις 30 Ιουνίου 2000, με το επιτόκιο που ισχύει για τα γραμμάτια του Δημοσίου, προσαυξημένο κατά 35 % (βλέπε ανωτέρω συγκριτικό πίνακα).

26.

Όλα αυτά τα στοιχεία πιθανών ενισχύσεων πρέπει να τύχουν ανάλυσης από δύο απόψεις: αυτή της εφαρμογής τους στον γεωργικό τομέα και αυτήν της εφαρμογής τους στο βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα, λαμβανομένων γενικότερα υπόψη των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τις ελληνικές αρχές την 1η Ιουλίου 2004, σε απάντησή τους στις ερωτήσεις των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2004. Δεδομένου ότι οι ενισχύσεις είναι της ίδιας φύσης με τις εξεταζόμενες στο πλαίσιο του εκκρεμούντος φακέλου C 23/04, οι αμφιβολίες τις οποίες διατυπώνει η Επιτροπή στο πλαίσιο του φακέλου αυτού εξακολουθούν, στο στάδιο αυτό, να ισχύουν. Οι εν λόγω αμφιβολίες εκτίθενται παρακάτω, τηρουμένων των αναλογιών.

Όσον αφορά τον γεωργικό τομέα

27.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, οι ελληνικές αρχές διευκρίνισαν ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων επιτοκίου που παρασχέθηκαν στη διάρκεια του διαστήματος εφαρμογής των προαναφερομένων στην περιγραφή υπουργικών αποφάσεων, έφθασε τα 32 εκατομμύρια ευρώ· όσον αφορά τις καταβληθείσες εγγυήσεις του Δημοσίου, αυτές ανήλθαν σε 22 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη επιστραφεί από τους δικαιούχους στο Δημόσιο. Τέλος, προσέθεσαν ότι δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία ανά επιχείρηση και νομό, μπορούσαν ωστόσο να εκτιμήσουν ότι ο κύριος όγκος των κατ' αυτόν τον τρόπο χορηγηθεισών ενισχύσεων αφορούσε ποσά τα οποία εμπίπτουν στον κανόνα de minimis (βάσει δε αυτού θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι δεν πληρούν όλους τους όρους εφαρμογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης και δεν συνιστούν, ως εκ τούτου, κρατικές ενισχύσεις).

28.

Καθώς πρόκειται για μη κοινοποιηθείσες ενισχύσεις, αυτές θα πρέπει να εξεταστούν με βάση τους ισχύοντες κατά το χρόνο της χορήγησής τους κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 23.3 δεύτερο εδάφιο των κατευθυντηρίων γραμμών της Κοινότητας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό τομέα (3).

29.

Αλλά, κατά τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, ο κανόνας de minimis, ο οποίος είχε προσδιοριστεί στο κοινοτικό πλαίσιο των ενισχύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 1992 (4), εν είχε εφαρμογή στον γεωργικό τομέα (5).

30.

Βεβαίως, θεσπίστηκε ένας κανόνας de minimis, στο πλαίσιο του γεωργικού τομέα, με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της γεωργίας και της αλιείας (6). Ο εν λόγω κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται επίσης στις χορηγηθείσες πριν την έναρξη της ισχύος του ενισχύσεις, εφόσον αυτές πληρούν τους όρους των άρθρων 1 και 3, ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ότι το σύνολο των ενισχύσεων ήσσσονος σημασίας που χορηγούνται σε οιαδήποτε επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3 000 ευρώ σε περίοδο τριών ετών, το δε ανώτατο όριο αυτό εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τη μορφή ή τον επιδιωκόμενο στόχο των ενισχύσεων.

31.

Στο παρόν όμως στάδιο, η Επιτροπή δεν διαθέτει κανένα δεδομένο που να της επιτρέπει να προσδιορίσει το μέτρο κατά το οποίο εισπραχθέντα από τις γεωργικές επιχειρήσεις ποσά, κατ' εφαρμογή της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μπορούν ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 της Επιτροπής.

32.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύχθηκαν στα σημεία 27 έως 30, η Επιτροπή δεν δύναται παρά να αμφιβάλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του κανόνα de minimis στις χορηγηθείσες στον γεωργικό τομέα ενισχύσεις και, ως εκ τούτου, σχετικά με το συμβιβάσιμό τους με την κοινή αγορά.

33.

Πράγματι, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 66336/B.1398, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι βιώσιμες μετά τη ρύθμιση των οφειλών τους (βλέπε ανωτέρω σημείο 8), πράγμα που συνεπάγεται ότι κατά το χρόνο της πράξεως ρύθμισης, οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι προβληματικές.

34.

Κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της απόφασης αριθ. 66336/B.1398, η Επιτροπή ακολουθούσε την πολιτική να θεωρεί ότι οι ενισχύσεις στις προβληματικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ανωτέρω περιγραφόμενες, συνιστούσαν ενισχύσεις στη λειτουργία, οι οποίες δεν μπορούσαν, καταρχήν, να θεωρηθούν ως συμβιβάσιμες με την κοινή αγορά παρά μόνον εάν πληρούσαν τις κατωτέρω τρεις προϋποθέσεις:

α)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν χρηματοοικονομικά βάρη δανείων συναφθέντων για τη χρηματοδότηση ήδη πραγματοποιηθεισών επενδύσεων·

β)

το σωρευτικό ισοδύναμο επιδότησης των ενισχύσεων που ενδεχομένως είχαν χορηγηθεί κατά τη σύναψη των δανείων και των εν λόγω ενισχύσεων δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τους γενικώς παραδεκτούς συντελεστές, ήτοι:

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής: 35 % ή 75 % στις μειονεκτικές περιοχές κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ΕΟΚ,

για τις επενδύσεις στο επίπεδο της μεταποίησης ή της εμπορίας γεωργικών προϊόντων: 55 % ή 75 % στις περιοχές στόχου 1, για τα σχέδια που είναι σύμφωνα με τα τομεακά προγράμματα ή με κάποιον από τους στόχους του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 866/90, και 35 % (ή 50 % στις περιοχές στόχου 1) για τα λοιπά σχέδια, στο μέτρο που δεν αποκλείονται βάσει των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (ή της απόφασης 94/173/ΕΟΚ)·

γ)

οι εν λόγω ενισχύσεις θα έπρεπε να ήταν μεταγενέστερες αναπροσαρμογών των επιτοκίων των νέων δανείων που πραγματοποιούνται ώστε να λαμβάνεται υπόψη η διακύμανση των επιτοκίων (το δε ποσό των ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι κατώτερο από ή ίσο προς τη διαφορά των επιτοκίων των νέων δανείων) ή θα έπρεπε να αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να παρέχουν εγγυήσεις βιωσιμότητας, ιδίως στην περίπτωση που τα χρηματοοικονομικά βάρη των υφιστάμενων δανείων είναι τέτοια που να κινδυνεύει η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων ή και να κινδυνεύουν να χρεωκοπήσουν.

35.

Το 1997, οι προϋποθέσεις αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (7). Το σημείο 4.4 των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών ορίζει ότι “όσον αφορά τον γεωργικό τομέα, [οι κατευθυντήριες γραμμές] θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1998 για τις νέες κρατικές ενισχύσεις και για τις υφιστάμενες κρατικές ενισχύσεις ισχύει η ίδια ημερομηνία, σε περίπτωση δε που η Επιτροπή έχει κινήσει στο πλαίσιο αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88), παράγραφος 2 της Συνθήκης κατά ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την οριστική απόφαση έναντι του (των) συγκεκριμένου(-ων) κράτους (κρατών) μέλους (μελών) βάσει του άρθρου 93 (σήμερα άρθρου 88) παράγραφος 2 της Συνθήκης”.

36.

Οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997, των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την Ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά με την παράταση ισχύος των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων (8), αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές στις 9 Οκτωβρίου 1999 (9). Στο σημείο 6.3 των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών, αναφέρεται ότι “τα κράτη μέλη πρέπει να προσαρμόσουν τα καθεστώτα ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που εφαρμόζουν και που παραμένουν σε ισχύ μετά τις 30 Ιουνίου 2000 και να τα ευθυγραμμίσουν με τις … κατευθυντήριες γραμμές … μετά την ημερομηνία αυτή”. Επίσης, “για να μπορέσει η Επιτροπή να ελέγξει την προσαρμογή αυτή, τα κράτη μέλη [πρέπει να της διαβιβάσουν] πριν τις 31 Δεκεμβρίου 1999, κατάσταση με όλα αυτά τα καθεστώτα. Εν συνεχεία, και εν πάση περιπτώσει, πριν από τις 30 Ιουνίου 2000, πρέπει να της διαβιβάσουν επαρκή στοιχεία που θα της επιτρέψουν να διαπιστώσει κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις … κατευθυντήριες γραμμές”.

37.

Από τις 10 Οκτωβρίου 1999, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 αντικαταστάθηκαν από νέες κατευθυντήριες γραμμές (10). Σ' αυτές, και συγκεκριμένα στο σημείο 104, ορίζεται:

“104.

Η Επιτροπή θα εξετάζει κατά πόσον συμβιβάζεται με την κοινή αγορά κάθε ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης η οποία χορηγείται χωρίς την άδειά της και, επομένως, κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της Συνθήκης, με βάση τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, εάν η ενίσχυση ή μέρος αυτής χορηγήθηκε χωρίς τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Όλες τις άλλες περιπτώσεις, η Επιτροπή θα τις εξετάζει με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.”

38.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ελληνικές αρχές δεν διευκρίνισαν, στην επιστολή τους της 1ης Ιουλίου 2004, κατά πόσον η υπουργική απόφαση αριθ. 66336/B.1398 και οι τροποποιήσεις της, παρέμεναν σε ισχύ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δύναται να αποκλείσει ότι ορισμένες ενισχύσεις καταβλήθηκαν μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, πράγμα που θα δικαιολογούσε να γίνει ανάλυση αποκλειστικά βάσει των κατευθυντηρίων γραμμών του 2004. Λαμβανομένης όμως υπόψη της αβεβαιότητας που περιβάλλει την εφαρμογή της υπουργικής αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 και των τροποποιήσεών της, μετά τη 10η Οκτωβρίου 2004, η Επιτροπή θα προχωρήσει επίσης σε ανάλυση των ενισχύσεων με βάση όλες τις προαναφερόμενες στα σημεία 35 έως 35 διατάξεις.

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 21ης Σεπτεμβρίου 1993 (11) και 31ης Δεκεμβρίου 1997

39.

Όσον αφορά τους κανόνες που εφαρμόζονται στις κρατικές ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B0,1398 (την 1η Οκτωβρίου 1993) και 31ης Δεκεμβρίου 1997 (για τους παρατιθέμενους στο σημείο 34 λόγους), η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής:

οι ενισχύσεις θα έπρεπε να αφορούν αποκλειστικώς δάνεια για επενδύσεις· όμως, στην περίπτωση των εν λόγω μέτρων, τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση φαίνεται ότι είχαν επίσης ως σκοπό τη σύσταση ή/και τροφοδότηση κεφαλαίων κίνησης,

στο παρόν στάδιο και λόγω ελλείψεως πληροφοριών, η Επιτροπή δεν γνωρίζει κατά πόσον τα επενδυτικά δάνεια (για πάγιες εγκαταστάσεις) που υπήχθησαν στη ρύθμιση είχαν ήδη τύχει κρατικής ενισχύσεως· της είναι συνεπώς αδύνατο να προσδιορίσει κατά πόσον το ισοδύναμο επιδότησης της ενίσχυσης ή των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για τα δάνεια παραμένει εντός των αποδεκτών ορίων, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση του 75 % των δαπανών, καθώς φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (λιπαρές ουσίες) και ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στο στόχο 1,

ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι χρηματοδοτηθείσες από τα δάνεια επενδύσεις που υπήχθησαν στη ρύθμιση ήταν σύμφωνες με τους όρους της αποφάσεως 90/342/ΕΟΚ της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις επενδύσεις που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας (12), όπως επίσης προς τα οριζόμενα από την απόφαση 94/173/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 1994, για την κατάρτιση κριτηρίων επιλογής που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις επενδύσεις όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων και προϊόντων δασοκομίας και για την κατάργηση της απόφασης 90/342/ΕΟΚ (13).

40.

Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων αυτών, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει, στο παρόν στάδιο, σχετικά με την τήρηση των προαναφερομένων στο σημείο 33 προϋποθέσεων, και συνεπώς όσον αφορά το συμβιβάσιμο με την κοινή αγορά των εν λόγω ενισχύσεων που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Οκτωβρίου 1993 και 31ης Δεκεμβρίου 1997.

41.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, κανόνες που εφαρμόζονταν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 (14).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου1998 και 30ής Ιουνίου2000

42.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1997.

43.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

44.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (15).

Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2000 και 9ης Οκτωβρίου 2004

45.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 1999.

46.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

47.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (16).

Ενισχύσεις μεταγενέστερες της 9ης Οκτωβρίου 2004

48.

Ελλείψει πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον οι ελληνικές αρχές έχουν προσαρμόσει τα εν λόγω μέτρα ενισχύσεων στις διατάξεις των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων, του 2004.

49.

Στο πλαίσιο αυτό και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει για το συμβιβάσιμο των εν λόγω μέτρων ενίσχυσης με την κοινή αγορά στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

50.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (17).

Όσον αφορά το βιομηχανικό και βιοτεχνικό τομέα

51.

Στους δύο αυτούς τομείς, ο κανόνας de minimis στον οποίο παραπέμπουν οι αρχές, όντως εφαρμόζεται. Εντούτοις, η Επιτροπή διερωτάται πώς οι ελληνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν ότι τα ποσά ενισχύσεων τα οποία ανέφεραν (βλ. ανωτέρω σημείο 26) υπάγονται στον κανόνα de minimis (ότι δηλαδή χορηγήθηκαν τηρουμένων των όρων που καθορίζονται στα διάφορα προαναφερόμενα στο σημείο 28 κείμενα και στην υποσημείωση της σελίδας 5), στο μέτρο που δεν φαίνεται να γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό των δικαιούχων που υπήχθησαν στο καθεστώς (το τελευταίο αυτό σημείο μας υποχρεώνει επίσης να αναρωτηθούμε με ποιον τρόπο ήταν οι ελληνικές αρχές σε θέση να προσδιορίσουν αυτό καθαυτό το ποσό των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν) και στο μέτρο που τα ανώτατα όρια τα υπαγόμενα στον κανόνα de minimis υπολογίζονται βάσει τριετούς περιόδου, και όχι σε σχέση με μια μεμονωμένη πράξη.

52.

Σε μια τέτοια κατάσταση όπου, στο παρόν στάδιο, είναι αδύνατο να προσδιοριστεί κατά πόσον οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις των εν λόγω δύο νομών υπάγονται πράγματι στον κανόνα de minimis, ότι δηλαδή δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να διατυπώσει την υπόθεση περί υπάρξεως κρατικών ενισχύσεων και, εξαιτίας αυτού, να προβεί στην ανάλυση των εν λόγω μέτρων με βάση τους οικείους κοινοτικούς κανόνες. Λαμβανομένων υπόψη των σκέψεων που αναπτύσσονται στο ανωτέρω σημείο 32, οι εν λόγω κανόνες είναι αυτοί που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398, και συγκεκριμένα, κατά σειρά:

α)

οι αρχές που διατυπώθηκαν στην Όγδοη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (18)·

β)

οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1994 (19), που επιβεβαιώθηκαν, όσον αφορά τους δύο εξεταζόμενους τομείς, από τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1997 (20), και των οποίων η εφαρμογή παρατάθηκε με την ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 όσον αφορά την παράταση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων (21)·

γ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 1999 (22)·

δ)

τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων του 2004 (23).

53.

Στο στάδιο αυτό, και λαμβανομένων υπόψη των διαθέσιμων πληροφοριών, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει κατά πόσον η χορήγηση των ενισχύσεων με βάση τις εν λόγω αποφάσεις έγινε τηρουμένων των προαναφερομένων στο σημείο 51 κανόνων, οι οποίοι προβλέπουν ιδίως την κατάρτιση σχεδίων αναδιάρθρωσης.

54.

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, και στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή ασφαλώς αμφιβάλλει σχετικά με το συμβιβάσιμο των εν λόγω ενισχύσεων με την κοινή αγορά.

55.

Οι αμφιβολίες αυτές ενισχύονται ακόμη από το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, τίποτε δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να διαπιστώσει ότι η παρεχόμενη από Δημόσιο εγγύηση για την πράξη ρύθμισης των οφειλών συνάδει με τους κανόνες σε θέματα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται υπό τη μορφή εγγυήσεων, που ίσχυαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (24).

Συμπέρασμα

56.

Λαμβανομένων υπόψη όλων των αμφιβολιών που διατυπώθηκαν στην ανωτέρω ανάλυση, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται από το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Με βάση τις ανωτέρω εκτιμήσεις, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 88, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της και κάθε χρήσιμη πληροφορία για την αξιολόγηση της ενίσχυσης μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Καλεί δε τις αρχές σας να διαβιβάσουν αμέσως αντίγραφο της επιστολής αυτής στο δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει στην Ελλάδα ότι το άρθρο 88, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΚ έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και παραπέμπει στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο μπορεί να ζητηθεί η ανάκτηση κάθε παράνομης ενίσχυσης από το δικαιούχο.

Με την παρούσα επιστολή, η Επιτροπή προειδοποιεί την Ελλάδα ότι θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους με δημοσίευση της παρούσας επιστολής και μιας περίληψής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ενημερώσει επίσης τους ενδιαφερόμενους στις χώρες της ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τον ΕΟΧ με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωησης, καθώς και την εποπτεύουσα αρχή της ΕΖΕΣ με αποστολή αντιγράφου της παρούσας επιστολής. Όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία της σχετικής δημοσίευσης.»


(1)  Ο λογαριασμός αυτός, που ανοίχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδας, τροφοδοτείται από την παρακράτηση επί των χορηγήσεων των εμπορικών τραπεζών. Κάθε ακάλυπτο ποσό του λογαριασμού αυτού βαραίνει το κράτος (σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η Επιτροπή, ο λογαριασμός παρέμεινε επί μακρόν ελλειμματικός και, κατά συνέπεια, τροφοδοτείτο από το κράτος). Στην απόφασή του της 7ης Ιουνίου 1978, στην υπόθέση C 57/86 (Συλλογή. 1988, σ. 439), το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η δραστηριότητα της Τράπεζας της Ελλάδας σε θέματα διαχείρισης και πληρωμών υπόκειτο σε άμεσο κρατικό έλεγχο.

(2)  Τα επιτόκια των ετήσιων εντόκων γραμματίων Δημοσίου και τα κοινοτικά επιτόκια κοινοποιήθηκαν από τον καταγγέλλοντα στο πλαίσιο του φακέλου C23/04).

(3)  ΕΕ C 232 της 12.8.2000, σ. 17.

(4)  ΕΕ C 213 της 19.8.1992, σ. 2.

(5)  Ο κανόνας αυτός στη συνέχεια επαναπροσδιορίστηκε, στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις ενισχύσεις de minimis του 1996 (ΕΕ C 68 της 6.3.1996, σ. 9), και μετά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 10 της 13.1.2001, σ. 30).

(6)  ΕΕ L 325 της 23.3.1994, σ. 4.

(7)  EE C 283 της 19.9.1997, σ. 2.

(8)  ΕΕ C 74 της 19.8.1992, σ. 31.

(9)  ΕΕ C 288 της 9.10.1999, σ. 2.

(10)  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2.

(11)  Ημερομηνία δημοσίευσης της αποφάσεως αριθ. 66336/B.1398 στην ελληνική Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεών της.

(12)  ΕΕ L 163 της 29.6.1990, σ. 71.

(13)  EE L 79 της 23.3.1994, σ. 29.

(14)  Πρβλ. επιστολές της Επιτροπής στα κράτη μέλη SG89D/4328 της 5ης Απριλίου 1989 και SG89D/12772 της 12ης Οκτωβρίου 1989 καθώς και σημείο 38 της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης και του άρθρου 5 της οδηγίας 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής στις δημόσιες επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης (ΕΕ C 307 της 13.11.1993, σ. 3).

(15)  Πρβλ. υποσημείωση 14 + ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14).

(16)  Ανακοίνωση της Επιτροπής του έτους 2000 (πρβλ. υποσημείωση 15).

(17)  Βλ. υποσημείωση 16.

(18)  Ειδικότερα στα σημεία 177, 227 και 228 της εν λόγω έκθεσης.

(19)  EE C 368 της 23.12.1994, σ. 12.

(20)  Πρβλ. υποσημείωση 7.

(21)  Πρβλ. υποσημείωση 8.

(22)  Πρβλ. υποσημείωση 9.

(23)  Πρβλ. υποσημείωση 10.

(24)  Πρβλ. υποσημείωση 15.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/23


Meddelelse fra Danmarks regering vedrørende invitation til at søge om tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter i et område i Nordsøen

6. danske udbudsrunde

(2005/C 176/06)

(EØS-relevant tekst)

Under henvisning til artikel 3, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF af 30. maj 1994 om betingelser for tildeling og udnyttelse af tilladelser til prospektering, efterforskning og produktion af kulbrinter meddeles det herved, at der i henhold til § 12, stk. 1, litra a, i lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund, som ændret ved lov nr. 1230 af 27. december 2003 og lov nr. 442 af 9. juni 2004, kan ansøges om tilladelser i et område i Nordsøen på dansk kontinentalsokkel vest for 6° 15' østlig længde (Centralgraven og tilstødende områder) indtil den 1. november 2005 kl. 12. Såfremt der ikke forløber en periode på 90 dage begyndende fra offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende og frem til 1. november 2005, kan ansøgninger indgives indtil den 90. dag kl. 12.00 efter offentliggørelsen af denne meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Arealer

Der kan ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding af kulbrinter i de ikke-koncessionsbelagte dele af et område i og omkring Centralgraven i Nordsøen, jf. kort, som kan rekvireres i Energistyrelsen eller findes på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk. Området er afgrænset mod nord, vest og syd af sokkelgrænserne til Norge, Storbritannien og Tyskland og mod øst af 6° 15' østlig længde.

Der kan endvidere ansøges om tilladelse til efterforskning og indvinding i dybereliggende lag under feltafgrænsningerne af følgende forekomster, som er afgrænset i dybden:

a)

Lulita forekomsten i tilladelse 7/86, afgrænset i 3 750 meters dybde

b)

Lulita forekomsten i tilladelse 1/90, afgrænset i 3 750 meters dybde

c)

Amalie forekomsten i tilladelse 7/86, afgrænset i 5 500 meters dybde, samt

d)

Syd Arne forekomsten i tilladelse 7/89, afgrænset i henholdsvis 5 100 meters dybde for så vidt angår forekomstens vestlige del og i 3 200 meters dybde for så vidt angår forekomstens østlige del.

En tilladelse vil normalt omfatte et areal svarende til størrelsen af 1-2 blokke, men vil i helt særlige tilfælde også kunne omfatte et større sammenhængende område, f.eks. hvor datatætheden er ringe. Såfremt der søges om tilladelse til et areal, der er større end 1-2 blokke, angives begrundelsen herfor i ansøgningen.

Bestemmelser og kriterier som nævnt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 94/22/EF fremgår af lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002 om anvendelse af Danmarks undergrund og er offentliggjort den 20. maj 2005 i Statstidende nr. 93 under forskellige kundgørelser, licitationer og udbud.

Ansøgninger indsendes til følgende adresse, hvor yderligere oplysninger, på grundlag af direktiv 94/22/EF, kan fås:

Transport- og Energiministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

DK-1256 København K

Tlf. (45) 33 92 67 00

Fax (45) 33 11 47 43

E-post ens@ens.dk

Hjemmeside: www.ens.dk

Tilladelser forventes meddelt 3-5 måneder efter ansøgningsfristens udløb.


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/24


Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion

(Sag COMP/M.3840 — CVC/Cortefiel)

(2005/C 176/07)

(EØS-relevant tekst)

Den 30. juni 2005 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod ovennævnte anmeldte fusion og at erklære den forenelig med fællesmarkedet. Denne beslutning er truffet efter artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004. Beslutningens fulde ordlyd foreligger kun på engelsk og vil blive offentliggjort, efter at eventuelle forretningshemmeligheder er udeladt. Den kan fås:

på Kommissionens websted for konkurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/). Dette websted giver forskellige muligheder for at finde de konkrete fusionsbeslutninger, idet de er opstillet efter bl.a. virksomhedens navn, sagsnummer, dato og sektor

i elektronisk form på webstedet EUR-Lex under dokumentnummer 32005M3840. EUR-Lex giver online adgang til EU-retten. (http://europa.eu.int/eur-lex/lex)


III Oplysninger

Kommissionen

16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/25


»Forbrugerpolitik«

(2005/C 176/08)

Indkaldelsen af ansøgninger om tildeling af støtte til europæiske forbrugerorganisationer i 2006 er offentliggjort på Kommissionens webside på adressen:

http://europa.eu.int/comm/consumers/tenders/information/grants/support_en.htm


16.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 176/26


Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB), Bruxelles

Státní zemědělský intervenční fond, Praha

Direktoratet for FødevareErhverv, København

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Bonn

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Tartu

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων (OΠEKEΠE), Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Madrid

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS), Paris

Irish Sugar Intervention Agency (ISIA), Dublin

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), Roma

Κυπριακός οργανισμός αγροτικών πληρωμών (KOAΠ), Nicosia

Lauku Atbalsta Dienests (LAD), Riga

Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA), Vilnius'

Ministère de l'agriculture, Luxembourg

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH), Budapest

Agenzija ta' Pagamenti (AP), Valletta

Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA), Den Haag

Agrarmarkt Austria (AMA), Wien

Agencja Rynku Rolnego (ARR), Warszawa

Ministério das Finanças, Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Direcção de Serviços de Licenciamento, Lisboa

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Ljubljana

Pôdohospodárska Platobná Agentúra, Bratislava

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Helsinki

Statens jordbruksverk (SJV), Jönköping

Rural Payments Agency (RPA), Newcastle-upon-Tyne

Bekendtgørelse om løbende licitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker

(nr. 1/2005)

(2005/C 176/09)

I.   EMNE

1.

Der iværksættes en løbende hovedlicitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker henhørende under KN-kode 1701 99 10 til alle destinationer undtagen Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Serbien og Montenegro, herunder Kosovo, som defineret ved resolution 1244, som De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog den 10. juni 1999, og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

2.

Den løbende licitation foretages efter artikel 28 i forordning (EF) nr. 1260/2001 (1) og forordning (EF) nr. 1138/2005 (2).

II.   FRISTER

1.

Den løbende licitation er åben indtil den 27. juli 2006. Der iværksættes dellicitationer i dens gyldighedsperiode.

2.1.

Fristen for indgivelse af bud til den første dellicitation begynder den 22. juli 2005 og udløber torsdag den 28. juli 2005 kl. 10.00 belgisk tid.

2.2.

For hver af de følgende dellicitationer begynder fristen for indgivelse af bud den første arbejdsdag efter udløbet af fristen for den foregående dellicitation.

2.3.

Fristen for indgivelse af bud udløber kl. 10.00 belgisk tid:

den 11. og 25. august 2005

den 8., 15., 22. og 29. september 2005

den 6. oktober 2005, 13. oktober 2005, 20. oktober 2005 og 27. oktober 2005

den 10. og 24. november 2005

den 8. og 22. december 2005

den 5. og 19. januar 2006

den 2. og 16. februar 2006

den 2., 16. og 30. marts 2006

den 6. og 20. april 2006

den 4. og 18. maj 2006

den 1., 8., 15., 22. og 29. juni 2006

den 13. og 27. juli 2006.

3.

Medmindre der foretages ændringer eller udstedes en ny bekendtgørelse, er denne bekendtgørelse gyldig for alle de dellicitationer, der iværksættes i løbet af denne løbende licitations gyldighedsperiode.

III.   BUD

1.

Ved denne bekendtgørelse opfordres de interesserede parter til for hver dellicitation at indgive bud vedrørende eksportafgiften og/eller eksportrestitutionen ved eksport af det i kapital I omhandlede sukker.

2.1.

De skriftlige bud skal være det ansvarlige organ i hænde senest på de datoer og tidspunkter, der er anført i afsnit II, punkt 2, og kan enten afleveres til det ansvarlige organ i en medlemsstat mod kvittering for modtagelsen eller sendes som anbefalet brev eller telegram eller pr. telex, telefax eller elektronisk post, såfremt det ansvarlige organ accepterer disse kommunikationsformer, til af følgende adresser:

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

tlf. (32-2) 287 24 11

fax (32-2) 230 25 33, 280 03 07

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení vývozních subvencí

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

tlf. (420) 222 87 14 58

fax (420) 222 87 17 14

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

tlf. (45) 33 95 80 00

fax (45) 33 95 80 18

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung,

Referat 323

D-53168 Frankfurt am Main

tlf. (49-228) 68 45-0

fax (49-69) 68 45-3624/3794

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva maantee 3

EE-51009 Tartu

tlf. (372) 73 12 00

fax (372) 73 12 01

e-mail: pria@pria.ee

Οργανισμός πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων,

EL-Αχαρνών 241, Αθήνα

telex 22 17 34 — 22 17 35 — 22 17 38

fax 867 11 11 Αθήνα

Fondo Español de Garantía Agraria

Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

tlf. (34) 913 47 64 66

fax (34) 913 47 63 97, 491 521 98 32 og 915 22 43 87

e-mail: sgarmoni@fega.mapya.es

Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre,

120, boulevard de Courcelles,

F-75017 Paris

tlf. (33-1) 56 79 46 00

fax (33-1) 56 79 46 60

Irish Sugar Intervention Agency, Department of Agriculture and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

tlf. (01) 607 20 00

fax (01) 676 40 37

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Direzione Organismo pagatore

Colture specializzate

Via Torino, 45

I-00184 Roma

telex 06/620064

tlf. (39) 06 49 49 95 63 — (39) 06 49 49 95 76

fax (39) 06 445 39 16

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,

Μιχαήλ Κουτσόφτα 20 (Εσπερίδων και Μιχαήλ Κουτσόφτα)

CY-2000 Nicosia

tlf. +357-22 55 77 77

fax +357-22 55 77 55

e-mail commissioner@capo.gov.cy

Lauku Atbalsta Dienests

2, Republikas laukums

LV-1981, Riga

tlf. (371) 702 75 42

fax (371) 702 71 20

e-mail: LAD@lad.gov.lv

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Užsienio prekybos departamentas

Blindžių g.17

LT-08111 Vilnius

tlf. (370) 5 252 69 11, 252 69 03

fax (370) 5 252 69 17

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

tlf. (352) 478 23 70

fax (352) 46 61 38

telex: 2 537 AGRIM LU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1054 Budapest

tlf. (36) 1 219 45 14

fax (36) 1 219 45 11

Agenzija ta' Pagamenti — Trade Mechanisms Unit

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent

Barriera Wharf

Valletta CMR 02

Malta

tlf. (356) 2295 2227/2225/2115

fax: (356) 2295 2224

Hoofdproductschap Akkerbouw

Stadhoudersplantsoen 12

2517 JL Den Haag

Nederland

tlf. (070) 370 87 08

fax (070) 346 14 00/370 84 44

e-mail: hpa@hpa.agro.nl

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A-1200 Wien

tlf. (43-1) 33 151 209

fax (43-1) 33 151 303

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Administrowania Obrotem Towarowym z Zagranicą

Dział Cukru

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

tlf. (48) 22 661 75 90

fax (48) 22 661 71 58

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Edifício da Alfândega

Rua Terreiro do Trigo

P-1149-060 Lisboa

tlf. (351) 218 81 42 63

fax (351) 218 81 42 61

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska Cesta 160

SI-1000 Ljubljana

tlf. (386) 14 78 92 28

fax (386) 14 79 92 06

Pôdohospodárska Platobná Agentúra

Dobrovicova 12

SK-815 26 Bratislava

tlf. (421) 2 592 66 397

fax (421) 2 592 66 361

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

tlf. (358-9) 160 01

fax (358-9) 16 05 27 78

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-55182 Jönköping

telefon (46-36) 15 50 00

telefax (46-36) 19 05 46

The Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle-upon-Tyne NE4 7YE

United Kingdom

tlf. (44 191) 226 50 79

fax (44 191) 226 18 39

3.

De bud, der ikke indgives pr. telex, telegram, telefax, eller E-mail, skal sendes til den pågældende adresse forseglet i dobbelt kuvert. På den inderste kuvert, der ligeledes skal være forseglet, anføres: »Bud i forbindelse med den løbende hovedlicitation med henblik på fastsættelse af eksportafgifter og/eller eksportrestitutioner for hvidt sukker — nr. 1/2005 — Fortroligt.«

4.

Et bud er kun gyldigt, hvis følgende betingelser opfyldes:

a)

Et bud skal indeholde følgende oplysninger:

i)

licitationens referencenummer (nr. 1/2005)

ii)

den bydendes navn og adresse

iii)

den mængde hvidt sukker, der skal eksporteres

iv)

eksportafgiftsbeløbet eller i givet fald eksportrestitutionsbeløbet pr. 100 kg hvidt sukker i euro med tre decimaler

v)

den sikkerhed, der skal stilles for den i nr. iii) omhandlede mængde sukker udtrykt i den medlemsstats valuta, hvor buddet indgives.

b)

sikkerhedsstillelsen som omhandlet i afsnit IV eller bevis for, at denne sikkerhed er stillet, er ankommet til en af de adresser, der er anført i afsnit III, punkt 2.1., som den bydende har valgt at sende sit bud til, før udløbet af fristen for indgivelse

c)

den mængde, der skal eksporteres, er mindst på 250 t hvidt sukker

d)

buddet indeholder en erklæring, hvori den bydende forpligter sig til, såfremt hans bud antages, inden for den i afsnit V, punkt 6.1., litra b), fastsatte frist at ansøge om eksportlicens eller eksportlicenser for de mængder hvidt sukker, der skal eksporteres

e)

buddet er forsynet med en erklæring, hvori den bydende bekræfter, at det produkt, der skal udføres, er hvidt sukker af sund og sædvanlig handelskvalitet henhørende under KN-kode 1701 99 10

f)

buddet er forsynet med en erklæring, hvorved den bydende forpligter sig til, såfremt hans bud antages:

i)

ud over sikkerhedsstillelsen at betale det i afsnit VI, punkt 3, omhandlede beløb, hvis forpligtelsen til at eksportere i medfør af den i afsnit V, punkt 6.1., litra b), omhandlede eksportlicens ikke er opfyldt

ii)

inden 30 dage efter udløbet af eksportlicensens gyldighed at give det organ, der har udstedt den, oplysning om den eller de mængder, for hvilke eksportlicensen ikke er udnyttet

5.

Buddet samt beviser og erklæringer som omhandlet i punkt 3 og 4 affattes på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor buddet fremsættes.

6.

Bud, som ikke er indgivet i overensstemmelse med denne bekendtgørelses bestemmelser, eller som indeholder andre betingelser end de her anførte, tages ikke i betragtning.

7.

Et bud kan ikke trækkes tilbage.

8.

Et bud kan indeholde oplysning om, at det kun anses for indgivet, hvis en af følgende betingelser eller begge er opfyldt:

a)

der skal træffes en beslutning om den mindste eksportafgift eller eventuelt den maksimale eksportrestitution på dagen for udløbet af fristen for indgivelse af de pågældende bud

b)

tilslaget skal vedrøre hele eller en bestemt del af den tilbudte mængde.

IV.   SIKKERHED

1.1.

Den bydende stiller en sikkerhed på 11 EUR/100 kg hvidt sukker til eksport i henhold til denne licitation.

1.2.

For tilslagsmodtagerne udgør den i punkt 1.1 omhandlede sikkerhed den sikkerhed for eksportlicensen, der stilles i forbindelse med ansøgningen om eksportlicens som omhandlet i afsnit V, punkt 6.1, litra b), medmindre andet er fastsat i afsnit VI, punkt 3.

2.1.

Den i punkt 1.1. omhandlede sikkerhed stilles efter den bydendes valg enten i kontanter eller i form af en garanti fra et pengeinstitut, som er anerkendt af den pågældende medlemsstat, udtrykt i nævnte medlemsstats valuta. Sikkerheden stilles til fordel for det pågældende ansvarlige organ.

2.2.

For så vidt angår bud, der indgives til det ansvarlige tyske organ, stilles sikkerheden dog til fordel for Forbundsrepublikken Tyskland. For så vidt angå bud, der indgives til det ansvarlige organ i andre medlemsstater, kan sikkerheden endvidere stilles gennem et pengeinstitut, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat. Denne sikkerhed affattes på det eller et af de officielle sprog i den medlemsstat, hvor buddet fremsættes.

3.1.

Bortset fra tilfælde af force majeure frigives den i punkt 1.1. omhandlede sikkerhed:

a)

for så vidt angår de bydende, for den mængde, for hvilken buddet er blevet afvist

b)

for så vidt angår tilslagsmodtagere, der ikke har ansøgt om eksportlicens inden for den i afsnit V, punkt 6.1, litra b), omhandlede frist, med 10 EUR/100 kg hvidt sukker

c)

for så vidt angår tilslagsmodtagerne, for den mængde, for hvilken de efter artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 1291/2000 (3), har opfyldt den eksportforpligtelse, der følger af den i afsnit V, punkt 6.1, litra b), omhandlede licens, på de i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede betingelser.

I det i første afsnit, litra b), omhandlede tilfælde nedsættes den del af sikkerheden, der kan frigives, eventuelt med:

a)

forskellen mellem den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den højeste eksportrestitution, der er fastsat for den følgende dellicitation, såfremt det sidstnævnte beløb er højere end det førstnævnte beløb

b)

forskellen mellem den mindste eksportafgift, der er fastsat for den pågældende dellicitation, og den mindste eksportafgift, der er fastsat for den følgende dellicitation, såfremt det sidstnævnte beløb er lavere end det førstnævnte.

3.2.

Sikkerheden eller den del af sikkerheden, der ikke frigives, fortabes for den mængde sukker, som de dertil svarende forpligtelser ikke er opfyldt for.

4.

I tilfælde af force majeure fastsætter den pågældende medlemsstats ansvarlige organ de foranstaltninger til frigivelse af sikkerheden, det finder nødvendige i betragtning af de omstændigheder, som vedkommende påberåber sig.

V.   LICITATIONSTILSLAG

1.

For hver dellicitation kan der efter gennemgang af buddene fastsættes en maksimummængde.

2.

Det kan besluttes, at en bestemt dellicitation skal være uden virkning.

3.1.

Anvendes punkt 2 ikke og fastsættes der en mindste eksportafgift, gives tilslaget til den eller de bydende, hvis bud svarer til eller ligger over den mindste eksportafgift, jf. dog punkt 4 og 5.

3.2.

Anvendes punkt 2 ikke og fastsattes der en maksimal eksportrestitution, gives tilslaget til den eller de bydende, hvis bud svarer til eller ligger under den maksimale eksportrestitution, samt til enhver bydende, hvis bud vedrører en eksportafgift, jf. dog punkt 4 og 5.

4.

Er der for en dellicitation fastsat en maksimummængde og en mindste eksportafgift, gives tilslaget til den bydende, der afgiver bud med den højeste eksportafgift. Opbruges maksimumsmængden ikke fuldt ud herved, gives der, indtil den pågældende mængde er opbrugt, tilslag på grundlag af eksportafgiftens størrelse, idet der begyndes med den største eksportafgift.

Er der for en dellicitation fastsat en maksimummængde og en maksimal eksportrestitution, gives tilslaget efter første afsnit og i tilfælde af, at buddene er opbrugt eller ingen er indgivet, med angivelse af eksportafgiften til de bydende, hvis bud omfatter en eksportrestitution, på grundlag af restitutionsbeløbets størrelse, idet der begyndes med det laveste beløb, indtil maksimumsmængden er opbrugt.

5.1.

Fører den i punkt 4 givne regel for tilslag til, at maksimumsmængden overskrides ved antagelsen af bud, gives der kun tilslag til den bydende for den mængde, der er nødvendig for at opbruge maksimumsmængden.

5.2.

Angiver buddene samme eksportafgift eller samme eksportrestitution, og fører antagelse af den samlede mængde, disse bud repræsenterer, til overskridelse af maksimumsmængden, tages buddene i betragtning enten:

a)

enten i forhold til den samlede mængde, der er anført i hvert af buddene

b)

eller på den måde, at der for de enkelte tilslagsmodtagere gælder en vis maksimumsmængde, hvis størrelse nærmere skal fastlægges

c)

eller ved lodtrækning.

6.1.

Tilslagsmodtageren har:

a)

ret til på de i litra b) anførte betingelser at få udstedt en eksportlicens for den antagne mængde med angivelse af henholdsvis den eksportafgift eller den eksportrestitution, der er anført i buddet

b)

pligt til at indgive en ansøgning om eksportlicens for denne mængde senest på en af følgende datoer:

a)

den sidste arbejdsdag forud for den dag, hvor den følgende uges dellicitation indledes

b)

den sidste arbejdsdag i den følgende uge, hvis der i nævnte uge ikke er fastsat nogen dellicitation

c)

pligt til at udføre den mængde, som er anført i buddet, og såfremt denne forpligtelse ikke er opfyldt, jf. artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr.1291/2000, i givet fald at betale det i afsnit VI, punkt 3, omhandlede beløb.

6.2.

Denne ret og disse forpligtelser kan ikke overdrages.

7.1.

Den pågældende medlemsstats ansvarlige organ meddeler straks alle de bydende resultatet af deres deltagelse i licitationen. Endvidere tilstiller dette organ straks tilslagsmodtagerne en erklæring om antagelse af buddet.

7.2.

I erklæringen om tilslaget skal mindst følgende angives:

a)

licitationens referencenummer (nr. 1/2005)

b)

den mængde hvidt sukker, der skal eksporteres

c)

den eksportafgift, der skal opkræves, eller eventuelt den eksportrestitution, der skal ydes, udtrykt i EUR pr. 100 kg hvidt sukker af den i litra b) omhandlede mængde.

VI.   EKSPORTLICENSER

1.

Artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1464/95 (4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 995/2002 (5), og artikel 12 i forordning (EØF) nr. 120/89 (6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2194/96 (7), anvendes ikke for hvidt sukker, der skal eksporteres i henhold til denne bekendtgørelse.

2.1.

Eksportlicenser, som udstedes i henhold til en dellicitation, gælder fra deres udstedelsesdato indtil udgangen af den femte måned efter den, hvori dellicitationen har fundet sted.

2.2.

Eksportlicenser, som udstedes i henhold til dellicitationer, som finder sted fra den 1. maj 2006, er dog kun gyldige indtil den 30. september 2006.

De ansvarlige myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt eksportlicensen, kan efter skriftlig anmodning fra dennes indehaver forlænge dens gyldighed indtil senest den 15. oktober 2006, når der opstår tekniske vanskeligheder, som bevirker, at det ikke er muligt at foretage eksporten inden for den frist, der er omhandlet i første afsnit, og på betingelse af, at nævnte transaktion ikke er omfattet af ordningen i artikel 4 eller 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (8).

2.3.

Eksportlicenser, som udstedes i henhold til dellicitationer, som finder sted mellem den 28. juli 2005 og den. 30. september 2005, er først gyldige fra den 1. oktober 2005.

3.

Bortset fra tilfælde at force majeure erlægger licensindehaveren et bestemt beløb over for det ansvarlige organ for den mængde, som eksportforpligtelsen i medfør af den eksportlicens, der er ansøgt om, ikke er opfyldt for som omhandlet i artikel 31, litra b), og artikel 32, stk. 1, litra b), nr. i), i forordning (EF) nr. 1291/2000, såfremt den i afsnit IV, punkt 1.1, omhandlede sikkerhed er mindre end resultatet af en af følgende beregninger:

a)

den eksportafgift, som er anført på licensen, efter fradrag af den afgift, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode

b)

summen af den eksportafgift, som er anført på licensen, og den restitution, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag i licensens gyldighedsperiode

c)

den eksportrestitution, der er omhandlet i artikel 28, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/2001, og som er gældende på den sidste dag af licensens gyldighedsperiode, nedsat med den restitution, der er anført på licensen.

Det beløb, der skal erlægges som omhandlet i første afsnit, er lig med forskellen mellem resultatet af den beregning, der alt efter tilfældet er foretaget efter litra a), b) eller c), og sikkerheden som omhandlet i artikel IV, punkt 1.1.

4.

Den i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede mulighed for tilbagekaldelse kan ikke påberåbes i forbindelse med denne løbende licitation.

VII.   TVISTER

Enhver uoverensstemmelse, der måtte opstå mellem tilslagsmodtageren og det ansvarlige organ, som buddet er indgivet til:

1)

henhører udelukkende:

når det drejer sig om BIRB under domstolene i Bruxelles, uden regresret.

når det drejer sig om SZIF, under domstolene i Prag

når det drejer sig om »Direktoratet for FødevareErhverv«, under domstolene i København

når det drejer sig om BLE under domstolene i Bonn

når det drejer sig om PRIA, under forvaltningsdomstolen i Tartu (Tartu Halduskohus)

når det drejer sig om OΠEKEΠE, under domstolene i Athen

når det drejer sig om FEGA under domstolene i Madrid

når det drejer sig om FIRS under Tribunal de Grande Instance de Paris, selv ved ankesager vedrørende sikkerhedsstillelsen og selv ved flerhed af sagsøgte

når det drejer sig om AGEA, under domstolene i Rom

når det drejer sig om KOAΠ, under domstolene på Cypern

når det drejer sig om LAD, under domstolene i Riga

når det drejer sig om »Užsienio Prekybos Departamentas«, under domstolene i Vilnius

når det drejer sig om »Office des licences«, under Tribunal Administratif i Luxembourg

når det drejer sig om MVH, under domstolene i Budapest

når det drejer sig om AP, under det nationale tvistbilæggelseskontor

når det drejer sig om HPA under »College van, Beroep voor het Bedrijfsleven«, Juliana van Stolberglaan 2, Den Haag

når det drejer sig om AMA under domstolene i Wien,

når det drejer sig om ARR, under Wojewódzki Sad Administracyjny i Warszawa

når det drejer sig om Ministério das Finanças, under »da Comarca«-domstolen i Lissabon

når det drejer sig om Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, under domstolene i Ljubljana

når det drejer sig om PPA, under Slovakiets Landbrugsministerium, Kontoret for Landbrug og Handel

når det drejer sig om Maa-ja metsätalousministeriö interventioyksikkö, under domstolene Helsingin hallinto-oikeus

2)

bilægges:

når det drejer sig om ISIA, efter den irske lovgivning

når det drejer sig om RPA, efter den engelske lovgivning.

når det drejer sig om SJV, efter den svenske lovgivning.


(1)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2)  EFT L 185 af 16.7.2005, s. 3.

(3)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(4)  EFT L 144 af 28.6.1995, s. 14.

(5)  EFT L 152 af 12.6.2002, s. 11.

(6)  EFT L 16 af 20.1.1989, s. 19.

(7)  EFT L 293 af 16.11.1996, s. 3.

(8)  EFT L 62 af 7.3.1980, s. 5.