ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 126

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
25. maj 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Kommissionen

2005/C 126/1

Euroens vekselkurs

1

2005/C 126/2

Informationsprocedure — Tekniske forskrifter ( 1 )

2

2005/C 126/3

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron) — Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure ( 1 )

8

2005/C 126/4

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

9

2005/C 126/5

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse ( 1 )

10

2005/C 126/6

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3815 — 3i Group/Carema) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure ( 1 )

13

2005/C 126/7

Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

14

 

III   Oplysninger

 

Europa-Parlamentet

2005/C 126/8

Afgørelse

18

 

Kommissionen

2005/C 126/9

Indkaldelse af forslag fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætligt havforurening

19

2005/C 126/0

Indkaldelse af forslag — elearning-programmet — GD EAC/23/05

20

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Kommissionen

25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/1


Euroens vekselkurs (1)

24. maj 2005

(2005/C 126/01)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,2617

JPY

japanske yen

135,39

DKK

danske kroner

7,4484

GBP

pund sterling

0,68765

SEK

svenske kroner

9,1812

CHF

schweiziske franc

1,5467

ISK

islandske kroner

81,03

NOK

norske kroner

8,0885

BGN

bulgarske lev

1,9620

CYP

cypriotiske pund

0,5767

CZK

tjekkiske koruna

30,351

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

253,90

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6960

MTL

maltesiske lira

0,4293

PLN

polske zloty

4,1808

ROL

rumænske lei

36 163

SIT

slovenske tolar

239,48

SKK

slovakiske koruna

38,975

TRY

tyrkiske lira

1,7504

AUD

australske dollar

1,6527

CAD

canadiske dollar

1,5893

HKD

hongkongske dollar

9,8146

NZD

newzealandske dollar

1,7662

SGD

singaporeanske dollar

2,0877

KRW

sydkoreanske won

1 262,84

ZAR

sydafrikanske rand

8,2052

CNY

kinesiske renminbi yuan

10,4425

HRK

kroatiske kuna

7,3130

IDR

indonesiske rupiah

11 948,30

MYR

malaysiske ringgit

4,794

PHP

filippinske pesos

68,794

RUB

russiske rubler

35,3360

THB

thailandske bath

50,487


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/2


Informationsprocedure — Tekniske forskrifter

(2005/C 126/02)

(Tekst af betydning for EØS)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37; EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18)

Notifikationer af nationale udkast til tekniske forskrifter, som Kommissionen har modtaget

Reference (1)

Titel

Udløb af status quo-perioden på tre måneder (2)

2005/0188/NL

Regulativ udstedt af statssekretæren for boliganliggender, fysisk planlægning og miljø om forskrifter for tilskud til udskiftning af eller montering af anordninger til efterbehandling af udstødningsgas fra dieselmotorer anvendt i sø- eller flodfartøjer (tilskudsordning vedrørende dieselmotorer til sø- eller flodfartøjer)

 (4)

2005/0189/SK

Bekendtgørelse fra det slovakiske jordbrugsministerium og det slovakiske sundhedsministerium om udstedelse af et kapitel vedrørende delikatesser til det slovakiske fødevarekodeks

27.7.2005

2005/0190/F

Udkast til Régie Gaz-Electricité de Sallanches' tekniske forskrifter for gasdistributionsledninger i henhold til dekret nr. 2004-555 af 15. juni 2004 om de tekniske forskrifter, der er gældende for ledninger og rørforbindelser i installationer til transport, distribution og oplagring af gas

28.7.2005

2005/0191/A

Byggebeskrivelse for vandbygning i boligområder, version 05

28.7.2005

2005/0192/F

Udkast til Régie Gaz-Electricité de Bonnevilles tekniske forskrifter for gasdistributionsledninger i henhold til dekret nr. 2004-555 af 15. juni 2004 om de tekniske forskrifter, der er gældende for ledninger og rørforbindelser i installationer til transport, distribution og oplagring af gas

28.7.2005

2005/0193/F

Udkast til Régie municipale Gaz Electricité de Carmaux' tekniske forskrifter for gasdistributionsledninger i henhold til dekret nr. 2004-555 af 15. juni 2004 om de tekniske forskrifter, der er gældende for ledninger og rørforbindelser i installationer til transport, distribution og oplagring af gas

28.7.2005

2005/0194/PL

Udkast til bekendtgørelse fra ministeren for infrastruktur vedrørende almene tekniske vilkår for anvendelse af jernbanevogne

28.7.2005

2005/0195/B

Udkast til kongelig anordning om fastsættelse af specifikationer for og registrering af udstyr til aflæsning af det elektroniske identitetskort og det sociale identitetskort

29.7.2005

2005/0196/UK

Forskrifter om motorkøretøjer (udskiftningskatalysatorer) 2005

29.7.2005

2005/0197/D

Lov til forenkling af affaldsretlig overvågning

29.7.2005

2005/0198/IRL

Forskrifter om lægemidler (recepter og kontrol med udlevering) (ændring) 2005

29.7.2005

2005/0199/D

Bekendtgørelse om forenkling af den affaldsretlige kontrol

29.7.2005

2005/0200/CZ

Udkast til lov om lægemidler

3.8.2005

2005/0201/UK

IR 2036 — britisk grænsefladekrav 2036 (version 2.0) til tjenester til sporing af mobile dataaktiver

4.8.2005

2005/0202/D

Homøopatisk farmakopé — HAB 2005

4.8.2005

Kommissionen henleder opmærksomheden på Domstolens afgørelse »CIA Security« af 30. april 1996 i sagen C-194/94 (Sml. I, s. 2201), hvori Domstolen siger, at artikel 8 og 9 i direktiv 98/34/EF (tidligere 83/189/EØF) skal fortolkes således, at borgerne kan påberåbe sig dem for en national ret, og at det påhviler denne at afslå at anvende en national teknisk forskrift, der ikke er blevet meddelt i overensstemmelse med direktivet.

Denne afgørelse bekræfter Kommissionens meddelelse af 1. oktober 1986 (EFT C 245 af 1.10.1986, s. 4).

Manglende kendskab til anmeldelsespligten medfører således, at de pågældende tekniske forskrifter ikke finder anvendelse, og som konsekvens heraf ikke kan gøres gældende over for enkeltpersoner.

Yderligere oplysninger om notifikationsproceduren fås ved henvendelse til:

Europa-Kommissionen

GD for Erhvervs- og Virksomhedspolitik, Afdeling C3

B-1049 Bruxelles

e-mail-adresse: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Se ligeledes på internetsiden: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

For yderligere oplysninger om disse notifikationer, bedes rette henvendelse til de nationale afdelinger, hvis liste er fremstillet nedenfor:

LISTE OVER NATIONALE MYNDIGHEDER, SOM HAR TIL OPGAVE AT FORVALTE DIREKTIV 98/34/EF

BELGIEN

BELNotif

Qualité et Sécurité

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

NG III — 4ème étage

boulevard du Roi Albert II / 16

B-1000 Bruxelles

Pascaline Descamps

Tlf. (32-2) 206 46 89

Fax (32-2) 206 57 46

E-mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be

paolo.caruso@mineco.fgov.be

Fælles e-mail: belnotif@mineco.fgov.be

Websted: http://www.mineco.fgov.be

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing

Gorazdova 24

P.O. BOX 49

CZ-128 01 Praha 2

Helena Fofonkova

Tlf. (420) 224 907 125

Fax (420) 224 907 122

E-mail: fofonkova@unmz.cz

Fælles e-mail: eu9834@unmz.cz

Websted: http://www.unmz.cz

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (+45) 35 46 66 89 (direkte)

Fax (+45) 35 46 62 03

E-mail: Birgitte Spühler Hansen — bsh@ebst.dk

Fælles e-mail for notifikationsmeddelelser: noti@ebst.dk

Websted: http://www.ebst.dk/Notifikationer

TYSKLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat XA2

Scharnhorststr. 34-37

D-10115 Berlin

Christina Jäckel

Tlf. (+49) 30 2014 6353

Fax (+49) 30 2014 5379

E-mail: infonorm@bmwa.bund.de

Websted: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications

Harju str. 11

EE-15072 Tallinn

Margus Alver

Tlf. (372) 6 256 405

Fax (372) 6 313 660

E-mail: margus.alver@mkm.ee

Fælles e-mail: el.teavitamine@mkm.ee

GRÆKENLAND

Ministry of Development

General Secretariat of Industry

Mesogeion 119

GR-101 92 Athens

Tlf. (+30) 210 696 98 63

Fax (+30) 210 696 91 06

ELOT

Acharnon 313

GR-111 45 Athens

Tlf. (+30) 210 212 03 01

Fax (+30) 210 228 62 19

E-mail: 83189in@elot.gr

Websted: http://www.elot.gr

SPANIEN

Ministerio de Asuntos Exteriores

Secretaría de Estado de Asuntos Europeos

Direccion General de Coordinacion del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Subdireccion General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente

C/Padilla, 46, Planta 2a, Despacho: 6218

E-28006 Madrid

Angel Silván Torregrosa

Tlf. (+34) 91 379 83 32

Esther Pérez Peláez

Teknisk rådgiver

E-mail: esther.perez@ue.mae.es

Tlf. (+34) 91 379 84 64

Fax (+34) 91 379 84 01

E-mail: d83-189@ue.mae.es

FRANKRIG

Délégation interministérielle aux normes

Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et des Postes (DiGITIP)

Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)

Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété industrielle (SQUALPI)

DiGITIP 5

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Suzanne Piau

Tlf. (+33) 1 53 44 97 04

Fax (+33) 1 53 44 98 88

E-mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Françoise Ouvrard

Tlf. (+33) 1 53 44 97 05

Fax (+33) 1 53 44 98 88

E-mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI

Glasnevin

Dublin 9

Irland

Tony Losty

Tlf. (+353) 1 807 38 80

Fax (+353) 1 807 38 38

E-mail: tony.losty@nsai.ie

Websted: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive

Dipartimento per le imprese

Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività

Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1

Via Molise 2

I-00187 Rom

Vincenzo Correggia

Tlf. (+39) 06 47 05 22 05

Fax (+39) 06 47 88 78 05

E-mail: vincenzo.correggia@minindustria.it

Enrico Castiglioni

Tlf. (+39) 06 47 05 26 69

Fax (+39) 06 47 88 77 48

E-mail: enrico.castiglioni@minindustria.it

E-mail: ispettoratotecnico@minindustria.flexmail.it

Websted: http://www.minindustria.it

CYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

13, A. Araouzou street

CY-1421 Nicosia

Tlf. (357) 22 409313 eller (357) 22 375053

Fax (357) 22 754103

Antonis Ioannou

Tlf. (357) 22 409409

Fax (357) 22 754103

E-mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Thea Andreou

Tlf. (357) 22 409 404

Fax (357) 22 754 103

E-mail: tandreou@cys.mcit.gov.cy

Fælles e-mail: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Websted: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETLAND

Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

Internal Market Department of the

Ministry of Economics of the Republic of Latvia

55, Brvibas str.

Riga

LV-1519

Agra Ločmele

Senior Officer of the Division of the Commercial Normative, SOLVIT and Notification

E-mail: agra.locmele@em.gov.lv

Tlf. (371) 703 12 36

Fax (371) 728 08 82

E-mail: notification@em.gov.lv

LITAUEN

Lithuanian Standards Board

T. Kosciuskos g. 30

LT-01100 Vilnius

Daiva Lesickiene

Tlf. (370) 5 270 93 47

Fax (370) 5 270 93 67

E-mail: dir9834@lsd.lt

Websted: http://www.lsd.lt

LUXEMBOURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat

34, avenue de la Porte-Neuve

B.P. 10

L-2010 Luxembourg

J.P. Hoffmann

Tlf. (+352) 46 97 46 1

Fax (+352) 22 25 24

E-mail: see.direction@eg.etat.lu

Websted: http://www.see.lu

UNGARN

Hungarian Notification Centre —

Ministry of Economy and Transport

Budapest

Honvéd u. 13-15

HU-1055

Zsolt Fazekas

E-mail: fazekaszs@gkm.hu

Tlf. (36) 1 374 2873

Fax (36) 1 473 1622

E-mail: notification@gkm.hu

Websted: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority

Level 2

Evans Building

Merchants Street

VLT 03

MT-Valletta

Tlf. (356) 21 24 24 20

Fax (356) 21 24 24 06

Lorna Cachia

E-mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Fælles e-mail: notification@msa.org.mt

Websted: http://www.msa.org.mt

NEDERLANDENE

Ministerie van Financiën

Belastingsdienst/Douane Noord

Team bijzondere klantbehandeling

Centrale Dienst voor In-en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Ebel van der Heide

Tlf. (+31) 50 5 23 21 34

Hennie Boekema

Tlf. (+31) 50 5 23 21 35

Tineke Elzer

Tlf. (+31) 50 5 23 21 33

Fax (+31) 50 5 23 21 59

Fælles e-mail:

Enquiry.Point@tiscali-business.nl

Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ØSTRIG

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/1

Stubenring 1

A-1010 Wien

Brigitte Wikgolm

Tlf. (+43) 1 711 00 58 96

Fax (+43) 1 715 96 51 eller (+43) 1 712 06 80

E-mail: not9834@bmwa.gv.at

Websted: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour

Department for European and Multilateral Relations

Plac Trzech Krzyży 3/5

PL-00-507 Warszawa

Barbara Nieciak

Tlf. (48) 22 693 54 07

Fax (48) 22 693 40 28

E-mail: barnie@mg.gov.pl

Agata Gągor

Tlf. (48) 22 693 56 90

Fælles e-mail: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade

Rua Antonio Gião, 2

P-2829-513 Caparica

Cândida Pires

Tlf. (+351) 21 294 82 36 eller 81 00

Fax (+351) 21 294 82 23

E-mail: c.pires@mail.ipq.pt

Fælles e-mail: not9834@mail.ipq.pt

Websted: http://www.ipq.pt

SLOVENIEN

SIST — Slovenian Institute for Standardization

Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point

Šmartinska 140

SI-1000 Ljubljana

Tlf. (386) 1 478 304 1

Fax (386) 1 478 309 8

E-mail: contact@sist.si

Vesna Stražišar

SLOVAKIET

Kvetoslava Steinlova

Director of the Department of European Integration,

Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak Republic

Stefanovicova 3

SK-814 39 Bratislava

Tlf. (421) 2 52 49 35 21

Fax (421) 2 52 49 10 50

E-mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINLAND

Kauppa-ja teollisuusministeriö

(Ministry of Trade and Industry)

Besøgsadresse:

Aleksanterinkatu 4

FIN-00171 Helsingfors

og

Katakatu 3

FIN-00120 Helsingfors

Postadresse:

PO Box 32

FIN-00023 Government

Henri Backman

Tlf. (+358) 9 16 06 36 27

Fax (+358) 9 16 06 46 22

E-mail: henri.backman@ktm.fi

Katri Amper

Fælles e-mail: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Websted: http://www.ktm.fi

SVERIGE

Kommerskollegium

(National Board of Trade)

Box 6803

Drottninggatan 89

S-113 86 Stockholm

Kerstin Carlsson

Tlf. (+46) 86 90 48 82 eller (+46) 86 90 48 00

Fax (+46) 86 90 48 40 eller (+46) 83 06 759

E-mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Fælles e-mail: 9834@kommers.se

Websted: http://www.kommers.se

DET FORENEDE KONGERIGE

Department of Trade and Industry

Standards and Technical Regulations Directorate 2

151 Buckingham Palace Road

London SW1 W 9SS

United Kingdom

Philip Plumb

Tlf. (+44) 20 72 15 14 88

Fax (+44) 20 72 15 15 29

E-mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Fælles e-mail: 9834@dti.gsi.gov.uk

Websted: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA — ESA

EFTA Surveillance Authority

Rue Belliard 35

B-1040 Bruxelles

Adinda Batsleer

Tlf. (32-2) 286 18 61

Fax (32-2) 286 18 00

E-mail: aba@eftasurv.int

Tuija Ristiluoma

Tlf. (32-2) 286 18 71

Fax (32-2) 286 18 00

E-mail: tri@eftasurv.int

Fælles e-mail: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Websted: http://www.eftasurv.int

EFTA

Goods Unit

EFTA Secretariat

Rue de Trêves 74

B-1040 Bruxelles

Kathleen Byrne

Tlf. (32-2) 286 17 34

Fax (32-2) 286 17 42

E-mail: kathleen.byrne@efta.int

Fælles e-mail: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Websted: http://www.efta.int

TYRKIET

Undersecretariat of Foreign Trade

General Directorate of Standardisation for Foreign Trade

Inönü Bulvari no 36

06510

Emek — Ankara

Saadettin Doğan

Tlf. (+90) 312 212 58 99

(+90) 312 204 81 02

Fax (+90) 312 212 87 68

E-mail: dtsabbil@dtm.gov.tr

Websted: http://www.dtm.gov.tr


(1)  År — registreringsnummer — medlemsstat, hvorfra udkastet stammer.

(2)  Periode, hvor udkastet ikke kan vedtages.

(3)  Ingen »status quo« som følge af, at Kommissionen har accepteret de presserende grunde, anført af den pågældende medlemsstat.

(4)  Ingen »status quo« som følge af tekniske specifikationer eller andre krav eller forskrifter for tjenester i forbindelse med foranstaltninger af beskatningsmæssig eller finansiel art som omhandlet i direktiv 98/34/EF, artikel 1, punkt 11, andet afsnit, tredje led.

(5)  Afslutning af informationsproceduren.


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/8


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M. 3814 — RR Donnelley/Astron)

Det overvejes at behandle denne sag i henhold til den forenklede procedure

(2005/C 126/03)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 10. maj 2005 modtog Kommissionen i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) en anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved virksomheden RRD Inks Limited (»RRD Inks«, England), der kontrolleres af RR Donnelley & Sons Company (»RRD«, USA), erhverver kontrollen, jf. artikel 3, stk. 1, litra b, i Rådets forordning, med hele Astron Group Limited (»Astron«, England) ved køb af aktier.

2.

De pågældende virksomheder udøver følgende erhvervsaktiviteter:

RR Donnelley: International trykning, trykning af aviser, blade, kataloger, direktiver, bøger osv. i Europa

Astron: outsourcing af dokumentrelaterede processer, dokument –og datalagring, trykning.

3.

På grundlag af en foreløbig undersøgelse finder Kommissionen, at den anmeldte transaktion kan falde ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den forbeholder sig dog sin endelige stilling til dette punkt. I henhold til Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure for behandling af visse fusioner jf. Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2) skal det bemærkes at det overvejes at behandle denne sag i henhold til proceduren beskrevet i denne meddelelse.

4.

Kommissionen opfordrer andre interesserede parter til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. Bemærkningerne med angivelse af sag COMP/M.3814 — RR Donnelley/Astron, kan sendes til Kommissionen med fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med posten til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005 s. 32.


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/9


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2005/C 126/04)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 17. maj 2005 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved selskabet Compagnie Générale des Eaux (»CGE«, Frankrig), der tilhører koncernen Veolia Environment (»VE«, Frankrig) erhverver fælles kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over selskabet Societa' Azionaria per la Condotta di Acque potabili S.p.A (Sap, Italien), der i øjeblikket kontrolleres af Azienda Mediterranea Gas e Acqua S.p.A (»AMGA«, Italien) og Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.A. (»SMAT«, Italien) i fællesskab gennem et overtagelsesbud, der blev offentliggjort den 4. maj 2005.

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

AMGA: udbud af vandrelaterede tjenester, der udgør den såkaldte »vandintegrerede cyklus«, produktion og salg af el, forvaltning af gasdistributionsnet og telekommunikation. AMGA er kun aktiv i Italien

SMAT: udbud af vandrelaterede tjenester, der udgør den såkaldte »vandintegrerede cyklus« i Italien

CGE: aktiv inden for vandsektoren, energitjenester, forvaltning, forarbejdning og genanvendelse af affald, personbefordring

SAP: udbud af vandrelaterede tjenester, der udgør den såkaldte »vandintegrerede cyklus« i Italien.

3.

Efter en foreløbig gennemgang finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. De kan med angivelse af sag COMP/M.3797 — CGE/AMGA/SMAT/SAP sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/10


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2005/C 126/05)

(EØS-relevant tekst)

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Frankrig

Sag nr.: E 46/2001

Støtteordning: Afgiftsfritagelse i forbindelse med sygeforsikringskontrakter

Formål: Støtte på det sociale område

Retsgrundlag: article 995-15o du code général des impôts

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Finland

Sag nr.: N 70/2004

Støtteordning: Fritagelse for at betale indkomstskat og godtgørelse for sociale bidrag for søfarende inden for søtransport

Formål: At bevare arbejdspladser for søfarende fra EØS om bord på finske passagerfartøjer og at bevare maritim knowhow i EU

Retsgrundlag: Laki n:o 542/2004, 24. kesäkuuta 2004, ja laki n:o 62/2004, 9. heinäkuuta 2004

Rammebeløb: ca. 50 mio. EUR om året

Varighed: 5 år (2005-2009)

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Østrig

Sag nr.: N 140/2004

Støtteordning: Program for støtte til kombitransport (landevej-jernbane-skib)

Formål: At udvikle kombitransport med henblik på at omlægge godstransporten fra landevej til andre transportformer. De planlagte foranstaltninger bidrager til at opfylde Østrigs og EU's Kyoto-mål.

Retsgrundlag: Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln; 51. Verordnung des Bundesministers für Finanzen, Jahrgang 2004

Rammebeløb: 18 mio. EUR

Varighed: 2003-2008

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Belgien

Sag nr.: N 142/00

Støtteordning: Støtte til handelsflåden, uddybning og bugsering

Formål: Ved at yde fritagelse for erhvervsskatten ønsker de belgiske myndigheder at støtte udviklingen af handelsflåden, uddybning og bugsering til havs og at kæmpe mod konkurrencen fra tredjelande

Retsgrundlag: Loi du 24 décembre 1999/Wet van 24 december 1999

Rammebeløb: Støtte til handelsflåden og uddybning: 151 mio. BEF (3,7 mio. EUR) om året

Støtte til bugsering: 120 mio BEF (3 mio. EUR) om året

Støtteintensitet: Fritagelse for erhvervsskatten for sømænd, der er indkomstskattepligtige i Belgien og beskæftiget på fartøjer, som har søbrev og fører en medlemsstats flag

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige Region: Skotland

Sag nr.: N 307/2004

Støtteordning: Bredbånd i Skotland — landdistrikter og afsidesliggende områder

Formål: Støtte til etablering af billig bredbåndsnetadgang i landdistrikter og afsidesliggende områder i Skotland (telekommunikationssektoren)

Retsgrundlag: Section 53 of the Scotland Act 1998

Rammebeløb: 12-17 mio. GBP

Støtteintensitet eller -beløb: Kendes ikke. Afhængig af tilbagebetalingsordning.

Varighed: Fra 3 til 5 år

Andre oplysninger: Den udvalgte udbyder er forpligtet til at give tredjepartsudbydere fri adgang på ikke diskriminerende vilkår

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Frankrig

Sag nr.: N 421/2003

Støtteordning: Støtte til den franske kulindustri med henblik på at dække lukningsudgifterne for 2003

Formål: At dække udgifterne til at indstille al underjordisk stenkulminedrift i Frankrig, idet der tages hensyn til de sociale og regionale konsekvenser

Retsgrundlag: Rådets forordning (EF) nr. 1407/2002 af 23. juli 2002 om statsstøtte til kulindustrien

Rammebeløb: 916,4 mio. EUR

Varighed: 2003

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Godkendelsesdato:

Medlemsstat: Belgien

Sag nr.: N 496/04

Støtteordning: Støtte til filmproduktion og audiovisuelle frembringelser fra det flamske sprogfællesskab i Belgien — Vlaams Audiovisueel Fonds vzw

Formål: Film

Retsgrundlag: Decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vzw Vlaams Audiovisueel Fonds

Rammebeløb: 12 000 000 EUR + 500 000 EUR for 2004

Støtteintensitet eller -beløb: Variabel, altid under 50 %

Varighed: Til slutning af 2005

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Frankrig

Sag nr.: N 593/2000

Støtteordning: Refusion af den maritime andel af erhvervsskatten (lokal skat)

Formål: Formålet med at refundere rederier den maritime andel af erhvervsskatten er at fremme de franske rederiers konkurrenceevne over for tredjelandes rederier

Retsgrundlag: Circulaire ministérielle du 8 mars 1990, reconduite par les circulaires des 25 octobre 1995 et 19 janvier 1999

Rammebeløb: 100 mio. FRF (15,2 mio. EUR) i 2001 og 92 mio. FRF (14,02 mio. EUR) fra 2003

Støtteintensitet: 100 % af den maritime andel af den erhvervsskat, som modtagervirksomheden betalte i det foregående regnskabsår

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: N 644i/2002

Støtteordning: Udvikling af kommunale erhvervsinfrastrukturer ifølge del II, afsnit 7 i forbundsregeringens og delstaternes fælles rammeplan for forbedring af regionale erhvervsstrukturer

Formål: At forbedre de regionale lufthavnsinfrastrukturer for at skabe hensigtsmæssige vilkår for erhvervsaktiviteter og industrivirksomheders investeringer.

Retsgrundlag: Gemeinschaftsaufgabe (GA) »Verbesserung der regionalen Wirftschaftsstruktur« vom 6 Oktober 1969 in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen von Teil II Nummer 7 des jeweils geltenden Rahmenplans der GA.

Rammebeløb: Den samlede støtte efter den fælles plan andrager ca. 5 mia. EUR, hvoraf kun en del er bestemt til den pågældende foranstaltning (anslået til 10 mio. EUR om året).

Varighed: 2004-2006

Andre oplysninger: Støtteform: Kapitaltilskud

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Frankrig

Sag nr.: N 766/2000

Støtteordning: Refusion af arbejdsgivernes obligatoriske sociale bidrag til rederier

Formål: At øge de franske rederiers konkurrenceevne over for tredjelandes rederier

Retsgrundlag: Circulaire ministérielle du 31 mars 1999

Rammebeløb: 215 mio. FRF (32,7 mio. EUR) om året

Støtteintensitet: Forskellige beløb, dog højst 100 % af de bidrag, som virksomheden indbetalte det foregående år

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen, hvorfra fortrolige oplysninger er fjernet, kan ses på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/13


Anmeldelse af en planlagt fusion

(Sag COMP/M.3815 — 3i Group/Carema)

Behandles eventuelt efter den forenklede procedure

(2005/C 126/06)

(EØS-relevant tekst)

1.

Den 17. maj 2005 modtog Kommissionen i overensstemmelse med artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 (1) anmeldelse af en planlagt fusion, hvorved 3i Group plc (»3i Group«), UK), gennem opkøb af aktier erhverver kontrol som omhandlet i forordningens artikel 3, stk. 1, litra b), over hele Carema Värd och Omsorg AB (»Carema«, Sverige).

2.

De deltagende virksomheder er aktive på følgende områder:

3i Group: venture capital selskab

Carema: udbyder af tjenester på sundheds- og plejeområdet.

3.

Efter en foreløbig gennemgang finder Kommissionen, at den anmeldte fusion muligvis falder ind under forordning (EF) nr. 139/2004. Den har dog endnu ikke taget endelig stilling hertil. Det bemærkes, at denne sag muligvis vil blive behandlet efter den forenklede procedure i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om en forenklet procedure til behandling af visse fusioner efter Rådets forordning (EØF) nr. 139/2004 (2).

4.

Kommissionen opfordrer hermed alle interesserede til at fremsætte deres eventuelle bemærkninger til den planlagte fusion.

Bemærkningerne skal være Kommissionen i hænde senest ti dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse. De kan med angivelse af sag COMP/M.3815 — 3i Group/Carema — sendes til Kommissionen pr. fax ((32-2) 296 43 01 eller 296 72 44) eller med post til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Konkurrence

Registreringskontoret for Fusioner

J-70

B-1049 Bruxelles


(1)  EUT L 24 af 29.1.2004, s. 1.

(2)  EUT C 56 af 5.3.2005, s. 32.


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/14


Offentliggørelse af en ansøgning om registrering i henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2081/92 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser

(2005/C 126/07)

Med denne offentliggørelse åbnes der mulighed for at fremsætte indsigelser, jf. artikel 7 og 12d i nævnte forordning. Enhver indsigelse mod denne ansøgning skal fremsættes via myndighederne i en medlemsstat, i en WTO-medlemsstat eller i et tredjeland, der er anerkendt efter proceduren i artikel 12, stk. 3, senest seks måneder efter denne offentliggørelse. Offentliggørelsen er begrundet i de forhold, som er beskrevet nedenfor, navnlig under 4.6, der giver grundlag for at betragte ansøgningen som berettiget efter forordning (EØF) nr. 2081/92.

SAMMENFATNING

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2081/92

»SALAME CREMONA«

EF-Nr.: IT/00265/27.12.2002

BOB ( ) BGB ( X )

Skemaet er udarbejdet til oplysningsformål. Fuldstændige oplysninger, herunder om producenterne af produkter af den pågældende BOB eller BGB, findes i den fuldstændige udgave af varespecifikationen og kan fremskaffes i medlemsstaten eller hos Europa-Kommissionens tjenestegrene (1).

1.   Medlemsstatens ansvarlige myndighed

Navn:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Adresse:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 Roma

Tlf.

(06) 481 99 68

Fax

(06) 42 01 31 26

E-mail:

qualita@politicheagricole.it

2.   Sammenslutning

2.1

Navn:

Consorzio tutela del Salame Cremona

2.2

Adresse:

Piazza Zelioli Lanzini,1 — I-26100 Cremona

Tlf.-fax

0372/59 82 51

2.3

Sammensætning:

Producenter/forarbejdningsvirksomheder (x) andet ( )

3.   Produktets art

Kategori 1.2.: Forarbejdede kødvarer

4.   Varespecifikation

(sammenfatning af betingelserne i artikel 4, stk. 2):

4.1   Navn: »Salame Cremona«

4.2   Beskrivelse: »Salame Cremona« er en pølsevare af modnet, råt kød og har ved markedsføring følgende egenskaber

Vægt og størrelse

Vægt på modningstidspunktet: mindst 500 g

Diameter på fremstillingstidspunktet: mindst 65 mm

Længde på fremstillingstidspunktet: mindst 150 mm

Kemiske og fysiske egenskaber

Mikrobiologiske egenskaber

Indhold af mesofile bakterier: > 1 × 107 kolonidannende bakterier pr. g, overvejende lactobacillus og coccus-bakterier

Organoleptiske egenskaber

Udseende: cylinderformet med uregelmæssigheder

Konsistens: kompakt, men eftergivende

Snitbillede: skiven udviser et ensartet kompakt snitbillede, med en typisk binding mellem kød og fedt, uden synlig afgrænsning mellem disse. Der er ingen synlige senerester.

Farve: stærkt rød

Lugt: typisk, krydret.

4.3   Geografisk område: Salame Cremona fremstilles i regionerne Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte og Veneto.

4.4   Bevis for oprindelse: De vigtigste historiske dokumenter, som klart vidner om produktets oprindelse og dets tilknytning til området, stammer helt tilbage fra 1231 og opbevares i Cremonas statsarkiv. De viser, at Cremona-området og de omliggende stater handlede med svin og svinekødsprodukter. Af en række renæssance-dokumenter i »Litterarum« og »Fragmentorum« fremgår det ikke blot klart, at salame-produktet fandtes, men også, at det spillede en vigtig rolle i det produktionsområde, som er anført i varespecifikationen. Det fremgår af rapporterne om biskop Cesare Specianos (1599-1606) visitats i nonneklostrene i området, at der »på fastefrie dage« også blev uddelt en vis mængde »salame«, som altså således indgik i den daglige kost.

Endnu i dag gør Salame Cremona sig stærkt gældende på de vigtigste fødevaremesser i Lombardiet og i Po-dalen. De foreliggende sociale og økonomiske data vidner om det store antal producenter, der forarbejder svinekød i Po-dalen; denne aktivitet har bredt sig på grund af de gode muligheder for integration med mejeri- og osteproduktion samt korndyrkning (i første række majs).

4.5   Fremstillingsmetode: Kort beskrivelse af fremstillingsprocessen: råvarerne kommer fra svin, der er født, opdrættet og slagtet i følgende regioner: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio og Molise. Følgende racer kan anvendes: de traditionelle italienske racer »Large White« og »Landrace«, forædlet således som det fremgår den italienske stambog, eller afkom af orner af de samme racer; afkom af orner af racen Duroc Italiana, forædlet således som det fremgår den italienske stambog; afkom af orner af andre racer eller af krydsede racer, forudsat at de kommer fra selektions- eller krydsningsprogrammer, hvis målsætninger er forenelige med den italienske stambog for så vidt angår fremstilling af tunge svin.

Svinene føres til slagtning, når de er mellem 9 og 15 måneder gamle. Gennemsnitsvægten skal være mellem 144 og 176 kg.

Svinekød, der anvendes til fremstilling af fars, er muskelkød fra knoglerne og tværstribet og fedtmarmoreret muskelkød.

Ingredienser: Salt, krydderier, hel eller knust peber samt knust hvidløg rørt ud i farsen.

Eventuelle andre ingredienser: Ikke-mousserende hvidvin eller rødvin, sukker og/eller dekstrose og/eller fruktose og/eller laktose, gæringskultur, natrium- og/eller kaliumnitrit, ascorbinsyre og natriumascorbat.

Der er forbud mod at anvende maskinudbenet kød.

Tilberedning: Muskel- og fedtstykker renskæres for større bindevævsdele, blødt fedtvæv, lymfeknuder og større sener. Kødet hakkes på maskine (hulstørrelse 6 mm). Kødets temperatur ved hakningen skal være over 0 °C. Ansaltning finder sted under slagtning; efter hakning iblandes de øvrige ingredienser og smagsstoffer. Æltningen foregår på maskine ved undertryk eller atmosfærisk tryk gennem længere tid. Salame Cremona er stoppet i svine-, kvæg-, heste- eller fåretarme med en diameter på mindst 65 mm. Pølsen afbindes med snor, manuelt eller maskinelt. Produktet kan opbevares i lagerrum i højst én dag ved temperaturer på mellem 2 og 10 °C. Varmetørring (mellem 15 og 25 °C).

Modningen sker i lokaler med tilstrækkelig udluftning ved temperaturer på mellem 11 og 16 °C i en periode på mindst 5 uger. Modningstiden afhænger af tarmens oprindelige diameter.

Salame Cremona markedsføres stykvis, vakuum- eller gaspakket, hel, i stykker eller i skiver.

Producenter, der ønsker at fremstille BGB »Salame Cremona«, skal nøje overholde varespecifikationen, der er deponeret ved EU.

Produktion, pakning og opskæring — som udelukkende finder sted i det produktionsområde, der er omhandlet i varespecifikationens artikel 3 — sker under tilsyn fra kontrolinstansen, jf. varespecifikationens artikel 7, med henblik på at garantere sporbarhed og bevare produktets kvalitetsmæssige egenskaber uændret.

4.6   Tilknytning: Produktionen af salami er tæt knyttet til det lokale svineopdræt, der går tilbage til den romerske tid. Produktionen af Salame Cremona er nært forbundet med de lokale forhold, dvs. svineavl i tilknytning til ostefremstilling og majsdyrkning, som med tiden har fået stor udbredelse, først i Cremona og siden i Po-dalen.

Synergien mellem opdræt af malkekvæg og svin er — sammen med korndyrkning og det remherskende klima (tåget og ret vindstille) — forklaringen på de særlige egenskaber — en særlig krydret aroma, blød konsistens og god bindingsgrad — som pølsevarer opnår ved modning i dette område. Jordbundsforholdene er typiske for dette alluviale område, som i mange århundreder har været brugt til svineavl, først i form af familiebrug og siden i stadig mere professionel målestok. Produktionsområdets tågede klima, høje luftfugtighed og ringe vindstyrke medvirker til optimal modning af pølsevarer af typen »Salame Cremona«. Landskabet i produktionsområdet i Po-dalen er fladt, gennemskåret af floder og kanaler, og bevokset med især majs og græs.

Klimaet i hele produktionsområdet er ret koldt, fugtigt og tåget efterår og vinter, foråret er empereret og regnfuldt, mens sommeren er præget af relativt høje temperaturer, med ret hyppige, kortvarige og meget kraftige regnskyl. I Po-dalen og de tilstødende dale har svinet altid været det optimale husdyr, fordi det er i stand til fuldt ud at udnytte foder baseret på majs og biprodukter fra mejeriproduktionen.

Produktionsområdet har altid været ideelt til fremstilling af råvarer (majs og valle) og til forarbejdning og konservering af svinekød, særlig »Salame Cremona«, som kræver et meget fugtigt og relativt vindstille klima, der bidrager til produktets høje kvalitet.

Dette er imidlertid ikke hele forklaringen på, at Salame Cremona har så gode kvalitetsegenskaber: den lokale befolkning har også spillet en vigtig rolle ved gennem tiden at have udviklet en særlig tilberednings- og modningsteknik.

Også i vore dage fremstilles Salame Cremona ved hjælp af de traditionelle metoder, om end i kombination med moderne teknologi.

Produktets særlige egenskaber og ry bygger således fortsat på to fundamentale og uundværlige elementer, nemlig det lokale klima i forening med de faglige kundskaber, som endnu i dag er nødvendige til fremstilling af Salame Cremona.

Salame Cremona er således stadig kendt og værdsat: den udstilles traditionelt på fødevaremesser ikke blot i Po-dalen, men også ofte på de vigtigste markeder i ind- og udland.

Produktets omdømme underbygges også af, at Salame Cremona optræder på de lister over de vigtigste landbrugsfødevarer med italiensk oprindelsesbetegnelse, som er anført i de bilaterale aftaler om beskyttelse af geografiske oprindelsesbetegnelser, der blev indgået mellem Italien og andre europæiske lande i årene 1950-1970 (Tyskland, Frankrig, Østrig og Spanien).

4.7   Kontrolstrukturer:

Navn:

Istituto Parma Qualità — I.P.Q.

Adresse:

Via Roma, 82/c — I-43013 Langhirano (PR)

4.8   Mærkning: Etiketten påføres følgende oplysninger med klar, uudslettelig skrift, trykt med større typer end al anden tekst: »Salame Cremona« og »Indicazione Geografica Protetta« (beskyttet geografisk betegnelse) og/eller forkortelsen »IGP« (»BGB«). Disse oplysninger oversættes til det sprog, der tales der hvor produktet sælges.

Der må ikke anføres andre oplysninger end de udtrykkeligt tilladte.

Dog er det tilladt at anføre person- eller virksomhedsnavne eller private mærker, forudsat at der ikke er tale om anprisning eller vildledende oplysninger.

Herudover skal etiketten være påført det EF-symbol, der er omhandlet i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/98.

4.9   Nationale krav: —


(1)  Europa-Kommissionen — Generaldirektorat Landbrug — Kvalitetspolitik for landbrugsprodukter — B-1049 Bruxelles.


III Oplysninger

Europa-Parlamentet

25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/18


AFGØRELSE

(2005/C 126/08)

EUROPA-PARLAMENTETS GENERALSEKRETÆR HAR —

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber som fastsat ved Rådets forordning (EØF, EURATOM, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968, senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004), og særlig til artikel 30 i denne vedtægt,

under henvisning til Præsidiets afgørelse om udpegelse af ansættelsesmyndigheden, senest ændret den 26. oktober 2004,

under henvisning til bekendtgørelsen om følgende udvælgelsesprøve: EUR/C/135,

under henvisning til Det Paritetiske Samarbejdsudvalgs udtalelse på mødet den 13. april 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE

Eneste artikel

Gyldigheden af listen over egnede ansøgere fra almindelig udvælgelsesprøve nr. EUR/C/135 forlænges til den 31. december 2005.

Luxembourg, den 10. maj 2005

Julian PRIESTLEY


Kommissionen

25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/19


Indkaldelse af forslag fastsættelse af EF-rammebestemmelser for samarbejde i tilfælde af utilsigtet eller forsætligt havforurening

(2005/C 126/09)

I.1.

Hensigten med denne indkaldelse er at finde frem til projekter, som Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers Generaldirektorat for Miljø muligvis kan yde støtte til. En eventuel støtte gives i form af samfinansiering.

I.2.

Hvilke områder, der er omfattet, og foranstaltningernes art og indhold (samt betingelserne for tildeling og ansøgningsskemaer) fremgår af dokumentationsmaterialet for indkaldelsen. Det findes på Kommissionens Europa-netsted, der har følgende Internetadresse:

http://europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

I.3.

Procedure for indsendelse og gennemgang af forslag og tidsplan

Indkaldelsen løber indtil 31.7.2005

Forslagene behandles på følgende måde:

modtagelse, registrering og udsendelse af kvitteringer for modtagelse

behandling i de pågældende tjenestegrene i Kommissionen

udarbejdelse af en endelig beslutning og meddelelse af resultatet til forslagsstillerne.

Valget af, hvilke forslagsstillere der kan modtage projektstøtte, træffes på grundlag af kriterierne i dokumentationen om denne forslagsindkaldelse og inden for de budgetmæssige rammer

Under hele proceduren anses alle oplysninger for fortrolige. Kommissionen vil efter godkendelse af et projekt indgå en kontrakt (i euro) med forslagsstilleren.

Kommissionens beslutning er endelig og kan ikke ankes.


25.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 126/20


INDKALDELSE AF FORSLAG — e LEARNING-PROGRAMMET — GD EAC/23/05

(2005/C 126/10)

1.   Anvendelsesområde

Denne indkaldelse af forslag vedrører tre af de fire interventionsområder i eLearning-programmet

(a)   Udbredelse af digitale færdigheder

Beskrivelse, evaluering og formidling af og rapportering om god praksis i forbindelse med udbredelsen af digitale færdigheder, hvilket omfatter både konceptuelle og praktiske spørgsmål fra forståelsen af digitale færdigheder til beskrivelsen af hjælpeaktioner, som er rettet mod særlige målgrupper — f.eks. ved at gøre digital information tilgængelig online og offline for personer, der ikke har let adgang til ikt, eller ved at fremme digitale færdigheder i forbindelse med livslang læring. Desuden kan forslagene have til formål at gennemføre aktioner til fremme af digitale færdigheder på grundlag af de identificerede gode praksisser.

Udformning og gennemførelse af oplysningskampagner via europæiske netværk inden for dette område. Med programmet ydes der støtte til aktioner, der gennemføres af europæiske netværk, foreninger, offentlige myndigheder, offentlig-private partnerskaber mv.; støtter kontakter og udvekslinger af god praksis mellem disse.

(b)   Europæiske virtuelle universitetscampusser

Det første prioriterede område vedrører udveksling af erfaringer fra projekterne og identifikation, udvikling og generel udbredelse af god praksis med særlig fokus på modeller og praksisser, som kan anvendes i vidt omfang, med henblik på effektivt at integrere ikt i de respektive uddannelsessystemer og i tværnationale virtuelle universitetscampusser.

Det andet prioriterede område drejer sig om støtte til virtuelle mobilitetsprojekter i Europa, der bygger på (og forbedrer) samarbejdsaftaler mellem videregående uddannelsesinstitutioner, og på institutionaliserede tematiske net eller andre netværk, som har afgørende betydning for udbredelsen af virtuelle universitetscampusser. Forslag inden for disse områder skal sigte mod at fremme en effektiv og bæredygtig anvendelse på grundlag af Bologna-processen og dens operationelle værktøjer (ECTS, kvalitetssikring mv.) og at støtte langvarige partnerskaber baseret på de relevante organisatoriske og økonomiske modeller.

(c)   Tværgående aktioner

Forslag vedrørende denne del af indkaldelsen skal tilbyde integrerede, sammenhængende og praktiske tjenester, som slutbrugerne af e-learning — f.eks. lærere, undervisere, vejledere og de studerende — kan bruge til behandling af digitalt indhold i forbindelse med e-learning (e-learning-indhold). Forslagene skal indeholde informationstjenester eller tjenester, der skal støtte læringen, eller begge:

Informationstjenester for slutbrugerne, som vedrører de praktiske aspekter af behandlingen af e-learning-indhold og vejledning om, hvor de kan finde yderligere information, rådgivning og støtte.

Tjenester, der skal støtte læringen, beregnet til slutbrugere, der behandler e-learning-indhold.

Der vil blive foretaget særskilte indkaldelser af forslag for det fjerde interventionsområde, e-partnerskaber mellem europæiske skoler og fremme af lærernes uddannelse.

2.   Støtteberettigede ansøgere

Den institution, der koordinerer/leder projektet, og de øvrige deltagende organisationer skal have status af juridisk person. Både den koordinerende/projektledende organisation og partnerorganisationerne skal være etableret i én af de 25 EU-medlemsstater eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Bulgarien.

Betingelserne for EØS-landenes og Bulgariens deltagelse i programmet og de detaljerede bestemmelser herfor fastlægges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i de retsakter, der vedrører relationerne mellem Fællesskabet og disse lande.

3.   Budget og projekternes varighed

Titel

Samlet budget for aktionen

Støttesats af de samlede støtteberettigede omkostninger

Gennemsnitlig EU-støtte

Maksimal EU-støtte

Digitale færdigheder

1,3 mio. EUR

Maksimum

80 %

170 000 EUR

300 000 EUR

Europæiske virtuelle universitets-campusser

4,1 mio. EUR

500 000 EUR

1 000 000 EUR

Tværgående aktioner

1 mio. EUR

250 000 EUR

500 000 EUR

Hvert projekt varer mellem 12 og 24 måneder. Den periode, inden for hvilken udgifterne er berettigede til støtte fra Kommissionen, starter først den 1. januar 2006.

Sidste frist for indsendelse:

5.   Indsendelse af ansøgningsskemaet

På nedenstående internetadresse kan De finde den komplette dokumentation og yderligere oplysninger om indkaldelsen af forslag

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html