ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 24

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

48. årgang
29. januar 2005


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Meddelelser

 

Rådet

2005/C 024/1

Meddelelse om forlængelse af den internationale overenskomst af 1986 om olivenolie og spiseoliven

1

2005/C 024/2

Rådets afgørelse af 15. november 2004 om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

2

 

Kommissionen

2005/C 024/3

Euroens vekselkurs

4

2005/C 024/4

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten (Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse) ( 1 )

5

2005/C 024/5

KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

6

2005/C 024/6

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten (Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse) ( 1 )

7

 

II   Forberedende retsakter

 

Kommissionen

2005/C 024/7

Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

8

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

 


I Meddelelser

Rådet

29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/1


Meddelelse om forlængelse af den internationale overenskomst af 1986 om olivenolie og spiseoliven

(2005/C 24/01)

På sin 91. samling (den 29. november-2. december 2004 i Madrid) besluttede Det Internationale Olivenråd i henhold til den internationale overenskomst af 1986 om olivenolie og spiseoliven (1), som ændret ved protokol af 1993 om videreførelse af den internationale overenskomst om olivenolie og spiseoliven (2), at forlænge overenskomsten med tolv måneder til den 31. december 2005.


(1)  EFT L 214 af 4.8.1987, s. 1.

(2)  EFT L 298 af 3.12.1993, s. 37.


29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/2


RÅDETS AFGØRELSE

af 15. november 2004

om udnævnelse af medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur

(2005/C 24/02)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2062/94 af 18. juli 1994 om oprettelse af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (1) særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse af 3. juni 2002 (2) og af 29. april 2004 (3) udnævnte Rådet medlemmerne af og suppleanterne til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for perioden indtil 2. juni 2005.

(2)

To pladser som medlemmer af og en plads som suppleant til den pågældende bestyrelse i kategorien regeringsrepræsentanter er blevet ledige, efter at Leodegario FERNÀNDEZ SÀNCHEZ, Tom BEEGAN og Sylvia WOOD er trådt tilbage.

(3)

Arbejdstager- og arbejdstagerepræsentanterne har forelagt en liste over de personer, de ønsker at indstille til de pladser som medlemmer og suppleanter, der er blevet ledige efter at nogle medlemmer og suppleanter er trådt tilbage –

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Følgende udnævnes til medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 2. juni 2005:

I.   REGERINGSREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer og suppleanter

Navn

Efterfølger for:

Spanien

Medlem

Javier PINILLA GARCÍA

Leodegario FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Irland

Medlem

Daniel KELLY

Tom BEEGAN

Suppleant

Pat DONNELLAN

Sylvia WOOD

II.   ARBEJDSTAGERREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer og suppleanter

Navn

Efterfølger for:

Belgien

Medlem

Hermann FONCK

François PHILIPS

Suppleant

François PHILIPS

Hermann FONCK

Danmark

Medlem

Jan Kahr FREDERIKSEN

Lone JACOBSEN

Suppleant

Lone JACOBSEN

Jan Kahr FREDERIKSEN

Estland

Medlem

Argo SOON

Ülo KRISTJUHAN

Suppleant

Peeter ROSS

Argo SOON

Grækenland

Suppleant

Ioannis KONSTANTINIDIS

Spiros DRIVAS

Spanien

Suppleant

Jesus GARCIA

Angel Carlos CARCOBA ALONSO

Frankrig

Medlem

M. Giles SEITZ

Jean-Claude BODARD

Italien

Medlem

Mme Gabriella GALLI

Mme Luisa BENEDETTINI

Suppleant

Mme Paola AGNELLO MODICA

Mme Gabriella GALLI

Luxembourg

Medlem

Antoine GIARDIN

Marcel GOEREND

Suppleant

Marcel GOEREND

Antoine GIARDIN

Slovakiet

Medlem

Peter RAMPASEK

Ján KOŠOVSKÝ

Suppleant

Jaroslav BOBELA

Peter RAMPÁŠEK

Finland

Suppleant

Riitta TYÖLÄJÄRVI

Irma PAHLMAN

III.   ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANTER

Land

Medlemmer og suppleanter

Navn

Efterfølger for:

Tyskland

Medlem

Thomas HOLTMANN

Reiner LEHR

Suppleant

Herbert BENDER

Thomas HOLTMANN

Estland

Suppleant

Kristiina KIBE

Iren VÕITRA

Spanien

Medlem

Pilar IGLESIAS VALCARCE

Pere TEIXIDO CAMPAS

Suppleant

Pere TEIXIDO CAMPAS

 

Litauen

Suppleant

Jonas GUZAVICIUS

Vytautas TRECIOKAS

Portugal

Medlem

Marcelino PENA COSTA

Costa TAVARES

Suppleant

José COSTA TAVARES

José Luis SALGADO BARROSO

Sverige

Suppleant

Bodil MELLBLOM

Ulla-Britt FRÄJDIN-HELLQVIST

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2004

På Rådets vegne

M. van der HOEVEN

Formand


(1)  EFT L 216 af 20.8.1994, s. 1, som ændret ved forordning (EF) nr. 1643/95 (EFT L 156 af 7.7.1995, s. 1).

(2)  EFT C 161 af 5.7.2002, s. 5.

(3)  EUT C 116 af 30.4. 2004, s. 16.


Kommissionen

29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/4


Euroens vekselkurs (1)

28. januar 2005

(2005/C 24/03)

1 euro=

 

Valuta

Kurs

USD

amerikanske dollar

1,3035

JPY

japanske yen

134,69

DKK

danske kroner

7,4419

GBP

pund sterling

0,69255

SEK

svenske kroner

9,0875

CHF

schweiziske franc

1,5461

ISK

islandske kroner

80,77

NOK

norske kroner

8,2500

BGN

bulgarske lev

1,9558

CYP

cypriotiske pund

0,5832

CZK

tjekkiske koruna

30,223

EEK

estiske kroon

15,6466

HUF

ungarske forint

245,13

LTL

litauiske litas

3,4528

LVL

lettiske lats

0,6962

MTL

maltesiske lira

0,4313

PLN

polske zloty

4,0530

ROL

rumænske leu

37 705

SIT

slovenske tolar

239,78

SKK

slovakiske koruna

38,338

TRY

tyrkiske lira

1,7377

AUD

australske dollar

1,6847

CAD

canadiske dollar

1,6167

HKD

hongkongske dollar

10,1663

NZD

newzealandske dollar

1,8312

SGD

singaporeanske dollar

2,1315

KRW

sydkoreanske won

1 334,52

ZAR

sydafrikanske rand

7,7643


(1)  

Kilde: Referencekurs offentliggjort af Den Europæiske Centralbank.


29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/5


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

(Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse)

(2005/C 24/04)

(EØS-relevant tekst)

Godkendelsesdato:

Medlemsstat (region): Grækenland

Sag nr.: N 617/2003

Støtteordning: Regionalstøtte til Lamda skibsværft

Formål (sektor): Investeringsstøtte til et skibsværft beliggende i et artikel 87, stk. 3, litra a)-område

Retsgrundlag (på originalsproget):

Støtteintensitet eller -beløb: 10 349 269 EUR svarende til 22,5 % af de samlede investeringsomkostninger på 45 996 750 EUR

Den eller de autentiske udgaver af beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids


29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/6


KOM-dokumenter, som ikke er forslag til retsakter, vedtaget af Kommissionen

(2005/C 24/05)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2004) 429

 

16.6.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om en forbedring af de retshåndhævende myndigheders adgang til oplysninger

KOM(2004) 453

 

2.7.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om nærskibsfart

KOM(2004) 487

 

14.7.2004

MEDDELELSE TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET FRA KOMMISSIONEN Finansielle overslag 2007 - 2013

KOM(2004) 519

 

19.7.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET SAMRÅD OM EUROPASKOLESYSTEMETS FREMTIDIGE UDVIKLING

KOM(2004) 668

 

13.10.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET: Tekstil og beklædning efter 2005 – Anbefalinger fra den højtstående gruppe for tekstil og beklædning

KOM(2004) 690

 

20.10.2004

BERETNING FRA KOMMISSIONEN: KONVERGENSBERETNING 2004

KOM(2004) 693

 

25.10.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN: Agenturet for grundlæggende rettigheder Offentligt høringsdokument

KOM(2004) 702

 

20.10.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET: Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme

KOM(2004) 726

 

26.10.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET: En sammenhængende europæisk politisk ramme for eksterne foranstaltninger til bekæmpelse af hiv/aids, malaria og tuberkulose

KOM(2004) 772

1

6.12.2004

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om kvoteordningen for produktionen af kartoffelstivelse

KOM(2004) 823

 

21.12.2004

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONENTIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører (Rådets forordning (EF) nr. 856/1999) Kommissionens toårige rapport 2004

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/


29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/7


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

(Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse)

(2005/C 24/06)

(EØS-relevant tekst)

Dato for vedtagelse af beslutningen:

Medlemsstat: Italien (Friuli-Venezia-Giulia)

Sag nr.: N 335/2003

Støtteordning: Støtte til oprettelse af godstransportselskaber

Formål: At tilskynde til at flytte godstrafikken fra veje til jernbaner ved at yde støtte til logistikvirksomheder, der organiserer godstrafik til eller fra jernbanestationer eller intermodalcentre i regionen Friuli-Venezia-Giulia

Retsgrundlag:

»interventi per l'istituzione di servizi di autostrada viaggiante su rotaia«

Rammebeløb: For 2003 er der afsat en bevilling på 1,6 mio. EUR, der vil blive overført til 2004. En ny bevilling på 2 mio. EUR er planlagt for 2005

Varighed: 3 år

Teksten til beslutningen på det autentiske sprog, renset for fortrolige oplysninger, findes på netstedet:

http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids


II Forberedende retsakter

Kommissionen

29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 24/8


Forslag til retsakter vedtaget af Kommissionen

(2005/C 24/07)

Dokument

Del

Dato

Titel

KOM(2004) 448

 

30.6.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme

KOM(2004) 454

 

29.6.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2001/131/EF om at afslutte konsultationsproceduren med Haiti i henhold til artikel 96 i AVS-EF-partnerskabsaftalen

KOM(2004) 469

 

14.7.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013)

KOM(2004) 488

 

14.7.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et fællesskabsprogram for beskæftigelse og social solidaritet - Progress

KOM(2004) 538

 

4.8.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne og foreløbig anvendelse af aftalen i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 - 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

KOM(2004) 540

 

4.8.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 - 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

KOM(2004) 546

 

10.8.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Det Blandede Udvalg til ændring, som følge af udvidelsen af Den Europæiske Union, af protokol nr. 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og ordninger for administrativt samarbejde til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz

KOM(2004) 553

 

11.8.2004

Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 2, stk. 1, i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter

KOM(2004) 566

1

20.8.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Ungarns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2004) 566

2

20.8.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en tillægsprotokol til associeringsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Chile på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2004) 570

 

26.8.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig udligningstold og endelig opkrævning af den midlertidige told på importen af visse grafitelektrodesystemer med oprindelse i Indien

KOM(2004) 576

 

31.8.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren med Den Togolesiske Republik i henhold til Cotonou-aftalens artikel 96

KOM(2004) 625

 

4.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

KOM(2004) 634

 

7.10.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forureningsstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

KOM(2004) 638

 

7.10.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om 29. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

KOM(2004) 639

 

7.10.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om import af visse stålprodukter med oprindelse i Den Russiske Føderation

KOM(2004) 650

 

11.10.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer og direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levnedsmidler

KOM(2004) 654

 

13.10.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om adgang til markedet for havnetjenester

KOM(2004) 660

 

13.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i associeringsrådet, der er nedsat ved Europaaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side, vedrørende Rumæniens deltagelse i RAPEX-systemet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed

KOM(2004) 671

 

14.10.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om åbning som en autonom og midlertidig foranstaltning af et EF-toldkontingent for visse landbrugsprodukter med oprindelse i Schweiz

KOM(2004) 673

 

15.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Det Fælles Råd EU Mexico vedrørende ændringerne af det fælles råds afgørelse nr. 2/2001

KOM(2004) 677

 

18.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE OM FÆLLESSKABETS HOLDNING TIL NEDSÆTTELSEN AF ET RÅDGIVENDE PARITETISK UDVALG, HVOROM DER SKAL TRÆFFES AFGØRELSE I DET ASSOCIERINGSRÅD, DER ER OPRETTET VED EUROPAAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG RUMÆNIEN

KOM(2004) 728

1

29.10.2004

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 77/388/EØF med henblik på at forenkle de momsmæssige forpligtelser

KOM(2004) 728

2

29.10.2004

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold til direktiv 77/388/EØF til afgiftspligtige personer, der ikke er etableret på landets område, men i en anden medlemsstat

KOM(2004) 728

3

29.10.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1798/2003 med hensyn til indførelse af foranstaltninger til administrativt samarbejde i sammenhæng med étsteds- (one-stop-) ordningen og tilbagebetalingsproceduren for moms

KOM(2004) 729

1

27.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Albanien om de generelle principper for Albaniens deltagelse i fællesskabsprogrammer

KOM(2004) 729

2

27.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Bosnien-Hercegovina om de generelle principper for Bosnien-Hercegovinas deltagelse i fællesskabsprogrammer

KOM(2004) 729

3

27.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien om de generelle principper for Republikken Kroatiens deltagelse i fællesskabsprogrammer

KOM(2004) 729

4

27.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side om en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien om de generelle principper for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedoniens deltagelse i fællesskabsprogrammer

KOM(2004) 729

5

27.10.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en rammeaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Serbien og Montenegro om de generelle principper for Serbien og Montenegros deltagelse i fællesskabsprogrammer

KOM(2004) 730

 

29.10.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 77/91/EØF, for så vidt angår stiftelsen af aktieselskabet samt bevarelsen af og ændringer i dets kapital

KOM(2004) 732

 

29.10.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, forordning (EF) nr. 1267/1999, forordning (EF) nr. 1268/1999 og forordning (EF) nr. 2666/2000 for at tage hensyn til Kroatiens status som kandidatland

KOM(2004) 739

 

26.10.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2007/2000 om exceptionelle handelsforanstaltninger for lande og territorier, der deltager i eller er knyttet til Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces, samt om ændring af forordning (EF) nr. 2820/98 og ophævelse af forordning (EF) nr. 1763/1999 og forordning (EF) nr. 6/2000

KOM(2004) 741

 

9.11.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina

KOM(2004) 754

1

18.11.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2004) 754

2

18.11.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

KOM(2004) 761

 

16.11.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF, Euratom) om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2004 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

KOM(2004) 764

 

29.11.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af aftalen om det internationale program for bevarelse af delfiner

KOM(2004) 772

2

6.12.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1868/94 om en kvoteordning for produktionen af kartoffelstivelse

KOM(2004) 804

 

10.12.2004

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren med Republikken Guinea i henhold til Cotonou-aftalens artikel 96

KOM(2004) 830

 

23.12.2004

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og af Rådets forordning (EØF) nr. 574/72 om regler til gennemførelse af forordning (EØF) nr. 1408/71

KOM(2004) 842

 

23.12.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder på baggrund af situationen i Côte d'Ivoire

KOM(2004) 844

 

28.12.2004

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af restriktioner for levering af bistand i forbindelse med militære aktiviteter til Côte d'Ivoire

KOM(2005) 2

 

12.1.2005

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

Disse tekster er tilgængelige på EUR-Lex: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/