Den europæiske fælles akt

 

RESUMÉ AF:

Den europæiske fælles akt

HVAD ER FORMÅLET DENNE AKT?

HOVEDPUNKTER

Formål

Struktur

Ændringer vedrørende EU’s institutioner

Politikområder

HVORNÅR GÆLDER AKTEN FRA?

Den europæiske fælles akt trådte i kraft den 1. juli 1987.

BAGGRUND

Historien om Den Europæiske Union — 1980-1989 (Europa).

HOVEDDOKUMENT

Den europæiske fælles akt (EFT L 169 af 29.6.1987, s. 1-28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Gennemførelse af det interne marked — hvidbog fra Kommissionen til Det Europæiske Råd (Milano, den 28.-29. juni 1985) (KOM(85) 310 endelig, af 14.6.1985).

seneste ajourføring 04.04.2018