Romtraktaten (EØF)

 

RESUMÉ AF:

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EF-traktaten)

HVAD VAR FORMÅLET MED TRAKTATEN?

HOVEDPUNKTER

Formål

Specifikke målsætninger

Signatarerne blev enige om at:

Fællesmarkedet

Traktaten:

Toldunionen

Fælles politikker

Institutioner

HVORNÅR GJALDT FORORDNINGEN FRA?

Den blev underskrevet den 25. marts 1957 og trådte i kraft den 1. januar 1958.

BAGGRUND

Der er yderligere oplysninger på:

HOVEDDOKUMENT

Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende eller Den Europæiske Unions Tidende).

Efterfølgende ændringer af traktaten er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.03.2017