Kvalitet og sikkerhed af organer til transplantation

RESUMÉ AF:

Direktiv 2010/53/EU om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal sikre, at:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 26. august 2010. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 27. august 2012.

BAGGRUND

Organtransplantationer betyder nu bogstavelig talt forskellen mellem liv og død for hundredtusinder af patienter over hele verden. De forbedrer patienternes livskvalitet, er ofte den mest omkostningseffektive behandling og er til tider den eneste behandling af f.eks. lever-, lunge- og hjertesvigt.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/53/EU af 7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation (EUT L 207 af 6.8.2010, s. 14-29)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/45/EU af 7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation (EUT L 243 af 16.9.2010, s. 68)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/25/EU af 9. oktober 2012 om informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige organer til transplantation medlemsstater imellem (EUT L 275 af 10.10.2012, s. 27-32)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om midtvejsevalueringen af »Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015): Styrket samarbejde mellem medlemsstaterne« (SWD(2014) 147 final af 25.4.2014)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om udøvelsen af beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, som tillægges Kommissionen i direktiv 2010/53/EU af 7. juli 2010 om kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation (COM(2015) 123 final af 10.3.2015)

seneste ajourføring 12.01.2016