Styrkelse af partnerskabet mellem EU og Kina

RESUMÉ AF:

EU-Kina: Tættere partnerskab, større ansvar — KOM(2006) 631 endelig

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastlægger retningslinjerne for en EU-politik, som har til formål at styrke samarbejdet mellem EU og Kina.

De fokuserer på:

overgangen til demokrati i Kina

bæredygtig udvikling

handelsaspekter

internationalt samarbejde med henblik på et tættere partnerskab.

HOVEDPUNKTER

Støtte til politisk overgang: EU og Kina har en regelmæssig dialog om menneskerettigheder, mindretalsbeskyttelse og styrkelse af retsstatsprincippet.

Fremme af energieffektivitet og miljøbeskyttelse: Som to af hovedspillerne på det globale energimarked samarbejder EU og Kina om at:

forbedre gennemsigtigheden af og de lovgivningsmæssige rammer for energisektoren

udveksle teknikker og oplysninger om ressourceeffektivitet og vedvarende energi

arbejde for investering og tilgængelighed af offentlige kontrakter

fremme anvendelse af internationale standarder.

Et eksempel på samarbejde på dette område er EU's og Kinas fælles erklæring om energisikkerhed fra 2012.

Afbalancering af økonomisk og social udvikling: EU og Kina arbejder sammen om at definere og gennemføre afbalancerede monetære og skattemæssige politikker, der sigter mod at bekæmpe problemer på områder som for eksempel dårlige arbejdsforhold, sundhed og aldrende befolkninger.

Forbedring af handelsmæssige og økonomiske forbindelser: da EU er Kinas største handelspartner, og Kina er EU's næststørste, søger begge parter at:

fremme åbning af det kinesiske marked, hvad angår investeringer og eksport

definere regler for fairtrade (særligt med hensyn til intellektuel ejendomsret og ordentlige arbejdsforhold)

løse handelstvister gennem dialog eller gennem Verdenshandelsorganisationens (WTO) tvistbilæggelsessystem.

Styrkelse af tværsektorielt samarbejde: EU og Kina søger at styrke bilateralt samarbejde på følgende områder:

videnskab og teknologi

immigration

kulturel udveksling

uddannelse.

Tilskyndelse til sikkerhed og internationalt samarbejde: dialog mellem EU og Kina om fred og sikkerhed i områder i verden (især i Østasien). EU støtter også dialog mellem Kina og andre lande i området med henblik på at fremme stabiliteten. Samarbejde mellem parterne omhandler også gennemsigtighed af udgifter til militær, ikkespredning af kernevåben og gradvis ophævelse af den europæiske våbenembargo.

EU's og Kinas delegationer mødes årligt på topmødet mellem EU og Kina, som skiftevis afholdes i Bruxelles og Beijing. På topmødet i 2013 blev EU's og Kinas strategiske dagsorden for samarbejde 2020 vedtaget. Den er nu det vejledende dokument for forholdet.

BAGGRUND

Diplomatiske bånd mellem EU og Kina blev første gang dannet i 1975, og det første juridiske format blev fastlagt i 1985 med handels- og samarbejdsaftalen. Siden da er forholdet vokset til at omfatte udenrigsanliggender, sikkerhedsspørgsmål og andre udfordringer som f.eks. klimaforandringer og global økonomisk styring.

EU's forhold til Kina

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — EU-Kina: Tættere partnerskab, større ansvar (KOM(2006) 631 endelig af 24.10.2006)

seneste ajourføring 20.10.2015