Euro-Middelhavs-associeringsaftaler

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2006/356/EF om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side

Afgørelse 2005/690/EF om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side

Afgørelse 2004/635/EF om indgåelse af Euro-Middelhavs-associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

Afgørelse 2002/357/EF, EKSF, om indgåelse af Euro-Middelhavs-associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

Afgørelse 2000/384/EF, EKSF, om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side

Afgørelse 2000/204/EF, EKSF, om indgåelse af Euro-Middelhavs-associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side

Afgørelse 98/238/EF, EKSF, om indgåelse af Euro-Middelhavs-associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side

Afgørelse 97/430/EF om indgåelse af Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side

Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftale om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALERNE OG AFGØRELSERNE?

Aftalerne har til formål at styrke:

Ved afgørelserne indgås aftalerne på vegne af EU.

HOVEDPUNKTER

Euro-Middelhavspartnerskab

Partnerskabet blev i 2008 erstattet af Middelhavsunionen.

Anvendelsesområde

Hver aftale tilpasses de specifikke forhold i det berørte tredjeland. I princippet har de dog alle den samme grundstruktur, der omfatter:

Formål

De bilaterale aftaler deler alle en række mål, navnlig:

Oprettelse af et frihandelsområde

Institutionelle ordninger

Ved aftalerne oprettes en institutionel struktur, der omfatter:

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Associeringsaftalerne trådte i kraft på følgende datoer:

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 2006/356/EF af 14. februar 2006 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side (EUT L 143 af 30.5.2006, s. 1).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side — Protokol 1 om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Libanon, jf. artikel 14, stk. 1 — protokol 2 om den gældende ordning for indførsel i Libanon af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, jf. artikel 14, stk. 2 — protokol 3 om ordningen vedrørende handel mellem Libanon og Fællesskabet med forarbejdede landbrugsprodukter, jf. artikel 14, stk. 3 — protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om ordninger for administrativt samarbejde — protokol 5 om gensidig administrativ bistand i toldspørgsmål (EUT L 143 af 30.5.2006, s. 2-188).

Efterfølgende ændringer af aftalen er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets afgørelse 2005/690/EF af 18. juli 2005 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side (EUT L 265 af 10.10.2005, s. 1).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side — Bilag — Protokol — Slutakt — Erklæringer (EUT L 265 af 10.10.2005, s. 2-228).

Se den konsoliderede version.

Rådets afgørelse 2004/635/EF af 21. april 2004 om indgåelse af Euro-Middelhavs-associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (EUT L 304 af 30.9.2004, s. 38).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side — Protokol — Slutakt — Erklæringer — Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Egypten om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster og blomsterknopper henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif (EUT L 304 af 30.9.2004, s. 39-208).

Se den konsoliderede version.

Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/357/EF, EKSF af 26. marts 2002 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side (EFT L 129 af 15.5.2002, s. 1-2).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side — Protokol 1 om den gældende ordning for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Jordan — Protokol 2 om den gældende ordning for indførsel i Jordan af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet — Protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde — Protokol 4 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål — Fælles erklæringer — Slutakt (EFT L 129 af 15.5.2002, s. 3-176).

Se den konsoliderede version.

Rådets og Kommissionens afgørelse 2000/384/EF, EKSF af 19. april 2000 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side (EFT L 147 af 21.6.2000, s. 1-2).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side — Protokol nr. 1 om ordningerne for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Israel — Protokol nr. 2 om ordningerne for indførsel i Israel af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet — Protokol nr. 3 om plantebeskyttelse — Protokol nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde — Protokol nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål — Fælles erklæringer — Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om verserende bilaterale spørgsmål — Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om protokol nr. 1 og om indførsel i Fællesskabet af friske afskårne blomster henhørende under pos. 0603 10 i den fælles toldtarif — Aftale i form af brevveksling mellem Fællesskabet og Israel om iværksættelse af Uruguay-rundens aftaler — Erklæringer fra Det Europæiske Fællesskab — Erklæring fra Israel (EFT L 147 af 21.6.2000, s. 3-172).

Se den konsoliderede version.

Rådets og Kommissionens afgørelse 2000/204/EF, EKSF af 26. januar 2000 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side (EFT L 70 af 18.3.2000, s. 1).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side — Protokol nr. 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Marokko — Protokol nr. 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Marokko — Protokol nr. 3 om ordningen for indførsel i Marokko af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet — Protokol nr. 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde — Protokol nr. 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål — Slutakt — Fælles erklæringer — Aftale i form af brevveksling — Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab — Erklæringer fra Marokko (EFT L 70 af 18.3.2000, s. 2-204).

Se den konsoliderede version.

Rådets og Kommissionens afgørelse 98/238/EF, EKSF af 26. januar 1998 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side (EFT L 97 af 30.3.1998, s. 1).

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tunesiske Republik på den anden side — Protokol 1 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tunesien — Protokol 2 om ordningen for indførsel i Fællesskabet af fiskerivarer med oprindelse i Tunesien — Protokol 3 om ordningen for indførsel i Tunesien af landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet — Protokol 4 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde — Protokol 5 om gensidig bistand mellem de administrative myndigheder i toldspørgsmål — Fælles erklæringer — Erklæringer (EFT L 97 af 30.3.1998, s. 2-183).

Se den konsoliderede version.

Rådets afgørelse 97/430/EF af 2. juni 1997 om indgåelse af Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (EFT L 187 af 16.7.1997, s. 1-2).

Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gaza-stribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side — Protokol nr. 1 om ordningerne for indførsel i Fællesskabet af landsbrugsprodukter med oprindelse på Vestbredden og i Gaza-striben — Protokol nr. 2 om ordningerne for indførsel på Vestbredden og i Gaza-striben af landsbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet — Protokol nr. 3 om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde — Slutakt — Fælles erklæringer — Erklæring fra det Europæiske Fællesskab (EFT L 187 af 16.7.1997, s. 3-135).

Se den konsoliderede version.


* Denne betegnelse skal ikke forstås som en anerkendelse af Staten Palæstina og berører ikke de enkelte EU-landes stillingtagen på dette område.

seneste ajourføring 27.03.2020