Mellemregional rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Mercosur

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 1999/279/EF — om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den mellemregionale rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur) og dets deltagerstater på den anden side

Mellemregional rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Det Sydamerikanske Fællesmarked og dets deltagerstater

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Finansiering

Institutionel støtte

Mellemregional associeringsaftale

IKRAFTTRÆDELSE

Aftalen trådte i kraft den 1. juli 1999 og gælder på ubestemt tid.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 1999/279/EF af 22. marts 1999 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den mellemregionale rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur) og dets deltagerstater på den anden side (EUT L 112 af 29.4.1999, s. 65-84).

Mellemregional rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur) og dets deltagerstater på den anden side - Fælleserklæring vedrørende den politiske dialog mellem Den Europæiske Union og Mercosur (EUT L 69 af 19.3.1996, s. 4-22).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse om dato for ikrafttræden af mellemregional rammeaftale om samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur) og dets deltagerstater på den anden side (EUT L 175 af 10.7.1999, s. 62).

seneste ajourføring 06.03.2020