Mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder: definition og anvendelsesområde

RESUMÉ AF:

Kommissionens henstilling — definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED HENSTILLINGEN?

Den fastsætter kriterierne for, hvordan det identificeres, om en virksomhed er en mikrovirksomhed eller en lille eller mellemstor virksomhed (SMV). De forskellige kategorier, baseret på antallet af ansatte og omsætning eller balance, bestemmer dens støtteberettigelse til finansielle programmer og støtteprogrammer inden for EU eller nationalt. Definitionerne trådte i kraft den 1. januar 2005.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

SMV'er står for 99 % af alle virksomheder i EU. De er rygraden i EU's økonomi. De skaber to ud af tre job. I 2013 stod 21 millioner SMV'er for næsten 90 millioner job i hele EU. De fremmer iværksætterånd og innovation ved at hjælpe med at styrke konkurrenceevnen, den økonomiske vækst og beskæftigelsen i Europa.

DOKUMENT

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (meddelt under nummer K(2003) 1422) (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36-41)

seneste ajourføring 11.01.2016