Ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/114/EF — om betingelserne for ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at harmonisere EU-landenes lovgivning vedrørende betingelserne for ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

HOVEDPUNKTER

Indrejse- og opholdsbetingelser

Opholdstilladelsernes varighed og forlængelse

Opholdstilladelserne har forskellig varighed alt efter den pågældende statsborgers kategori:

Ikke-EU-borgeres rettigheder

Direktivet giver studerende mulighed for at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. EU-værtslandet kan dog begrænse adgangen til økonomiske aktiviteter i opholdets første år.

Procedure og gennemsigtighed

Ophævelse

Direktiv (EU) 2016/801 ophæver og erstatter direktiv 2004/114/EF fra den 24. maj 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. januar 2005. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 11. januar 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375, 23.12.2004, s. 12-18)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21–57)

seneste ajourføring 15.09.2017