Drikkevand — grundlæggende kvalitetskrav

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 98/83/EF — kvaliteten af drikkevand

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 25. december 1998. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 25. december 2000.

RELATERET UDVIKLING

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Drikkevand: Vand, der enten er ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning eller andre husholdningsformål. Det kan leveres via en vandhane, tankvogn/tankskib, flasker eller beholdere.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32-54)

Efterfølgende ændringer til direktiv 98/83/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 20.02.2017