Fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM(98) 49 endelig udg.) — fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer

HVAD ER FORMÅLET MED MEDDELELSEN?

Europa-Kommissionen søger at beskytte miljøet ved at reducere forurening fra offshore olie- og gasinstallationer, der ikke længere er i brug.

HOVEDPUNKTER

Der er dog ingen specifik juridisk ramme på dette område. Desuden omhandler disse konventioner kun mindstekrav. De enkelte lande kan indføre strengere betingelser.

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om fjernelse og bortskaffelse af nedlagte offshore olie- og gasinstallationer (KOM(98) 49 endelig udg. af 18.2.1998)

seneste ajourføring 23.02.2017