Bern-konventionen

 

RESUMÉ AF:

Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder

Afgørelse 82/72/EØF — indgåelse af konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Bern-konventionen trådte i kraft den 6. juni 1982.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konvention om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (EFT L 38 af 10.2.1982, s. 3-32).

Rådets afgørelse 82/72/EØF af 3. december 1981 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder (Bern-konventionen) (EFT L 38 af 10.2.1982 s. 1-2).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 98/746/EF af 21. december 1998 om godkendelse på Fællesskabets vegne af den ændring af bilag II og III til Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder, der vedtoges på det syttende møde i Det Stående Udvalg for konventionen (EFT L 358 31.12.1998, s. 114).

seneste ajourføring 15.05.2020