Valutakursmekanisme mellem euroen og andre deltagende nationale valutaer

 

RESUMÉ AF:

Det Europæiske Råds Resolution om indførelse af en valutakursmekanisme

Aftale mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union

HVAD ER FORMÅLET MED RESOLUTIONEN OG AFTALEN?

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER RESOLUTIONEN OG AFTALEN FRA?

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENTER

Det Europæiske Råds Resolution om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (EFT C 236 af 2.8.1997, s. 5-6)

Aftale af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 73 af 25.3.2006, s. 21-27)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale af 21. december 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 14 af 20.1.2007, s. 6-8)

Aftale af 14. december 2007 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 319 af 29.12.2007, s. 7-9)

Aftale af 13. december 2010 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 5 af 8.1.2011, s. 3-6)

Aftale af 21. juni 2013 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 187 af 29.6.2013, s. 1-4)

Aftale af 13. november 2014 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EUT C 64 af 21.2.2015, s. 1-4)

seneste ajourføring 11.04.2017