EU’s Udvalg for Økonomisk Politik

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2000/604/EF — sammensætning af og vedtægter for Udvalget for Økonomisk Politik

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Udvalgets arbejde

Sammensætning og funktion

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 12. oktober 2000.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2000/604/EF af 29. september 2000 om sammensætning af og vedtægter for Udvalget for Økonomisk Politik (EFT L 257 af 11.10.2000, s. 28-31)

Efterfølgende ændringer af beslutning 2000/604/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.04.2017