Det Europæiske Råds resolution om samordningen af den økonomiske politik

 

RESUMÉ AF:

Det Europæiske Råds resolution om samordningen af den økonomiske politik i ØMU

HVAD ER FORMÅLET MED RESOLUTIONEN?

HOVEDPUNKTER

HOVEDDOKUMENT

Det Europæiske Råds resolution af 13. december 1997 om samordningen af den økonomiske politik i ØMU'ens tredje fase og om EF-traktatens artikel 109 og 109 B (EFT C 35 af 2.2.1998, s. 1–4)

seneste ajourføring 21.02.2017(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.