Montrealkonventionen om luftfartsselskabers erstatningsansvar

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2001/539/EF om De Europæiske Fællesskabers godkendelse af Montrealkonventionen

Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montrealkonventionen)

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Konventionen indfører omfattende retsprincipper og regler, hvoraf de vigtigste er:

I 1997 vedtog EU forordning (EF) nr. 2027/97 (om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker), som pålægger luftfartsselskaber i EU ubegrænset erstatningsansvar i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst. Forordning (EF) nr. 889/2002 ændrer forordning (EF) nr. 2027/97 og indfører, at reglerne om Montrealkonventionen skal finde anvendelse på alle flyvninger, indenrigs såvel som udenrigs, som udføres af luftfartsselskaber i EU.

HVORNÅR GÆLDER KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN FRA?

Montrealkonventionen trådte i kraft den 4. november 2003. Afgørelsen trådte i kraft den 5. april 2001.

BAGGRUND

Warszawakonventionen af 1929 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af død og tilskadekomst samt de efterfølgende revisioner af konventionen var utilstrækkelig, og det medførte behovet for at modernisere og ensrette reglerne for erstatningsansvar.

I maj 1999 forhandlede de kontraherende stater i Den Internationale Organisation for Civil Luftfart en aftale på plads om at modernisere reglerne i Warszawakonventionen og samlede dem i en enkelt retsakt, som giver mulighed for en passende erstatning i tilfælde af tilskadekomst eller beskadigelse under international lufttransport.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2001/539/EF af 5. april 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montrealkonventionen) (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 38).

Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring (Montrealkonventionen) (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 39-49).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 2027/97 af 9. oktober 1997 om luftfartsselskabers erstatningsansvar i tilfælde af ulykker (EFT L 285 af 17.10.1997, s. 1-3).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 2027/97 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 31.07.2018