Europæisk småkravsprocedure (indtil 2017)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) 861/2007 — om en europæisk småkravsprocedure

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Procedure

Småkravsproceduren, hvor der ikke er behov for en advokat, fungerer som følger:

Indgivelse af kravet

Ændring og/eller udfyldning af anmodningsformularen

Meddelelse til skyldneren

Skyldnerens svar

Afgørelse og frister

Retsmøde

Optagelse af vidneudsagn

Fuldbyrdelse af retsafgørelsen

Afvisning af fuldbyrdelse

Appel

Revision

Sprog og oversættelser

Udgifter

Ændring

Forordning (EU) 2015/2421 kodificerer Rådets forordning (EF) nr. 861/2007. Den trådte i kraft den 14. januar 2017.

Forordningen finder ikke anvendelse i Danmark.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2009, bortset fra reglerne om, at EU-landene skal underrette Kommissionen om kompetence, kommunikationsmetoder og appeller (artikel 25), som trådte i kraft den 1. januar 2008.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 1-22)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 861/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2421 af 16. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 861/2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og forordning (EF) nr. 1896/2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (EUT L 341 af 24.12.2015, s. 1-13)

seneste ajourføring 25.10.2016