Beskyttelse af euroen mod falskmøntneri — Europol

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2005/511/RIA om udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den udpeger Europol som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri for at kunne anvende den internationale konvention til bekæmpelse af falskmøntneri fra 1929 (Genève-konventionen) effektivt og øge samarbejdet indbyrdes mellem landene i Den Europæiske Union (EU) og mellem EU-landene, Europol og ikke-EU-lande.

HOVEDPUNKTER

EU øger samarbejdet mellem EU-landene og mellem EU-landene og Europol med det formål at beskytte euroen mod forfalskning på internationalt plan. Ikke-EU-lande har behov for et centralt kontaktpunkt, hvor de kan få oplysninger om falske euro. Alle sådanne oplysninger skal samles med henblik på analyse hos Europol, der fungerer som centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri i henhold til Genève-konventionen.

Europols rolle

Effektiv anvendelse af Genève-konventionen fra 1929

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 16. juli 2005.

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/511/RIA af 12. juli 2005 om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri ved udpegelse af Europol til centralkontor for bekæmpelse af euro-falskmøntneri (EUT L 185 af 16.7.2005, s. 35–36)

seneste ajourføring 23.03.2017