Unilaterale retsakter

 

RESUMÉ AF:

Artikel 288 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 289 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKEL 288 OG 289 I TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE (TEUF)?

De beskriver de vigtigste unilaterale retsakter i Den Europæiske Union (artikel 288) og navnlig de lovgivningsmæssige retsakter (artikel 299).

HOVEDPUNKTER

Hvad er unilaterale retsakter?

Hvilke forskellige typer unilaterale retsakter findes der?

Den juridiske status for unilaterale retsakter

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Kapitel 2 — Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre bestemmelser — 1. afdeling — Unionens retsakter — Artikel 288 (tidl. artikel 249 i TEF) (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 171-172).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — Sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — Institutionelle bestemmelser — Kapitel 2 — Unionens retsakter, vedtagelsesprocedurer og andre procedurer — 1. afdeling — Unionens retsakter — Artikel 289 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 172).

seneste ajourføring 21.03.2018