Aftale med USA om gensidig retshjælp

 

RESUMÉ AF:

Aftale om gensidig retshjælp mellem EU og USA

Afgørelse 2009/820/FUSP om indgåelse på EU’s vegne af aftalerne om udlevering og gensidig retshjælp mellem EU og USA

Afgørelse 2003/516/EU om undertegnelse af aftalerne mellem EU og USA om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

EU-landene og USA anvender bestemmelserne i denne aftale i forhold til deres bilaterale traktater om gensidig retshjælp. I mangel af en sådan traktat forpligter EU og USA sig til at sikre, at aftalen anvendes.

Såfremt eksisterende bilaterale traktater mellem EU-landene og USA ikke er kompatible med aftalen, har EU-reglerne forrang.

Gensidig retshjælp

Retshjælp til administrative myndigheder

Beskyttelse af personoplysninger

Fornyet vurdering af aftalen

I henhold til artikel 17 i aftalen foretog EU og USA en fornyet vurdering af aftalens funktionsmåde i 2015-2016. Konklusionen af den fornyede vurdering var, at aftalen generelt set har været en succes. Vurderingsprocessen resulterede desuden i henstillinger om at forbedre den praktiske funktionsmåde af relationen mellem EU og USA vedrørende gensidig retshjælp, herunder bedre videndeling mellem praktiserende jurister om hinandens lovgivning og processer og med henblik på at gøre bedre brug af teknologien for at fremskynde overdragelsen af anmodninger, beviser og generelle meddelelser.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 1. februar 2010. Den blev gennemført i EU-landene ved bilaterale instrumenter.

SAMMENHÆNG

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 34-42).

Rådets afgørelse 2009/820/FUSP af 23. oktober 2009 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om gensidig retshjælp (EUT L 291 af 7.11.2009, s. 40-41).

Rådets afgørelse 2003/516/EF af 6. juni 2003 om undertegnelse af aftaler mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp i kriminalsager (EUT L 181 af 19.7.2003, s. 25-26).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med forebyggelse, efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger (EUT L 336 af 10.12.2016, s. 3-13).

Oplysning om ikrafttrædelsesdatoen for aftalerne mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om udlevering og gensidig retshjælp (EUT L 323 af 10.12.2009, s. 11).

seneste ajourføring 16.04.2019