EU-agenturet for retshåndhævelsessamarbejde — Europol

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2009/371/RIA om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol)

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Med afgørelsen oprettes Europol som Den Europæiske Unions (EU) agentur med ansvar for EU-landenes samarbejde om retshåndhævelse.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2009/371/RIA af 6. april 2009 om oprettelse af Den Europæiske Politienhed (Europol) (EUT L 121 af 15.5.2009, s. 37-66)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA (EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53-114)

seneste ajourføring 14.11.2016