Beskyttelse af kritisk infrastruktur

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/114/EF — indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter en proces i Den Europæiske Union (EU) til at indkredse og udpege europæisk kritisk infrastruktur* og en fremgangsmåde for forbedring af beskyttelsen af den.

HOVEDPUNKTER

Indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur

Sikkerhedsplaner for operatører

Sikkerhedsforbindelsesofficerer

Rapportering

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. januar 2009. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 12. januar 2011.

BAGGRUND

* VIGTIGE BEGREBER

Kritisk infrastruktur: aktiver eller systemer, som er væsentlige for opretholdelsen af vitale samfundsmæssige funktioner og menneskers sundhed, sikkerhed og økonomiske eller sociale velfærd. Europæisk kritisk infrastruktur er kritisk infrastruktur i EU-landene, hvis afbrydelse eller ødelæggelse ville få betydelige konsekvenser for to eller flere medlemsstater (f.eks. elkraftværker eller rørledninger til transport af olie).

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75-82)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Beskyttelse af kritisk infrastruktur i forbindelse med bekæmpelse af terrorisme (KOM(2004) 702 endelig af 20.10.2004)

Grønbog om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (KOM(2005) 576 endelig udg. af 17.11.2005)

Meddelelse fra Kommissionen om et europæisk program for beskyttelse af kritisk infrastruktur (KOM(2006) 786 endelig udg. af 12.12.2006)

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en ny strategi for det europæiske program for beskyttelse af kritisk infrastruktur: Bedre sikring af europæisk kritisk infrastruktur (SWD(2013) 318 final af 28.8.2013)

seneste ajourføring 14.11.2016