Intensivering af det grænseoverskridende samarbejde (Prümafgørelsen)

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2008/615/RIA — grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den har til formål at forbedre det grænseoverskridende samarbejde mellem EU-landenes politi og retsmyndigheder for at bekæmpe terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet mere effektivt. Den fokuserer primært på elektronisk udveksling af oplysninger. Den fokuserer også på store begivenheder og bekæmpelse af terrorisme.

Afgørelsen er blevet til på baggrund af en multilateral traktat, som blev underskrevet i 2005 af Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrig, Luxembourg, Nederlandene og Østrig. Den er blevet ændret til et juridisk instrument, som er bindende for alle EU-lande. Rådet har efterfølgende vedtaget Prümafgørelsen og dens gennemførelsesbestemmelser.

HOVEDPUNKTER

Afgørelsen fastsætter regler for så vidt angår:

Etablering af nationale databaser og elektronisk adgang til oplysninger

Levering af oplysninger i forbindelse med store begivenheder

Levering af oplysninger til bekæmpelse af terrorisme

I enkelttilfælde og med visse begrænsninger kan EU-landene udveksle følgende oplysninger for at forebygge terrorangreb:

Andre foranstaltninger for at intensivere grænseoverskridende politisamarbejde

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 26. august 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Fingeraftryksoplysninger: fingeraftryksbilleder, latente fingeraftryksbilleder (som ikke kan ses med det blotte øje men skal analyseres professionelt), håndfladeaftryk, latente håndfladeaftryk og skabeloner af sådanne billeder, som opbevares og behandles i en elektronisk database.
Ikke-kodende del af dna: kromosomområder som ikke angives genetisk, dvs. ikke er kendt for at angive organismens funktionsegenskaber.
Elektronisk søgning: en online adgangsprocedure som giver mulighed for at søge i databaser i ét, flere eller alle EU-lande.
Dna-profiler: en bogstav- eller talkode som betegner en række identifikationskendetegn i den ikke-kodede del af en analyseret dna-prøve fra et menneske.
Hit/no hit-procedure: parterene giver hinanden begrænset adgang til referencedata i deres nationale dna- og fingeraftryksdatabaser. De giver ligeledes tilladelse til at benytte disse data i forbindelse med en elektronisk kontrol af fingeraftryk og dna-profiler. De personoplysninger, som relaterer til referencedata, er ikke tilgængelige for den forespørgende part.
Andre oplysninger end personoplysninger: oplysninger som indeholder individuelle dna-profiler, der kan bruges til at fastslå et match eller »hit«, men som dog ikke kan afsløre identiteten på den registrerede.

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1-11)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/617 af 27. marts 2017 om elektronisk udveksling med Grækenland af DNA-oplysninger (EUT L 89 af 1.4.2017, s. 4-5)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/618 af 27. marts 2017 om Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (EUT L 89 af 1.4.2017, s. 6-7)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/943 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Malta, Cypern og Estland af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2014/731/EU, 2014/743/EU og 2014/744/EU (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 84-86)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/944 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Letland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2014/911/EU (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 87-88)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/945 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Slovakiet, Portugal, Letland, Litauen, Den Tjekkiske Republik, Estland, Ungarn, Cypern, Polen, Sverige, Malta og Belgien af DNA-oplysninger og om erstatning af afgørelse 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU og 2014/410/EU (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 89-92)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/946 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Slovakiet, Bulgarien, Frankrig, Den Tjekkiske Republik, Litauen, Nederlandene, Ungarn, Cypern, Estland, Malta, Rumænien og Finland af fingeraftryksdata og om erstatning af afgørelse 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU og 2013/792/EU, (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 93-96)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/947 af 18. maj 2017 om elektronisk udveksling med Finland, Slovenien, Rumænien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakiet og Ungarn af oplysninger fra køretøjsregistre og om erstatning af afgørelse 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU og 2014/264/EU (EUT L 142 af 2.6.2017, s. 97-99)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1866 af 12. oktober 2017 om Den Tjekkiske Republiks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (EUT L 266 af 17.10.2017, s. 6-7)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1867 af 12. oktober 2017 om Portugals elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (EUT L 266 af 17.10.2017, s. 8-9)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/1868 af 12. oktober 2017 om Grækenlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata (EUT L 266, 17.10.2017, s. 10-11)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/254 af 12. februar 2016 om Letlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre (VRD) (EUT L 47 af 24.2.2016, s. 8-9)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2047 af 18. november 2016 om elektronisk udveksling med Danmark af DNA-oplysninger (EUT L 318 af 24.11.2016, s. 8-9)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/2048 af 18. november 2016 om elektronisk udveksling med Danmark af fingeraftryksdata (EUT L 318 af 24.11.2016, s. 10-11)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2009 af 10. november 2015 om elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata (EUT L 294 af 11.11.2015, s. 70-71)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2049 af 10. november 2015 om elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata (EUT L 300 af 17.11.2015, s. 15-16)

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/2050 af 10. november 2015 om elektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata (EUT L 300 af 17.11.2015, s. 17-18)

Rådets afgørelse 2010/482/EU af 26. juli 2010 om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, og Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil (EUT L 238 af 9.9.2010, s. 1-2)

Rådets afgørelse 2008/616/RIA af 23. juni 2008 om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet (EUT L 210 af 6.8.2008, s. 12-72)

seneste ajourføring 04.05.2020