Drivhusgasser: reduktion af emissionerne på 20 % eller mere inden 2020

Den vidtrækkende økonomiske krise har påvirket de mål, som EU satte for sig selv i 2008 om at reducere drivhusgasudledningerne med 20 % inden 2020. Den svækker målet som en drivkraft for modernisering af den europæiske økonomi og for at gøre den mere konkurrencedygtig. Den påvirker også EU’s mulighed for at bevæge sig imod et mål på 30 % som en del af en global indsats.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Analyse af mulighederne for at nedbringe drivhusgasemissionerne ud over 20 % og vurdering af risikoen for udflytning af CO2-emissionskilder (KOM(2010) 265 endelig udg. af 26.5.2010).

RESUMÉ

Den vidtrækkende økonomiske krise har påvirket de mål, som EU satte for sig selv i 2008 om at reducere drivhusgasudledningerne med 20 % inden 2020. Den svækker målet som en drivkraft for modernisering af den europæiske økonomi og for at gøre den mere konkurrencedygtig. Den påvirker også EU’s mulighed for at bevæge sig imod et mål på 30 % som en del af en global indsats.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den analyserer EU’s muligheder for at gå fra det nuværende 20 %-mål til et mere ambitiøst mål på 30 %.

HOVEDPUNKTER

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om drivhusgasudledninger.

seneste ajourføring 26.03.2015