Styrket EU-samarbejde om erhvervsrettede uddannelser

 

RESUMÉ AF:

Erklæring fra EU’s ministre for erhvervsrettede uddannelser og Europa-Kommissionen om styrket europæisk samarbejde om erhvervsrettede uddannelser

HVAD ER FORMÅLET MED ERKLÆRINGEN?

HOVEDPUNKTER

Københavnsprocessen udgør en integreret del af det strategiske regelsæt på »uddannelsesområdet« (ET 2020) og vil bidrage til at nå de uddannelsesmæssige mål i Europa 2020-strategien.

Processen består af:

Prioriteter

Prioriteterne, der er fastsat i Københavnserklæringen, udgør grundlaget for det frivillige samarbejde inden for erhvervsrettede uddannelser. Med målet for 2010 var hensigten at:

Resultater

En række kommunikéer har opregnet EU’s resultater med hensyn til opfyldelse af disse mål, samt hvordan samarbejdet om erhvervsrettede uddannelser kan forbedres yderligere.

Maastricht-kommunikéet fra 2004 bekræftede Københavnsprocessens succes med hensyn til at synliggøre og profilere erhvervsrettede uddannelser på europæisk plan. Det videreudviklede også prioriteterne fra Københavnserklæringen og fastsatte specifikke prioriteter for arbejdet vedrørende erhvervsrettede uddannelser på nationalt plan, herunder:

Helsinki-kommunikeet fra 2006 evaluerede Københavnsprocessen og gennemgik prioriteterne og strategierne. Det påpegede en række resultater, herunder:

Bordeaux-kommunikéet fra 2008 gennemgik strategierne og prioriteterne i Københavnsprocessen i lyset af fremtiden for programmet for uddannelse og erhvervsuddannelse efter 2020. Det konkluderede, at processen havde vist sig at være effektiv med hensyn til at promovere erhvervsuddannelsernes image uden at give køb på mangfoldigheden af de nationale ordninger om erhvervsrettede uddannelser. Det efterlyste imidlertid nye fremskridt, især med hensyn til:

Brugge-kommunikéet fra 2010 fastsatte langsigtede mål for det europæiske samarbejde vedrørende erhvervsrettede uddannelser for perioden 2011-2020 samt 22 resultater på kort sigt for perioden 2011-2014, der fastsætter specifikke tiltag på nationalt plan med hensyn til at opfylde målene. Målene, der fortsat er baseret på principperne bag Københavnsprocessen, trækker på tidligere resultater, men har også til formål at imødekomme aktuelle og fremtidige udfordringer.

Kommunikéets konklusioner var, at Københavnsprocessen:

Det fastslog, at for at erhvervsrettede uddannelser kan imødekomme aktuelle og fremtidige udfordringer, skal europæiske uddannelsessystemer blandt andet:

Konklusionerne fra Riga fastlægger en række nye resultater for perioden 2015-2020 baseret på en gennemgang af resultaterne for perioden 2011-2014.

Gennemgangen konkluderede, at resultaterne havde hjulpet både Den Europæiske Union og kandidatlandene med at fokusere på og gennemføre reformer. Der blev fastlagt fem prioriterede områder for 2015-2020:

BAGGRUND

* VIGTIGE BEGREBER

Livslang læring: giver mennesker mulighed for i alle livets faser at deltage i stimulerende læringsoplevelser.

HOVEDDOKUMENT

Erklæring fra EU’s ministre for erhvervsrettede uddannelser og Europa-Kommissionen samlet i København den 29. og 30. november 2002 om styrket europæisk samarbejde om erhvervsrettede uddannelser — »Københavnserklæringen« (ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende)

seneste ajourføring 11.10.2016