EU-samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020)

RESUMÉ AF:

Rådets konklusioner om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE KONKLUSIONER?

HOVEDPUNKTER

De seks prioriteter for perioden 2016-2020 er:

BAGGRUND

I artikel 14 i EU's charter om grundlæggende rettigheder står der, at »enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse samt efter- og videreuddannelse«.

For yderligere oplysninger henvises til Strategisk ramme — uddannelse og erhvervsuddannelse 2020 på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets konklusioner af 12. maj 2009 om en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) (EUT C 119 af 28.5.2009, s. 2-10)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets og Kommissionens fælles rapport 2012 om gennemførelse af en strategiramme for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) — »Almen uddannelse og erhvervsuddannelse i et intelligent, bæredygtigt og inklusivt Europa« (EUT C 70 af 8.3.2012, s. 9-18)

Rådets og Kommissionens fælles rapport for 2015 om gennemførelse af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020) — Nye prioritetsområder for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (EUT C 417 af 15.12.2015, s. 25-35)

seneste ajourføring 29.02.2016