EU-standarder for naturligt mineralvand

RESUMÉ AF:

Direktiv 2009/54/EF — udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det harmoniserer de betingelser, under hvilke naturligt mineralvand må sælges i EU, og det sikrer, at vandet er sikkert at drikke for mennesker.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 16. juli 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Naturligt mineralvand og kildevand« på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Naturligt mineralvand tilsat kulsyre: vand, der er tilsat kulsyre (CO2) af anden oprindelse end det vandspejl eller det vandlag, hvorfra det hidrører.

(*) Naturligt mineralvand med naturligt kulsyreindhold: vand, hvis CO2-indhold stammer fra kilden og efter en eventuel dekantering og aftapning er det samme som ved udspringet. Dette tager, hvor det måtte være relevant, hensyn til genoptagelse af en mængde CO2 fra samme vandspejl eller samme vandlag svarende til den mængde kulsyre, der er frigjort under disse processer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/54/EF af 18. juni 2009 om udvinding og markedsføring af naturligt mineralvand (Omarbejdning) (EUT L 164 af 26.6.2009, s. 45-58)

seneste ajourføring 12.04.2016