Sikkerhed på arbejdspladsen — manuel håndtering af byrder

Formålet med direktivet er at sikre, at arbejdstagere i Den Europæiske Union (EU) er beskyttet mod de risici, der er forbundet med manuel håndtering af byrder*.

DOKUMENT

Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF).

RESUMÉ

Formålet med direktivet er at sikre, at arbejdstagere i Den Europæiske Union (EU) er beskyttet mod de risici, der er forbundet med manuel håndtering af byrder*.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastlægger forskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne.

HOVEDPUNKTER

Arbejdsgiverne skal gøre alt, hvad de kan, for at undgå behovet for, at arbejdstagerne håndterer byrder manuelt.

Hvis manuel håndtering ikke kan undgås, skal arbejdsgiveren ændre den måde, arbejdet er planlagt på, eller stille hjælpemidler til rådighed for arbejdstagerne, så de kan reducere risikoen ved at:

Der er risiko for ryg- og lændeskader, hvis byrden er:

Fysisk anstrengelse kan indebære risiko for skader, hvis den:

Arbejdsmiljøet kan øge risikoen, hvis:

Arbejdsopgaven kan udgøre en risiko, hvis den omfatter:

Arbejdstageren kan udsættes for risiko, hvis hun/han:

VIGTIGT BEGREB

* Manuel håndtering af byrder: I dette direktiv forstås der ved dette begreb enhver flytning eller støtte af en byrde, herunder når den løftes, sænkes, skubbes, trækkes, bæres eller flyttes, som omfatter en risiko for især ryg- og lændeskader.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Direktivet trådte i kraft den 12. juni 1990.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 90/269/EØF

12.6.1990

31.12.1992

EFT L 156, 21.6.1990, s. 9-13

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/30/EF

28.6.2007

31.12.2012

EUT L 165, 27.6.2007, s. 21-24

seneste ajourføring 24.09.2015