Livslang læring —nøglekompetencer

 

RESUMÉ AF:

Henstilling 2006/962/EF om nøglekompetencer for livslang læring

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE HENSTILLING?

Den opfordrer indtrængende EU’s regeringer til at gøre undervisning i nøglekompetencer til en del af deres strategier om livslang læring. Henstillingen udpeger otte nøglekompetencer, der er basale færdigheder for den enkelte i et videnbaseret samfund.

HOVEDPUNKTER

BAGGRUND

I en stadig mere globaliseret verden har den enkelte brug for en lang række færdigheder for at tilpasse sig og trives i et hurtigt skiftende miljø. Det oprindelige program om livslang læring var udviklet til at tilbyde mennesker mulighed for at lære i alle af livets faser.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets henstilling 2006/962/EF af 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læring (EUT L 394 af 30.12.2006, s. 10-18).

seneste ajourføring 10.10.2016