Missoc - Gensidigt informationssystem om den sociale sikring

Med henblik på en regelmæssig og detaljeret informationsudveksling om socialsikring i Europa har Europa-Kommissionen i 1990 etableret MISSOC - Gensidigt informationssystem om den sociale sikring.

DOKUMENT

MISSOC-programmet: gensidigt informationssystem om den sociale sikring (Mutual Information System on Social Protection) etableret i marts 1990.

RESUMÉ

MISSOC (Mutual Information System on SOCial protection), der blev etableret i 1990 af Europa-Kommissionen), er EU's kilde til intern information om social sikring i Europa. I øjeblikket har MISSOC deltagelse af de 25 medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), de tre EØS-lande Island, Liechtenstein og Norge fra 2000 og siden 2002 også Schweiz.

MISSOC-programmet bygger på et tæt samarbejde mellem Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion og et netværk af repræsentanter for de deltagende stater. Programmet råder desuden over et sekretariat nedsat af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, der varetager koordineringen af netværket og udarbejdelse af publikationer, afholdelse af møder, informationsindsamling, administration af IT-systemet samt udarbejdelse og formidling af publikationer.

Hvert land udpeger en eller to repræsentanter fra sine egne ministerier eller institutioner, der er ansvarlige for socialsikring. Repræsentanterne leverer oplysninger og sikrer de publicerede oplysningers validitet. MISSOC-netværket mødes to gange årligt (i maj og oktober) i den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

Aktioner

MISSOC er baseret på oplysninger, der leveres af ministerier eller institutioner, der er ansvarlige for socialsikring. MISSOC udgiver regelmæssigt komparative tabeller (DE) (EN) (FR) med opdaterede data, der dækker alle områder af socialsikring, samt MISSOC infobulletiner (DE) (EN) (FR) omhandlende specifikke emner såsom socialsikring og handicappede, sundhedspleje eller systemer til alderdomssikring eller generelle ændringer i socialsikringssystemerne.

For de central- og østeuropæiske lande indsamles informationer om lovgivning vedrørende socialsikring inden for rammerne af MISSCEEC II-projektet (DE) (EN) (FR), der har til formål at indsamle oplysninger, der kan sammenstilles med MISSOCs komparative tabeller.

Seneste ajourføring: 21.03.2005