EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

 

RESUMÉ AF:

Artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 36 i traktaten om Den Europæiske Union

HVAD LAVER EU’S HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK?

Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (den højtstående repræsentant) har ansvaret for at koordinere og føre EU’s fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP). Den højtstående repræsentant er samtidig næstformand for Europa-Kommissionen og sikrer som sådan konsekvens i EU’s overordnede eksterne handlinger.

HOVEDPUNKTER

Udnævnelse

Ansvarsområder

EU-Udenrigstjenesten

BAGGRUND

Stillingen som højtstående repræsentant er baseret på artikel 18 og 27 i traktaten om Den Europæiske Union. Amsterdamtraktaten fra 1999 oprettede stillingen, selv om ansvarsområderne, hvad angår udenrigspolitikken, blev delt med EU-kommissæren for eksterne forbindelser. Lissabontraktaten fra 2009 udvidede den højtstående repræsentants ansvarsområder og gjorde repræsentanten til næstformand for Kommissionen for at give den højtstående repræsentant bedre mulighed for at repræsentere EU i forbindelse med dens udenrigspolitiske mål.

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — Bestemmelser om institutionerne — artikel 18 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 26-27).

Konsolideret udgave af traktaten om den Europæiske Union — afsnit V — Almindelige bestemmelser om Unionens optræden udadtil og særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — kapitel 2 — Særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — 1. afdeling — Fælles bestemmelser — artikel 36 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 35-36).

seneste ajourføring 09.01.2020