Rådet for Den Europæiske Union

 

RESUMÉ AF:

Artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union

Artikel 237 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 238 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 239 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 240 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 241 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 242 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Artikel 243 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

HVAD ER FORMÅLET MED ARTIKLERNE?

Artiklerne fastlægger rolle, sammensætning og funktionsmåde for Rådet for Den Europæiske Union, som repræsenterer EU-landenes regeringer.

HOVEDPUNKTER

Rolle

Sammensætning

Afstemninger

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union — afsnit III — bestemmelser om institutionerne — artikel 16 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 24).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 237 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 153).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 238 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 153-154).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 239 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 154).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 240 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 154).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 241 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 242 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155).

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde — sjette del — Institutionelle og finansielle bestemmelser — afsnit I — Bestemmelser vedrørende institutionerne — kapitel 1 — Institutionerne — 3. afdeling — Rådet — Artikel 243 (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 155).

seneste ajourføring 11.12.2017