Det europæiske Atomenergifællesskab — viden om hemmeligholdelsesordninger og sikkerhedsforanstaltninger

 

RESUMÉ AF:

Forordning nr. 3 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Sikkerhedsforanstaltninger og anvisninger til deres varetagelse offentliggøres af:

Der oprettes et sikkerhedsbureau af Europa-Kommissionen til at:

I hver af EU’s institutioner, udvalg eller tjenesteafdelinger, hvor HEV udarbejdes eller opbevares, udpeges en sikkerhedsofficer, der er ansvarlig for

Hemmeligholdelse, bemyndigelse og sikkerhedsundersøgelse

Materiel beskyttelse af HEV

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 15. november 1958.

BAGGRUND

Se desuden:

VIGTIGE BEGREBER

Brugsmønster: en registreret ret, der giver indehaveren eksklusiv brugsret over en teknisk opfindelse mod offentlig udbredelse af opfindelsens funktion og kun indrømmet i et begrænset tidsrum.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (Euratom) nr. 3 om anvendelse af artikel 24 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EFT 17 af 6.10.1958, s. 406-416).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab — Afsnit II — Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling — Kapitel 2: Udbredelse af viden — Afdeling 3: Bestemmelser vedrørende hemmeligholdelse — Artikel 24 (EUT C 203 af 7.6.2016, s. 15-16).

Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab — Afsnit II — Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling — Kapitel 2: Udbredelse af viden — Afdeling 3: Bestemmelser vedrørende hemmeligholdelse — Artikel 25 (EUT C 203 af 7.6.2016, s. 16-17).

seneste ajourføring 15.05.2020