Beskyttelse af geografiske betegnelser — Genèveaftalen om Lissabonaftalen

 

RESUMÉ AF:

Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Afgørelse (EU) 2019/1754 — Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Forordning (EU) 2019/1753 om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen under Lissabonaftalen om oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN, AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Lissabonaftalen

Genèveaftalen

Afgørelse (EU) 2019/1754

EU-regler

Med forordningen fastsættes reglerne for EU’s rettigheder og forpligtelser i henhold til Genèveaftalen. I henhold til forordningen:

Forordningen omhandler navnlig:

HVORNÅR GÆLDER AFTALEN, AFGØRELSEN OG FORORDNINGEN FRA?

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Geografiske betegnelser: henviser til produkter, der stammer fra et specifikt geografisk område, hvor en bestemt kvalitet, omdømmet eller en anden egenskab ved varen er knyttet til den geografiske oprindelse.
Oprindelsesbetegnelser: geografiske betegnelser, der angiver et produkts oprindelse og de kendetegnende og særegne kvaliteter, der er forbundet med området.

HOVEDDOKUMENTER

Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (EUT L 271 af 24.10.2019, s. 15-29).

Rådets afgørelse (EU) 2019/1754 af 7. oktober 2019 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (EUT L 271 af 24.10.2019, s. 12-14).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1753 af 23. oktober 2019 om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen under Lissabonaftalen om oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (EUT L 271 af 24.10.2019, s. 1-11).

seneste ajourføring 18.05.2020