EU-US Aftale om forsikring og genforsikring

 

RESUMÉ AF:

Bilateral aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Afgørelse (EU) 2017/1792 — undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Afgørelse (EU) 2018/539 — indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

HVAD ER FORMÅLET MED AFTALEN OG AFGØRELSERNE?

HOVEDPUNKTER

Aftalen:

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Aftalen trådte i kraft den 4. april 2018, selv om den allerede havde været midlertidigt gældende fra den 7. november 2017.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Genforsikringsselskab: en virksomhed, der yder finansiel beskyttelse til forsikringsselskaber.
Sikkerhedsstillelse: aktiver som kontanter og acceptkreditter.

HOVEDDOKUMENTER

Bilateral aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 4-21).

Rådets afgørelse (EU) 2017/1792 af 29. maj 2017 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 258 af 6.10.2017, s. 1-2).

Efterfølgende ændringer af afgørelsen (EU) 2017/1792 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsolideret udgave har kun dokumentarisk værdi.

Rådets afgørelse (EU) 2018/539 af 20. marts 2018 om indgåelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 90 af 6.4.2018, s. 36-37).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse om ikrafttrædelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 91 af 9.4.2018, s. 1).

Meddelelse om midlertidig anvendelse af den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (EUT L 288 af 7.11.2017, s. 1).

seneste ajourføring 28.09.2020